Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 382

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A comparative study of carcass characteristics and meat quality in genetic resources Pekin ducks and commercial crossbreds
Kokoszyński, Dariusz -- Piwczyński, Dariusz -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril -- Saleh, Mohamed -- Wasilewski, Rafał
A comparative study of carcass characteristics and meat quality in genetic resources Pekin ducks and commercial crossbreds. In Asian-Australasian journal of animal sciences. 32, 11 (2019), p. 1753--1762. ISSN 1011-2367.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan
Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat. In Agritech science. 13, 1 (2019), p. 1--18. ISSN 1802-8942.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology
Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 14. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Accumulation of amino acids and flavonoids in hairy root cultures of common buckwheat (Fagopyrum esculentum)
Gabr, Ahmed M.M. -- Sytar, Oksana -- Ghareeb, Hassan -- Brestič, Marián
Accumulation of amino acids and flavonoids in hairy root cultures of common buckwheat (Fagopyrum esculentum). In Physiology and molecular biology of plants. 25, 3 (2019), p. 787--797. ISSN 0971-5894.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien
Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Žiarovská, Jana
Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 71--75. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p10.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
AFLP a ISSR polymorfizmus láskavca po gama-radiačnej mutácii
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Gažo, Ján -- Ražná, Katarína -- Labajová, Mária -- Lancíková, Veronika -- Štefúnová, Veronika -- Hricová, Andrea
AFLP a ISSR polymorfizmus láskavca po gama-radiačnej mutácii.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 55--63. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p8.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Aké plemeno je najvhodnejšie na chov? - malé zamyslenie pred jeho výberom
Margetín, Milan
Aké plemeno je najvhodnejšie na chov? - malé zamyslenie pred jeho výberom. In Roľnícke noviny. 90, 40 (2019), p. 9. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed
Neirurerová, Petra -- Fik, Martin -- Andreji, Jaroslav -- Mamojková, Eva
Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), p. 17--20. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Analysis of eeal-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits
Hudecová, Marcela -- Žiarovská, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zamiešková, Lucia -- Zeleňáková, Lucia
Analýza podmienok real-time PCR expresie chitinázy v plodoch viniča: Analysis of eeal-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 149--156. ISBN 978-80-552-2073-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Ducháček, Jaromír -- Schmidová, Jitka -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Stádník, L. -- Michlová, Tereza
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. In Journal of Dairy Research. 86, 2 (2019), p. 233--237. ISSN 0022-0299.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts
Hudz, Natalia -- Yezerska, O. -- Grygorieva, Olga V. -- Felšöciová, Soňa -- Brindza, Jan -- Wieczorek, Piotr Paweł -- Kačániová, Miroslava
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts. In Acta poloniae pharmaceutica. 76, 3 (2019), p. 439--452. ISSN 0001-6837.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Anthropogenic soil alkalinization in the vicinity of magnesite processing factories in Jelšava and Lubeník
Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Antropogénna alkalizácia pôdy v okolí magneyitiek v Jelšave a Lubeníku = Anthropogenic soil alkalinization in the vicinity of magnesite processing factories in Jelšava and Lubeník. In Urbanizovaná krajina, pôda a klíma. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2019, p. 48--49.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract
Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Tvrdá, Eva -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Terenjeva, Margarita -- Kačániová, Miroslava
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 363--368. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 116. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antioxidant activity of different extracts of Salvia officinalis L. and S. sclarea L.
Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Antioxidant activity of different extracts of Salvia officinalis L. and S. sclarea L. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 29--31. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 117. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antioxidant activity of leaf extracts of Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and Crambe mitridatis Juz.
Kalista, Mariia -- Nikolaieva, Nataliia -- Brindza, Jan
Antioxidant activity of leaf extracts of Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and Crambe mitridatis Juz. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 41. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antioxidant activity of selected plants and honey beverages
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Grygorieva, Olga V.
Antioxidant activity of selected plants and honey beverages. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 12--15. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Antioxidant and anticholinesterase potential of Ferulago cassia with farther bio-guided isolation of active coumarin constituents
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Sytar, Oksana -- Dursunoğlu, Benan -- Özbek, Hilal -- Duman, Hayrí D. -- Güvenalp, Zühal -- Kılıç, Ceyda Sibel
Antioxidant and anticholinesterase potential of Ferulago cassia with farther bio-guided isolation of active coumarin constituents. In South African Journal of Botany. 121, (2019), p. 536--542. ISSN 0254-6299.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Shymanska, Oksana -- Brindza, Jan
Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 22--24. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Antioxidant properties of different kinds of fodder for feeding bees
Kryvyi, Mykhailo -- Dikhtiar, Olena -- Brindza, Jan -- Zavadskyi, Mykola
Antioxidant properties of different kinds of fodder for feeding bees. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 108. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antropogénne a neantropogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - I. časť
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Antropogénne a neantropogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - I. časť. In Revue medicíny v praxi. 17, 1 (2019), p. 47--48. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Antropogénne a neantropogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - II. časť
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Antropogénne a neantropogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - II. časť. In Revue medicíny v praxi. 17, 2 (2019), p. 53--56. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Application of fluorescence imaging in lettuce phenotyping for drought stress tolerance
Živčák, Marek -- Kovár, Marek -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián
Application of fluorescence imaging in lettuce phenotyping for drought stress tolerance.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), p. 176--177. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.78.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species. In: Systems Biology. London: IntechOpen, 2019. p. 65--82. ISBN 978-1-83880-803-7 (brož.).
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
Application of microRNA stress-sensitive markers in selection summer wheat (Triticum aestivum L.) for dry resistance
Ražná, Katarína -- Vargaová, Angela -- Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika
Aplikácia stres-senzitívnych markérov mikroRNA pre selekciu pšenice letnej (Triticum aestivum L.) na suchovzdornosť = Application of microRNA stress-sensitive markers in selection summer wheat (Triticum aestivum L.) for dry resistance. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 136--139. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Application of silicon nanoparticles in agriculture
Rastogi, Anshu -- Tripathi, Durgesh Kumar -- Yadav, Saurabh -- Chauhan, Devendra Kumar -- Živčák, Marek -- Ghorbanpour, Mansour -- El-Sheery, Nabil Ibrahim -- Brestič, Marián
Application of silicon nanoparticles in agriculture. In 3 Biotech. 9, 3 (2019), p. 2019. ISSN 2190-572X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Assessment of photosynthetic and leaf traits for high throughput screening for drought tolerance in wheat genotypes
Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Brestič, Marián -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Assessment of photosynthetic and leaf traits for high throughput screening for drought tolerance in wheat genotypes. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, p. 152. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
article in a proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters. In Acta alimentaria. 48, 2 (2019), p. 213--220. ISSN 0139-3006.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Bee breads from Eastern Ukraine: composition, physical properties and biological activities
Bleha, Roman -- Shevtsova, Tetiana -- Kružik, Vojtěch -- Šorpilová, Tereza -- Saloň, Ivan -- Erban, Vladimír -- Brindza, Jan -- Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Sinica, Andrej
Bee breads from Eastern Ukraine: composition, physical properties and biological activities. In Czech journal of food sciences. 37, 1 (2019), p. 9--20. ISSN 1212-1800.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Bioaccumulation and growth characteristics of Vallisneria natans (Lour.) Hara after chronic exposure to metal-contaminated sediments
Qian, Yu -- Cheng, Changlei -- Drouillard, Ken -- Zhu, Qingzhi -- Feng, Huan -- He, Shuzhuang -- Fang, Yuhong -- Qiao, Shinan -- Kolenčík, Marek -- Chang, Xuexiu
Bioaccumulation and growth characteristics of Vallisneria natans (Lour.) Hara after chronic exposure to metal-contaminated sediments. In Environmental science and pollution research. 26, 20 (2019), p. 20510--20519. ISSN 0944-1344.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Biodiversity in the light of current, forgotten and forbidden sciences
Brindza, Jan
Biodiversity in the light of current, forgotten and forbidden sciences. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 18--19. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid
Smoleń, Sylwester -- Kowalska, Iwona -- Kováčik, Peter -- Halka, Mariya -- Sady, Wlodzimierz
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid. In Frontiers in Plant Science. 10, (2019), p. 1--13. ISSN 1664-462X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol. In Journal of Ecological Engineering. 20, 7 (2019), p. 31--38. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Biochar and its combination together with mineral and organic fertilization: effect on soil properties and crop yields
Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Biochar and its combination together with mineral and organic fertilization: effect on soil properties and crop yields. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 41--48. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Biochemical activity of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid. fruits
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biochemical activity of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid. fruits. In Sadovodstvo i vinogradarstvo. 1 (2019), p. 22--28. ISSN 0235-2591.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Biochemical composition of bee pollen and inflorescence of Brassica napus L. Var. napus
Vergun, Olena Mykolajivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Schubertová, Zuzana -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Biochemical composition of bee pollen and inflorescence of Brassica napus L. Var. napus. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 64. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Biochemical characteristics of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Ilyinska, Antonina -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biochemical characteristics of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid.  In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva : Rosijskij universitet družby narodov. (2019), p. 135--137. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Biological activity of extracts from some species of coniferous plants
Elisovetcaia, Dina -- Ivanova, Raisa -- Gladei, Diana -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Biological activity of extracts from some species of coniferous plants. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 27. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Biological activity of leaves of non-traditional plants
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Piórecki, Narcyz -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biological activity of leaves of non-traditional plants. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 85. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Biologicky hodnotné látky v cesnaku (Allium
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Tóth, Tomáš -- Brindza, Jan
Biologically valuable substances in garlic (Allium sativum L.) – A review: Biologicky hodnotné látky v cesnaku (Allium sativum L.) – Prehľad. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 292--304. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Biologičeski aktivnyje vešestva rastenij v kačestve stimuljatorov rosta
Gladej, D.M. -- Jelisoveckaja, Dina -- Brindza, Jan
Biologičeski aktivnyje vešestva rastenij v kačestve stimuljatorov rosta.  In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva : Rosijskij universitet družby narodov. (2019), p. 147--149. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Bread enriched with biologically active additive based on Dunaliella salina algae powder
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Brindza, Jan -- Klimova, Elena Valeryevna -- Borovkov, Andrey B. -- Gudvilovich, Irina N -- Shuvaeva, Elena Gennadievna -- Zhondareva, Yana Dmitrievna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Bondareva, Varvara Ivanovna
Chleb, obogaščnnyj biologičeski aktivnoj dobavkoj na osnove poroška vodorosli Danaliella salina = Bread enriched with biologically active additive based on Dunaliella salina algae powder. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 57, 4 (2019), p. 67--70. ISSN 2219-8466.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov. In Endocrine regulations. (2019), p. 26. ISSN 1210-0668.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Carcass composition and selected meat quality traits of Pekin ducks from genetic resources flocks
Kokoszyński, Dariusz -- Wasilewski, Rafał -- Stęczny, Kamil -- Kotowicz, Marek -- Hrnčár, Cyril -- Arpášová, Henrieta
Carcass composition and selected meat quality traits of Pekin ducks from genetic resources flocks. In Poultry Science. 98, 7 (2019), p. 3029--3039. ISSN 0032-5791.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Common origin of local cattle breeds in western region of Carpathians
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Žitný, Július -- Terpaj, Vasil Petrovič -- Mindeková, Silvia -- Mlyneková, Lenka
Common origin of local cattle breeds in western region of Carpathians. In Danubian animal genetic resources. 4, (2019), p. 84--90. ISSN 2498-5910.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish
Kačániová, Miroslava -- Kluga, Alina -- Kántor, Attila -- Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish. In Microbial pathogenesis. 132, (2019), p. 313--318. ISSN 0882-4010.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Comparison of selected characteristics of cultivars and wild-growing genotypes of Sambucus nigra in Slovakia
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Brindza, Jan
Comparison of selected characteristics of cultivars and wild-growing genotypes of Sambucus nigra in Slovakia. In Biosystems Diversity. 27, 1 (2019), p. 56--61. ISSN 2519-8513.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Comparison of the technological meat quality of the breed white mangalitsa bred under the intensive breeding conditions
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Kanka, Tomáš
Comparison of the technological meat quality of the breed white mangalitsa bred under the intensive breeding conditions. In ASD 2019. Prague: Czech University of Life Sciences, 2019, p. 29. ISBN 978-80-213-2950-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Árvay, Július -- Šnirc, Marek -- Hauptvogl, Martin -- Bilčíková, Jana -- Bobková, Alica -- Demková, Lenka -- Hudáček, Marek -- Hrstková, Miroslava -- Lošák, Tomáš -- Král, Martin -- Kováčik, Anton -- Štefániková, Jana
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), p. 226--233. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Content of fatty acids in intramuscular of heavy carcass lambs from pasture fattening
Margetín, Milan -- Janíček, Martin -- Repkovský, Marek
Content of fatty acids in intramuscular of heavy carcass lambs from pasture fattening. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, p. 92--99. ISBN 978-80-7394-771-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of fresh fruits and jellies prepared from different less-known fruit species
Ivanišová, Eva -- Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Brindza, Jan
Content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of fresh fruits and jellies prepared from different less-known fruit species. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 88. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Content of selected bioactive substances in bilberries from various geographical areas
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana
Obsah vybraných biologicky aktívnych látok v čučoriedkach z rôznych geografických obastí = Content of selected bioactive substances in bilberries from various geographical areas. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 50--57. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Svik, Karol -- Šoltésová Prnová, Marta -- Slovák, Lukáš -- Kováčik, Anton -- Lory, Viktoria -- Zorad, Štefan -- Brindza, Jan
Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats. In Research in Veterinary Science. 126, (2019), p. 118--123. ISSN 0034-5288.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 22. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?
