Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 236

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A positive dose-response of quercetin on compact bone microstructure of male rabbits
Babosová, Ramona -- Omelka, Radoslav -- Adamkovičová, Mária -- Šranko, Patrik -- Račanská, Michaela -- Toman, Róbert -- Capcarová, Marcela -- Martiniaková, Monika
A positive dose-response of quercetin on compact bone microstructure of male rabbits.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 469--472. URL: https://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.5.469-472.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Kačániová, Miroslava
A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 226--232. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/892.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Accumulation of selected metals pollution in aquatic ecosystems in the Basin Smědá, Czech Republic
Dvořák, Petr -- Andreji, Jaroslav -- Dvořáková-Líšková, Zuzana
Accumulation of selected metals pollution in aquatic ecosystems in the Basin Smědá, Czech Republic. In Interdisciplinary Toxicology. 11, 1 (2018), p. 89. ISSN 1337-6853.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Agroecology development in Eastern Europe - cases in Czech Republic, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia
Moudrý, Jan -- Bernas, Jaroslav -- Moudrý, Jan -- Konvalina, Petr -- Ujj, Apolka -- Manolov, Ivan -- Stoeva, Atanaska -- Rembialkowska, Ewa -- Stalenga, Jaroslaw -- Toncea, Ion -- Fitiu, Avran -- Bucur, Daniel -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Macák, Milan
Agroecology development in Eastern Europe - cases in Czech Republic, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia.  In Sustainability. Basel : MDPI. 10, 5 (2018), p. 1--23. URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby
Pospišil, Richard
Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby. In Roľnícke noviny. 89, 10 (2018), p. 13--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Aké sú dnes možnosti využitia digestátu
Pospišil, Richard
Aké sú dnes možnosti využitia digestátu. In Roľnícke noviny. 89, 4 (2018), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov
Kňazovická, Vladimíra -- Mojžišová, Jana -- Fehérová, Brigita -- Juhosová, Zuzana -- Kasarda, Radovan
Materská kašička 2. časť: ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov. In Včelár. 92, 1 (2018), p. 14--15. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Alfalfa crops amended with MSW compost can compensate the effect of salty water irrigation depending on the soil texture
Mbarki, S. -- Cerdà, Artemi -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Rabhi, Mokded -- Mezni, Mejid -- Jedidi, Naceur -- Abdelly, Chedly -- Pascual, Jose Antonio
Alfalfa crops amended with MSW compost can compensate the effect of salty water irrigation depending on the soil texture. In Process Safety and Environmental Protection. 115, (2018), p. 8--16. ISSN 0957-5820.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Alternatívy herbicídnej regulácie zaburinenosti kukurice siatej
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Alternatívy herbicídnej regulácie zaburinenosti kukurice siatej. In Agromanuál. 13, 3 (2018), p. 16--18. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Altitude of origin influences the responses of PSII photochemistry to heat waves in European beech (Fagus sylvatica L.)
Pšidová, Eva -- Živčák, Marek -- Stojnic, Srdjan -- Orlović, Saša S. -- Gömöry, Dušan -- Kučerová, Jana -- Ditmarová, Ľubica -- Střelcová, Katarína -- Brestič, Marián -- Kalaji, Mohamed Hazem
Altitude of origin influences the responses of PSII photochemistry to heat waves in European beech (Fagus sylvatica L.). In Environmental and experimental botany. 152, (2018), p. 97--106. ISSN 0098-8472.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Analyse of relation between milk production and somatic cells count in Slovak Simmental dairy cows by different breeding conditions
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Analyse of relation between milk production and somatic cells count in Slovak Simmental dairy cows by different breeding conditions. In Scientific conferences Banat´s university of agricultural sciences and veterinary medicine. Timişoara: Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2018.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Analysis of effectiveness of selected types of mechanical tree protection against red deer browsing
Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Dobiaš, Milan -- Blaška, Jakub -- Rajský, Matúš
Analýza účinnosti vybraných typov mechanickej ochrany drevín proti odhryzu jeleňou zverou = Analysis of effectiveness of selected types of mechanical tree protection against red deer browsing. In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, p. 92--98. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Analysis of mineral profile of Shagya-arab horses in endurance
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Halo, Marko -- Kováčik, Anton
Analysis of mineral profile of Shagya-arab horses in endurance.  In Animal physiology 2018. Krakov : Wydawnictwo Naukowe UP. (2018), p. 24. ISBN 978-83-8084-152-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Analysis of selected benefits of the rabbit of Nitra breed
Fik, Martin -- Neirurerová, Petra -- Andreji, Jaroslav -- Arpášová, Henrieta
Analysis of selected benefits of the rabbit of Nitra breed. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 149--153. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Anthocyanins of coloured wheat genotypes in specific response to salstress
Mbarki, S. -- Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Abdelly, Chedly -- Cerdà, Artemi -- Brestič, Marián
Anthocyanins of coloured wheat genotypes in specific response to salstress. In Molecules. 23, 7 (2018), p. 7.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Felšöciová, Soňa -- Puchalski, Czeslaw -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Antimicrobial activity of Vitis vinifera L. pomace extract. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 124--128. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Antioxidant activities and phenolic compounds in fruits of various genotypes of American persimmon (Diospyros virginiana L.)
Grygorieva, Olga V. -- Kucharska, A. Z. -- Piórecki, N. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena M. -- Brindza, Jan
Antioxidant activities and phenolic compounds in fruits of various genotypes of American persimmon (Diospyros virginiana L.).  In Acta scientiarum polonorum. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 17, 2 (2018), p. 117--124. ISSN 1644-0730. URL: http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.0544.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Antioxidant activity of Tokaj essence
Eftimová, Zuzana -- Eftimová, Jarmila -- Balážová, Ľudmila
Antioxidant activity of Tokaj essence.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 323--329. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/829.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Antioxidant properties of cumin (Bunium persicum Boiss.) extract and its protective role against ultrasound-induced oxidative stress tested by microrna based markers
Ražná, Katarína -- Khasanova, Nishonoy -- Ivanišová, Eva -- Qahramon, Davranov -- Habán, Miroslav
Antioxidant properties of cumin (Bunium persicum Boiss.) extract and its protective role against ultrasound-induced oxidative stress tested by microrna based markers. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), p. 11--19. ISBN 1337-0960 (elektronická verzia).
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Antioxidative activity of safflower (Carthamus tinctorius L.)
Mňahončáková, Erika -- Péterová, Noemi -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Antioxidačná aktivita požltu farbiarského (Carthamus tinctorius L.) = Antioxidative activity of safflower (Carthamus tinctorius L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2018, p. 186--189. ISBN 978-617-7333-57-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Aplikácia hnojív s inhibíciou nitrifikácie
Ducsay, Ladislav -- Varényiová, Mária
Aplikácia hnojív s inhibíciou nitrifikácie. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 30--31. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Application of polysulphides in lawn nutrition
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Uplatnenie polysulfidov vo výžive trávnikov = Application of polysulphides in lawn nutrition. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 31--37. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Association of body shape with amount of Arabian genetic contribution in the Lipizzan horse
Druml, Thomas -- Horná, Michaela -- Grilz-Seger, Gertrud -- Dobretsberger, Maximilian -- Brem, Gottfried
Association of body shape with amount of Arabian genetic contribution in the Lipizzan horse. In Archiv für Tierzucht. 61, 1 (2018), p. 79--85. ISSN 0003-9438.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties
Kačániová, Miroslava -- Terenjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kunová, Simona -- Žiarovská, Jana -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kántor, Attila
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 108--115. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/878.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Beekeeping in Slovakia - situation in 20017
Chlebo, Róbert
Beekeeping in Slovakia - situation in 20017. In DEBRECÉNI, O. Využitie primitívnych plemien ošípaných pre výrobu regionálnych mäsových výrobkov: zborník z medzinárodného workshopu, Nitra 15. - 17. máj 2018. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 26--30. ISBN 978-80-552-1833-5.
