Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 111

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A positive dose-response of quercetin on compact bone microstructure of male rabbits
Babosová, Ramona -- Omelka, Radoslav -- Adamkovičová, Mária -- Šranko, Patrik -- Račanská, Michaela -- Toman, Róbert -- Capcarová, Marcela -- Martiniaková, Monika
A positive dose-response of quercetin on compact bone microstructure of male rabbits.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 469--472. URL: https://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.5.469-472.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Kačániová, Miroslava
A thaumatin-like genomic sequence identification in Vitis vinifera L., stormy wines and musts based on direct PCR.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 226--232. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/892.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Agroecology development in Eastern Europe - cases in Czech Republic, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia
Moudrý, Jan -- Bernas, Jaroslav -- Moudrý, Jan -- Konvalina, Petr -- Ujj, Apolka -- Manolov, Ivan -- Stoeva, Atanaska -- Rembialkowska, Ewa -- Stalenga, Jaroslaw -- Toncea, Ion -- Fitiu, Avran -- Bucur, Daniel -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Macák, Milan
Agroecology development in Eastern Europe - cases in Czech Republic, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia.  In Sustainability. Basel : MDPI. 10, 5 (2018), p. 1--23. URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby
Pospišil, Richard
Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby. In Roľnícke noviny. 89, 10 (2018), p. 13--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Aké sú dnes možnosti využitia digestátu
Pospišil, Richard
Aké sú dnes možnosti využitia digestátu. In Roľnícke noviny. 89, 4 (2018), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov
Kňazovická, Vladimíra -- Mojžišová, Jana -- Fehérová, Brigita -- Juhosová, Zuzana -- Kasarda, Radovan
Materská kašička 2. časť: ako získať, spracovať a skladovať jeden z najzáhadnejších prírodných produktov. In Včelár. 92, 1 (2018), p. 14--15. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Alternatívy herbicídnej regulácie zaburinenosti kukurice siatej
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Alternatívy herbicídnej regulácie zaburinenosti kukurice siatej. In Agromanuál. 13, 3 (2018), p. 16--18. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Analysis of effectiveness of selected types of mechanical tree protection against red deer browsing
Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Dobiaš, Milan -- Blaška, Jakub -- Rajský, Matúš
Analýza účinnosti vybraných typov mechanickej ochrany drevín proti odhryzu jeleňou zverou = Analysis of effectiveness of selected types of mechanical tree protection against red deer browsing. In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, s. 92--98. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Antioxidant activity of Tokaj essence
Eftimová, Zuzana -- Eftimová, Jarmila -- Balážová, Ľudmila
Antioxidant activity of Tokaj essence.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 323--329. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/829.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Antioxidant properties of cumin (Bunium persicum Boiss.) extract and its protective role against ultrasound-induced oxidative stress tested by microrna based markers
Ražná, Katarína -- Khasanova, Nishonoy -- Ivanišová, Eva -- Qahramon, Davranov -- Habán, Miroslav
Antioxidant properties of cumin (Bunium persicum Boiss.) extract and its protective role against ultrasound-induced oxidative stress tested by microrna based markers. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), p. 11--19. ISBN 1337-0960 (elektronická verzia).
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Antioxidative activity of safflower (Carthamus tinctorius L.)
Mňahončáková, Erika -- Péterová, Noemi -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Antioxidačná aktivita požltu farbiarského (Carthamus tinctorius L.) = Antioxidative activity of safflower (Carthamus tinctorius L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2018, s. 186--189. ISBN 978-617-7333-57-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Aplikácia hnojív s inhibíciou nitrifikácie
Ducsay, Ladislav -- Varényiová, Mária
Aplikácia hnojív s inhibíciou nitrifikácie. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 30--31. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Application of polysulphides in lawn nutrition
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Uplatnenie polysulfidov vo výžive trávnikov = Application of polysulphides in lawn nutrition. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 31--37. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Association of body shape with amount of Arabian genetic contribution in the Lipizzan horse
Druml, Thomas -- Horná, Michaela -- Grilz-Seger, Gertrud -- Dobretsberger, Maximilian -- Brem, Gottfried
Association of body shape with amount of Arabian genetic contribution in the Lipizzan horse. In Archiv für Tierzucht. 61, 1 (2018), p. 79--85. ISSN 0003-9438.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties
Kačániová, Miroslava -- Terenjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kunová, Simona -- Žiarovská, Jana -- Kluz, Maciej -- Hanus, P. -- Puchalski, Czeslaw -- Kántor, Attila
Bacteria and yeasts isolated from different grape varieties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 108--115. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/878.
