Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 330

PublicationsType of resultDescription KPČ
Year
Details
A caryophyllene oxide and other potential anticholinesterase and anticancer agent inSalvia verticillatasubsp. amasiaca (Freyn & Bornm.) Bornm. (Lamiaceae)
Karakaya, Songul -- Yilmaz, Serdar Volkan -- Ozdemir, Ozlem -- Koca, Mehmet -- Pinar, Nur Münevver -- Demirci, Betül -- Yildirim, Kadir -- Sytar, Oksana -- Turkez, Hasan -- Baser, Kemal Husnu Can
A caryophyllene oxide and other potential anticholinesterase and anticancer agent inSalvia verticillatasubsp. amasiaca (Freyn & Bornm.) Bornm. (Lamiaceae). In Journal of essential oil research. (2020), ISSN 1041-2905.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
A critical analysis of the potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators on farmland
Cole, Lorna J. -- Kleijn, David -- Dicks, Lynn -- Stout, Jane Catherine -- Potts, Simon Geoffrey -- Chlebo, Róbert
A critical analysis of the potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators on farmland. In Journal of Applied Ecology. 57, 4 (2020), p. 681--694. ISSN 0021-8901.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
A genome-wide association analysis in Noriker Horses identifies a SNP associated with Roan Coat Color
Grilz-Seger, Gertrud -- Reiter, Simone -- Neuditschko, Markus -- Wallner, Barbara -- Rieder, Stefan -- Leeb, Tosso -- Jagannathan, Vidhya -- Mesarič, Matjaz -- Cotman, Markus -- Pausch, Hubert -- Lindgren, Gabriella -- Velie, Brandon -- Horná, Michaela -- Brem, Gottfried -- Druml, Thomas
A genome-wide association analysis in Noriker Horses identifies a SNP associated with Roan Coat Color. In Journal of equine veterinary science. 88, (2020), p. 2950. ISSN 0737-0806.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Abies alba – k zameraniu hlavných účinných obsahových zložiek tohto druhu a z významných látok silice Abietis albi aetheroleum = Abies alba - the main substances of this species and important substances of Abietis albi aetheroleum
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Abies alba – k zameraniu hlavných účinných obsahových zložiek tohto druhu a z významných látok silice Abietis albi aetheroleum = Abies alba - the main substances of this species and important substances of Abietis albi aetheroleum. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 58--61. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Accumulation of airborne potentially toxic elements in Pinus sylvestris L. bark collected in three Central European medium-sized cities
Sut-Lohmann, Magdalena -- Parzych, Agnieszka -- Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora -- Raab, T.
Accumulation of airborne potentially toxic elements in Pinus sylvestris L. bark collected in three Central European medium-sized cities. In Ecotoxicology and environmental safety. 200, (2020), p. 2020. ISSN 0147-6513.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Activity of liver enzymes of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) after consumption of bee bread
Kalafová, Anna -- Hanusová, Emília -- Hrnčár, Cyril -- Schwarzová, Marianna -- Haščík, Peter -- Schneidgenová, Monika -- Dupák, Rudolf -- Capcarová, Marcela
Activity of liver enzymes of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) after consumption of bee bread. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 37. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2020Details
Agrochémia [recenzia]
Chlpík, Juraj
Agrochémia [recenzia]. Naše pole. Lužianky : 2020. 24, 4, p. 71.
review
Recenzie v časopisoch a zborníkoch2020
Details
Aluminium and iron oxides affect the soil structure in a long-term mineral fertilised soil
Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy
Aluminium and iron oxides affect the soil structure in a long-term mineral fertilised soil. In Journal of Soils and Sediments. 20, 4 (2020), p. 2008--2018. ISSN 1439-0108.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Ambrózia palinolistá - čo s ňou?/
Máčajová, Patrícia -- Tóth, Peter
Ambrózia palinolistá - čo s ňou?/. In Naše pole. 24, 6 (2020), p. 32--33. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Amino and fatty acid profile, chemical composition and pork quality in entire males, castrates and gilts
Bahelka, Ivan -- Bučko, Ondřej -- Hozáková, Katarína -- Stupka, Roman -- Čítek, Jaroslav -- Hanusová, Emília -- Gondeková, Martina
Amino and fatty acid profile, chemical composition and pork quality in entire males, castrates and gilts. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 3 (2020), p. 167--173. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Analýza dát v agrobiológii
Nôžková, Janka -- Gažo, Ján -- Miko, Marián
Analýza dát v agrobiológii. 3rd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 137 p. ISBN 978-80-552-2184-7.