article in a proceedingsOdborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); od roku 2013 zrušené2018Details
Bez kvalitných objemových krmív niet úspechu
Šimko, Milan
Bez kvalitných objemových krmív niet úspechu. In Slovenský chov. 23, 3 (2018), p. 3. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Balašov, E.V. -- Jonczak, Jerzy
Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients. In Journal of Soils and Sediments. 18, 4 (2018), p. 1432--1440. ISSN 1439-0108.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Biochemical parameters of seminal plasma affect motility traits of stallion spermatozoa
Halo, Marko -- Tirpák, Filip -- Kováčik, Anton -- Lípová, Petra -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter
Biochemical parameters of seminal plasma affect motility traits of stallion spermatozoa.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 472--474. URL: https://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.5.472-474.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Biologicky aktívne látky v systéme pestovania slnečnice ročnej
Černý, Ivan -- Pospišil, Richard -- Ernst, Dávid
Biologicky aktívne látky v systéme pestovania slnečnice ročnej. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 111 p. ISBN 978-80-552-1795-6.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Breeds of goats
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan
Plemená kôz = Breeds of goats. In Agritech science. Praha 4: CZ Biom, 2015, p. 1--5.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Cesta k dobrej trofeji
Chudej, Peter -- Kasarda, Radovan
Cesta k dobrej trofeji. In Poľovníctvo a rybárstvo. 70, 5 (2018), p. 8--12. ISSN 0231-8768.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Cielená ochrana poľnohospodárskych kultúr
Pospišil, Richard
Cielená ochrana poľnohospodárskych kultúr. In Roľnícke noviny. 89, 6 (2018), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Comparison of soil properties on forest and agricltural soil
Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora -- Kravka, Miroslav
Comparison of soil properties on forest and agricltural soil. In Journal of Landscape management. 9, 1 (2018), p. 45--49. ISSN 1804-2821.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Comparison of the interior characteristics of Slovak warmblood horses and Lipizzan horses
Horná, Michaela -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Ivančíková, Monika
Comparison of the interior characteristics of Slovak warmblood horses and Lipizzan horses.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), p. 295--307. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.2.2153.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Constituents of the essential oil in Solidago canadensis L. from Eurasia
Shelepova, O. V. -- Maitulina, Yulia Vinogradova -- Zaitchik, Boris -- Ruzhitsky, Alexander -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Constituents of the essential oil in Solidago canadensis L. from Eurasia.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 20--25. ISSN 1337-0960. URL: https://doi.org/10.5219/847.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses
Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy -- Parzych, Agnieszka -- Horák, Ján
Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses. In Carpathian journal of earth and environmental sciences. 13, 1 (2018), p. 315--324. ISSN 1842-4090.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Čo je predpokladom úspešného senážovania?
Pospišil, Richard
Čo je predpokladom úspešného senážovania?. In Roľnícke noviny. 89, 17 (2018), p. 12--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Dairy goat production
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan
Mlieková úžitkovosť kôz = Dairy goat production. In Agritech science. 12, 1 (2018), p. 1--6.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Determination of heavy metals and their availability to plants in soil fertilized with different waste substances
Wierzbowska, Jadwiga -- Kováčik, Peter -- Sienkiewicz, Stanislaw -- Krzebietke, Sławomir -- Bowszys, Teresa
Determination of heavy metals and their availability to plants in soil fertilized with different waste substances. In Environmental Monitoring and Assessment. 190, 2 (2018), p. 2. ISSN 0167-6369.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Determination of the carrot (Daucus Carota L.) yields parameters by vermicompost and earthworms (Eisenia Foetida)
Kováčik, Peter -- Šalamún, Peter -- Smolen, Sylwester -- Škarpa, Petr -- Šimanský, Vladimír -- Moravčík, Ľuboš
Determination of the carrot (Daucus Carota L.) yields parameters by vermicompost and earthworms (Eisenia Foetida).  In Potravinárstvo : vedecký časopis pre potravinárstvo. Združenie HACCP Consulting : Nitrianske Hrnčiarovce. 12, 1 (2018), p. 520--526. URL: https://dx.doi.org/10.5219/946.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Digestate as a substitute of fertilizers in the cultivation of Virginia fanpetals
Sienkiewicz, Stanislaw -- Wierzbowska, Jadwiga -- Kováčik, Peter -- Krzebietke, Sławomir -- Zarczynski, Piotr
Digestate as a substitute of fertilizers in the cultivation of Virginia fanpetals. In Fresenius Environmental Bulletin. 27, 6 (2018), p. 3970--3976. ISSN 1018-4619.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Digestate as an organic-mineral fertilizer for sugar beet
Pospišil, Richard -- Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Digestát ako organicko-minerálne hnojivo k repe cukrovej = Digestate as an organic-mineral fertilizer for sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 108--113. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Efektívne spôsoby ochrany poľných plodín
Pospišil, Richard
Efektívne spôsoby ochrany poľných plodín. In Roľnícke noviny. 89, 32 (2018), p. 10--11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of age on heavy metal content in wild boar organs (Sus scrofa)
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Dobiaš, Milan
Vplyv veku na obsah vybraných ťažkých kovov v jednotlivých orgánoch diviačej zveri (Sus scrofa) = Effect of age on heavy metal content in wild boar organs (Sus scrofa). In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, p. 126--130. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Effect of alternate fertilization on grassland production
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Vplyv striedavého hnojenia na produkciu trávneho porastu = Effect of alternate fertilization on grassland production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 153--157. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Effect of application of fertilizer with nitrification inhibitors on yield and economic efficiency of oilseed rape (Brassica napus L.) fertilization
Varényiová, Mária -- Ducsay, Ladislav
Vplyv aplikácie hnojiva s inhibítormi nitrifikácie na výšku úrody semena a ekonomickú efektívnosť hnojenia kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) = Effect of application of fertilizer with nitrification inhibitors on yield and economic efficiency of oilseed rape (Brassica napus L.) fertilization. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 8--11. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of application of Mg-tytanit stimulator on winter wheat yielding and quantitative parameters of wheat straw and grain
Kováčik, Peter -- Wiśniowska-Kielian, Barbara -- Smoleń, Sylwester
Effect of application of Mg-tytanit stimulator on winter wheat yielding and quantitative parameters of wheat straw and grain. In Journal of Elementology. 23, 2 (2018), p. 697--708. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Effect of biochar on soil structure – review
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Effect of biochar on soil structure – review.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), p. 11--19. ISSN 1336-9245. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.11-19.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification
Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani
Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 209--215. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/891.
článok v elektronickom zdroji2018Details
Effect of inclusion of strawberry leaves in rabbit feed on meat quality
Kalafová, Anna -- Antoničová, Jana -- Kováčik, Jaroslav -- Bučko, Ondřej -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Chrastinová, Ľubica -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela
Effect of inclusion of strawberry leaves in rabbit feed on meat quality.  In Animal physiology 2018. Krakov : Wydawnictwo Naukowe UP. (2018), p. 28. ISBN 978-83-8084-152-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Effect of individuality of dairy cows on ruminal pH
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal
Effect of individuality of dairy cows on ruminal pH. In XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2018, p. 43.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Effect of lignite added to fertilizers on yield and uptake of nutrients by winter wheat
Slamka, Pavol -- Ložek, Otto -- Rybárová, Zuzana
Efekt lignitu pridaného k hnojivám na úrodu a odber živín pšenicou ozimnou = Effect of lignite added to fertilizers on yield and uptake of nutrients by winter wheat. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 17--23. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of nitrogen-sulphur nutrition and nitrification inhibitors on the yield and quality of winter barley grain (Hordeum vulgare L.)