článok v elektronickom zdroji2018Details
Bez kvalitných objemových krmív niet úspechu
Šimko, Milan
Bez kvalitných objemových krmív niet úspechu. In Slovenský chov. 23, 3 (2018), p. 3. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Biochemical parameters of seminal plasma affect motility traits of stallion spermatozoa
Halo, Marko -- Tirpák, Filip -- Kováčik, Anton -- Lípová, Petra -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter
Biochemical parameters of seminal plasma affect motility traits of stallion spermatozoa.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 472--474. URL: https://www.jmbfs.org/current-issue/.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Biologicky aktívne látky v systéme pestovania slnečnice ročnej
Černý, Ivan -- Pospišil, Richard -- Ernst, Dávid
Biologicky aktívne látky v systéme pestovania slnečnice ročnej. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 111 p. ISBN 978-80-552-1795-6.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Breeds of goats
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan
Plemená kôz = Breeds of goats. In Agritech science. Praha 4: CZ Biom, 2015, s. 1--5.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Cielená ochrana poľnohospodárskych kultúr
Pospišil, Richard
Cielená ochrana poľnohospodárskych kultúr. In Roľnícke noviny. 89, 6 (2018), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Constituents of the essential oil in Solidago canadensis L. from Eurasia
Shelepova, O. V. -- Maitulina, Yulia Vinogradova -- Zaitchik, Boris -- Ruzhitsky, Alexander -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Constituents of the essential oil in Solidago canadensis L. from Eurasia.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 20--25. ISSN 1337-0960. URL: https://doi.org/10.5219/847.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses
Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy -- Parzych, Agnieszka -- Horák, Ján
Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses. In Carpathian journal of earth and environmental sciences. 13, 1 (2018), p. 315--324. ISSN 1842-4090.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Čo je predpokladom úspešného senážovania?
Pospišil, Richard
Čo je predpokladom úspešného senážovania?. In Roľnícke noviny. 89, 17 (2018), p. 12--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Dairy goat production
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan
Mlieková úžitkovosť kôz = Dairy goat production. In Agritech science. 12, 1 (2018), p. 1--6.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Effect of age on heavy metal content in wild boar organs (Sus scrofa)
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Dobiaš, Milan
Vplyv veku na obsah vybraných ťažkých kovov v jednotlivých orgánoch diviačej zveri (Sus scrofa) = Effect of age on heavy metal content in wild boar organs (Sus scrofa). In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, s. 126--130. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Effect of application of fertilizer with nitrification inhibitors on yield and economic efficiency of oilseed rape (Brassica napus L.) fertilization
Varényiová, Mária -- Ducsay, Ladislav
Vplyv aplikácie hnojiva s inhibítormi nitrifikácie na výšku úrody semena a ekonomickú efektívnosť hnojenia kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) = Effect of application of fertilizer with nitrification inhibitors on yield and economic efficiency of oilseed rape (Brassica napus L.) fertilization. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 8--11. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of application of Mg-tytanit stimulator on winter wheat yielding and quantitative parameters of wheat straw and grain
Kováčik, Peter -- Wiśniowska-Kielian, Barbara -- Smoleń, Sylwester
Effect of application of Mg-tytanit stimulator on winter wheat yielding and quantitative parameters of wheat straw and grain. In Journal of Elementology. 23, 2 (2018), p. 697--708. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Effect of biochar on soil structure – review
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Effect of biochar on soil structure – review.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), p. 11--19. ISSN 1336-9245. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.11-19.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification
Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Zeleňáková, Lucia -- Fernández, Eloy Cusimamani
Effect of different reverse transcription aproaches in Pru p 3 transcripts semiquantitative amplification.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 209--215. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/891.