textbook
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Details
Anatomie a fyziologie ryb
Dvořák, Petr -- Pyszko, Martin -- Velíšek, Josef -- Dvořáková-Líšková, Zuzana -- Andreji, Jaroslav
Anatomie a fyziologie ryb. 2nd ed. České Budějovice : Zemědělská fakulta, 2020. 232 p. ISBN 978-80-7514-109-5.
textbook
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020Details
Antimicrobial potential of different medicinal plants against food industry pathogens
Kačániová, Miroslava -- Žiarovská, Jana -- Kunová, Simona -- Rovná, Katarína -- Savitskaya, Tatsiana -- Hrinshpan, Dzmitry -- Valková, Veronika -- Galovičová, Lucia -- Borotová, Petra -- Ivanišová, Eva
Antimicrobial potential of different medicinal plants against food industry pathogens. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), p. 494--500. ISSN 1338-0230.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods
Kačániová, Miroslava -- Galovičová, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Vukovic, Nenad -- Štefániková, Jana -- Valková, Veronika -- Borotová, Petra -- Žiarovská, Jana -- Terentjeva, Margarita -- Felšöciová, Soňa -- Tvrdá, Eva
Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods. In Foods. 9, 3 (2020), p. 3. ISSN 2304-8158.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Antioxidant, Antiproliferative and Apoptosis-Inducing Efficacy of Fractions from Cassia fistula L. Leaves
Kaur, Sandeep -- Kumar, Ajay -- Thakur, Sharad -- Kumar, Kapil -- Sharma, Ritika -- Sharma, Anket -- Singh, Prabhpreet -- Kumar, Subodh -- Landi, Marco -- Brestič, Marián -- Kaur, Satwinderjeet
Antioxidant, Antiproliferative and Apoptosis-Inducing Efficacy of Fractions from Cassia fistula L. Leaves. In Antioxidants. 9, 2 (2020), p. 2. ISBN 2076-3921 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Antioxidantna aktivnosť pergi: Beebread antioxidant activity
Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Suchenko, V. -- Brindza, Jan -- Akulonok, Oleksandra
Antioxidantna aktivnosť pergi: Beebread antioxidant activity. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 105--106. ISBN 978-617-7825-08-0.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020Details
Aplikácia hnojív do pôdy a na list
Zapletalová, Alexandra -- Bušo, Rastislav
Aplikácia hnojív do pôdy a na list. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 48--49. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Aplikácia organických hnojív do pôdy (I)
Kováčik, Peter
Aplikácia organických hnojív do pôdy (I). In Naše pole. 24, 3 (2020), p. 40--41. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
Aplikácia organických hnojív do pôdy (II)
Kováčik, Peter
Aplikácia organických hnojív do pôdy (II). In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 46--47. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Aplikácia organických hnojív do pôdy (II)
Kováčik, Peter
Aplikácia organických hnojív do pôdy (II). In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 46--47. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Aromaterapia a k uplatniteľnosti esenciálnych olejov = Aromatherapy and the use of essential oils
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Aromaterapia a k uplatniteľnosti esenciálnych olejov = Aromatherapy and the use of essential oils. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 30--33. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Ascariasis as the most frequent helminthosis in Slovakia
Zeleňáková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Askarióza ako najčastejšie sa vyskytujúca helmintóza na Slovensku = Ascariasis as the most frequent helminthosis in Slovakia.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 64--69. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Aspekty produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej vplyvom aplikácie Florone a Fertisilinu
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Aspekty produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej vplyvom aplikácie Florone a Fertisilinu. In Agromanuál. 15, 4 (2020), p. 96--97. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2020
Details
Assessment of a new artificial buckwheat species Fagopyrum Hybridum as a source of plant raw materials compared to F. Tataricum and F. Esculentum
Klimova, Elena Valeryevna -- Fesenko, Ivan N. -- Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Brindza, Jan -- Nasrullaeva, G.M. -- Rezunova, Olga -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Assessment of a new artificial buckwheat species Fagopyrum Hybridum as a source of plant raw materials compared to F. Tataricum and F. Esculentum. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 625--632. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Assessment of flavonoids and phenolic compound accumulation in invasive Solidago Canadensis L. in Slovakia
Shelepova, Olga V. -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Assessment of flavonoids and phenolic compound accumulation in invasive Solidago Canadensis L. in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 587--594. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Assessment of genetic diversity of edible honeysuckle monitored through RAPD in relative to bioactive substances