Margetín, Milan
Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), p. 20. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Defining the targets for the assessment of IgE-mediated allergenicity of new or modified food proteins
Houben, Geert -- Blom, Marty -- Alvito, Paula -- Assuncao, Ricardo -- Crevel, René -- Kruse-Faeste, Christiane -- Le, Thuy-My -- Bernhard Madsen, Charlotte -- Remington, Ben -- Stroheker, Thomas -- Vassilopoulou, Emilia -- Verhoeckx, Kitty -- Žiarovská, Jana -- Constable, Anne
Defining the targets for the assessment of IgE-mediated allergenicity of new or modified food proteins. In Food and Chemical Toxicology. 127, (2019), p. 61--69. ISSN 0278-6915.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Determinácia telesného zloženia aplikáciou vzduchovej pletyzmografie v súbore žien
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína
Determinácia telesného zloženia aplikáciou vzduchovej pletyzmografie v súbore žien. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 196--205. ISBN 978-80-223-4742-6 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šnirc, Marek -- Gažová, Miriama -- Demková, Mária -- Bobuľská, Lenka -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Bilčíková, Jana -- Miškeje, Michal -- Štefániková, Jana -- Kunca, Vladimír
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 999--1004.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen
Nikolaieva, Nataliia -- Kačániová, Miroslava -- González, Jacinta Collado -- Grygorieva, Olga V. -- Nôžková, Janka
Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), p. 525. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Determination of natural phenolic compounds of Ferula longipedunculata Pesmen and assessment their antioxidant and anticholinesterase potentials
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Sytar, Oksana -- Duman, Hayrí D.
Determination of natural phenolic compounds of Ferula longipedunculata Pesmen and assessment their antioxidant and anticholinesterase potentials. In Natural product research. (2019), p. 2019. ISSN 1478-6419.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Determination of the total phenolic content in the tincture of propolis of Ukrainian origin
Hudz, Natalia -- Tkachenko, Olena -- Brindza, Jan
Determination of the total phenolic content in the tincture of propolis of Ukrainian origin. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 40. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro
Kolesárová, Adriana -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Klinerová, Bibiana -- Packová, Dagmara -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kopčeková, Jana -- Mňahončáková, Erika -- Gálik, Branislav
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), p. 533--537. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation
Gašparík, Matúš -- Stádník, Luděk -- Ducháček, Jaromír -- Tančin, Vladimír
Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation. In Czech journal of animal science. 10 (2019), p. 431--438. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), p. 21--25. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Different types of Pergas´electrical properties comparison
Hlaváčová, Zuzana -- Ardonová, Veronika -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Different types of Pergas´electrical properties comparison.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), p. 67. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Differential response of sugar beet to long-term mild to severe salinity in a soil–pot culture
Tahjib-Ui-Arif, Md -- Sohag, Abdullah Al Mamun -- Afrin, Sonya -- Bashar, Kazi Khayrul -- Afrin, Tania -- Sofi Uddin Mahamud, A. G.M. -- Polash, Mohammed Arif Sadik -- Hossain, Md Tahmeed -- Sohel, Md Abu Taher -- Brestič, Marián -- Murata, Yoshiyuki
Differential response of sugar beet to long-term mild to severe salinity in a soil–pot culture. In Agriculture. 9, 10 (2019), p. 10. ISBN 2077-0472 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach: Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils
Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Kolenčík, Marek -- Hyunjung, Kim -- Matúš, Peter
Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach: Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils.  In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava : Univerzita Komenského. (2019), p. 1332--1337. ISBN 978-80-223-4711-2.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Distribution of ewes in SCC groups during first and second lactation
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Holko, Ivan
Distribution of ewes in SCC groups during first and second lactation. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 576. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Diversity of pollen grains of Tilia genus in Ukrainian honeys
Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Shyner, Oleksandr -- Šimková, Jana
Diversity of pollen grains of Tilia genus in Ukrainian honeys. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 70. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
DNA microarray - významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
DNA microarray - významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 64--70. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Drought tolerance of soybean (Glycine max L. Merr.) by improved photosynthetic characteristics and an efficient antioxidant enzyme activities under a split-root system
Iqbal, Nasir -- Hussain, Sajad -- Raza, Muhammad Ali -- Yang, Cai-Qiong -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Brestič, Marián -- Aziz, Ahsan -- Hayyat, Muhammad Sikander -- Asghar, Muhammad Ahsan -- Chun, Wang Xiao -- Zhang, Jing -- Yang, Wenyu -- Liu, Jiang
Drought tolerance of soybean (Glycine max L. Merr.) by improved photosynthetic characteristics and an efficient antioxidant enzyme activities under a split-root system. In Frontiers in Plant Science. 10, (2019), p. 2019. ISSN 1664-462X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Dynamics of development of microbiological quality of raw sheep milk in the years 2016 to 2019
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Tvarožková, Kristína
Dynamika vývoja mikrobiologickej kvality surového ovčieho mlieka v rokoch 2016 až 2019: Dynamics of development of microbiological quality of raw sheep milk in the years 2016 to 2019.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 307--312. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Dynamika nakopičennja ta spoživannja bilkovogo kopmu u gnizdac bdžolinich simej = Dynamics of storing up and consuming of protein food in the nests of bee colonies
Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Brindza, Jan -- Velyčko, Serhii M.
Dynamika nakopičennja ta spoživannja bilkovogo kopmu u gnizdac bdžolinich simej = Dynamics of storing up and consuming of protein food in the nests of bee colonies. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 110--113. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Hrubík, Pavel -- Batyaneková, Veronika -- Vargaová, Angela
Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), p. 54--62. ISSN 1336-5266.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile
Habánová, Marta -- Saraiva, A.J. -- Holovičová, Mária -- Moreira, Silvia A. -- Fidalgo, Liliana G. -- Habán, Miroslav -- Gažo, Ján -- Schwarzová, Marianna -- Chlebo, Peter -- Bronkowska, Monika
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile. In Journal of Functional Foods. 60, (2019), p. 2019. ISSN 1756-4646.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Effect of biochar on N2O emission, crop yield and properties of Stagnic Luvisol in a field experiment
Rižija, Elena -- Muchina, I.M. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Buchkina, Natalya P.
Effect of biochar on N2O emission, crop yield and properties of Stagnic Luvisol in a field experiment. In Zemdirbyste. 106, 4 (2019), p. 297--306. ISSN 1392-3196.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of calving season and temperature at calving on the gestation length
Mikláš, Šimon -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Effect of calving season and temperature at calving on the gestation length. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs
Vehovský, Karel -- Stupka, Roman -- Zadinová, Kateřina -- Špyrsl, Michal -- Okrouhlá, Marie -- Lebedová, Nicole -- Mlyneková, Eva -- Čítek, Jaroslav
Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs. In Revista Brasileira de Zootecnia. 48, (2019), p. 2019. ISSN 1516-3598.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of different type of nanoparticles on crop production
Kolenčík, Marek -- Ernst, Dávid -- Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Kratošová, Gabriela -- Konvičková, Zuzana -- Bujdoš, Marek -- Černý, Ivan -- Dobročka, Edmund -- Vávra, Ivo -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Illa, Ramakanth
Effect of different type of nanoparticles on crop production.  In NanoOstrava 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), p. 95. ISBN 978-80-248-4290-5 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Effect of dried grape pomace addition into feed ration of sheep on leucocytes
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav
Effect of dried grape pomace addition into feed ration of sheep on leucocytes. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 191--196. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Effect of dried grape pomace ingestion on erythrocytes and thrombocytes of sheep
Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Rolinec, Michal
Effect of dried grape pomace ingestion on erythrocytes and thrombocytes of sheep. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 179--184. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Effect of foliar spray application of zinc oxide nanoparticles on quantitative, nutritional, and physiological parameters of Foxtail millet (Setaria italica L.) under field conditions
Kolenčík, Marek -- Ernst, Dávid -- Komár, Matej -- Urík, Martin -- Šebesta, Martin -- Dobročka, Edmund -- Černý, Ivan -- Illa, Ramakanth -- Kanike, Raghavendra -- Qian, Yu -- Feng, Huan -- Orlová, Denisa -- Kratošová, Gabriela
Effect of foliar spray application of zinc oxide nanoparticles on quantitative, nutritional, and physiological parameters of Foxtail millet (Setaria italica L.) under field conditions. In Nanomaterials. 9, 11 (2019), p. 2019. ISSN 2079-4991.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Botyanszká, Lenka -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Vplyv vysokej teploty na fotosyntetické prejavy rôznych odrôd pšenice = Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 49--52. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed
Lípová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Vavrišínová, Klára
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 422--428. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of lactation stage on the concentration of selected essential and toxic elements in milk of sheeps from area of Slovakia with slightly disturbed environment
Pšenková, Martina -- Toman, Róbert -- Tančin, Vladimír
Effect of lactation stage on the concentration of selected essential and toxic elements in milk of sheeps from area of Slovakia with slightly disturbed environment.  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), p. 752. ISBN 978-99976-787-1-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Effect of milk and dairy products consumption on lipid profile in patients with cardiovascular diseases
Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana
Vplyv konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov na lipidový profil u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami: Effect of milk and dairy products consumption on lipid profile in patients with cardiovascular diseases.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 182--187. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Stádník, Luděk -- Ducháček, Jaromír -- Tančin, Vladimír -- Schmidová, Jitka -- Uhrinčať, Michal -- Michlová, Tereza -- Nohejlová, Lenka
Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning. In Animals. 9, 10 (2019), p. 718--724. ISSN 2076-2615.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Effect of nitrogen doses on yield of corn and fertilization efficiency of maize (Zea mays L.)