článok v elektronickom zdroji2018Details
Effect of lignite added to fertilizers on yield and uptake of nutrients by winter wheat
Slamka, Pavol -- Ložek, Otto -- Rybárová, Zuzana
Efekt lignitu pridaného k hnojivám na úrodu a odber živín pšenicou ozimnou = Effect of lignite added to fertilizers on yield and uptake of nutrients by winter wheat. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 17--23. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of nitrogen-sulphur nutrition and nitrification inhibitors on the yield and quality of winter barley grain (Hordeum vulgare L.)
Rybárová, Zuzana -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Vplyv dusíkato-sírnej výživy a inhibítorov nitrifikácie na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho ozomného (Hordeum vulgare L.) = Effect of nitrogen-sulphur nutrition and nitrification inhibitors on the yield and quality of winter barley grain (Hordeum vulgare L.). In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 24--30. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of pig genotypes from Slovak and Polish breeds on meat quality
Debrecéni, Ondrej -- Lípová, Petra -- Bučko, Ondřej -- Cebulska, Aleksandra -- Kapelański, Wojciech
Effect of pig genotypes from Slovak and Polish breeds on meat quality. In Archiv für Tierzucht. 61, 1 (2018), p. 99--107. ISSN 0003-9438.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Ekonomika polointezívneho systému chovu oviec na Slovensku
Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Margetín, Milan
Ekonomika polointezívneho systému chovu oviec na Slovensku. In AGROmagazín. 20, 3 (2018), p. 18. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Električne osobine perge
Regrut, Tomáš -- Hlaváčová, Zuzana -- Novák, Ján -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan -- Cviklovič, Vladimír -- Ardonová, Veronika
Perga´s electrical characteristics = Električne osobine perge. In Journal on processing and energy in agriculture. 21, 3 (2018), p. 171--173. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]
Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Medová, Janka -- Javoreková, Soňa -- Kyseľ, Matúš -- Hricová, Andrea
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]. In Cereal chemistry. 95, 1 (2018), p. 109--116. ISSN 0009-0352.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzhamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), p. 20--23. ISSN 1336-9245. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.20-23.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Evaluation of genetic variability of the breed Norik of Muran according to pedigree information
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela -- Ivančíková, Monika -- Hrdá, Andrea
Evaluation of genetic variability of the breed Norik of Muran according to pedigree information. In Czech journal of animal science. 63, 5 (2018), p. 195--200. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Field phenotyping of drought stress effects in wheat genetic resources using chlorophyll fluorescence and spectral reflectance records
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Kušniarová, Patrícia -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Field phenotyping of drought stress effects in wheat genetic resources using chlorophyll fluorescence and spectral reflectance records.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 26. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Formation of sugar beet yield and sugar content depending on year and foliar application of biologically active substances and fertilizers
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Gažo, Ján
Tvorba úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od ročníka a foliárnej aplikácue biologicky aktívnych látok a hnojív = Formation of sugar beet yield and sugar content depending on year and foliar application of biologically active substances and fertilizers. In Listy cukrovarnické a řepařské. 134, 4 (2018), p. 141--145. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Garlic (Allium sativum L.) – the content of bioactive compounds
Lenková, Marianna -- Bystrická, Judita -- Chlebo, Peter -- Kovarovič, Ján
Garlic (Allium sativum L.) – the content of bioactive compounds.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 405--412. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/830.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Genetic diversity and admixture in three native draught horse breeds assessed using microsatellite markers
