Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. -- SCHWARZOVÁ, M. -- JURÍKOVÁ, T. Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 83--93. ISSN 1337-0960.

Originální název: Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female
Autor: Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD. (33%)
Ing. Marianna Schwarzová, PhD. (33%)
Tünde Juríková (33%)
Pracoviště: Katedra výživy ľudí
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 13
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2019
Od strany: 83
Do strany: 93
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: index zdravého stravovania, diéta redukčná, ovocie, výživa ľudí, antropometria, ženy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Poslední změna: 12.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název: Potravinárstvo
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 12.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)