Ducsay, Ladislav -- Drgoňa, Juraj -- Vicianová, Mária
Vplyv dávok dusíka na výšku úrody a efektívnosť hnojenia kukurice siatej (Zea mays L.) = Effect of nitrogen doses on yield of corn and fertilization efficiency of maize (Zea mays L.). In Agrochémia. 59, 2 (2019), p. 3--7. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Effect of photoperiod on Linum usitatissimum L. characters /: Nina Brutch ... [et al.]
Brutch, Nina -- Matvienko, Inna -- Porokhovinova, Elizaveta -- Pavlov, Andrey -- Nôžková, Janka -- Koshkin, Vladimir
Effect of photoperiod on Linum usitatissimum L. characters /: Nina Brutch ... [et al.]. In Journal of natural fibers. 16, (2019), p. 2019. ISSN 1544-0478.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters
Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Buŧka, K. -- Slanina, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Maršálek, Miroslav -- Fazekaš, Richard -- Massanyi, Peter
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 25. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 275--279. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of weaning system on milk yield and the frequency of individual milk flows
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system on milk yield and the frequency of individual milk flows. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 578. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Effective population size and genomic inbreeding of Slovak Spotted cattle
Trakovická, Anna -- Lehocká, Kristína -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Effective population size and genomic inbreeding of Slovak Spotted cattle. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 112. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Effectiveness of weed control in potato field
Týr, Štefan -- Neupauer, Jakub
Effectiveness of weed control in potato field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), p. 36. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Effectiveness of weed control in soybean field
Týr, Štefan -- Nyisztor, Róbert
Effectiveness of weed control in soybean field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), p. 64. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Effects of biochar and its reapplication on soil pH and sorption properties of silt loam haplic Luvisol
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Effects of biochar and its reapplication on soil pH and sorption properties of silt loam haplic Luvisol. In Acta horticulturae et regiotecturae. 22, 2 (2019), p. 66--71. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Balashov, Eugene -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Aydin, Elena -- Bárek, Viliam -- Drgoňová, Katarína
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol. In Biologia. 74, 7 (2019), p. 767--782. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Details
Effects of genotype and sex on productive performance and carcass characteristics of broiler chickens
Bujko, Jozef -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Zemanová, Jiřina
Effects of genotype and sex on productive performance and carcass characteristics of broiler chickens.  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), p. 748. ISBN 978-99976-787-1-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Electrical properties of two types perga
Ardonová, Veronika -- Hlaváčová, Zuzana -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Electrical properties of two types perga. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, p. 21. ISBN 978-963-269-823-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes
Makovický, Pavol -- Makovický, Peter -- Margetín, Milan -- Nagy, Melinda
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 5 (2019), p. 572--574. ISSN 0367-8318.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Ethology of bees by using different constructions of hanging pollen collectors
Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Brindza, Jan -- Tkachenko, Olena
Ethology of bees by using different constructions of hanging pollen collectors. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 22. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Ethonobotanical study of medicinal plants used three districts of Imbabura province, Ecuador
Fernández, Eloy Cusimamani -- Espinel Jara, Viviana Margarita -- Gordillo Alarcón, Salomé Alice -- Castillo-Andrade, Rocio -- Žiarovská, Jana -- Zepeda-Del Valle, Juan M. -- Lara-Reimers, Eduardo A.
Ethonobotanical study of medicinal plants used three districts of Imbabura province, Ecuador. In Agrociencia. 53, 5 (2019), p. 797--810. ISSN 1405-3195.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances
Cehula, Marcela -- Juríková, Tünde -- Žiarovská, Jana -- Mlček, Jiří -- Kyseľ, Matúš
Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 490--496. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Evaluation of hyperspectral reflectance parameters to assess the leafwater content in soybean
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Živčák, Marek
Evaluation of hyperspectral reflectance parameters to assess the leafwater content in soybean. In Water. 11, 3 (2019), p. 3. ISSN 2073-4441.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice
Pinček, Ondrej -- Ernst, Dávid -- Holovičová, Mária -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 121--128. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Evaluation of lactose, milk production, somatic cells count and calving interval in selected farming conditions of the Slovak Spotted dairy cows /: Jozef Bujko ... [et al.]
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Evaluation of lactose, milk production, somatic cells count and calving interval in selected farming conditions of the Slovak Spotted dairy cows /: Jozef Bujko ... [et al.].  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), p. 749. ISBN 978-99976-787-1-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Evaluation of Lonicera caerulea L. genotypes based on morphological characteristics of fruits germplasm collection
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Ilinska, Antonia -- Kuklina, Alla Georgijevna -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Brindza, Jan
Evaluation of Lonicera caerulea L. genotypes based on morphological characteristics of fruits germplasm collection. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 84. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, p. 55. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, p. 55. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Evaluation of milk components and somatic cells count in breeding herd of Slovak Spotted Cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril -- Kováčik, Anton
Evaluation of milk components and somatic cells count in breeding herd of Slovak Spotted Cattle. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), p. 41--46. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves
Hozáková, Katarína -- Bujko, Jozef -- Vavrišínová, Klára -- Žitný, Július
Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves. In Agriculture and Forestry. 65, 1 (2019), p. 223--232. ISSN 0554-5579.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Evaluation of the health status of udder ewes during lactation: somatic cells and pathogens
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Hleba, Lukáš -- Mačuhová, Lucia
Zhodnotenie zdravotného stavu mliečnej žľazy bahníc počas laktácie: somatické bunky a patogény: Evaluation of the health status of udder ewes during lactation: somatic cells and pathogens.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 67--71. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril -- Koristek, Ján
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 1 (2019), p. 48--51. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Exploration of Chlorophyll a Fluorescence and Plant Gas Exchange Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Perennial Ryegrass
Dabrowski, Piotr -- Baczewska-Dąbrowska, A.H. -- Kalaji, Mohamed Hazem -- Golcev, Vasilij -- Paunov, M. -- Rapacz, Marcin -- Wójcik-Jagla, Magdalena -- Pawluśkiewicz, Bogumiła -- Baba, Wojciech -- Brestič, Marián
Exploration of Chlorophyll a Fluorescence and Plant Gas Exchange Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Perennial Ryegrass. In Sensors. 19, 12 (2019), p. 12. ISSN 1424-3210.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L.
Žiarovská, Jana -- Fialková, Veronika -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 547--552. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 6 (2019), p. 131--133. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 2 (2019), p. 33--35. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 5 (2019), p. 104--105. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 7 (2019), p. 151--153. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 3 (2019), p. 56--57. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 4 (2019), p. 82--83. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 1 (2019), p. 9--10. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Oravcová, Marta
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems.  In Animal breeding 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), p. 25--33. ISBN 978-80-7509-641-8.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Margetínová, Jana -- Kubinec, Róbert -- Janíček, Martin
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), p. 81--89. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silages with urea addition
Juráček, Miroslav -- Biró, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata -- Barantal, Samuel
Fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silages with urea addition. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 173--178. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Jonczak, Jerzy -- Juriga, Martin
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures. In Journal of Ecological Engineering. 20, 5 (2019), p. 149--164. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Flavonoid content and antioxidant activity of Artemisia vulgaris L. "hairy" roots
Matvieieva, N. A. -- Drobot, K. A. -- Duplij, V. P. -- Ratushniak, Yakiv -- Shakhovsky, Anatolij -- Kyrpa-Nesmiian, Tetiana -- Mickevicius, Saulius -- Brindza, Jan
Flavonoid content and antioxidant activity of Artemisia vulgaris L. "hairy" roots. In Preparative Biochemistry and Biotechnology. 49, 1 (2019), p. 82--87. ISSN 1082-6068.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, p. 218. ISBN 978-3-906813-93-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Fyziologické škvrnitosti
Hudec, Kamil
Fyziologické škvrnitosti. In Roľnícke noviny. 8, (2019), p. 40--42. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Fyziologické škvrnitosti jačmeňa
Hudec, Kamil
Fyziologické škvrnitosti jačmeňa. In Roľnícke noviny. 8, (2019), p. 40--42. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Gene flow and diversity in local red deer populations
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Židek, Radoslav -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej
Gene flow and diversity in local red deer populations.  In 15th International Arctic Ungulate conference. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences. (2019), p. 61. URL: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/arctic-ungulate-conference/15th-auc-conference-book-digital_final_version.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.)
Hrúzová, Michaela -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan
Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 39. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Genetic and chemical diversity among yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] accessions based on iPBS markers and metabolomic fingerprinting
Žiarovská, Jana -- Padilla-González, Guilllermo F. -- Vichmannová, Iva -- Fernández, Eloy Cusimamani
Genetic and chemical diversity among yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] accessions based on iPBS markers and metabolomic fingerprinting. In Plant Physiology and Biochemistry. 141, (2019), p. 183--192. ISSN 0981-9428.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Genetic Engineering of the Biosynthesis of Glycine Betaine Modulates Phosphate Homeostasis by Regulating Phosphate Acquisition in Tomato
Li, Daxing -- Zhang, Tianpeng -- Wang, Mengwei -- Liu, Yang -- Brestič, Marián -- Chen, Tony H.H. -- Yang, Xinghong
Genetic Engineering of the Biosynthesis of Glycine Betaine Modulates Phosphate Homeostasis by Regulating Phosphate Acquisition in Tomato. In Frontiers in Plant Science. 9, (2019), p. 2019. ISSN 1664-462X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Genetic variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Židek, Radoslav -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej
Genetic variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping.  In 15th International Arctic Ungulate conference. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences. (2019), p. 60. URL: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/arctic-ungulate-conference/15th-auc-conference-book-digital_final_version.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Genetická diverzita slovenského pinzgauského plemena
Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Genetická diverzita slovenského pinzgauského plemena. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 81 p. ISBN 978-80-552-1977-6.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Genetické technológie rastlín
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Štefúnová, Veronika
Genetické technológie rastlín. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 198 p. ISBN 978-80-552-1963-9.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Genome-wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of European and near Eastern horse breeds
Grilz-Seger, Gertrud -- Neuditschko, Markus -- Ricard, Anne -- Velie, Brandon -- Lindgren, Gabriella -- Mesarič, Matjaz -- Cotman, Marko -- Horná, Michaela -- Dobretsberger, Maximilian -- Brem, Gottfried -- Druml, Thomas
Genome-wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of European and near Eastern horse breeds. In Genes. 10, 7 (2019), p. 1--23. ISBN 2073-4425 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Genomic characterisation of Czech Holstein cattle
Vostrý, Luboš -- Vostrá Vydrová, Hana -- Moravčíková, Nina -- Hofmanová, Barbora -- Přibyl, Josef -- Veselá, Zdeňka -- Majzlík, Ivan
Genomic characterisation of Czech Holstein cattle. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 528. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Genomic signatures of selection in cattle throught variation of allele frequencies and linkage disequilibrium
Moravčíková, Nina -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Kasarda, Radovan
Genomic signatures of selection in cattle throught variation of allele frequencies and linkage disequilibrium. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), p. 576--580. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Global trends of wheat production
Macák, Milan -- Habán, Miroslav
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 79--84. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Grape by-products as bioactive substances in animal nutrition: a review
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Vašeková, Patrícia -- Kolesárová, Adriana -- Barantal, Samuel
Grape by-products as bioactive substances in animal nutrition: a review. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 167--172. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors
Makovický, Pavol -- Gálisová Čopíková, Miroslava -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors. In Iranian journal of applied animal science. 9, 2 (2019), p. 257--263. ISSN 2251-628X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Habitat-related specifity of iPBS fingerprint in European populations of Hedera helix L.