Rybárová, Zuzana -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Vplyv dusíkato-sírnej výživy a inhibítorov nitrifikácie na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho ozomného (Hordeum vulgare L.) = Effect of nitrogen-sulphur nutrition and nitrification inhibitors on the yield and quality of winter barley grain (Hordeum vulgare L.). In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 24--30. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of pig genotypes from Slovak and Polish breeds on meat quality
Debrecéni, Ondrej -- Lípová, Petra -- Bučko, Ondřej -- Cebulska, Aleksandra -- Kapelański, Wojciech
Effect of pig genotypes from Slovak and Polish breeds on meat quality. In Archiv für Tierzucht. 61, 1 (2018), p. 99--107. ISSN 0003-9438.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Ekonomika polointenzívneho systému chovu oviec na Slovensku
Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Margetín, Milan
Ekonomika polointenzívneho systému chovu oviec na Slovensku. In AGROmagazín. 20, 3 (2018), p. 18. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Ekonomika polointezívneho systému chovu oviec na Slovensku
Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Margetín, Milan
Ekonomika polointezívneho systému chovu oviec na Slovensku. In AGROmagazín. 20, 3 (2018), p. 18. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Električne osobine perge
Regrut, Tomáš -- Hlaváčová, Zuzana -- Novák, Ján -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan -- Cviklovič, Vladimír -- Ardonová, Veronika
Perga´s electrical characteristics = Električne osobine perge. In Journal on processing and energy in agriculture. 21, 3 (2018), p. 171--173. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]
Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Medová, Janka -- Javoreková, Soňa -- Kyseľ, Matúš -- Hricová, Andrea
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]. In Cereal chemistry. 95, 1 (2018), p. 109--116. ISSN 0009-0352.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Energetical analysis of pea´s cultivation technologies
Pospišil, Richard -- Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Energetická analýza pestovateľských technológií hrachu siateho = Energetical analysis of pea´s cultivation technologies. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 120--124. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzhamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), p. 20--23. ISSN 1336-9245. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.20-23.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from spring months and June
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzhamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from spring months and June.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 2 (2018), p. 60--62. ISSN 1336-9245. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/459/pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Entomopatogénne huby v biologickej regulácii škodcov
Gašparovič, Kristína
Entomopatogénne huby v biologickej regulácii škodcov. In Naše pole. 22, 5 (2018), p. 48--49. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Evaluation of genetic variability of the breed Norik of Muran according to pedigree information
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela -- Ivančíková, Monika -- Hrdá, Andrea
Evaluation of genetic variability of the breed Norik of Muran according to pedigree information. In Czech journal of animal science. 63, 5 (2018), p. 195--200. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Evaluation of reproduction traits in selected breeding herds of Slovak Simmental dairy cows by breeding type
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Evaluation of reproduction traits in selected breeding herds of Slovak Simmental dairy cows by breeding type. In Scientific conferences Banat´s university of agricultural sciences and veterinary medicine. Timişoara: Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2018.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Evaluation relation between traits of milk production and calving interval in breeding herds of Slovak simmental dairy cows
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Evaluation relation between traits of milk production and calving interval in breeding herds of Slovak simmental dairy cows. In Albanian Journal of Agricultural Sciences. 17, 1 (2018), p. 31--36. ISSN 2218-2020.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Exogenous putrescine changes redox regulations and essential oil constituents in field-grown Thymus vulgaris L. under well-watered and drought stress conditions
Mohammadi, Hamid -- Ghorbanpour, Mansour -- Brestič, Marián
Exogenous putrescine changes redox regulations and essential oil constituents in field-grown Thymus vulgaris L. under well-watered and drought stress conditions. In Industrial crops and products. 122, (2018), p. 119--132.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Explaining variability in the production of seed and allergenic pollen by invasive Ambrosia artemisiifolia across Europe
Lommen, Suzanne T. E. -- Hallmann, Caspar A. -- Jongejans, Eelke -- Chauvel, B. -- Leitsch-Vitalos, Melinda -- Tóth, Peter
Explaining variability in the production of seed and allergenic pollen by invasive Ambrosia artemisiifolia across Europe. In Biological invasions. 20, 6 (2018), p. 1475--1491. ISSN 1387-3547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Field phenotyping of drought stress effects in wheat genetic resources using chlorophyll fluorescence and spectral reflectance records
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Kušniarová, Patrícia -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Field phenotyping of drought stress effects in wheat genetic resources using chlorophyll fluorescence and spectral reflectance records.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 26. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Financing of grassland habitants in the Slovak Republic in 2010-2016
Holúbek, Ivan -- Hric, Peter -- Kovár, Peter -- Boháčiková, Andrea
Financing of grassland habitants in the Slovak Republic in 2010-2016. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 51, 1 (2018), p. 22--27. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Formation of sugar beet yield and sugar content depending on year and foliar application of biologically active substances and fertilizers
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Gažo, Ján
Tvorba úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od ročníka a foliárnej aplikácie biologicky aktívnych látok a hnojív = Formation of sugar beet yield and sugar content depending on year and foliar application of biologically active substances and fertilizers. In Listy cukrovarnické a řepařské. 134, 4 (2018), p. 141--145. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Fuzariózy klasov obilnín - včera a dnes
Hudec, Kamil
Fuzariózy klasov obilnín - včera a dnes. In Agromanuál. 13, 5 (2018), p. 12--14. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Garlic (Allium sativum L.) – the content of bioactive compounds
Lenková, Marianna -- Bystrická, Judita -- Chlebo, Peter -- Kovarovič, Ján
Garlic (Allium sativum L.) – the content of bioactive compounds.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 405--412. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/830.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Genetic diversity and admixture in three native draught horse breeds assessed using microsatellite markers
Vostrá-Vydrová, Hana -- Vostrý, Luboš -- Hofmanová, Barbora -- Moravčíková, Nina -- Veselá, Zdeňka -- Vrtková, Irena -- Novotná, Alexandra -- Kasarda, Radovan
Genetic diversity and admixture in three native draught horse breeds assessed using microsatellite markers. In Czech journal of animal science. 63, 3 (2018), p. 85--93. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Genetic diversity of Slovak origin geese populations
Mindek, Slavomír -- Hrnčár, Cyril -- Weis, Ján -- Trakovická, Anna -- Mindeková, Silvia
Genetic diversity of Slovak origin geese populations. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. 7, 4 (2018), p. 416--420.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Genetic parameters for milkability and somatic cell score in Slovak dairy sheep
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Nagyová, Melinda -- Makovický, Peter
Genetic parameters for milkability and somatic cell score in Slovak dairy sheep. In Indian Journal of Animal Sciences. Delhi Indian Council of Agricultural Research: 2018, p. 860--862.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Genome size and ploidy level among wild and cultivated Prunus taxa in Slovakia
Žabka, Michal -- Ďurišová, Ľuba -- Eliáš, Pavol -- Baranec, Tibor
Genome size and ploidy level among wild and cultivated Prunus taxa in Slovakia. In Biologia. 73, 2 (2018), p. 121--128. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Genomic response to natural selection within alpine cattle breeds
Moravčíková, Nina -- Simčič, Mojca -- Meszároš, G. -- Sölkner, Johann -- Kukučková, Veronika -- Vlček, Michal -- Trakovická, Anna -- Kasarda, Radovan
Genomic response to natural selection within alpine cattle breeds. In Czech journal of animal science. 63, 4 (2018), p. 136--143. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Global trens of barley production
Macák, Milan -- Habán, Miroslav -- Kiss Roháriková, Adriana
Globálne trendy v produkcii jačmeňa = Global trens of barley production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 103--107. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Green barley as an ingredient in pasta: antioxidant activity and sensory characteristics evaluation
Ivanišová, Eva -- Košec, Martin -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Tokár, Marián
Green barley as an ingredient in pasta: antioxidant activity and sensory characteristics evaluation.  In Contemporary agriculture. Novi Sad : Faculty of Agriculture. 67, 1 (2018), p. 81--86. URL: https://dx.doi.org/10.2478/contagri-2018-0012.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Growth-production parameteres of the first slovak cultivar of Festulolium A. et. Gr.
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Juraj
Growth-production parameteres of the first slovak cultivar of Festulolium A. et. Gr. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. p. 825--828.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Growth-production parameters of the first slovak cultivar of festulolium a. et GR.
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Juraj
Growth-production parameters of the first slovak cultivar of festulolium a. et GR. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 3 (2018), p. 825--828. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
High-throughput multi-sensor phenomics analysis of drought tolerance in tomato plants with different level of glycinebetaine
Kovár, Marek -- Zhang, Tianpeng -- Brestič, Marián -- Olšovská, Katarína -- Živčák, Marek -- Brücková, Klaudia -- Sytar, Oksana -- Yang, Xinghong
High-throughput multi-sensor phenomics analysis of drought tolerance in tomato plants with different level of glycinebetaine.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 56. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Histological changes of cartilage degeneration in osteoarthritic rabbits
Hluchý, Svätoslav
Histological changes of cartilage degeneration in osteoarthritic rabbits. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 106--110. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Hnojenie plodín minerálnymi živinami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín minerálnymi živinami. In Roľnícke noviny. 89, 2 (2018), p. 15--16. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Hnojenie repky na jar
Bečka, David -- Vašák, Jan -- Bokor, Peter
Hnojenie repky na jar. In Naše pole. 22, 2 (2018), p. 14--16. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Humus substances and soil aggregates in the soils with different texture /: Erika Tobiašová ... [et al.]