Vostrá-Vydrová, Hana -- Vostrý, Luboš -- Hofmanová, Barbora -- Moravčíková, Nina -- Veselá, Zdeňka -- Vrtková, Irena -- Novotná, Alexandra -- Kasarda, Radovan
Genetic diversity and admixture in three native draught horse breeds assessed using microsatellite markers. In Czech journal of animal science. 63, 3 (2018), p. 85--93. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Genetic diversity of Slovak origin geese populations
Mindek, Slavomír -- Hrnčár, Cyril -- Weis, Ján -- Trakovická, Anna -- Mindeková, Silvia
Genetic diversity of Slovak origin geese populations. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. 7, 4 (2018), p. 416--420.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Genome size and ploidy level among wild and cultivated Prunus taxa in Slovakia
Žabka, Michal -- Ďurišová, Ľuba -- Eliáš, Pavol -- Baranec, Tibor
Genome size and ploidy level among wild and cultivated Prunus taxa in Slovakia. In Biologia. 73, 2 (2018), p. 121--128. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Genomic response to natural selection within alpine cattle breeds
Moravčíková, Nina -- Simčič, Mojca -- Meszároš, G. -- Sölkner, Johann -- Kukučková, Veronika -- Vlček, Michal -- Trakovická, Anna -- Kasarda, Radovan
Genomic response to natural selection within alpine cattle breeds. In Czech journal of animal science. 63, 4 (2018), p. 136--143. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
High-throughput multi-sensor phenomics analysis of drought tolerance in tomato plants with different level of glycinebetaine
Kovár, Marek -- Zhang, Tianpeng -- Brestič, Marián -- Olšovská, Katarína -- Živčák, Marek -- Brücková, Klaudia -- Sytar, Oksana -- Yang, Xinghong
High-throughput multi-sensor phenomics analysis of drought tolerance in tomato plants with different level of glycinebetaine.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 56. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Hnojenie plodín minerálnymi živinami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín minerálnymi živinami. In Roľnícke noviny. 2 (2018), p. 15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Hnojenie repky na jar
Bečka, David -- Vašák, Jan -- Bokor, Peter
Hnojenie repky na jar. In Naše pole. 22, 2 (2018), p. 14--16. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Humus substances and soil aggregates in the soils with different texture /: Erika Tobiašová ... [et al.]
Tobiašová, Erika -- Barančíková, Gabriela -- Gömöryová, Erika -- Dębska, Božena -- Banach-Szott, Magdalena
Humus substances and soil aggregates in the soils with different texture /: Erika Tobiašová ... [et al.]. In Soil and Water Research. 13, 1 (2018), p. 44--50. ISSN 1801-5395.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS
Rajchl, Aleš -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Prchalová, Jana -- Ševčík, Rudolf -- Čížková, Helena -- Žiarovská, Jana -- Hrdličková, Michaela
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS. In International Journal of Mass Spectrometry. (2018), p. 27--34. ISSN 1387-3806.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Chemická ochrana rastlín pri pestovaní plodín
Pospišil, Richard
Chemická ochrana rastlín pri pestovaní plodín. In Roľnícke noviny. 89, 15 (2018), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Impact of somatic cell count and lameness on the production and composition of ewe's milk
Baranovič, Štefan -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Palkovič, Jozef
Impact of somatic cell count and lameness on the production and composition of ewe's milk.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 116--122. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/900.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Importance of selection in cloven hoofed game management
Kasarda, Radovan
Význam selekcie v chove raticovej zveri = Importance of selection in cloven hoofed game management. In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, s. 99--104. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Incidence and impact of lameness on ewes´ milk production of new breed Slovak dairy ewe and Lacaune
Tančin, Vladimír -- Baranovič, Štefan -- Margetínová, Jana -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Incidence and impact of lameness on ewes´ milk production of new breed Slovak dairy ewe and Lacaune.  In Fifth dairycare conference 2018. Copenhagen : DairyCare. (2018), ISBN 978-09930176-5-0.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej
Essential amino acid index of sow´s colostrum: Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 1 (2018), p. 95--101. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.1.2028.