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Bošeľová, Danka -- Kyseľ, Matúš
Habitat-related specifity of iPBS fingerprint in European populations of Hedera helix L. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), p. 30--36. ISSN 1336-5266.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Juríková, Tünde
Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 83--93. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Kovár, Marek -- Gašparovič, Kristína -- Demová, Ivana -- Ferencová, Jana -- Hauptvogel, Pavol -- Brestič, Marián
Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. (2019), p. 17. ISSN 1213-6670.
article in a professional periodicalPostery zo zahraničných konferencií2019Details
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse
Grilz-Seger, Gertrud -- Druml, Thomas -- Neuditschko, Markus -- Dobretsberger, Maximilian -- Horná, Michaela -- Brem, Gottfried
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse. In BMC Genomics. 20, 174 (2019), p. 1--17. ISSN 1471-2164.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
High-throughput image-based phenotyping of wheat germplasm
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
High-throughput image-based phenotyping of wheat germplasm.  In IPPS 2019 - International plant phenotyping symposium. Nanjing : Nanjing agricultural university. (2019), p. 20.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
High-throughput phenotyping of drought stress responses of lettuce genotypes using the optical imaging techniques
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Mlynáriková Vysoká, Dominika -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Barboričová, Mária -- Lebeda, Aleš
High-throughput phenotyping of drought stress responses of lettuce genotypes using the optical imaging techniques. Kostelec na Haně: JOLA, 2019. 2 p.
conference proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Bokor, Peter
Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019. In Naše pole. 23, 9 (2019), p. 16--18. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Hodnotenie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana
Hodnotenie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 128--135. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Hodnotenie porúch metabolizmu bielkovín spôsobených intoleranciou na lepok
Šulimanová, Jana -- Bujko, Jozef
Hodnotenie porúch metabolizmu bielkovín spôsobených intoleranciou na lepok.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 246--250. ISBN 978-80-552-2073-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed. In Výzkum v chovu skotu. 61, 1 (2019), p. 20--26. ISSN 0139-7265.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Hodnotenie telesnej kondície gravidných bahníc - dôležitý nástroj správneho manažmentu výživy
Janíček, Martin
Hodnotenie telesnej kondície gravidných bahníc - dôležitý nástroj správneho manažmentu výživy. In Roľnícke noviny. 90, 40 (2019), p. 10. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas. In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva: Rosijskij universitet družby narodov, 2019, p. 138--141. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas. In Plodovodstvo i jagodovodstvo Rossii. (2019), p. 140--155.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Jonczak, Jerzy -- Uzarowicz, Lukasz -- Stępień, Wojciech
How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil. In Geoderma. 342, (2019), p. 75--84. ISSN 0016-7061.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Hygienic quality and composition of raw sheep's bulk milk samples on selected Slovak farms during year 2018
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Hygienic quality and composition of raw sheep's bulk milk samples on selected Slovak farms during year 2018. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 359--362. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Changes in morphology, chlorophyll fluorescence performance and Rubisco activity of soybean in response to foliar application of ionic titanium under normal light and shade environment
Hussain, Sajad -- Iqbal, Nasir -- Brestič, Marián -- Raza, Muhammad Ali -- Pang, Ting -- Langham, Derald Ray -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Ahmed, Shoaib -- Wen, Bingxiao -- Gao, Yang -- Liu, Weiguo -- Yang, Wenyu
Changes in morphology, chlorophyll fluorescence performance and Rubisco activity of soybean in response to foliar application of ionic titanium under normal light and shade environment. In Science of the Total Environment. 658, (2019), p. 626--637. ISSN 0048-9697.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Changes in the chemical composition of six lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) in response to biofortification with iodine and selenium combined with salicylic acid application
Smoleń, Sylwester -- Kowalska, Iwona -- Kováčik, Peter -- Sady, Wlodzimierz -- Grzanka, Marlena -- Kutman, Umit Baris
Changes in the chemical composition of six lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) in response to biofortification with iodine and selenium combined with salicylic acid application. In (2019).
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Changes of lipoprotein fractions after consumption of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Juríková, Tünde -- Brindza, Jan
Changes of lipoprotein fractions after consumption of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 24--29. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Changes of the rumination characteristics in dairy cows after change TMR composition
Juhás, Peter -- Špulerová, Katarína -- Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Strapák, Peter
Changes of the rumination characteristics in dairy cows after change TMR composition. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 5 (2019), p. 1153--1157. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Characterization of bacterial Endophytes of Amaranthus cultivars by new generation sequencing technology
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Medo, Juraj -- Hricová, Andrea
Characterization of bacterial Endophytes of Amaranthus cultivars by new generation sequencing technology. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 112. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Characterization of physical properties in soil under selected exotic trees in the Arboretum Mlyňany
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Charakteristika fyzikálnych vlastnstí pôd pod vybranými cudzokrajnými drevinammi v Arboréte Mlyňany = Characterization of physical properties in soil under selected exotic trees in the Arboretum Mlyňany. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 131--135. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Chlorophyll fluorescence imaging in assessment of the drought stress tolerance in lettuce parental lines
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Kovár, Marek -- Mlynáriková Vysoká, Dominika -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Barboričová, Mária -- Lebeda, Aleš
Chlorophyll fluorescence imaging in assessment of the drought stress tolerance in lettuce parental lines. In Eucarpia Leafy Vegetables 2019. Kostelec na Haně: JOLA, 2019, p. 101. ISBN 978-80-86636-57-3 (brož.).
article in a proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax
Bokor, Peter
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax. In Agromanuál. 14, 5 (2019), p. 36--38. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Choroby repky ozimnej v období dozrievania
Bokor, Peter
Choroby repky ozimnej v období dozrievania. In Repka. 8, (2019), p. 12--15. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing
Zeleňáková, Lucia -- Fikselová, Martina -- Žiarovská, Jana -- Kolesárová, Anna -- Jurčaga, Lukáš
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1098--1102.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows
Gašparík, Matúš -- Ducháček, Jaromír -- Stádník, L. -- Tančin, Vladimír
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows. In Scientia agriculturae bohemica. 50, 2 (2019), p. 80--88. ISSN 1211-3174.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment
Maková, Jana -- Javoreková, Soňa -- Elbl, Jakub -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Kováčik, Peter
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment. In Journal of Elementology. 24, 1 (2019), p. 319--330. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
In vitro organic matter digestibility of dried grape pomaces from Slovakia
Kolláthová, Renata -- Hanušovský, Ondrej -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Gierus, M. -- Gálik, Branislav
In vitro organic matter digestibility of dried grape pomaces from Slovakia. In NutriNET 2019. Brno: Tribun EU, 2019, p. 23--28. ISBN 978-80-263-1465-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Increased colloidal stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with humic acids
Šebesta, Martin -- Kolenčík, Marek -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Vávra, Ivo -- Dobročka, Edmund -- Smilek, Jiří -- Kalina, Michal -- Diviš, Pavel -- Pavúk, Milan -- Miglierini, Marcel -- Kratošová, Gabriela -- Matúš, Peter
Increased colloidal stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with humic acids. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), p. 3024--3030. ISSN 1533-4880.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov
Kmeť, Peter -- Margetín, Milan
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov. In Chov oviec a kôz. 39, 2 (2019), p. 12--14. ISSN 1336-4715.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Influence of nutritional factors on changes in blood pressure and development of hypertension in the young adult population
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Gluštíková, Adriána
Vplyv nutričných faktorov na zmeny krvného tlaku a rozvoj hypertenzie u mladej dospelej populácie: Influence of nutritional factors on changes in blood pressure and development of hypertension in the young adult population.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 130--135. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Influence of progressive dehydration on the content of photosynthetic pigments in soybean with application of inoculants
Krivosudská, Eleonóra
Vplyv postupnej dehydratácie na obsah asimilačných pigmentov v rastlinách sóje s aplikáciou inokulantov = Influence of progressive dehydration on the content of photosynthetic pigments in soybean with application of inoculants. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 73--76. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Influence of soil type and use on soil organic matter in climate conditions of West carpathian mts. and pannonian
Barančíková, Gabriela -- Tobiašová, Erika -- Gömöryová, Erika -- Makovníková, Jarmila -- Halas, Ján -- Koco, Štefan -- Skalský, Rastislav
Influence of soil type and use on soil organic matter in climate conditions of West carpathian mts. and pannonian. In Silva botanica. Sofia Forest Research Institute of BAS (Sofia, Bulharsko): 2019, p. 63--70.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Intensity of selection in the genome dual-purpose cattle breeding in Slovakia
Kasarda, Radovan -- Olšanská, Barbora -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Intensity of selection in the genome dual-purpose cattle breeding in Slovakia. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 528. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
International cooperation in the program of conservation and using of agrobiodiversity in the international AgroBioNet network
Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V.