Tobiašová, Erika -- Barančíková, Gabriela -- Gömöryová, Erika -- Dębska, Božena -- Banach-Szott, Magdalena
Humus substances and soil aggregates in the soils with different texture /: Erika Tobiašová ... [et al.]. In Soil and Water Research. 13, 1 (2018), p. 44--50. ISSN 1801-5395.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Hygiena mlieka malých prežúvavcov
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír
Hygiena mlieka malých prežúvavcov. In Slovenský chov. 23, 5 (2018), p. 29--31. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodical2018Details
Changes in forest soil organic matter quality affected by windstorm and wildfire
Barančíková, Gabriela -- Jerzykiewicz, Maria -- Gömöryová, Erika -- Tobiašová, Erika -- Litavec, Tadeáš
Changes in forest soil organic matter quality affected by windstorm and wildfire. In Journal of Soils and Sediments. 18, 8 (2018), p. 1--10. ISSN 1439-0108.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS
Rajchl, Aleš -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Prchalová, Jana -- Ševčík, Rudolf -- Čížková, Helena -- Žiarovská, Jana -- Hrdličková, Michaela
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS. In International Journal of Mass Spectrometry. (2018), p. 27--34. ISSN 1387-3806.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Chemická ochrana rastlín pri pestovaní plodín
Pospišil, Richard
Chemická ochrana rastlín pri pestovaní plodín. In Roľnícke noviny. 89, 15 (2018), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Choroby koreňov repky ozimnej
Bokor, Peter
Choroby koreňov repky ozimnej. In Repka. 7, (2018), p. 4--7.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Chov a choroby psov
Šťastná, Danka -- Šťastný, Pavel
Chov a choroby psov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 238 p. ISBN 978-80-552-1830-4.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Impact of somatic cell count and lameness on the production and composition of ewe's milk
Baranovič, Štefan -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Palkovič, Jozef
Impact of somatic cell count and lameness on the production and composition of ewe's milk.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 116--122. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/900.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Impacts of ski pistes preparation and ski tourism on vegetation
Kňazovičová, Lýdia -- Chasníková, Silvia -- Novák, Ján -- Barančok, Peter
Impacts of ski pistes preparation and ski tourism on vegetation. In Ekológia. 37, 2 (2018), p. 152--163. ISSN 1335-342X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Importance of selection in cloven hoofed game management
Kasarda, Radovan
Význam selekcie v chove raticovej zveri = Importance of selection in cloven hoofed game management. In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, p. 99--104. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Incidence and impact of lameness on ewes´ milk production of new breed Slovak dairy ewe and Lacaune
Tančin, Vladimír -- Baranovič, Štefan -- Margetínová, Jana -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Incidence and impact of lameness on ewes´ milk production of new breed Slovak dairy ewe and Lacaune.  In Fifth dairycare conference 2018. Copenhagen : DairyCare. (2018), ISBN 978-09930176-5-0.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej
Essential amino acid index of sow´s colostrum: Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 1 (2018), p. 95--101. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.1.2028.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Influence of digestate application on sunflower oiliness
Pospišil, Richard -- Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Vplyv aplikácie digestátu na olejnatosť slnečnice ročnej = Influence of digestate application on sunflower oiliness. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 125--132. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of fertilization by digestate on dynamic of phytomass dry matter production
Pospišil, Richard -- Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Dynamika produkcie sušiny fytomasy pri hnojení digestátom = Influence of fertilization by digestate on dynamic of phytomass dry matter production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 114--119. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of gender on fatty acids content in wild boar (Sus scrofa) venison
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter
Influence of gender on fatty acids content in wild boar (Sus scrofa) venison. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 183--186. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Influence of growth stimulators on sunflower production process formation
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid -- Pospišil, Richard
Stimulátory rastu a ich vlypv na formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej = Influence of growth stimulators on sunflower production process formation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 25--30. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of hybrids on sunflower seed yield and oil content in seeds
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan -- Pospišil, Richard
Vplyv hybridov na úrodu nažiek a obsah oleja v nažkách slnečnice ročnej = Influence of hybrids on sunflower seed yield and oil content in seeds. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 52--55. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of long-term consumption of bitter apricot seeds on risk factors for cardiovascular diseases
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Kováčik, Anton -- Kováčiková, Eva -- Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Influence of long-term consumption of bitter apricot seeds on risk factors for cardiovascular diseases. In Journal of environmental science and health. 53, 5 (2018), p. 298--303. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Influence of organic fertilizing, mineral fertilizing and waste lime application on molasses-forming substances content, industrial white sugar yield and field white sugar yield of sugar beet
Pačuta, Vladimír -- Černý, Ivan -- Rašovský, Marek -- Pulkrábek, Josef
Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of organic fertilizing, mineral fertilizing and waste lime application on molasses-forming substances content, industrial white sugar yield and field white sugar yield of sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 134, 2 (2018), p. 62--66. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Influence of temperature and moisture conditions on the yield and grain quality of spring barley under specific conditions of cultivation
Candráková, Eva -- Košecký, Marek
Vplyv teplotných a vlahových podmienok na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného v konkrétnych podmienkach pestovania = Influence of temperature and moisture conditions on the yield and grain quality of spring barley under specific conditions of cultivation. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 12--16. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Influence of temperature on reproduction and length of metamorphosis in Xenopus levis (Amphibia: Anura)
Babošová, Mária -- Vašeková, Patrícia -- Ivanič Porhajašová, Jana -- Noskovič, Jaroslav
Influence of temperature on reproduction and length of metamorphosis in Xenopus levis (Amphibia: Anura). In The European zoological journal. 85, 1 (2018), p. 151--158. ISSN 2475-0255.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Influence of variety and bioactive compounds on polarized sugar yield and white sugar yield of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír -- Buday, Miroslav
Vplyv odrody a bioaktívnych látok na úrodu polarizačného cukru a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of variety and bioactive compounds on polarized sugar yield and white sugar yield of sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 138--142. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of variety and bioactive compounds on root yield and sugar content of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír -- Buday, Miroslav
Vplyv odrody a bioaktívnych látok na úrodu buliev a cukornatosť repy cukrovej = Influence of variety and bioactive compounds on root yield and sugar content of sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 133--137. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of variety and preparation NANO AGRO on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír
Vplyv odrody a prípravku NANO AGRO látok na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polaryzačného cukru repy cukrovej = Influence of variety and preparation NANO AGRO on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 143--147. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of various moisture regime on selected growth-production characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.)
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter
Vplyv rôzneho vlahového režimu na vybrané rastovo produkčné parametre lucerny siatej (Medicago sativ L.) = Influence of various moisture regime on selected growth-production characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.). In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 97--102. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of weather conditions and hybrids on sunflower production parameters
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan -- Marek, Ján
Vplyv ročníka a hybridov na produkčné parametre slnečnice ročnej = Influence of weather conditions and hybrids on sunflower production parameters. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 61--65. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of year weather conditions on selected sunflower yield-forming parameters
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan -- Pospišil, Richard
Vplyv poveternostných podmienok ročníka na vybrané úrodotvorné prvky slnečnice ročnej = Influence of year weather conditions on selected sunflower yield-forming parameters. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 56--60. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Integrovaná rastlinná výroba
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva -- Žembery, Jozef -- Ernst, Dávid
Integrovaná rastlinná výroba. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 146 p. ISBN 978-80-552-1810-6.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Integrovaná rastlinná výroba
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva -- Žembery, Jozef -- Ernst, Dávid
Integrovaná rastlinná výroba. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko), 2018. 146 p. ISBN 978-80-552-1810-6.
professional bookSkriptá a učebné texty2018Details
K 100. výročiu od narodenia akademika Emila Špaldona = For the 100th anniversary of academic Emila Špaldon birth
Molnárová, Juliana
K 100. výročiu od narodenia akademika Emila Špaldona = For the 100th anniversary of academic Emila Špaldon birth. In: POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. p. 7--8. ISBN 978-80-552-1834-2.
chapter in a bookRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Kukuričná siláž: významné obejmové krmivo
Pospišil, Richard
Kukuričná siláž: významné obejmové krmivo. In Roľnícke noviny. 89, 29 (2018), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Kvalita cestovín vybraných odrôd pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank)
Čurná, Veronika -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Kvalita cestovín vybraných odrôd pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank). In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, p. 119--122. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Levels of selected contaminants in fish muscle from upper Nitra River
Andreji, Jaroslav -- Dvořák, Petr
Levels of selected contaminants in fish muscle from upper Nitra River. In Interdisciplinary Toxicology. 11, 1 (2018), p. 84. ISSN 1337-6853.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Long term changes in epidemiology of bacillary dysentery in Slovakia
Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Dlhodobé zmeny v epidemiológii bacilárnej dyzentérie na Slovensku: Long term changes in epidemiology of bacillary dysentery in Slovakia.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. - 23. marec 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 54--63.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Long-term developments and biodiversity in carabid and staphylinid (Coleoptera: Carabidae and Staphylinidae) fauna during the application of organic fertilizers under agroecosystem conditions
Ivanič Porhajašová, Jana -- Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Ondrišík, Peter
Long-term developments and biodiversity in carabid and staphylinid (Coleoptera: Carabidae and Staphylinidae) fauna during the application of organic fertilizers under agroecosystem conditions. In Polish Journal of Environmental Studies. 27, 5 (2018), p. 2229--2235. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
MC4R and PGAM2 genes polymorphism association with production traits in rabbit (Oryctolagus cuniculus)
Nahácky, Jozef -- Židek, Radoslav -- Gábor, Michal -- Miluchová, Martina -- Bučko, Ondřej -- Kováčik, Anton
MC4R and PGAM2 genes polymorphism association with production traits in rabbit (Oryctolagus cuniculus).  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 493--495. URL: https://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.5.493-495.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Measurement of teat structures of dairy cows through ultrasonography and examination of morphological changes in teats caused by machine milking
Strapák, Peter -- Szencziova, Iveta -- Strapáková, Eva
Measurement of teat structures of dairy cows through ultrasonography and examination of morphological changes in teats caused by machine milking. In Veterinarija ir zootechnika. 98 (2018), p. 62--69. ISSN 1392-2130.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Melatonin alleviates low PS I-limited carbon assimilation under elevated CO2 and enhances the cold tolerance of offspring in chlorophyll b-deficient mutant wheat
Li, Xiangnan N. -- Brestič, Marián -- Tan, Dun Xian -- Živčák, Marek -- Zhu, Xiancan -- Liu, Shengqun -- Song, Fengbin -- Reitel, Russel J. -- Liu, F.