článok v elektronickom zdroji2018Details
Influence of long-term consumption of bitter apricot seeds on risk factors for cardiovascular diseases
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Kováčik, Anton -- Kováčiková, Eva -- Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Influence of long-term consumption of bitter apricot seeds on risk factors for cardiovascular diseases. In Journal of environmental science and health. 53, 5 (2018), p. 298--303. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Influence of organic fertilizing, mineral fertilizing and waste lime application on molasses-forming substances content, industrial white sugar yield and field white sugar yield of sugar beet
Pačuta, Vladimír -- Černý, Ivan -- Rašovský, Marek -- Pulkrábek, Josef
Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of organic fertilizing, mineral fertilizing and waste lime application on molasses-forming substances content, industrial white sugar yield and field white sugar yield of sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 134, 2 (2018), p. 62--66. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Influence of temperature and moisture conditions on the yield and grain quality of spring barley under specific conditions of cultivation
Candráková, Eva -- Košecký, Marek
Vplyv teplotných a vlahových podmienok na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného v konkrétnych podmienkach pestovania = Influence of temperature and moisture conditions on the yield and grain quality of spring barley under specific conditions of cultivation. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 12--16. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Influence of temperature on reproduction and length of metamorphosis in Xenopus levis (Amphibia: Anura)
Babošová, Mária -- Vašeková, Patrícia -- Ivanič Porhajašová, Jana -- Noskovič, Jaroslav
Influence of temperature on reproduction and length of metamorphosis in Xenopus levis (Amphibia: Anura). In The European zoological journal. 85, 1 (2018), p. 151--158. ISSN 2475-0255.
article in a professional periodical2018Details
Integrovaná rastlinná výroba
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva -- Žembery, Jozef -- Ernst, David
Integrovaná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko), 2018. 146 p. ISBN 978-80-552-1810-6.
professional bookSkriptá a učebné texty2018Details
Integrovaná rastlinná výroba
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva -- Žembery, Jozef -- Ernst, Dávid
Integrovaná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 146 p. ISBN 978-80-552-1810-6.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Kvalita cestovín vybraných odrôd pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank)
Čurná, Veronika -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Kvalita cestovín vybraných odrôd pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank). In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 119--122. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Long term changes in epidemiology of bacillary dysentery in Slovakia
Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Žiarovská, Jana
Dlhodobé zmeny v epidemiológii bacilárnej dyzentérie na Slovensku: Long term changes in epidemiology of bacillary dysentery in Slovakia.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. - 23. marec 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 54--63.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
MC4R and PGAM2 genes polymorphism association with production traits in rabbit (Oryctolagus cuniculus)
Nahácky, Jozef -- Židek, Radoslav -- Gábor, Michal -- Miluchová, Martina -- Bučko, Ondřej -- Kováčik, Anton
MC4R and PGAM2 genes polymorphism association with production traits in rabbit (Oryctolagus cuniculus).  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 493--495. URL: https://www.jmbfs.org/current-issue/.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Melatonin alleviates low PS I-limited carbon assimilation under elevated CO2 and enhances the cold tolerance of offspring in chlorophyll b-deficient mutant wheat
Li, Xiangnan N. -- Brestič, Marián -- Tan, Dun Xian -- Živčák, Marek -- Zhu, Xiancan -- Liu, Shengqun -- Song, Fengbin -- Reitel, Russel J. -- Liu, F.
Melatonin alleviates low PS I-limited carbon assimilation under elevated CO2 and enhances the cold tolerance of offspring in chlorophyll b-deficient mutant wheat. In Journal of Pineal Research. 64, 1 (2018), p. 1. ISSN 0742-3098.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Molekulárne hmotnosti degradovaných bielkovín a ich využitie pri stanovení procesu zrenia v sušenom solenom mäse
Čuboň, Juraj -- Cviková, Petronela -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Bobko, Marek -- Trembecká, Lenka -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Molekulárne hmotnosti degradovaných bielkovín a ich využitie pri stanovení procesu zrenia v sušenom solenom mäse. In Ingrovy dny 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 44--51. ISBN 978-80-7509-541-1.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Morphological, physiological and genomic comparisons between diploids and induced tetraploids in Anemone sylvestris L.