International cooperation in the program of conservation and using of agrobiodiversity in the international AgroBioNet network. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 74. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Invasive Solidago canadensis L. as a resource of valuable biological compounds
Shelepova, O. V. -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Invasive Solidago canadensis L. as a resource of valuable biological compounds. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 280--286. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Invazionnyje vidy rastenij dlja chozjajstvennogo ispol’zovanija i zdorov’ja
Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Kuklina, Alla Georgijevna -- Brindza, Jan
Invazionnyje vidy rastenij dlja chozjajstvennogo ispol’zovanija i zdorov’ja. 1st ed. Nitra : Slovackij sel’skochozjajstvennyj universitet, 2019. 163 p. ISBN 978-80-552-2025-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Isolation of phytochemicals from Bauhinia variegata L. Bark and their in vitro antioxidant and cytotoxic potential
Sharma, Neha -- Sharma, Anket -- Bhatia, Gauvar -- Landi, Marco -- Brestič, Marián -- Singh, Bikram -- Singh, Jatinder -- Kaur, Satwinderjeet -- Bhardwaj, Renu
Isolation of phytochemicals from Bauhinia variegata L. Bark and their in vitro antioxidant and cytotoxic potential. In Antioxidants. 8, 10 (2019), p. 10. ISBN 2076-3921 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania
Ducsay, Ladislav
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), p. 10--11. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), p. 58--60. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Konzumácia ľanového oleja vo výbranom súbore dospelých osôb
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Antal, Matej -- Juríková, Tünde
Konzumácia ľanového oleja vo výbranom súbore dospelých osôb.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 99--107. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov na koncentrácie sodíka v krvi probandov
Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta
Konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov na koncentrácie sodíka v krvi probandov.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 121--127. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Kurkuma a fenikel, ich cenné zložky a použitie
Fatrcová Šramková, Katarína -- Juríková, Tünde
Kurkuma a fenikel, ich cenné zložky a použitie. In Revue medicíny v praxi. 17, 1 (2019), p. 37--39. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, p. 157. ISBN 978-3-906813-93-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass
Kováčik, Peter -- Škarpa, Petr
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass. In Agrochémia. 59, 1 (2019), p. 13--16. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Lesser known fruit as a source of valuable bioactive substances
Juríková, Tünde -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Lesser known fruit as a source of valuable bioactive substances. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 94. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe
Mňahončáková, Erika -- Hrúzová, Michaela
Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 15. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro
Vizzarri, Francesco -- Palazzo, M. -- Casamassima, D. -- Ondruška, Ľubomír -- Massányi, Martin -- Tirpák, Filip -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro. In Czech journal of animal science. 64, 1 (2019), p. 1--10. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Lunasin and its versitable health-promoting actions
Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Lunasin and its versitable health-promoting actions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1106--1110.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Magnesium/fish bone derived hydroxyapatite composites by friction stir processing: studies on mechanical behaviour and corrosion resistance
Vandana, B. -- Syamala, P. -- Venugopal, D. Sri -- Sk, S. R. K. Imran -- Venkateswarlu, B. -- Jagannatham, M. -- Kolenčík, Marek -- Illa, Ramakanth -- Dumpla, Ravikumar -- Sunil, B. Ratna
Magnesium/fish bone derived hydroxyapatite composites by friction stir processing: studies on mechanical behaviour and corrosion resistance. In Bulletin of materials science. 42, 3 (2019), p. 2019. ISSN 0250-4707.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), p. 686--691. ISSN 0367-8318.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína -- Švec, Miroslav
Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1200--1222.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Mastitis pathogens in sheep and their antibiotics resistance
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Mastitis pathogens in sheep and their antibiotics resistance. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 23. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan -- Poráčová, Jana -- Milerski, Michal -- Makovický, Peter
Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 4 (2019), p. 957--961. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems
Margetín, Milan -- Horečná, Zuzana -- Janíček, Martin -- Nagy, Melinda -- Makovický, Pavol
Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems. In Agritech science. 13, 3 (2019), p. 1--12. ISSN 1802-8942.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 129--135. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Mechanical properties of buckwheat perga
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, p. 98. ISBN 978-86-7520-458-9.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Men´s fertility disorders and their relation to the environmental risk factors in West Slovakia
Mindek, Slavomír -- Gaálová, Veronika
Poruchy plodnosti mužov na západnom Slovensku a ich vzťah k rizikovým faktorom prostredia: Men´s fertility disorders and their relation to the environmental risk factors in West Slovakia.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 217--221. ISBN 978-80-552-2073-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Micro RNAs in transgenic and montransgenic tobacco plants exposed to abiotic stress
Gerši, Zuzana -- Zimová, Mária -- Boszorádová, Eva -- Matušíková, Ildikó -- Ražná, Katarína -- Moravčíková, Jana
Micro RNAs in transgenic and montransgenic tobacco plants exposed to abiotic stress. Oeiras : ITQB Universidade Nova de Lisboa. (2019), URL: https://iplanta.univpm.it/sites/iplanta.univpm.it/files/Lisbona/3rd%20iPLANTA%20conference%20Oreias%20book%20of%20posters%20abstracts.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Microalga Dunaliella Salina Extract Use in The Jelly-Fruit Marmalade Technology
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Brindza, Jan -- Klimova, Elena Valeryevna -- Borovkov, Andrey B. -- Gudvilovich, Irina N -- Zhondareva, Yana Dmitrievna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Ispoľzovanie ekstrakta mikrovodorosli Dunaliella salina v technologii želejno-fruktovogo marmelada = Microalga Dunaliella Salina Extract Use in The Jelly-Fruit Marmalade Technology. In Food Industry. 4, 2 (2019), p. 14--19. ISSN 2500-1922.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, p. 162. ISBN 978-3-906813-93-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412
Bino, Eva -- Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, p. 85--86. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Microbiota of different wine grape berries
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of different wine grape berries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 174--181. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Mimokoreňová výživa
Vicianová, Mária
Mimokoreňová výživa. In Naše pole. 23, 4 (2019), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition
Kolláthová, Renata -- Varga, Branislav -- Ivanišová, Eva -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition. In Slovak journal of animal science. 52, 4 (2019), p. 9--15. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Miniatlas liečivých rastlín 55: ploštičník strapcovitý ...
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 55: ploštičník strapcovitý . In Liečivé rastliny. 56, 2 (2019), p. 1--4. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Вmist fenoljnych spoluk u roslinnyj syrovyni Cichorium intus L., Lamium purpureum L. ta Viscum album L.
Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan -- Shymanska, Oksana -- Rakhmetov, Dzamal -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Korablova, Olga -- Fishchenko, Valentyna -- Ivanišová, Eva
Content of phenolic compounds in plant raw of Cichorium intus L., Lamium purpureum L. and Viscum album L. =. In Plant introduction. 83, 3 (2019), p. 87--96. ISBN 160--6574.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Mistletoe (Viscum album pini) affects rabbit spermatozoa motility and viability
Halo, Marko -- Greń, Agnieszka -- Mazur, Natalia -- Slanina, Tomáš -- Ondruška, Ľubomír -- Formicki, Grzegorz -- Tirpák, Filip -- Massányi, Martin -- Kováčik, Jaroslav -- Mamráková, Renáta -- Massanyi, Peter
Mistletoe (Viscum album pini) affects rabbit spermatozoa motility and viability. In Risk factors of food chain. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 20. ISBN 978-80-552-2033-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Moderné prístupy hodnotenia fenotypu rastlín
Kovár, Marek
Moderné prístupy hodnotenia fenotypu rastlín. In Roľnícke noviny. 7, (2019), p. 4--5. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Molecular docking studies of coumarins isolated from extracts and essential oils of Zosima absinthifolia link as potential inhibitors for Alzheimer’s disease
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Yilmaz, Serdar Volkan -- Yildirim, Kadir -- Pinar, Nur Münevver -- Demirci, Betül -- Brestič, Marián -- Sytar, Oksana
Molecular docking studies of coumarins isolated from extracts and essential oils of Zosima absinthifolia link as potential inhibitors for Alzheimer’s disease. In Molecules. 24, 722 (2019), p. 2019. ISSN 1420-3049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Korczyk-Szabó, Joanna -- Lacko-Bartošová, Lucia
Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradčných cereálií = Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 63--67. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey
Fatrcová Šramková, Katarína -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva -- Juríková, Tünde -- Schwarzová, Marianna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V.
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 497--506. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Morphology, physicochemical properties and antioxidant capacity of bee pollens
Bleha, Roman -- Shevtsová, Tatiana -- Kružik, Vojtěch -- Brindza, Jan -- Sinica, Andrej
Morphology, physicochemical properties and antioxidant capacity of bee pollens. In Czech journal of food sciences. 37, 1 (2019), p. 1--8. ISSN 1212-1800.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Mušmula germanska (Mespilus germanica L.) cinna chačova i likarska poslina = Medlar (Mespilus germanica L.) is valuable food and medical plant
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Mušmula germanska (Mespilus germanica L.) cinna chačova i likarska poslina = Medlar (Mespilus germanica L.) is valuable food and medical plant. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 236--240. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Náklady na chov dojných oviec v roku 2018
Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Margetín, Milan
Náklady na chov dojných oviec v roku 2018. In AGROmagazín. 10 (2019), p. 12--13. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains
Kolenčík, Marek -- Štrba, Peter -- Šebesta, Martin -- Kratošová, Gabriela -- Urík, Martin -- Vávra, Ivo -- Peikertová, Pavlina -- Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Illa, Ramakanth
Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), p. 2983--2988. ISSN 1533-4880.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Návody na cvičenia z genetiky
Trakovická, Anna -- Miluchová, Martina -- Navrátilová, Alica -- Gábor, Michal -- Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Bujko, Jozef
Návody na cvičenia z genetiky. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 163 p. ISBN 978-80-552-2022-2.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Návody na cvičenia z genetiky populácií
Trakovická, Anna -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Bujko, Jozef
Návody na cvičenia z genetiky populácií. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 140 p. ISBN 978-80-552-2054-3.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Nezabúdajme na choroby bázy stebla
Hudec, Kamil
Nezabúdajme na choroby bázy stebla. In Naše pole. 23, 5 (2019), p. 16--18. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Non-destructive methodology in comparative physiology of buckwheat genotypes within the different origin
Sytar, Oksana -- Brücková, Klaudia -- Plotnitskaya, Alyona -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián
Non-destructive methodology in comparative physiology of buckwheat genotypes within the different origin. In Fagopyrum. 36, 1 (2019), p. 11--21. ISSN 0352-3020.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Norway Spruce (Picea abies L.) provenances use different physiological strategies to cope with water deficit
Jamnická, Gabriela -- Fleischer, Peter -- Konôpková, Alena -- Pšidová, Eva -- Kučerová, Jana -- Kurjak, Daniel -- Živčák, Marek -- Ditmarová, Ľubica
Norway Spruce (Picea abies L.) provenances use different physiological strategies to cope with water deficit. In Forests. 10, 8 (2019), p. 8. ISBN 1999-4907 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Nové prístupy vo výchove k zdraviu na školách
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Ballay, Štefan
Nové prístupy vo výchove k zdraviu na školách. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, p. 29--36. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo
Chlebo, Róbert
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo. In Včelár. 93, 7 (2019), p. 155. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo
Chlebo, Róbert
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo. In Včelár. 93, 7 (2019), p. 155. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Nutričná epidemiológia
Habánová, Marta
Nutričná epidemiológia. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 155 p. ISBN 978-80-552-1989-9.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Nutričné aspekty gravidných žien, konzum ovocia, zeleniny, orechov, semien, nápojov
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Kocianová, Erika -- Juríková, Tünde
Nutričné aspekty gravidných žien, konzum ovocia, zeleniny, orechov, semien, nápojov.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 291--298. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Nutritive value and in vitro organic matter digestibility of dried white grape pomace
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
Nutritive value and in vitro organic matter digestibility of dried white grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 253. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Obesity diagnosis and mortality risk based on a body shape index (ABSI) and other indices and anthropometric parameters in university students
Gažarová, Martina -- Galšneiderová, Mária -- Mečiarová, Lucia
Obesity diagnosis and mortality risk based on a body shape index (ABSI) and other indices and anthropometric parameters in university students. In Roczniki państwowego zakładu higieny. 70, 3 (2019), p. 267--275. ISSN 0035-7715.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Ražná, Katarína
Rosmarinic acid content in selected varieties of sage (Salvia officinalis L.): Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.). In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 305--320. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Obsah stopových prvkov v ejakuláte kapra rybničného (Cyprinus carpio) v podmienkach umelého chovu
Miškeje, Michal -- Andreji, Jaroslav -- Árvay, Július -- Kováčik, Anton
Obsah stopových prvkov v ejakuláte kapra rybničného (Cyprinus carpio) v podmienkach umelého chovu.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 25--30. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia
Holko, Ivan -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Supuka, Peter -- Supuková, Anna -- Mačuhová, Lucia
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 258--261. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Ocenka antimikrobnovo i antioksidantnovo dejstvija jantarnoj kislosti, primenjaemoj v technologii koncentrata iz fermentirovannovo zerna polby
Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Učasov, D.S. -- Brindza, Jan -- Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Šajapova, L.V.