Melatonin alleviates low PS I-limited carbon assimilation under elevated CO2 and enhances the cold tolerance of offspring in chlorophyll b-deficient mutant wheat. In Journal of Pineal Research. 64, 1 (2018), p. 1. ISSN 0742-3098.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Metodiky stanovenia parametrov pôdnej organickej hmoty
Tobiašová, Erika -- Barančíková, Gabriela -- Gömöryová, Erika
Metodiky stanovenia parametrov pôdnej organickej hmoty. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 80 p. ISBN 978-80-552-1876-2.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Mikroelementy vo výžive repky olejky
Ducsay, Ladislav
Mikroelementy vo výžive repky olejky. In Repka. 7, (2018), p. 40--41.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Morphological, physiological and genomic comparisons between diploids and induced tetraploids in Anemone sylvestris L.
Záhumenická, Pavla -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Šedivá, Jana -- Žiarovská, Jana -- Ros-Santaella, José Luis -- Martínez-Fernández, Domingo -- Russo, Daniela -- Milella, Luigi
Morphological, physiological and genomic comparisons between diploids and induced tetraploids in Anemone sylvestris L. In Plant cell, tissue and organ culture. 132, 2 (2018), p. 317--327. ISSN 0167-6857.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Možnosť či nemožnosť prípravy učiteľov profesijných predmetov veterinárskeho zamerania
Polička, Marcel -- Šeben Zaťková, Tímea
Možnosť či nemožnosť prípravy učiteľov profesijných predmetov veterinárskeho zamerania. In Slovenský chov. 23, 4 (2018), p. 40. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Možnosti herbicídnej ochrany kukurice siatej
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Možnosti herbicídnej ochrany kukurice siatej. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 36--37. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Možnosti pestovania jarnej pšenice a jačmeňa
Pospišil, Richard
Možnosti pestovania jarnej pšenice a jačmeňa. In Roľnícke noviny. 89, 3 (2018), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Možnosti využitia heparínu pri inseminácii králikov
Fik, Martin
Možnosti využitia heparínu pri inseminácii králikov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 63 p. ISBN 978-80-552-1811-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Mulčovanie ako egrotechnická metóda
Pospišil, Richard
Mulčovanie ako egrotechnická metóda. In Roľnícke noviny. 89, 20 (2018), p. 13--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Nitrogen and sulphur fertilisation affecting soybean seed spermidine content
Lošák, Tomáš -- Ševčík, Michal -- Plchová, Radka -- Von Bennewitz, Eduardo -- Hlušek, Jaroslav -- Elbl, Jakub -- Buňka, František -- Polášek, Zdeněk -- Antonkiewicz, Jacek -- Varga, Ladislav -- Vollmann, Johann
Nitrogen and sulphur fertilisation affecting soybean seed spermidine content. In Journal of Elementology. 23, 2 (2018), p. 581--588. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Norik muránsky - slovenský klenot
Halo, Marko -- Šmelko, Vladimír
Norik muránsky - slovenský klenot. In Slovenský chov. 23, 3 (2018), p. 36--37. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Nové poznatky v systéme pestovania sóje fazuľovej [Glycine max. (L.) MERRIL. L]
Candráková, Eva -- Černý, Ivan
Nové poznatky v systéme pestovania sóje fazuľovej [Glycine max. (L.) MERRIL. L]. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 80 p. ISBN 978-80-552-1804-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Novel insights into Sabino1 and splashed white coat color patterns in horses
Druml, Thomas -- Grilz-Seger, Gertrud -- Neuditschko, Markus -- Horná, Michaela -- Ricard, A. -- Pausch, H. -- Brem, G.
Novel insights into Sabino1 and splashed white coat color patterns in horses. In Animal genetics. 49, 3 (2018), p. 249--253. ISSN 0268-9146.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Nutrient capacity of amino acids from buckwheat seeds and sprouts
Sytar, Oksana -- Chrenková, Mária -- Ferencová, Jana -- Poláčiková, Mária -- Rajský, Matúš -- Brestič, Marián
Nutrient capacity of amino acids from buckwheat seeds and sprouts. In Journal of food and nutrition research. 57, 1 (2018), p. 38--47. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Occurrence of chemical contaminants in animal products during 1999–2016 in the Czech Republic
Tunegová, Martina -- Samková, Eva -- Hasoňová, Lucie -- Klimešová-Vyletělová, Marcela -- Marková, Aneta -- Kala, Robert -- Toman, Róbert
Occurrence of chemical contaminants in animal products during 1999–2016 in the Czech Republic. In British food journal. 120, 9 (2018), p. 2142--2154. ISSN 0007-070X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Occurrence of selected metals in feed and sheep´s milk from areas with different environmental burden
Tunegová, Martina -- Toman, Róbert -- Tančin, Vladimír -- Janíček, Martin
Occurrence of selected metals in feed and sheep´s milk from areas with different environmental burden.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 454--460. ISSN 1337-0960. URL: https://doi.org/10.5219/920.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Ochrana ovocných rastlín proti živočíšnym škodcom
Cagáň, Ľudovít -- Matušíková, Sylvia
Ochrana ovocných rastlín proti živočíšnym škodcom. 1st ed. Bratislava : Plat4M Books, 2018. 200 p. Praktické rady záhradkárom. ISBN 978-80-89642-54-0.
príručkaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Oil from Juniperus sabina L. for biological pests control
Elisovetcaia, Dina -- Ivanova, R. -- Brindza, Jan
Oil from Juniperus sabina L. for biological pests control. In International congress on oil and protein crops. (2018), p. 31.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Ošetrovanie a skladovanie osív
Pospišil, Richard
Ošetrovanie a skladovanie osív. In Roľnícke noviny. 89, 34 (2018), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Ošetrovanie trvalých trávnych porastov
Pospišil, Richard
Ošetrovanie trvalých trávnych porastov. In Roľnícke noviny. 89, 14 (2018), p. 18--19. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Outputs from research of international worplace of nutrition and ecology of wild ungulates at the department of nutrition, NPPC - RIAP Nitra
Rajský, Matúš -- Vodňanský, Miroslav -- Kropil, Rudolf -- Lebocký, Tibor -- Chrenková, Mária -- Rajský, Dušan -- Formelová, Zuzana -- Mlyneková, Zuzana -- Poláčiková, Mária -- Gašparík, Jozef -- Jurčík, Rastislav -- Žitňan, Rudolf -- Szakács, Juraj -- Mlynár, Roman
Výstupy z výskumu medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri na odbore výživy, NPPC - VÚŽV Nitra = Outputs from research of international worplace of nutrition and ecology of wild ungulates at the department of nutrition, NPPC - RIAP Nitra. In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, p. 69--91. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Perspectives in high-throughput phenotyping of qualitative traits at the whole-plant level
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Olšovská, Katarína -- Brestič, Marián
Perspectives in high-throughput phenotyping of qualitative traits at the whole-plant level. In Eco-friendly agro-biological techniques for enhancing crop productivity. Singapore: Springer Nature Singapore, 2018, p. 213--243.
article in a proceedingsKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
Phenotyping of photosynthetic and leaf traits in wheat germplasm collection
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Brestič, Marián -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of photosynthetic and leaf traits in wheat germplasm collection.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 34. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Phenotyping of specific response to salt stress of different pigmented wheat genotypes to determine salt tolerant varieties
Sytar, Oksana -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Mbarki, S.
Phenotyping of specific response to salt stress of different pigmented wheat genotypes to determine salt tolerant varieties.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 80. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Phytosynthesis of colloidal Ag-AgCl nanoparticles mediated by Tilia sp. leachate, evaluation of their behaviour in liquid phase and catalytic properties
Konvičková, Zuzana -- Holišová, Veronika -- Kolenčík, Marek -- Niide, Teppei -- Kratošová, Gabriela -- Umetsu, Mitsuo -- Seidlerová, Jana
Phytosynthesis of colloidal Ag-AgCl nanoparticles mediated by Tilia sp. leachate, evaluation of their behaviour in liquid phase and catalytic properties. In Colloid and polymer science. 296, 4 (2018), p. 677--687. ISSN 0303-402X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Počet somatických buniek v mlieku odráža zdravie vemena bahníc
Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Počet somatických buniek v mlieku odráža zdravie vemena bahníc. In Slovenský chov. 23, 1 (2018), p. 29--31. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (1)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (1). In Liečivé rastliny. 55, 1 (2018), p. 14--18. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (2)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (2). In Liečivé rastliny. 55, 2 (2018), p. 56--57. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (3)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (3). In Liečivé rastliny. 55, 3 (2018), p. 94. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Population networks associated with runs of homozygosity reveal new insights into the breeding history of the Haflinger horse
Druml, Thomas -- Neuditschko, Markus -- Grilz-Seger, Gertrud -- Horná, Michaela -- Ricard, M. -- Mesarič, M. -- Cotman, M. -- Pausch, H. -- Brem, G.
