Slovak University of Agriculture in Nitra - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

FIKSELOVÁ, M. -- GOLIAN, J. -- MELLEN, M. Potravinárske farbivá v súvislosti s falšovaním a bezpečnosťou potravín živočíšného pôvodu: Food colors regarding fraud and safety of foodsuffs of animal origin.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 78--80. ISBN 978-80-552-1978-3.

Original name: Potravinárske farbivá v súvislosti s falšovaním a bezpečnosťou potravín živočíšného pôvodu: Food colors regarding fraud and safety of foodsuffs of animal origin
English name: Food colors regarding fraud and safety of foodsuffs of animal origin
Written by (author): doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. (34%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (33%)
Martin Mellen (33%)
Department: Department of Food Hygiene and Safety
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Year of release: 2019
URL:
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Part number:
Starting page: 78
Up to page: 80
Number of pages: 3
UT code by Web of Science:
Electronic collection: Bezpečnosť a kontrola potravín
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Key words: slovak: bezpečnosť potravín, potraviny živočíšneho pôvodu, falšovanie potravín, farbivá potravinárske
Year of submission: 2019
 
Entry made by: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Last change: 18. 05. 2019, 22:20 (Data import from library)

Source specification:

GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-1978-3.

Original name: Bezpečnosť a kontrola potravín
English name:
Editor: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (50%)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (50%)
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-552-1978-3
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission: 2019
Last change: 18. 05. 2019, 22:20 (Data import from library)