Ocenka antimikrobnovo i antioksidantnovo dejstvija jantarnoj kislosti, primenjaemoj v technologii koncentrata iz fermentirovannovo zerna polby.  In Sovremennye problemy techniki i technologii piščevych proizvodstv. Barnaul : Izdatel’stvo Altajskovo gosudarstvennovo techničeskovo universiteta im. I.I. Polzunova. (2019), p. 26--30. ISBN 978-5-7568-1300-5. URL: http://elib.altstu.ru/disser/conferenc/2019/2019_spttpp.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
On-farm estimation of claw traits related to helath and milk production
Kasarda, Radovan -- Židek, Radoslav -- Candrák, Juraj -- Vlček, Michal -- Moravčíková, Nina
On-farm estimation of claw traits related to helath and milk production. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 475. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Oravka nová kniha
Hrnčár, Cyril
Oravka nová kniha. In Chovateľ. 55, 2 (2019), p. 13. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Parametre výťažnosti a čistoty DNA pri rôznych typoch homogenizácie dužín ovocia
Vicianová, Katarína -- Žabková, Martina -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Parametre výťažnosti a čistoty DNA pri rôznych typoch homogenizácie dužín ovocia.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 45--54. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p7.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Pasticity of the photosynthetic reactions of chicory plants for different light quality
Barboričová, Mária -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Gašparovič, Kristína -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
Plasticita fotosyntetických reakcií rastlín čakanky na rôznu kvalitu svetla = Pasticity of the photosynthetic reactions of chicory plants for different light quality. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 1--4. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats
Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Brindza, Jan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 28. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami
Ďúranová, Hana -- Valková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Habán, Miroslav
Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 12--18. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Phenolic acids profile of organically grown emmer and spelt
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Kobida, Ľubomír -- Lacko-Bartošová, Lucia
Phenolic acids profile of organically grown emmer and spelt.  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), p. 523. ISBN 978-99976-787-1-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Phenolics composition in lettuce upon ultraviolet radiation and temperature effects
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Rauh, Cornelia -- Šimko, Ivan
Phenolics composition in lettuce upon ultraviolet radiation and temperature effects.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), p. 144--145. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.63.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Fenológia druhu slnečnica hľuznatá (Heliantus tuberosus L.) = Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.). In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 210--217. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Phenomic approaches for the identification of genetic sources of wheat tolerant
Barboričová, Mária -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
Phenomic approaches for the identification of genetic sources of wheat tolerant. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 19, 1 (2019), p. 16. ISSN 1213-6670.
article in a professional periodicalPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Phenotyping of isogenic chlorophyll-less bread and durum wheat mutant lines in relation to photoprotection and photosynthetic capacity
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Botyanszká, Lenka -- Chen, Yanger -- Allachverdijev, Sulejman I.
Phenotyping of isogenic chlorophyll-less bread and durum wheat mutant lines in relation to photoprotection and photosynthetic capacity. In Photosynthesis Research. 139, 1 (2019), p. 1--3. ISSN 0166-8595.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Phenotyping of photosynthetic responses of wheat genetic resources to drought stress using fast noninvasive techniques
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Brestič, Marián
Phenotyping of photosynthetic responses of wheat genetic resources to drought stress using fast noninvasive techniques. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, p. 124. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
article in a proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Phenotyping of photosynthetic traits in isogenic chlorophyll-deficient wheat mutant lines
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of photosynthetic traits in isogenic chlorophyll-deficient wheat mutant lines.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), p. 32--33. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.8.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Phenotyping of wheat genebank accessions using RGB and hyperspectral data
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Kovár, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of wheat genebank accessions using RGB and hyperspectral data.  In IPPS 2019 - International plant phenotyping symposium. Nanjing : Nanjing agricultural university. (2019), p. 120.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Phenotyping of wheat genetic resources under long-term drought stress
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Dominik -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of wheat genetic resources under long-term drought stress.  In IPPS 2019 - International plant phenotyping symposium. Nanjing : Nanjing agricultural university. (2019), p. 19.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Phytohormone Priming: Regulator for Heavy Metal Stress in Plants
Sytar, Oksana -- Kumari, Pragati -- Yadav, Saurabh -- Brestič, Marián -- Rastogi, Anshu
Phytohormone Priming: Regulator for Heavy Metal Stress in Plants. In Journal of Plant Growth Regulation. 38, 2 (2019), p. 739--752. ISSN 0721-7595.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Kobida, Ľubomír
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), p. 22--23. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.3.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability
Holišová, Veronika -- Konvičková, Zuzana -- Kratošová, Gabriela -- Kolenčík, Marek -- Niide, Teppei -- Umetsu, Mitsuo -- Plachá, Daniela
Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), p. 2807--2813. ISSN 1533-4880.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Phytotoxic effect of silver nanoparticles in triticum aestivum: Improper regulation of photosystem I activity as the reason for oxidative damage in the chloroplast
Rastogi, Anshu -- Živčák, Marek -- Tripathi, Durgesh Kumar -- Yadav, Sonali -- Kalaji, Mohamed Hazem -- Brestič, Marián
Phytotoxic effect of silver nanoparticles in triticum aestivum: Improper regulation of photosystem I activity as the reason for oxidative damage in the chloroplast. In Photosynthetica. 57, 1 (2019), p. 209--216. ISSN 0300-3604.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Plants recovery performance from water stress
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar -- Živčák, Marek -- Lichtnerová, Helena
Plants recovery performance from water stress. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 2 (2019), p. 453--462. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Podmienky chovu zasušených kráv a produkčné parametre ich jalovíc
Mikláš, Šimon -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír
Podmienky chovu zasušených kráv a produkčné parametre ich jalovíc. In Dojnice. 8, (2019), p. 15--19. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (10)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (10). In Liečivé rastliny. (2019).
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (7)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (7). In Liečivé rastliny. (2019).
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (8)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (8). In Liečivé rastliny. (2019).
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9). In Liečivé rastliny. (2019).
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Possibilities for detection and quantification of specific allergenic components in tree nuts
Hrnčárová, Dominika -- Zeleňáková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Možnosti detekcie a kvantifikácie špecifických alergénnych zložiek v stromových orechoch: Possibilities for detection and quantification of specific allergenic components in tree nuts.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 148--153. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples
Bilčíková, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Fialková, Veronika -- Žiarovská, Jana
Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples. In Archives of Ecotoxicology. 1, 3 (2019), p. 27--30. ISSN 2644-4747.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Possibilities of mastitis detection by measuring the electrical conductivity of ewe`s milk
Uhrinčať, Michal -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta -- Vršková, Martina
Possibilities of mastitis detection by measuring the electrical conductivity of ewe`s milk. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 577. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Post-harvest residues and their effect on soil quality changes
Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora
Pozberové zvyšky a ich vplyv na zmeny kvality pôdy = Post-harvest residues and their effect on soil quality changes. In Agrochémia. 59, 2 (2019), p. 27--33. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Potential toxicity of cyanogenic glycoside amygdalin and bitter apricot seed in rabbits - health status evaluation
Kováčiková, Eva -- Kováčik, Anton -- Halenár, Marek -- Tokárová, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kolesár, Eduard -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Potential toxicity of cyanogenic glycoside amygdalin and bitter apricot seed in rabbits - health status evaluation. In Journal of animal physiology and animal nutrition. 103, (2019), p. 695--703. ISSN 0931-2439.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Potravinová pyramída ako príklad implementácie zdravého stravovania do každodenného života
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Lehoťáková, Eva -- Balla, Štefan -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Potravinová pyramída ako príklad implementácie zdravého stravovania do každodenného života.  In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2019), p. 334--337. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.). URL: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019%20hotovo.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Precultivation of young seedlings under different color shades modifies the accumulation of phenolic compounds in Cichorium leaves in later growth phases
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Neugart, Susanne -- Toutounchi, Peyman Mohammadzadeh -- Brestič, Marián
Precultivation of young seedlings under different color shades modifies the accumulation of phenolic compounds in Cichorium leaves in later growth phases. In Environmental and experimental botany. 165, 1 (2019), p. 30--38. ISSN 0098-8472.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?
Čeleš, Marian
Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?. In Naše pole. 23, 9 (2019), p. 22. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison
Ferrante, Marco -- Lövei, L. -- Magagnoli, Serena -- Minarčíková, Lenka -- Tomescu, Elena Larisa -- Burgio, Giovanni -- Cagáň, Ľudovít -- Ichim, Mihael Cristin
Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison. In Insect science. 26, 3 (2019), p. 545--554. ISSN 1744-7917.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy
Kanka, Tomáš -- Kasarda, Radovan -- Rolinec, Michal -- Imrich, Ivan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bučko, Ondřej -- Hanušovský, Ondrej
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 93--98. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Production and veal quality from dairy farm: a review
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára
Production and veal quality from dairy farm: a review. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, p. 167--174. ISBN 978-80-7394-771-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Production parameters of sugar beet in relation to genetic type of variety and agroecological conditions of year
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Gažo, Ján -- Šulík, Richard -- Bušo, Rastislav
Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production parameters of sugar beet in relation to genetic type of variety and agroecological conditions of year. In Listy cukrovarnické a řepařské. 135, 1 (2019), p. 19--24.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Protein profiles of cereals and pseudocereals determined by two-dimensional gel electrophoresis
Gálová, Zdenka -- Balážová, Želmíra -- Rajnincová, Dana -- Chňapek, Milan -- Špaleková, Andrea -- Hricová, Andrea -- Žiarovská, Jana
Protein profiles of cereals and pseudocereals determined by two-dimensional gel electrophoresis. In KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Slovak University of Agriculture, p. 359--366.
article in a proceedings2019Details
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Štěrba, Zdeněk
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters. In Czech journal of food sciences. 37, 3 (2019), p. 192--198. ISSN 1212-1800.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry
Svoradová, Andrea -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Hrnčár, Cyril -- Chrenek, Peter
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), p. 90--94. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading
Margetín, Milan -- Makovický, Pavol -- Luptáková, Lucia -- Nagy, Melinda -- Janíček, Martin
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading. In Agritech science. 13, 1 (2019), p. 1--12. ISSN 1802-8942.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti
Týr, Štefan
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), p. 13. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products
Ernst, Dávid -- Žitniak Čurná, Veronika -- Holovičová, Mária -- Pinček, Ondrej
Analýza vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products. In Výživa - človek - zdravie 2019. (2019), p. 44--51.
article in a professional periodical2019Details
Relationship between somatic cell count, milk production, composition and technological quality of milk
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Vršková, Martina
Vzťah medzi počtom somatických buniek, produkciou mlieka, jeho zložením a technologickou kvalitou: Relationship between somatic cell count, milk production, composition and technological quality of milk.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 211--214. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds
Makovický, Pavol -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), p. 692--694. ISSN 0367-8318.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Repka a choroby v tejto sezóne
Bokor, Peter
Repka a choroby v tejto sezóne. In Naše pole. 23, 10 (2019), p. 12--15. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Repka včera, dnes a zajtra
Vašák, Jan -- Bokor, Peter -- Bečka, David
Repka včera, dnes a zajtra. In Naše pole. 23, 8 (2019), p. 16--17. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), p. 198. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties
Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1217--1219.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Rozvoj chorôb v porastoch ozimnej repky v roku 2018 a výhľad na rok 2019
Bokor, Peter
Rozvoj chorôb v porastoch ozimnej repky v roku 2018 a výhľad na rok 2019. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), p. 4--8. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Runs of homozygosity as footprints of selection in the norik of muran horse genome
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Halo, Marko -- Candrák, Juraj
Runs of homozygosity as footprints of selection in the norik of muran horse genome. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 5 (2019), p. 1165--1170. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Satureja montana as prospective medicinal plant
Hudz, Natalia -- Kunda, Sofia -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra
Saturea montana as prospective medicinal plant: (brief literature data review and own studies). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 15--19. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Scanning electron microscopy study of pollen morphological characters of Sambucus nigra L.