Population networks associated with runs of homozygosity reveal new insights into the breeding history of the Haflinger horse. In Journal of heredity. 109, 4 (2018), p. 384--392. ISSN 0022-1503.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Porovnanie interiérových vlastností koní slovenského teplokrvníka a lipicana
Horná, Michaela -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Ivančíková, Monika
Comparison of the interior characteristics of Slovak warmblood horses and Lipizzan horses: Porovnanie interiérových vlastností koní slovenského teplokrvníka a lipicana.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), p. 295--307. ISSN 1332-9049. URL: https://jcea.agr.hr/en/issues/article/2153.
článok v elektronickom zdroji2018Details
Possibilities of Lecirelinum (GnRH) use in rabbits insemination
Fik, Martin
Possibilities of Lecirelinum (GnRH) use in rabbits insemination.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 511--515. URL: http://htpp://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.5.467-471.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Possible physiological and environmental factors affecting milk production and udder health of dairy cows: a review
Tančin, Vladimír -- Mikláš, Šimon -- Mačuhová, Lucia
Possible physiological and environmental factors affecting milk production and udder health of dairy cows: a review. In Slovak journal of animal science. 51, 1 (2018), p. 32--40. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Pred zberom repkových porastov
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Mikšík, Vlastimil -- Bokor, Peter
Pred zberom repkových porastov. In Naše pole. 22, 7 (2018), p. 43--46. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Preemergentná herbicídna ochrana rastlín
Týr, Štefan
Preemergentná herbicídna ochrana rastlín. In Roľnícke noviny. 89, 32 (2018), p. 13--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Presné agrotechnické postupy v pôdoochranných systémoch hospodárenia
Pospišil, Richard
Presné agrotechnické postupy v pôdoochranných systémoch hospodárenia. In Roľnícke noviny. 89, 24 (2018), p. 16--17. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Production and economic potential of valley meadows under climatic changes
Holúbek, Ivan -- Miko, Marián -- Boháčiková, Andrea -- Holúbek, Rudolf -- Rábek, Tomáš
Produkčný a ekonomický potenciál údolných lúk v podmienkach klimatických zmien = Production and economic potential of valley meadows under climatic changes. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 37--43. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Production potential of Slovak newly breed intergeneric hybrids (xFestulolium A et Gr.) of Grasses
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Juraj
Produkčný potenciál slovenských novovyšľachtených medzidruhových hybridov (xFestulolium A et Gr.) tráv = Production potential of Slovak newly breed intergeneric hybrids (xFestulolium A et Gr.) of Grasses. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 76--79. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej
Pospišil, Richard
Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej. In Roľnícke noviny. 89, 13 (2018), p. 11--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Prompt chlorophyll fluorescence as a tool for crop phenotyping: an example of barley landraces exposed to various abiotic stress factors
Kalaji, Mohamed Hazem -- Rastogi, Anshu -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Daszkowska-Golec, Agata -- Sitko, Krzysztof -- Alsharafa, Khalid Y. -- Lotfi, Vahid -- Stypinski, Piotr -- Samborska, Izabela A. -- Cetner, Magdalena D.
Prompt chlorophyll fluorescence as a tool for crop phenotyping: an example of barley landraces exposed to various abiotic stress factors. In Photosynthetica. 56, 3 (2018), p. 953--961. ISSN 0300-3604.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Protein quality chicken meat after feeding with active substances of citrus fruits and Diclazuril and Salinomycin sodium
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Angelovič, Marek -- Zajác, Peter -- Čapla, Jozef -- Šnirc, Marek -- Tkáčová, Jana -- Klimentová, Michaela
Protein quality chicken meat after feeding with active substances of citrus fruits and Diclazuril and Salinomycin sodium.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 499--511. ISSN 1337-0960. URL: https://doi.org/10.5219/915.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Radosťou je stabilita a kvalitatívny nárast našich koní, potvrdený aj v medzinárodnom porovnaní
Halo, Marko
Radosťou je stabilita a kvalitatívny nárast našich koní, potvrdený aj v medzinárodnom porovnaní. In Slovenský chov. 23, 1 (2018), p. 1--2. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Rare plant species of salt marshes of the Croatian coast
Dítě, Daniel -- Dítětová, Zuzana -- Eliáš, Pavol -- Šuvada, Róbert
Rare plant species of salt marshes of the Croatian coast. In Hacquetia. 17, 2 (2018), p. 221--234. ISSN 1581-4661.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Regulácia výmrvu v kapuste repkovej pravej
Týr, Štefan
Regulácia výmrvu v kapuste repkovej pravej. In Repka. 7, (2018), p. 48--49.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Relationship between body mass index, body energy reserves, milk, and meat production of original Wallachian sheep
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Schmidová, Jitka -- Ducháček, Jaromír -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Hakl, Josef -- Stádník, Luděk
Relationship between body mass index, body energy reserves, milk, and meat production of original Wallachian sheep. In Small ruminant research. 165, (2018), p. 131--133. ISSN 0921-4488.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Relationships between leaf morpho-anatomy, water status and cell membrane stability in leaves of wheat seedlings subjected to severe soil drought
Petrov, Peter -- Petrova, A. -- Dimitrov, I. -- Tashev, T. -- Olšovská, Katarína -- Brestič, Marián -- Landjeva, Svetlana
Relationships between leaf morpho-anatomy, water status and cell membrane stability in leaves of wheat seedlings subjected to severe soil drought.  In Journal of agronomy and crop science. Hoboken : Wiley-Blackwell. 204, 3 (2018), p. 219--227.
článok v elektronickom zdroji2018Details
RGB image analysis of root architecture of soybeans genotypes affected by drought
Kušniarová, Patrícia -- Kovár, Marek -- Olšovská, Katarína -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka
RGB image analysis of root architecture of soybeans genotypes affected by drought.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 58. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III.
Mravcová, Anna -- Mesík, Juraj -- Macák, Milan -- Stachová, Paulína -- Kadlečíková, Mária -- Moravčíková, Danka -- Chreneková, Marcela -- Janto, Juraj -- Pechočiaková Svitačová, Eva
Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III. 1st ed. Bratislava : Nadácia Pontis, 2018. 230 p. ISBN 978-80-89895-10-6.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Salašníctvo v Karpatoch
Novák, Ján
Salašníctvo v Karpatoch. 1st ed. Brno : Tribun EU, 2018. 500 p. ISBN 978-80-263-1406-6.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Sauvignon wine quality as affected by its processing and storage
Fikselová, Martina -- Czakó, Peter -- Gažo, Ján -- Mendelová, Andrea -- Mellen, Martin
Sauvignon wine quality as affected by its processing and storage. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), p. 299--303. ISBN 1337-0960 (elektronická verzia).
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Several methods of estrus detection in cattle dams : a review
Mičiaková, Mária -- Strapák, Peter -- Szencziova, Iveta -- Strapáková, Eva -- Hanušovský, Ondrej
Several methods of estrus detection in cattle dams : a review. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. p. 619--625.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Shift in accumulation of flavonoids and phenolic acids in lettuce attributable to changes in ultraviolet radiation and temperature
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Brücková, Klaudia -- Brestič, Marián -- Hemmerich, Irene -- Rauh, Cornelia -- Šimko, Ivan
Shift in accumulation of flavonoids and phenolic acids in lettuce attributable to changes in ultraviolet radiation and temperature. In Scientia Horticulturae. 239, (2018), p. 193--204. ISSN 0304-4238.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Slnečnica - významná úžitková plodina našich polí
Pospišil, Richard
Slnečnica - významná úžitková plodina našich polí. In AGROmagazín. 20, 2 (2018), p. 30. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Soil structure after 18 Years of long-term different tillage systems and fertilisation in haplic luvisol
Šimanský, Vladimír -- Lukáč, Martin
Soil structure after 18 Years of long-term different tillage systems and fertilisation in haplic luvisol. In Soil and Water Research. 13, 3 (2018), p. 140--149. ISSN 1801-5395.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan
Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar.  In Vietnam Journal of Earth Sciences. Ha Noi : Vietnam Academy of Science and Technology. 40, 2 (2018), p. 97--108. URL: http://dx.doi.org/10.15625/0866-7187/40/2/11090.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Strategies to mitigate the salt stress effects on photosynthetic apparatus and productivity of crop plants
Mbarki, S. -- Sytar, Oksana -- Cerdà, Artemi -- Živčák, Marek -- Rastogi, Anshu -- He, Xiaolan -- Zoghlami, Aziza -- Abdelly, Chedly -- Brestič, Marián
Strategies to mitigate the salt stress effects on photosynthetic apparatus and productivity of crop plants. In: Salinity esponses and tolerance in plants. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 85--136. ISBN 978-3-319-75670-7 (brož.).