Záhumenická, Pavla -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Šedivá, Jana -- Žiarovská, Jana -- Ros-Santaella, José Luis -- Martínez-Fernández, Domingo -- Russo, Daniela -- Milella, Luigi
Morphological, physiological and genomic comparisons between diploids and induced tetraploids in Anemone sylvestris L. In Plant cell, tissue and organ culture. 132, 2 (2018), p. 317--327. ISSN 0167-6857.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Možnosť či nemožnosť prípravy učiteľov profesijných predmetov veterinárskeho zamerania
Polička, Marcel -- Šeben Zaťková, Tímea
Možnosť či nemožnosť prípravy učiteľov profesijných predmetov veterinárskeho zamerania. In Slovenský chov. 23, 4 (2018), p. 40. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Možnosti herbicídnej ochrany kukurice siatej
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Možnosti herbicídnej ochrany kukurice siatej. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 36--37. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Možnosti pestovania jarnej pšenice a jačmeňa
Pospišil, Richard
Možnosti pestovania jarnej pšenice a jačmeňa. In Roľnícke noviny. 89, 3 (2018), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Možnosti využitia heparínu pri inseminácii králikov
Fik, Martin
Možnosti využitia heparínu pri inseminácii králikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 63 p. ISBN 978-80-552-1811-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Nitrogen and sulphur fertilisation affecting soybean seed spermidine content
Lošák, Tomáš -- Ševčík, Michal -- Plchová, Radka -- Von Bennewitz, Eduardo -- Hlušek, Jaroslav -- Elbl, Jakub -- Buňka, František -- Polášek, Zdeněk -- Antonkiewicz, Jacek -- Varga, Ladislav -- Vollmann, Johann
Nitrogen and sulphur fertilisation affecting soybean seed spermidine content. In Journal of Elementology. 23, 2 (2018), p. 581--588. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Norik muránsky - slovenský klenot
Halo, Marko -- Šmelko, Vladimír
Norik muránsky - slovenský klenot. In Slovenský chov. 23, 3 (2018), p. 36--37. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Nové poznatky v systéme pestovania sóje fazuľovej [Glycine max. (L.) MERRIL. L]
Candráková, Eva -- Černý, Ivan
Nové poznatky v systéme pestovania sóje fazuľovej [Glycine max. (L.) MERRIL. L]. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 80 p. ISBN 978-80-552-1804-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Nutrient capacity of amino acids from buckwheat seeds and sprouts
Sytar, Oksana -- Chrenková, Mária -- Ferencová, Jana -- Poláčiková, Mária -- Rajský, Matúš -- Brestič, Marián
Nutrient capacity of amino acids from buckwheat seeds and sprouts. In Journal of food and nutrition research. 57, 1 (2018), p. 38--47. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Ošetrovanie trvalých trávnych porastov
Pospišil, Richard
Ošetrovanie trvalých trávnych porastov. In Roľnícke noviny. 89, 14 (2018), p. 18--19. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Outputs from research of international worplace of nutrition and ecology of wild ungulates at the department of nutrition, NPPC - RIAP Nitra
Rajský, Matúš -- Vodňanský, Miroslav -- Kropil, Rudolf -- Lebocký, Tibor -- Chrenková, Mária -- Rajský, Dušan -- Formelová, Zuzana -- Mlyneková, Zuzana -- Poláčiková, Mária -- Gašparík, Jozef -- Jurčík, Rastislav -- Žitňan, Rudolf -- Szakács, Juraj -- Mlynár, Roman
Výstupy z výskumu medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri na odbore výživy, NPPC - VÚŽV Nitra = Outputs from research of international worplace of nutrition and ecology of wild ungulates at the department of nutrition, NPPC - RIAP Nitra. In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, s. 69--91. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Phenotyping of photosynthetic and leaf traits in wheat germplasm collection
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Brestič, Marián -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of photosynthetic and leaf traits in wheat germplasm collection.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 34. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Phenotyping of specific response to salt stress of different pigmented wheat genotypes to determine salt tolerant varieties
Sytar, Oksana -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Mbarki, S.
