Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. -- SCHWARZOVÁ, M. -- JURÍKOVÁ, T. Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 83--93. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female
Autor: Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD. (33%)
Ing. Marianna Schwarzová, PhD. (33%)
Tünde Juríková (33%)
Pracovisko: Katedra výživy ľudí
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 13
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 83
Do strany: 93
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: index zdravého stravovania, diéta redukčná, ovocie, výživa ľudí, antropometria, ženy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)