chapter in a bookŠtúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
Sugar beet yield and digestion influenced by year-weather conditions and foliar application of biologically active substances and fertilizers
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid -- Pospišil, Richard
Úroda buliev a digescia repy cukrovej v závislosti od podmienok ročníka a foliárnej aplikácie biologicky aktívnych látok a hnojív = Sugar beet yield and digestion influenced by year-weather conditions and foliar application of biologically active substances and fertilizers. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 31--37. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Sytém obrábania pôdy vo viniciach a sadoch
Pospišil, Richard
Sytém obrábania pôdy vo viniciach a sadoch. In Roľnícke noviny. 89, 31 (2018), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Špecifiká pestovania zeleniny vo veľkovýrobe
Pospišil, Richard
Špecifiká pestovania zeleniny vo veľkovýrobe. In Roľnícke noviny. 89, 8 (2018), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Tasas de pérdida de colonias de abejas melíferas en varios países durante el invierno 2016/17, según el estudio de COLOSS
Brodschneider, Robert -- Gray, Alison -- Adjlane, Noureddine -- Ballis, Alexis -- Brusbardis, Valters -- Chlebo, Róbert
Multi-country loss rates of honey bee colonies during winter 2016/2017 from the COLOSS survey = Tasas de pérdida de colonias de abejas melíferas en varios países durante el invierno 2016/17, según el estudio de COLOSS. In Journal of apicultural research. 57, 3 (2018), p. 452--457. ISSN 0021-8839.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Technologicko - chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu dojných oviec
Margetín, Milan -- Huba, Ján -- Oravcová, Marta -- Brestenský, Vojtech -- Hrebík, Matúš
Technologicko - chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu dojných oviec. In Slovenský chov. 23, 5 (2018), p. 26--28. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu dojných oviec
Margetín, Milan -- Huba, Ján -- Oravcová, Marta -- Brestenský, Vojtech -- Hrebík, Matúš
Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu dojných oviec. In Náš chov. 23, 5 (2018), p. 26--28. ISSN 0027-8068.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The comparison of sporting performance and relative breeding value of Slovak warmblood
Ivančíková, Monika -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Horná, Mária -- Hrdá, Andrea
Komparácia športovej výkonnosti a odhadovanej rodokmeňovej hodnoty = The comparison of sporting performance and relative breeding value of Slovak warmblood. In Zootechnika 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018, p. 55--63. ISBN 978-80-7394-685-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
The dynamic of the ruminal content ph change and its relationship to milk composition
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba
The dynamic of the ruminal content ph change and its relationship to milk composition. In Acta veterinaria. 87, 2 (2018), p. 119--126. ISSN 0001-7213.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia
Gálik, Branislav -- Šmehýl, Peter -- Gašparík, Jozef -- Candrák, Juraj -- Jahnátek, Andrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia. In Acta veterinaria. 87, 1 (2018), p. 85--90. ISSN 0001-7213.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of green tea (Camelia sinensis) supplementation on internal quality of laying hens table eggs
Arpášová, Henrieta -- Fik, Martin
The effect of green tea (Camelia sinensis) supplementation on internal quality of laying hens table eggs. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 1--6. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
The effect of microsatelitte core sequence in the differentiation of Amaranthus cruentus genotype
Kyseľ, Matúš -- Štefúnová, Veronika -- Bežo, Milan -- Žiarovská, Jana
The effect of microsatelitte core sequence in the differentiation of Amaranthus cruentus genotype.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 6 (2018), p. 607--610. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.6.607-610.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs
Gálik, Branislav -- Herkeľ, Róbert -- Arpášová, Henrieta -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Gašparovič, Martin -- Varga, Branislav
Vplyv rastlinných olejov na živinové zloženie konzumných vajec: The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs.  In Hygiena alimentorum XXXIX. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2018), p. 250--256. ISBN 978-80-8077-580-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
The effect of probiotic culture lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product
Kročko, Michal -- Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku =. In Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. 112, 1 (2018), p. 38--42. ISSN 0009-2770.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The effect of probiotic culture Lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product
Kročko, Miroslav -- Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku = The effect of probiotic culture Lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product. In Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. 112, 1 (2018), p. 38--42. ISSN 0009-2770.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The effect of seed priming on field emergence and root yield of sugar beet
Michalska-Klimczak, Beata -- Wyszyński, Zdzisław -- Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Różańska, Agnieszka
The effect of seed priming on field emergence and root yield of sugar beet. In Plant, soil and environment. 64, 5 (2018), p. 227--232. ISSN 1214-1178.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The effect of thyme oil on the amino acid content of the chicken breast
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Klimentová, Michaela -- Tkáčová, Jana
Vplyv doplnku tymianovej silice na obsah aminokyselín kurčacej prsnej svaloviny: The effect of thyme oil on the amino acid content of the chicken breast.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. - 23. marec 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 116--119.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
The effects of biochar and N fertilization on soil organic matter parameters
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Vplyv biouhlia a hnojenia dusíkom na parametre pôdnej organickej hmoty: The effects of biochar and N fertilization on soil organic matter parameters.  In QUAERE 2018. Hradec Králové : Magnanimitas. (2018), p. 543--550. ISBN 978-80-87952-26-9 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
The effects of dietary probiotics and humic acid on meat quality of Japanese quail including sex-related differences and economical background
Kalafová, Anna -- Hrnčár, Cyril -- Zbyňovská, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Hanusová, Emília -- Kapustová, Zuzana -- Schneidgenová, Monika -- Bielik, Peter -- Capcarová, Marcela
The effects of dietary probiotics and humic acid on meat quality of Japanese quail including sex-related differences and economical background. In Biologia. 73, 8 (2018), p. 765--771. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Bovdišová, Ivana -- Toman, Róbert -- Lory, V. -- Zorad, S.
The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats. In Biologia. 73, 7 (2018), p. 659--671. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The changes of the assimilation pigments content of turf Festuca spp. leaves after application of different nutrition forms
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
The changes of the assimilation pigments content of turf Festuca spp. leaves after application of different nutrition forms.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), p. 6--10. ISSN 1336-9245. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.06-10.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The influence of addition of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis on the fermentation quality of silages from permanent grassland
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Struhár, Pavel -- Píšová, Adriana -- Andruška, Norbert
Vplyv prídavku Lactobacillus plantarum a Lactobacillus brevis na kvalitu fermentačného procesu siláží z trvalých trávnych porastov: The influence of addition of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis on the fermentation quality of silages from permanent grassland.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), p. 366--374. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.2.2150.
článok v elektronickom zdroji2018Details
The influence of growing conditions on yield and quality of common pea
Candráková, Eva
Vplyv podmienok pestovania na úrodu a kvalitu semena hrachu siateho = The influence of growing conditions on yield and quality of common pea. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 18--24. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
The influence of polysulfide based fertilizers on the health status of Poa pratensis L. lawn
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Vplyv hnojív na báze polysulfidov na zdravotný stav trávnikového porastu lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) = The influence of polysulfide based fertilizers on the health status of Poa pratensis L. lawn. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 3--7. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The influence of soil organic matter fractions on aggregates stabilization in agricultural and forest soils of selected Slovak and Czech hilly lands
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Kravka, Miroslav
The influence of soil organic matter fractions on aggregates stabilization in agricultural and forest soils of selected Slovak and Czech hilly lands. In Journal of Soils and Sediments. 18, 8 (2018), p. 2790--2800. ISSN 1439-0108.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The involvement of different secondary metabolites in salinity tolerance of crops
Sytar, Oksana -- Mbarki, S. -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián
The involvement of different secondary metabolites in salinity tolerance of crops. In: Salinity responses and tolerance in plants. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 21--48. ISBN 978-3-319-90317-0 (brož.).
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
The morphological and antioxidant characteristics of inflorences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.)
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Vergun, Olena M. -- Vinogradova, Julia -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
The morphological and antioxidant characteristics of inflorences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 444--453. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/919.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.)