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Gurnenko, Ivan -- Brindza, Jan
Scanning electron microscopy study of pollen morphological characters of Sambucus nigra L. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 86. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Screening of non-alkaloid acetylcholinesterase inhibitors from extracts and essential oils of Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. (Apiaceae)
Karakaya, Songul -- Yilmaz, Serdar Volkan -- Koca, Mehmet -- Demirci, Betül -- Sytar, Oksana
Screening of non-alkaloid acetylcholinesterase inhibitors from extracts and essential oils of Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. (Apiaceae). In South African Journal of Botany. 125, (2019), p. 261--269. ISSN 0254-6299.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Selection sweeps through in linkage disequilibrium in horses
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Halo, Marko -- Candrák, Juraj
Selection sweeps through in linkage disequilibrium in horses. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 106. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Sensory analysis of Bee bread with different production technologies
Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Akulonok, Oleksandra -- Sarana, Yuliia -- Šimková, Jana
Sensory analysis of Bee bread with different production technologies. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 68. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Shade effect on carbohydrates dynamics and stem strength of soybean genotypes
Hussain, Sajad -- Iqbal, Nasir -- Rahman, Tanzeelur -- Liu, Ting -- Brestič, Marián -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Asghar, Muhammad Ahsan -- Farooq, Muhammad Umer -- Shafiq, Iram -- Ali, Asif -- Shoaib, Mohammad -- Chen, Guopeng -- Qin, Sisi -- Liu, Weiguo -- Yang, Wenyu
Shade effect on carbohydrates dynamics and stem strength of soybean genotypes. In Environmental and experimental botany. 162, (2019), p. 374--382. ISSN 0098-8472.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Slope position and management practices as factors influencing selected properties of topsoil: Wpływ pozycji na stoku i sposobu użytkowania na wybrane właściwości przypowierzchniowej warstwie gleby
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Mendyk, Łukasz
Slope position and management practices as factors influencing selected properties of topsoil: Wpływ pozycji na stoku i sposobu użytkowania na wybrane właściwości przypowierzchniowej warstwie gleby. In Soil science annual. 70, 2 (2019), p. 137--146. ISBN 2300-4975 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Soil organic matter and soil structure of Haplic Luvisol effected of biochar and biochar with N fertilizer
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozeme ovplyvnená pridaním biouhlia a biouhlia s N hnojivom = Soil organic matter and soil structure of Haplic Luvisol effected of biochar and biochar with N fertilizer. In Agrochémia. 59, 1 (2019), p. 16--27. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Soil organic matter vs. soil structure after biochar application
Juriga, Martin
Soil organic matter vs. soil structure after biochar application. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 47. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Somatic cell count and presence of mastitis pathogens in milk ewes
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Oravcová, Marta -- Holko, Ivan
Somatic cell count and presence of mastitis pathogens in milk ewes. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 577. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 396--401. ISSN 1338-0230.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 396--401. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, p. 217. ISBN 978-3-906813-93-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov
Haščík, Peter -- Bobko, Marek -- Weis, Ján -- Čuboň, Juraj
Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov. 3rd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 176 p. ISBN 978-80-552-2024-6.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Structural investigation of humic acids of forest soils by pyrolysis-gas chromatography
Banach-Szott, Magdalena -- Debska, Bozena -- Tobiašová, Erika -- Pakula, Jaroslaw
Structural investigation of humic acids of forest soils by pyrolysis-gas chromatography. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 6 (2019), p. 4099--4107. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach
Illa, Ramakanth -- Ješko, Radek -- Silber, Robin -- Životský, Ondřej -- Mamulová Kutláková, Kateřina -- Matějová, Lenka -- Kolenčík, Marek -- Pištora, Jaromír -- Hamrle, Jaroslav
Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach. In Materials research bulletin. 117, (2019), p. 96--102. ISSN 0025-5408.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Sucho ako fenomén znižujúci produktivitu plodín
Kovár, Marek
Sucho ako fenomén znižujúci produktivitu plodín. In Roľnícke noviny. 8, 25 (2019), p. 4--5. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Syntetické mikronutrienty vo výžive dospelých žien
Gažarová, Martina -- Pernišová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Krivosudská, Eleonóra
Syntetické mikronutrienty vo výžive dospelých žien.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 108--120. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Požgajová, Miroslava -- Ďúranová, Hana -- Navrátilová, Alica -- Trakovická, Anna
Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 31--37. ISBN 978-80-552-2053-6. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Technology of bread made of whole dispersed triticale grain
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Shayapova, Ljudmila Vasiljevna -- Shuvaeva, Elena Gennadievna -- Brindza, Jan -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 56, 3 (2019), p. 9--13. ISSN 2219-8466.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
The analysis of reproductive traits in population of the Slovak Spotted dairy cows
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril -- Kováčik, Anton
The analysis of reproductive traits in population of the Slovak Spotted dairy cows. In ASD 2019. Prague: Czech University of Life Sciences, 2019, p. 18. ISBN 978-80-213-2950-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
The backtest modification in piglet behavior test
Juhás, Peter -- Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Debrecéni, Ondrej -- Strapák, Peter
The backtest modification in piglet behavior test. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 55--61. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Mlček, Jiří -- Sochor, Jiří -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Hegedűsová, Alžbeta
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 735--743. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Rolinec, Michal -- Ivanišová, Eva -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 668. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia
Ložek, Otto -- Slamka, Pavol -- Gáborík, Štefan -- Vicianová, Mária -- Kobza, Jozef
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia. In Agrochémia. 59, 1 (2019), p. 3--12. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
The effect of age and sex on carcass parameters of guinea fowl
Hrnčár, Cyril -- Hubová, Svetlana -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Bujko, Jozef
Vplyv veku a pohlavia na jatočné parametre perličiek: The effect of age and sex on carcass parameters of guinea fowl.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 143--148. ISBN 978-80-552-2073-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
The effect of bee products and probiotic on meat performance of broiler chickens
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Arpášová, Henrieta -- Čuboň, Juraj -- Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona
The effect of bee products and probiotic on meat performance of broiler chickens. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 1 (2019), p. 88--92.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The effect of combinations of mineral and organic fertilizers with biochar on the soil properties and sunflower and green pepper yields
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Vplyv kombinácií minerálnych a organických hnojív s biouhlíkovým substrátom na pôdne vlatnosti a úrody slnečnice ročnej a zeleninovej papriky = The effect of combinations of mineral and organic fertilizers with biochar on the soil properties and sunflower and green pepper yields. In Agrochémia. 59, 1 (2019), p. 42--49. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
The effect of consumption of supplementation veal with organic selenium on the selenium status of volunteers
Mrázová, Jana -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina
Vplyv konzumácie suplementového teľacieho mäsa organickým selénom na selénový status dobrovoľníkov: The effect of consumption of supplementation veal with organic selenium on the selenium status of volunteers.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 229--233. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Kisska, Peter -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Mamráková, Renáta -- Gálik, Branislav
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 16. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The effect of locality on the grape pomace mineral content from the different locations of Slovakia
Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej
The effect of locality on the grape pomace mineral content from the different locations of Slovakia. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 185--190. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
The effect of locality on the grape pomace nutritional value from the different locations of Slovakia
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal
The effect of locality on the grape pomace nutritional value from the different locations of Slovakia. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 282--288. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Arpášová, Henrieta -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
Vplyv rastlinných kŕmnych aditív na úžitkovosť neprežúvavcov: prehľadová štúdia: The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 312--319. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The effect of somatic cell count on milk yield and its composition in dairy cows under practical condition
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Tvarožková, Kristína -- Mikláš, Šimon
Vplyv počtu somatických buniek na množstvo a zloženie mlieka dojníc v podmienkach praxe: The effect of somatic cell count on milk yield and its composition in dairy cows under practical condition.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 294--298. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The effect of the slaughter weight on carcass composition, body measurements and veal quality of Holstein calves
Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Haščík, Peter -- Juhás, Peter
The effect of the slaughter weight on carcass composition, body measurements and veal quality of Holstein calves. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 5 (2019), p. 1235--1243. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The effect of urea addition on nutritive value of grape pomace silages
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej
The effect of urea addition on nutritive value of grape pomace silages. In NutriNET 2019. Brno: Tribun EU, 2019, p. 34--40. ISBN 978-80-263-1465-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The electrical conductivity of sheep's milk and the possibility of mastitis detection
Uhrinčať, Michal -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Ptáček, Martin -- Holko, Ivan
The electrical conductivity of sheep's milk and the possibility of mastitis detection. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 562--565. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The heatth benefits of wine grape cultivars - Furmint, Lipovina and Muškát žltý
Eftimová, Jarmila -- Eftimová, Zuzana -- Vaľovská, Ľudmila
The heatth benefits of wine grape cultivars - Furmint, Lipovina and Muškát žltý. In Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 1, 21 (2019), p. 7--13. ISSN 2585-9609.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
The herbal syrups and probiotics for improved microbial resistance and antioxidant activity of bakery products
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Kovaleva, Anna Velerievna -- Brindza, Jan -- Dovger, Oksana Pavlovna -- Lopata, Karina Mikhailovna -- Lazurina, Ludmila Petrovna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Fitoekstrakty i probiotiki dlja povyšenija mikrobiologičeskoj stojkosti i antioksidantnnoj aktivnosti chlebobuločnych izdelij = The herbal syrups and probiotics for improved microbial resistance and antioxidant activity of bakery products. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 55, 2 (2019), p. 82--87. ISSN 2219-8466.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle
Trakovická, Anna -- Vavrišínová, Klára -- Gábor, Michal -- Miluchová, Martina -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina
The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 12--18. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The impact of different weed control methods on weed infestation in maize (Zea mays L.)