Cehula, Marcela -- Mlček, Jiří -- Juríková, Tünde -- Žiarovská, Jana -- Paulen, Oleg -- Dokoupil, Libor -- Adámková, Anna -- Babošová, Ramona
Assessment of genetic diversity of edible honeysuckle monitored through RAPD in relative to bioactive substances. In Agronomy-Basel. 10, 6 (2020), p. 6. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Assessment of hyperspectral indicators related to the content of phenolic compounds and multispectral fluorescence records in chicory leaves exposed to various light environments
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Neugart, Susanne -- Brestič, Marián
Assessment of hyperspectral indicators related to the content of phenolic compounds and multispectral fluorescence records in chicory leaves exposed to various light environments. In Plant Physiology and Biochemistry. 154, (2020), p. 429--438. ISSN 0981-9428.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Assessment of metal mobility in sediment, commercial fish accumulation and impact on human health risk in a large shallow plateau lake in southwest of China
Qian, Yu -- Cheng, Changlei -- Feng, Huan -- Hong, Zijin -- Zhu, Qingzhi -- Kolenčík, Marek -- Chang, Xuexiu
Assessment of metal mobility in sediment, commercial fish accumulation and impact on human health risk in a large shallow plateau lake in southwest of China. In Ecotoxicology and environmental safety. 194, (2020), p. 2020. ISSN 0147-6513.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Assessment of the intake of selected minerals in population of premenopausal women based on specific socio-demographic indicators
Jančichová, Kristína -- Habánová, Marta -- Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana
Assessment of the intake of selected minerals in population of premenopausal women based on specific socio-demographic indicators. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 704--712. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Bacillus siamensis reduces cadmium accumulation and improves growth and antioxidant defense system in two wheat (Triticum aestivum L.) varieties
Awan, Samrah Afzal -- Ilyas, Noshin -- Khan, Imran -- Raza, Muhammad Ali -- Rehman, Abd Ur -- Rizwan, Muhammad -- Rastogi, Anshu -- Tariq, Rezwan -- Brestič, Marián
Bacillus siamensis reduces cadmium accumulation and improves growth and antioxidant defense system in two wheat (Triticum aestivum L.) varieties. In Plants-Basel. 9, 7 (2020), p. 2020. ISBN 2223-7747 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Bee health and sustainable beekeeping: minipaper 05: monitoring
Chlebo, Róbert -- Tosi, Simone -- Sgolastra, Fabio -- Nabulsi, Zeid -- Ruiz-Martínez, José Antonio -- Pries, Frens
Bee health and sustainable beekeeping: minipaper 05: monitoring. EIP-AGRI SERVICE POINT. (2020), URL: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/bee-health-and-sustainable-beekeeping.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
Práce zverejnené na internete
2020
Details
Benefits of biochar and its combination with nitrogen fertilization for soil quality and grain yields of barley wheat and corn
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Aydin, Elena
Benefits of biochar and its combination with nitrogen fertilization for soil quality and grain yields of barley wheat and corn. In Journal of Elementology. 25, 2 (2020), p. 443--458. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Biela hniloba - významná choroba olejnín
Bokor, Peter
Biela hniloba - významná choroba olejnín. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 33. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Biela hniloba repky - choroba daždivého kvitnutia
Hudec, Kamil
Biela hniloba repky - choroba daždivého kvitnutia. In Agromagazín. 22, 6 (2020), p. 30--32. ISSN 1214-0643.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
Biochar: An important component ameliorating the productivity of intensively used soils
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Juriga, Martin -- Aydin, Elena -- Lukáč, Martin
Biochar: An important component ameliorating the productivity of intensively used soils. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 5 (2020), p. 2995--3001. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
Biological activity and antibiofilm molecular profile of citrus aurantium essential oil and its application in a food model
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Galovičová, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Štefániková, Jana -- Valková, Veronika -- Borotová, Petra -- Kowalczewski, Przemysław Łukasz -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Tvrdá, Eva -- Žiarovská, Jana -- Benda Prokeinová, Renáta -- Vukovic, Nenad
Biological activity and antibiofilm molecular profile of citrus aurantium essential oil and its application in a food model. In Molecules. 25, 17 (2020), p. 17. ISSN 1420-3049.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