Phenotyping of specific response to salt stress of different pigmented wheat genotypes to determine salt tolerant varieties.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 80. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Phytosynthesis of colloidal Ag-AgCl nanoparticles mediated by Tilia sp. leachate, evaluation of their behaviour in liquid phase and catalytic properties
Konvičková, Zuzana -- Holišová, Veronika -- Kolenčík, Marek -- Niide, Teppei -- Kratošová, Gabriela -- Umetsu, Mitsuo -- Seidlerová, Jana
Phytosynthesis of colloidal Ag-AgCl nanoparticles mediated by Tilia sp. leachate, evaluation of their behaviour in liquid phase and catalytic properties. In Colloid and polymer science. 296, 4 (2018), p. 677--687. ISSN 0303-402X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Počet somatických buniek v mlieku odráža zdravie vemena bahníc
Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Počet somatických buniek v mlieku odráža zdravie vemena bahníc. In Slovenský chov. 23, 1 (2018), p. 29--31. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Possibilities of lecirelinum(GnRH) use in rabbits insemination
Fik, Martin
Possibilities of lecirelinum(GnRH) use in rabbits insemination.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 511--515. URL: http://htpp://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.5.467-471.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Possible physiological and environmental factors affecting milk production and udder health of dairy cows: a review
Tančin, Vladimír -- Mikláš, Šimon -- Mačuhová, Lucia
Possible physiological and environmental factors affecting milk production and udder health of dairy cows: a review. In Slovak journal of animal science. 51, 1 (2018), p. 32--40. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Production and economic potential of valley meadows under climatic changes
Holúbek, Ivan -- Miko, Marián -- Boháčiková, Andrea -- Holúbek, Rudolf -- Rábek, Tomáš
Produkčný a ekonomický potenciál údolných lúk v podmienkach klimatických zmien = Production and economic potential of valley meadows under climatic changes. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 37--43. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej
Pospišil, Richard
Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej. In Roľnícke noviny. 89, 13 (2018), p. 11--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Relationships between leaf morpho-anatomy, water status and cell membrane stability in leaves of wheat seedlings subjected to severe soil drought
Petrov, Peter -- Petrova, A. -- Dimitrov, I. -- Tashev, T. -- Olšovská, Katarína -- Brestič, Marián -- Landjeva, Svetlana
Relationships between leaf morpho-anatomy, water status and cell membrane stability in leaves of wheat seedlings subjected to severe soil drought.  In Journal of agronomy and crop science. Hoboken : Wiley-Blackwell. (2018),
článok v elektronickom zdroji2018Details
RGB image analysis of root architecture of soybeans genotypes affected by drought
Kušniarová, Patrícia -- Kovár, Marek -- Olšovská, Katarína -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka
RGB image analysis of root architecture of soybeans genotypes affected by drought.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 58. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Sauvignon wine quality as affected by its processing and storage
Fikselová, Martina -- Czakó, Peter -- Gažo, Ján -- Mendelová, Andrea -- Mellen, Martin
Sauvignon wine quality as affected by its processing and storage. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), p. 299--303. ISBN 1337-0960 (elektronická verzia).
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Several methods of estrus detection in cattle dams : a review
Mičiaková, Mária -- Strapák, Peter -- Szencziova, Iveta -- Strapáková, Eva -- Hanušovský, Ondrej
Several methods of estrus detection in cattle dams : a review. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. s. 619--625.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Špecifiká pestovania zeleniny vo veľkovýrobe
Pospišil, Richard
Špecifiká pestovania zeleniny vo veľkovýrobe. In Roľnícke noviny. 89, 8 (2018), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia
Gálik, Branislav -- Šmehýl, Peter -- Gašparík, Jozef -- Candrák, Juraj -- Jahnátek, Andrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia. In Acta veterinaria. 87, 1 (2018), p. 85--90. ISSN 0001-7213.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of probiotic culture lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product
Kročko, Michal -- Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku =. In Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. 112, 1 (2018), p. 38--42. ISSN 0009-2770.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The effect of probiotic culture Lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product
Kročko, Miroslav -- Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku = The effect of probiotic culture Lactobacillus casei and inulin on physic-chemical and sensory parameters of fermented meat product. In Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. 112, 1 (2018), p. 38--42. ISSN 0009-2770.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The effect of seed priming on field emergence and root yield of sugar beet
Michalska-Klimczak, Beata -- Wyszyński, Zdzisław -- Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Różańska, Agnieszka