Týr, Štefan
The impact of different weed control methods on weed infestation in maize (Zea mays L.). In Acta agriculturae serbica. 47 (2019), p. 51--59. ISSN 0354-9542.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
The impact of fluctuating light and salinity on photosynthesis and growth of radish plants
Kovár, Marek -- Živčák, Marek -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián
The impact of fluctuating light and salinity on photosynthesis and growth of radish plants. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, p. 133. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
article in a proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2019Details
The impact of technological treatment on nutritional quality of selected vegetables
Kolesárová, Anna -- Zeleňáková, Lucia -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana
Vplyv technologickej úpravy na nutričnú kvalitu vybraných druhov zeleniny: The impact of technological treatment on nutritional quality of selected vegetables.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 175--184. ISBN 978-80-552-2073-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
The impact of trace elements on the biomarkers in common carp
Kováčik, Anton -- Tomka, Marián -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Andreji, Jaroslav -- Fik, Martin -- Jambor, Tomáš -- Massanyi, Peter
The impact of trace elements on the biomarkers in common carp.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 35. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 143--147. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 136--142. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
The interrelationships between aluminium, iron, and soil structure induced by biochar application
Juriga, Martin -- Michalski, Adam -- Šrank, Dušan
The interrelationships between aluminium, iron, and soil structure induced by biochar application. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 531--538. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The morphological changes of oviductal mucose in oestral cycle of sows
Šťastná, Danka -- Šťastný, Pavel -- Miluchová, Martina -- Gábor, Michal
The morphological changes of oviductal mucose in oestral cycle of sows. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 2 (2019), p. 34--41. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The usage of choosen microsatelite markers for autentification of national breed of Oravka
Jurčaga, Lukáš -- Židek, Radoslav -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Mindek, Slavomír -- Moravčíková, Nina -- Belej, Ľubomír
Použitie vybraných mikrosatelitných markerov pri autentifikácii národného plemena Oravka: The usage of choosen microsatelite markers for autentification of national breed of Oravka.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 165--169. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The use of fermented buckwheat in baking
Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Brindza, Jan -- Šajapova, L.V. -- Kuznetsova, Elena Anatoľjeva
Ispoľzovanie fermentirovannovo zerna grečichi v chlebopečenii = The use of fermented buckwheat in baking. In Innovacionnye technologii v piščevoj promyšlennosti: nauka, obrazovanije i proizvodstvo. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2018, p. 73--77.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Žiarovská, Jana -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav -- Kunová, Simona
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 138--149. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to serum biochemistry and oxidative status markers
Kováčik, Anton -- Tvrdá, Eva -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Tomka, Marián -- Tokárová, Katarína -- Andreji, Jaroslav -- Hleba, Lukáš -- Kováčiková, Eva -- Fik, Martin -- Čupka, Peter -- Nahacký, J. -- Massanyi, Peter
Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to serum biochemistry and oxidative status markers. In Biological trace element research. 188, 2 (2019), p. 494--507. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Traces of Carpathanian wolf in genome of dogs
Moravčíková, Nina -- Šimonová, Dana -- Kasarda, Radovan
Traces of Carpathanian wolf in genome of dogs. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 462. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Transient heat waves may affect the photosynthetic capacity of susceptible wheat genotypes due to insufficient photosystem I photoprotection
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Hauptvogel, Pavol -- Yang, Xinghong -- Misheva, Svetlana -- Hussain, Sajad -- Brestič, Marián
Transient heat waves may affect the photosynthetic capacity of susceptible wheat genotypes due to insufficient photosystem I photoprotection. In Plants-Basel. 8, 8 (2019), p. 2019. ISBN 2223-7747 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Účinky a obsah zdraviu prospešných fenolových látok v rôznych druhoch červeného vína
Barboričová, Mária -- Krivosudská, Eleonóra -- Ferencová, Jana
Účinky a obsah zdraviu prospešných fenolových látok v rôznych druhoch červeného vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 229--234. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.)
Mňahončáková, Erika -- Hrúzová, Michaela -- Péterová, Noemi -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 52. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta -- Chlebo, Peter -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 206--217. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Úroda a kvalita repy cukrovej v závislosti od odrody a pestovateľských podmienok ročníka = Yield and quality of sugar beet depending on variety and growing conditions of year
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Marek, Ján -- Gažo, Ján -- Šulík, Richard -- Bušo, Rastislav
Úroda a kvalita repy cukrovej v závislosti od odrody a pestovateľských podmienok ročníka = Yield and quality of sugar beet depending on variety and growing conditions of year. In Listy cukrovarnické a řepařské. VUC, p. 2014--208.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Usage of stimulating substances for growing of spring barley
Candráková, Eva
Využitie stimulačných látok pri pestovaní jačmeňa siateho jarného = Usage of stimulating substances for growing of spring barley. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 11--14. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Utilization of cytochrome B-mitochondrial DNA in broiler rabbit selection
Parkányi, Vladimír -- Ondruška, Ľubomír -- Rafay, Ján -- Vašíček, Dušan -- Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Navrátilová, Alica
Utilization of cytochrome B-mitochondrial DNA in broiler rabbit selection. In Slovak journal of animal science. 52, 3 (2019), p. 111--118. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Variability of morphological parameteres of Ramson (Allium ursinum L.)
Hrúzová, Michaela -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan
Variability of morphological parameteres of Ramson (Allium ursinum L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 227--229. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Variation in the performance and thermostability of photosystem II in European beech (Fagus sylvatica L.) provenances is influenced more by acclimation than by adaptation
Kurjak, Daniel -- Konôpková, Alena -- Kmeť, Jaroslav -- Macková, Miroslava -- Frýdl, Josef -- Živčák, Marek -- Palmroth, Sari -- Ditmarová, Ľubica -- Gömöry, Dušan
Variation in the performance and thermostability of photosystem II in European beech (Fagus sylvatica L.) provenances is influenced more by acclimation than by adaptation. In European Journal of Forest Research. 138, 1 (2019), p. 79--92. ISSN 1612-4669.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Variation of fruits morphometric parameters and bioactive compounds of Asimina triloba (L.) dunal germplasm collection
Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva
Variation of fruits morphometric parameters and bioactive compounds of Asimina triloba (L.) dunal germplasm collection. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 1--7. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Včelárstvo a poľnohospodárstvo
Chlebo, Róbert
Včelárstvo a poľnohospodárstvo. In Naše pole. 23, 9 (2019), p. 36--37. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde I
Smatana, Jozef -- Týr, Štefan
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde I. In Naše pole. 23, 4 (2019), p. 32--34. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde II
Smatana, Jozef -- Týr, Štefan
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde II. In Naše pole. 23, 5 (2019), p. 42--44. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko
Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), p. 40--41. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Vplyv včelích produktov na jatočné parametre brojlerových kurčiat
Hrnčár, Cyril -- Frolová, Daniela -- Bujko, Jozef -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton
Vplyv včelích produktov na jatočné parametre brojlerových kurčiat. In Drůbežář. 13, 3 (2019), p. 8--10. ISSN 2464-5729.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Vplyv veku a pohlavia na jatočné parametre perličiek
Hrnčár, Cyril -- Hubová, Svetlana -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Bujko, Jozef
Vplyv veku a pohlavia na jatočné parametre perličiek.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 143--148. ISBN 978-80-552-2073-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Všeobecná genetika - praktikum
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Štefúnová, Veronika
Všeobecná genetika - praktikum. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 103 p. ISBN 978-80-552-1974-5.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam
Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter
Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 91 p. ISBN 978-80-552-1962-2.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Vyhodnotenie konzumácie ovocia v okruhu učiteľov na Slovensku
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Vyhodnotenie konzumácie ovocia v okruhu učiteľov na Slovensku.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 185--189. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Vyhodnotenie konzumácie zeleniny v okruhu učiteľov na Slovensku
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Vyhodnotenie konzumácie zeleniny v okruhu učiteľov na Slovensku.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 190--195. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Vyhodnotenie sledovaných obsahov ťažkých kovov v rieke Nitra za obdobie 10 rokov na jej modelovom profile
Vrábelová, Iveta -- Píš, Andrej -- Šlágorová, Kristína -- Straňák, Jozef
Vyhodnotenie sledovaných obsahov ťažkých kovov v rieke Nitra za obdobie 10 rokov na jej modelovom profile. In Študentská vedecká konferencia 2019. (2019), p. 69--75.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku
Bečka, David -- Bokor, Peter -- Vašák, Jan -- Mikšík, Vlastimil
Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku. In Agromanuál. 14, 6 (2019), p. 66--67. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie
Margetín, Milan -- Šutý, Július -- Šulko, Kamil -- Oravcová, Marta -- Janíček, Martin -- Pavlík, Ivan
Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), p. 14--17. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Výstava Kôň 2019 - Trenčín - Nozdrkovce
Polyaková, Lenka
Výstava Kôň 2019 - Trenčín - Nozdrkovce. In Svet koní. 18, 3 (2019), p. 12. ISSN 1338-3019.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Využitie systému Heatime RuminAct pri detekcii ruje plemeníc
Strapák, Peter -- Mičiaková, Mária -- Máchal, Pavel -- Chládek, Gustav -- Strapáková, Eva -- Rečková, Zuzana
Využitie systému Heatime RuminAct pri detekcii ruje plemeníc. 1st ed. Brno : Mendelova univerzita, 2019. 108 p. ISBN 978-80-7509-663-0.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Mistríková, Ingrid -- Zvercová, Dominika
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 12. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Význam bobuľového ovocia pre zdravie
Eftimová, Zuzana -- Eftimová, Jarmila -- Vaľovská, Jana
Význam bobuľového ovocia pre zdravie. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 9--12. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia
Habánová, Marta -- Habán, Miroslav -- Macák, Milan
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 51. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2019Details
Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach
Ducsay, Ladislav
Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach. In Roľnícke noviny. 90, 6 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Wheat (Triticum aestivum l.) production under drought and heat stress – adverse effects, mechanisms and mitigation: A review
EL Sabagh, Ayman -- Hossain, Akbar -- Barutçular, Celaleddin -- Islam, Mohammad Sohidul -- Awan, Shahid Iqbal -- Galal, Abdelnasser A. -- Iqbal, Muhammad Aamir -- Sytar, Oksana -- Yildirim, Mehmet -- Meena, Ramawatar Swaroop -- Fahad, Shah -- Najeeb, Ullah -- Konuşkan, Ömer -- Habib, Rabia A. -- Llanes, Analía -- Hussain, Saddam -- Farooq, Muhammad Umer -- Hasanuzzaman, Mirza -- Abdelaal, Khaled A.A. -- Hafez, Y. M. -- Çiğ, Fatih -- Saneoka, Hirofumi
Wheat (Triticum aestivum l.) production under drought and heat stress – adverse effects, mechanisms and mitigation: A review. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 4 (2019), p. 8307--8332. ISSN 1589-1623.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Will the nutrient content in biochar be reflected by their higher content of corn organs?
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Polláková, Nora -- Juriga, Martin -- Jonczak, Jerzy
Will the nutrient content in biochar be reflected by their higher content of corn organs?. In Journal of Elementology. 24, 2 (2019), p. 525--537. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia
Halo, Marko
Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), p. 24. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Základné chemické vlastnosti pôd obrábaných konvenčnými a minimalizačnými technológiami
Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Základné chemické vlastnosti pôd obrábaných konvenčnými a minimalizačnými technológiami. In Pedologické dny 2019. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, p. 70.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Základy biologickej bezpečnosti: praktikum
Žiarovská, Jana
Základy biologickej bezpečnosti: praktikum. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 p. ISBN 978-80-552-1993-6.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Základy udržateľného poľnohospodárstva
Macák, Milan -- Smatana, Jozef
Základy udržateľného poľnohospodárstva. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 197 p. ISBN 978-80-552-2031-4.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Zdravé jahňacie mäso nielen na Veľkú noc
Margetín, Milan
Zdravé jahňacie mäso nielen na Veľkú noc. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), p. 25--26. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Zdravotné benefity vín z vinohradníckej oblasti Tokaj
Eftimová, Zuzana
Zdravotné benefity vín z vinohradníckej oblasti Tokaj. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 62--64. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina
Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa. In Slovenský chov. 24, 5 (2019), p. 40--41. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Zhodnotenie pitného režimu vo vybranej skupine osôb
Mrázová, Jana -- Petriľáková, Andrea -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Habánová, Marta
Zhodnotenie pitného režimu vo vybranej skupine osôb.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 243--249. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej
Kováčik, Peter
Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej. In Naše pole. 23, 7 (2019), p. 22--24. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Zmeny druhového spektra fyzariózy klasov spôsobené fungicídmi
Hudec, Kamil -- Kičinová, Jana -- Mihók, Milan
Changes of species spectrum associated with Fusarium head blight caused by fungicides: Zmeny druhového spektra fyzariózy klasov spôsobené fungicídmi. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 376--388. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
45 years of implemetation program about conservation and use of agrobiodiversity in the Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety and Departement of Genetics and Plant Breeding at the Slovak University of Agriculture in Nitre
Brindza, Jan -- Miko, Marián -- Gažo, Ján
45 years of implemetation program about conservation and use of agrobiodiversity in the Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety and Departement of Genetics and Plant Breeding at the Slovak University of Agriculture in Nitre. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 20--21. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details