Biological activity of certain plants parts and water of the Betula pendula Roth
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Kvaková, Michaela -- Brindza, Jan
Biological activity of certain plants parts and water of the Betula pendula Roth. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 8--11. ISBN 978-617-7825-08-0.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Biological properties of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) derived products
Ivanišová, Eva -- Blašková, Martina -- Terentjeva, Margarita -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Kačániová, Miroslava
Biological properties of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) derived products. In Acta scientiarum polonorum. 19, 2 (2020), p. 195--205. ISSN 1644-0730.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Biotechnology in animal production
Chrenek, Peter -- Capcarová, Marcela -- Gálik, Branislav
Biotechnology in animal production. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2020. 135 p. ISBN 978-80-552-2181-6.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Details
Bylinky - druhy - fytolátky - účinky = Herbs - type - phytochemical - effects
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Bylinky - druhy - fytolátky - účinky = Herbs - type - phytochemical - effects. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 59--63. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020
Details
Carcass characteristics, Chemical composition, physicochemical properties, texture, and microstructure of meat from spent Pekin ducks
Kokoszyński, Dariusz -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril -- Zochowska-Kujawska, Joanna -- Kotowicz, Marek -- Sobczak, Malgozrata
Carcass characteristics, Chemical composition, physicochemical properties, texture, and microstructure of meat from spent Pekin ducks. In Poultry Science. 99, 2 (2020), p. 1232--1240. ISSN 0032-5791.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Carcass characteristics, physicochemical properties, and texture and microstructure of the meat and internal organs of carrier and king pigeons
Kokoszyński, Dariusz -- Stęczny, Kamil -- Zochowska-Kujawska, Joanna -- Sobczak, Malgozrata -- Kotowicz, Marek -- Saleh, Mohamed -- Fik, Martin -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril -- Włodarczyk, Karol
Carcass characteristics, physicochemical properties, and texture and microstructure of the meat and internal organs of carrier and king pigeons. In Animals. 10, 8 (2020), p. 1--15. ISSN 2076-2615.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Carum carvi - Významný zdroj špecifických obsahových zložiek silice = Carum carvi - Important source of some specific substances of essential oil
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Carum carvi - Významný zdroj špecifických obsahových zložiek silice = Carum carvi - Important source of some specific substances of essential oil. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 8--11. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020
Details
Comparative analysis of antioxidant activity and phenolic compounds in the fruits of Aronia spp.
Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Comparative analysis of antioxidant activity and phenolic compounds in the fruits of Aronia spp. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 393--401. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Comparative study of selected production traits of different Oravka hen lines
Hanusová, Emília -- Oravcová, Marta -- Hanus, Anton -- Hrnčár, Cyril
Comparative study of selected production traits of different Oravka hen lines. In Slovak journal of animal science. 53, 2 (2020), p. 86--91. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Comparative transcriptional activity of chitinase in white grape varieties
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Komparatívna transkripčná aktivita chitinázy v bielych odrodách viniča = Comparative transcriptional activity of chitinase in white grape varieties.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 265--268. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Comparing Salt Tolerance at Seedling and Germination Stages in Local Populations of Medicago ciliaris L. to Medicago intertexta L. and Medicago scutellata L.
Mbarki, Sonia -- Skalický, Milan -- Vachová, Pavla -- Hajihashemi, Shokoofeh -- Jouini, Latifa -- Živčák, Marek -- Tlustoš, Pavel -- Brestič, Marián -- Hejnák, Václav -- Khelil, Aziza Zoghlami
Comparing Salt Tolerance at Seedling and Germination Stages in Local Populations of Medicago ciliaris L. to Medicago intertexta L. and Medicago scutellata L. In Plants-Basel. 9, 4 (2020), p. 2020. ISBN 2223-7747 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Comparison of some meat quality and liver characteristics in Muscovy and mule ducks
Kokoszyński, Dariusz -- Wilkanowska, Anna -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril