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Vergun, Olena M. -- Maitulina, Yulia Vinogradova -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 444--453. ISSN 1337-0960. URL: https://doi.org/10.5219/919.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The production and quality of goat milk in the Czech Republic and in the Slovak Republic
Strnad, Ladislav -- Kyryanová, A. -- Čoudková, V. -- Baštýřová Brutovská, A. -- Margetín, Milan -- Maršálek, Miroslav -- Vejčík, Antonín
Produkce a kvalita kozího mlíka v České a Slovenské republice = The production and quality of goat milk in the Czech Republic and in the Slovak Republic. In Zootechnika 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018, p. 75--81. ISBN 978-80-7394-685-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
The relationship between somatic cells and milk traits, and their variation in dairy sheep breeds in Slovakia
Oravcová, Marta -- Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír
The relationship between somatic cells and milk traits, and their variation in dairy sheep breeds in Slovakia. In Journal of Animal and Feed Sciences. 27, 2 (2018), p. 97--104. ISSN 1230-1388.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The responses of soil nematode communities to Bt maize cultivation at four field sites across Europe
Čerevková, Andrea -- Miklisová, Dana -- Szoboszlay, Márton -- Tebbe, Christoph C. -- Cagáň, Ľudovít
The responses of soil nematode communities to Bt maize cultivation at four field sites across Europe. In Soil Biology & Biochemistry. 119, (2018), p. 194--202. ISSN 0038-0717.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Trendy v predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarín
Pospišil, Richard
Trendy v predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarín. In Roľnícke noviny. 89, 5 (2018), p. 15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Ultrasonografia a jej využitie v chove dojných oviec
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan
Ultrasonografia a jej využitie v chove dojných oviec. In Náš chov. 78, 4 (2018), p. 48. ISSN 0027-8068.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Use of Vinasse, Alcohol Waste, in Agriculture
Kováčik, Peter
Uplatnenie vinázy, odpadu z výroby alkoholu v poľnohospodárstve = Use of Vinasse, Alcohol Waste, in Agriculture. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 44--46. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Utilization of mangalitsa pigs in crossing with Slovak large white for the improvement of fattening, production parameters as well as quality of meat
Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Lípová, Petra
Utilization of mangalitsa pigs in crossing with Slovak large white for the improvement of fattening, production parameters as well as quality of meat. In DEBRECÉNI, O. Využitie primitívnych plemien ošípaných pre výrobu regionálnych mäsových výrobkov: zborník z medzinárodného workshopu, Nitra 15. - 17. máj 2018. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 7--9. ISBN 978-80-552-1833-5.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Variation of fruits morphometric parameters of Elaeagnus multiflora Thunb. germplasm collection
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Ilinska, Antonia -- Brindza, Jan
Variation of fruits morphometric parameters of Elaeagnus multiflora Thunb. germplasm collection.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 527--532. ISSN 1337-0960. URL: https://doi.org/10.5219/922.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona
Pospišil, Richard
Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 169 p. ISBN 978-80-552-1834-2.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details
Vermicompost and Eisenia foetida as factors influencing the formation of radish phytomass
Kováčik, Peter -- Šalamún, Peter -- Wierzbowska, Jadwiga
Vermicompost and Eisenia foetida as factors influencing the formation of radish phytomass. In Agriculture. 64, 2 (2018), p. 49--56. ISSN 0551-3677.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Viacročné výsledky s hustotami a výsevkami repky ozimnej v kontexte sucha
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Mikšík, Vlastimil -- Bokor, Peter
Viacročné výsledky s hustotami a výsevkami repky ozimnej v kontexte sucha. In Repka. 7, (2018), p. 10--11.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vplyv diferencovanej výživy na úrodu a kvalitu hrozna odrody Rulandské modré
Ložek, Otto -- Bugáňová, Soňa
Vplyv diferencovanej výživy na úrodu a kvalitu hrozna odrody Rulandské modré. In Sady a vinice. 13, 3 (2018), p. 46--49. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky
Bokor, Peter -- Bečka, David -- Vašák, Jan
Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 14--15. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vplyv konvenčných a bezorbových minimalizačných technológií obrábania na vybrané fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy vo zvolených lokalitách Nitrianskeho a Trnavského kraja
Polláková, Nora -- Halmo, Samuel -- Šimanský, Vladimír
Vplyv konvenčných a bezorbových minimalizačných technológií obrábania na vybrané fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy vo zvolených lokalitách Nitrianskeho a Trnavského kraja. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 132 p. ISBN 978-80-552-1851-9.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Vplyv mykoríznych prípravkov na vybrané agrochemické vlastnosti pôdy trávnika = The influence of mycorrhizal preparations on selected agrochemical properties of turf soils
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Vplyv mykoríznych prípravkov na vybrané agrochemické vlastnosti pôdy trávnika = The influence of mycorrhizal preparations on selected agrochemical properties of turf soils. In Acta Universitatis Matthiae Belii. 20, 1 (2018), p. 31--35. ISSN 1338-4430.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vplyv podmienok prostredia na rozvoj bielej hniloby a verticíliového vädnutia repky ozimnej
Bokor, Peter
Vplyv podmienok prostredia na rozvoj bielej hniloby a verticíliového vädnutia repky ozimnej. In Repka. 7, 1 (2018), p. 4--9.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vplyv prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody v Národnej prírodnej rezervácii Čičovské mŕtve rameno
Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Čeryová, Terézia
Vplyv prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody v Národnej prírodnej rezervácii Čičovské mŕtve rameno. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 88 p. ISBN 978-80-552-1843-4.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017
Bokor, Peter
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017. In Naše pole. 22, 1 (2018), p. 43--45. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017
Bokor, Peter
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017. In Naše pole. 1 (2018), p. 43--45. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017
Bokor, Peter
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017. 3 p.
professional bookOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výsledky odrodových pokusov s repkou ozimnou v r. 2016/17
Bečka, David -- Bokor, Peter -- Vašák, Jan
Výsledky odrodových pokusov s repkou ozimnou v r. 2016/17. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Využiteľná sušina-selekčné kritérium v chove dojných oviec
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta
Využiteľná sušina-selekčné kritérium v chove dojných oviec. In Výsledky kontroly úžitkovosti oviec a kôz v Slovenskej republike ya rok 2017. Bratislava: Plemenárske služby Slovenskej republiky, 2018, p. 6--7.
article in a proceedingsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Využiteľnosť organických zdrojov zinku vo výžive králikov
Chrastinová, Ľubica -- Čobanová, K. -- Chrenková, Mária -- Poláčiková, Mária -- Formelová, Zuzana -- Lauková, A. -- Ondruška, Ľubomír -- Pogány Simonová, Monika -- Strompfová, Viola -- Bučko, Ondřej -- Rajský, Matúš -- Mlyneková, Zuzana -- Mlynár, Roman -- Grešáková, Ľubomíra
Využiteľnosť organických zdrojov zinku vo výžive králikov. In ONDRUŠKA, Ľ. -- SLÁDEČEK, T. 50 rokov genetiky a experimentálnej biológie vo VÚŽV Nitra: zborník vedeckých a odborných prác, NPPC - VÚŽV Nitra, 18.5.2018. 1st ed. Lužianky : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 2018, p. 40--48. ISBN 978-80-89162-68-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Využitie primitívnych plemien ošípaných pre výrobu regionálnych mäsových výrobkov: zborník z medzinárodného workshopu, Nitra 15. - 17. máj 2018
Debrecéni, Ondrej
Využitie primitívnych plemien ošípaných pre výrobu regionálnych mäsových výrobkov: zborník z medzinárodného workshopu, Nitra 15. - 17. máj 2018. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 31 p. ISBN 978-80-552-1833-5.
conference proceedingsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Výživa a hnojenie jačmeňa jarného a sóje
Varga, Ladislav -- Ducsay, Ladislav
Výživa a hnojenie jačmeňa jarného a sóje. In Naše pole. 22, 3 (2018), p. 28--30. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Wheat plant selection for high yields entailed improvement of leaf anatomical and biochemical traits including tolerance to non-optimal temperature conditions
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Hauptvogel, Pavol -- Misheva, Svetlana -- Kocheva, K.V. -- Yang, Xinghong -- Li, Xiangnan N. -- Allachverdijev, Sulejman I.
Wheat plant selection for high yields entailed improvement of leaf anatomical and biochemical traits including tolerance to non-optimal temperature conditions. In Photysynthesis Research. 136, 2 (2018), p. 245--255. ISSN 0166-8595.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Yield and quality of milk thistle achenes in agri-ecological conditions of Dolná Malanta
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Kobida, Ľubomír
Úroda nažiek a kvalita produkcie pestreca mariánskeho v agrotechnických podmienkach Dolnej Malanty /: Yield and quality of milk thistle achenes in agri-ecological conditions of Dolná Malanta. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldona. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 66--71. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Zakladanie porastov kapusty repkovej pravej
Pospišil, Richard
Zakladanie porastov kapusty repkovej pravej. In Roľnícke noviny. 89, 27 (2018), p. 12--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zásady hnojenia ozimnej pšenice v nevyrovnaných vlahových pôdno-klimatických podmienkach
Ducsay, Ladislav -- Provazník, Marek
Zásady hnojenia ozimnej pšenice v nevyrovnaných vlahových pôdno-klimatických podmienkach. In Pšenica. 7, (2018), p. 14--16. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zdravotný stav repky olejky v roku 2017
Bokor, Peter
Zdravotný stav repky olejky v roku 2017. In Naše pole. 22, 2 (2018), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zraniteľnosť ťažkých pôd
Dopaterová, Ľubica -- Tobiašová, Erika
Zraniteľnosť ťažkých pôd. In Naše pole. 22, 6 (2018), p. 39. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details