The effect of seed priming on field emergence and root yield of sugar beet. In Plant, soil and environment. 64, 5 (2018), p. 227--232. ISSN 1214-1178.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The effect of thyme oil on the amino acid content of the chicken breast
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Klimentová, Michaela -- Tkáčová, Jana
Vplyv doplnkovej tymianovej silice na obsah aminokyselín kurčacej prsnej svaloviny: The effect of thyme oil on the amino acid content of the chicken breast.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. - 23. marec 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 116--119.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
The changes of the assimilation pigments content of turf Festuca spp. leaves after application of different nutrition forms
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
The changes of the assimilation pigments content of turf Festuca spp. leaves after application of different nutrition forms.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), p. 6--10. ISSN 1336-9245. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.06-10.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The influence of polysulfide based fertilizers on the health status of Poa pratensis L. lawn
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Vplyv hnojív na báze polysulfidov na zdravotný stav trávnikového porastu lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) = The influence of polysulfide based fertilizers on the health status of Poa pratensis L. lawn. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 3--7. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The responses of soil nematode communities to Bt maize cultivation at four field sites across Europe
Čerevková, Andrea -- Miklisová, Dana -- Szoboszlay, Márton -- Tebbe, Christoph C. -- Cagáň, Ľudovít
The responses of soil nematode communities to Bt maize cultivation at four field sites across Europe. In Soil Biology & Biochemistry. 119, (2018), p. 194--202. ISSN 0038-0717.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Trendy v predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarín
Pospišil, Richard
Trendy v predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarín. In Roľnícke noviny. 89, 5 (2018), p. 15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Ultrasonografia a jej využitie v chove dojných oviec
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan
Ultrasonografia a jej využitie v chove dojných oviec. In Náš chov. 78, 4 (2018), p. 48. ISSN 0027-8068.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Use of Vinasse, Alcohol Waste, in Agriculture
Kováčik, Peter
Uplatnenie vinázy, odpadu z výroby alkoholu v poľnohospodárstve = Use of Vinasse, Alcohol Waste, in Agriculture. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 44--46. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky
Bokor, Peter -- Bečka, David -- Vašák, Jan
Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 14--15. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vplyv podmienok prostredia na rozvoj bielej hniloby a verticíliového vädnutia repky ozimnej
Bokor, Peter
Vplyv podmienok prostredia na rozvoj bielej hniloby a verticíliového vädnutia repky ozimnej. In Repka. 7, 1 (2018), p. 4--9.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017
Bokor, Peter
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017. In Naše pole. 22, 1 (2018), p. 43--45. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017
Bokor, Peter
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017. 3 p.
professional bookOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017
Bokor, Peter
Výskyt chorôb v porastoch slnečnice v roku 2017. In Naše pole. 1 (2018), p. 43--45. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výsledky odrodových pokusov s repkou ozimnou v r. 2016/17
Bečka, David -- Bokor, Peter -- Vašák, Jan
Výsledky odrodových pokusov s repkou ozimnou v r. 2016/17. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Využiteľná sušina-selekčné kritérium v chove dojných oviec
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta
Využiteľná sušina-selekčné kritérium v chove dojných oviec. In Výsledky kontroly úžitkovosti oviec a kôz v Slovenskej republike ya rok 2017. Bratislava: Plemenárske služby Slovenskej republiky, 2018, s. 6--7.
article in a proceedingsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Výživa a hnojenie jačmeňa jarného a sóje
Varga, Ladislav -- Ducsay, Ladislav
Výživa a hnojenie jačmeňa jarného a sóje. In Naše pole. 22, 3 (2018), p. 28--30. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Wheat plant selection for high yields entailed improvement of leaf anatomical and biochemical traits including tolerance to non-optimal temperature conditions
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Hauptvogel, Pavol -- Misheva, Svetlana -- Kocheva, K.V. -- Yang, Xinghong -- Li, Xiangnan N. -- Allachverdijev, Sulejman I.
Wheat plant selection for high yields entailed improvement of leaf anatomical and biochemical traits including tolerance to non-optimal temperature conditions. In Photysynthesis Research. 136, 2 (2018), p. 245--255. ISSN 0166-8595.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Zásady hnojenia ozimnej pšenice v nevyrovnaných vlahových pôdno-klimatických podmienkach
Ducsay, Ladislav -- Provazník, Marek
Zásady hnojenia ozimnej pšenice v nevyrovnaných vlahových pôdno-klimatických podmienkach. In Pšenica. 7, (2018), p. 14--16. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zdravotný stav repky olejky v roku 2017
Bokor, Peter
Zdravotný stav repky olejky v roku 2017. In Naše pole. 22, 2 (2018), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details