Comparison of some meat quality and liver characteristics in Muscovy and mule ducks. In Archiv für Tierzucht. 63, 1 (2020), p. 137--144. ISSN 0003-9438.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 36. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020Details
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Halo, Marko -- Kanka, Tomáš
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 135--141. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Comparison of the quality of cage and organic eggs available in retail and their content of selected macro-elements
Banaszewska, Dorota -- Biesada-Drzazga, Barbora -- Marciniuk, Michal -- Hrnčár, Cyril -- Arpášová, Henrieta -- Kaim-Mirowski, Sabina
Comparison of the quality of cage and organic eggs available in retail and their content of selected macro-elements. In Acta scientiarum polonorum. 19, 2 (2020), p. 159--167. ISSN 1644-0730.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Concentrations of toxic metals and essential elements in raw cow milk from areas with potentially undisturbed and highly disturbed environment in Slovakia
Pšenková, Martina -- Toman, Róbert -- Tančin, Vladimír
Concentrations of toxic metals and essential elements in raw cow milk from areas with potentially undisturbed and highly disturbed environment in Slovakia. In Environmental science and pollution research. 27, 1 (2020), p. 26763--26772. ISSN 0944-1344.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Slovák, Lukáš -- Kišška, Peter -- Kováčik, Anton -- Brindza, Jan
Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia. 75, 5 (2020), p. 705--711. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
2020
Details
Copper affects steroidogenesis and viability of human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) cell line in vitro
Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Kováčiková, Eva -- Forgacs, Zsolt -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter -- Lukáč, Norbert -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Kňažická, Zuzana
Copper affects steroidogenesis and viability of human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) cell line in vitro. In Journal of environmental science and health. 55, 9 (2020), p. 1070--1077. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
Cross-talk between nitric oxide, hydrogen peroxide and calcium in salt-stressed Chenopodium quinoa Willd. At seed germination stage
Hajihashemi, Shokoofeh -- Skalický, Milan -- Brestič, Marián -- Vachová, Pavla
Cross-talk between nitric oxide, hydrogen peroxide and calcium in salt-stressed Chenopodium quinoa Willd. At seed germination stage. In Plant Physiology and Biochemistry. 154, (2020), p. 657--664. ISSN 0981-9428.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Čo vieme povedať o genetickej štruktúre slovenského strakatého dobytka?
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Candrák, Juraj -- Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora
Čo vieme povedať o genetickej štruktúre slovenského strakatého dobytka?. In Slovenský chov. 25, 6 (2020), p. 12--14. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Črevná baktéria v boji s klieštikom a vírusmi
Chlebo, Róbert
Črevná baktéria v boji s klieštikom a vírusmi. In Včelár. 94, 6 (2020), p. 119. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalPrehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
2020
Details
Determination of volatile compounds of leaves of american persimmon (Diospyros virginia L.)
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Brindza, Jan
Vyznačenija letkich spoluk lystija churmy virginskoj (Diospyros virginia L.) = Determination of volatile compounds of leaves of american persimmon (Diospyros virginia L.). In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 194--197. ISBN 978-617-7825-08-0.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Development of legislative and subsidiary framework oforganic farming system in Slovakia
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Hudec, Matej -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Shchukin, S.V.
Development of legislative and subsidiary framework oforganic farming system in Slovakia. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 65--71. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Differences in soil organic matter and humus of sandy soil after application of biochar substrates and combination of biochar substrates with mineral fertilizers
Šrank, Dušan -- Šimanský, Vladimír
Differences in soil organic matter and humus of sandy soil after application of biochar substrates and combination of biochar substrates with mineral fertilizers. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 3 (2020), p. 117--124. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
dirgni
Junkuszew, Andrzej -- Nazar, Paulina -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan -- Brodzki, Piotr
dirgni. In Archiv für Tierzucht. 63, 2 (2020), p. 261--268. ISSN 0003-9438.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Distribution and chromosome number of Sonchus palustris in Slovakia
Dudáš, Miloš -- Eliáš, Pavol -- Letz, D.R. -- Bártová, Zuzana -- Kolarčik, V.
Distribution and chromosome number of Sonchus palustris in Slovakia. In Acta Botanica Hungarica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2020, p. 7--21.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
DPPH scavenging activity of extracts of some Lamiaceae Martinov species
Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Brindza, Jan
DPPH scavenging activity of extracts of some Lamiaceae Martinov species. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 20--22. ISBN 978-617-7825-08-0.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Dusíkaté hnojivo ako sekundárny produkt v obehovom hospodárstve
Rogožníková, Alena -- Čunderlík, Jozef
Dusíkaté hnojivo ako sekundárny produkt v obehovom hospodárstve. In Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku. 14, 1 (2020), p. 46--49. ISSN 1337-589X.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Edukácia o výžive a životnom štýle - aspekty a zhodnotenie
Fatrcová Šramková, Katarína -- Juríková, Tünde -- Schwarzová, Marianna
Edukácia o výžive a životnom štýle - aspekty a zhodnotenie. In Didaktické a environmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Česká zemědělská univerzita 2020, 2020, p. 86--94. ISBN 978-80-213-3039-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky
Vozár, Ľuboš -- Verešová, Petra -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky. In Naše pole. 24, 5 (2020), p. 48--50. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
Effect of environment enrichment to aggressive behaviour in piglets
Juhás, Peter -- Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Janíček, Martin -- Debrecéni, Ondrej
Effect of environment enrichment to aggressive behaviour in piglets. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), p. 22--28. ISSN 1786-8440.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Effect of gluten-free bakery products on serum levels of mineral elements in healthy consumers
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Chlebo, Peter
Effect of gluten-free bakery products on serum levels of mineral elements in healthy consumers. In Scientia agriculturae bohemica. 2 (2020), p. 41. ISSN 1211-3174.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Effect of gluten-free bakery products on serum levels of mineral elements in healthy consumers
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Chlebo, Peter
Effect of gluten-free bakery products on serum levels of mineral elements in healthy consumers. In Scientia agriculturae bohemica. 51, 2 (2020), p. 41--50. ISSN 1211-3174.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
Effect of grape pomace supplementation on meat performance of broiler chicken ross 308
Haščík, Peter -- Čech, Matej -- Čuboň, Juraj -- Bobko, Marek -- Arpášová, Henrieta -- Pavelková, Adriana -- Kačániová, Miroslava -- Tkáčová, Jana -- Čeryová, Natália
Effect of grape pomace supplementation on meat performance of broiler chicken ross 308. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 10, 1 (2020), p. 140--144. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Effect of linseed and sunflower oil supplementation in the diet on health beneficial fatty acids in intramuscular fat of lambs
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Vavrišínová, Klára -- Juhás, Peter -- Hozáková, Katarína
Effect of linseed and sunflower oil supplementation in the diet on health beneficial fatty acids in intramuscular fat of lambs. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), p. 15--21. ISSN 1786-8440.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Effect of lipopolysaccharide and muramyl dipeptide on apoptosis of bovine mammary gland lymphocytes
Sláma, Petr -- Sládek, Zbyšek -- Kabourková, Eliška -- Zavadilová, Terezie -- Kratochvílová, Lucia -- Kharkevich, Kristina -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Pavlík, Aleš -- Roztočilová, Andrea -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Konečný, Roman -- Kiku, Yoshio -- Kimura, Kazuhiro -- Watanabe, Atsushi -- Kwak, Jong-young -- Zouharová, Monika
Effect of lipopolysaccharide and muramyl dipeptide on apoptosis of bovine mammary gland lymphocytes. In Animals. 10, 6 (2020), p. 6. ISSN 2076-2615.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro
Massányi, Martin -- Vizzarri, Francesco -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), p. 53. ISSN 1431-9276.
article in a professional periodical
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Details
Effect of photoperiod on Linum usitatissimum L. characters /: Nina Brutch ... [et al.]
Brutch, Nina -- Matvienko, Inna -- Porokhovinova, Elizaveta -- Pavlov, Andrey -- Nôžková, Janka -- Koshkin, Vladimir
Effect of photoperiod on Linum usitatissimum L. characters /: Nina Brutch ... [et al.]. In Journal of natural fibers. 17, 9 (2020), p. 1345--1354. ISSN 1544-0478.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Effect of photosensitisers on growth and morphology of Phytophthora citrophthora coupled with leaf bioassays in pear seedlings
Zambounis, Antonios -- Sytar, Oksana -- Valasiadis, Dimitrios -- Hilioti, Zoe
Effect of photosensitisers on growth and morphology of Phytophthora citrophthora coupled with leaf bioassays in pear seedlings. In Plant Protection Science. 2 (2020), p. 74--82. ISSN 1212-2580.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
Effect of reaction parameters in the Real-Time PCR detection of grape chitinase
Žiarovská, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Hudecová, Marcela -- Hrnčárová, Dominika -- Zeleňáková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Effect of reaction parameters in the Real-Time PCR detection of grape chitinase. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 53, 1 (2020), p. 68--73. ISSN 1221-5287.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Effect of wastewater irrigation on photosynthesis, growth, and anatomical features of two wheat cultivars (Triticum aestivum L.)
Hajihashemi, Shokoofeh -- Mbarki, Sonia -- Skalický, Milan -- Noedoost, Fariba -- Raeisi, Marzieh -- Brestič, Marián
Effect of wastewater irrigation on photosynthesis, growth, and anatomical features of two wheat cultivars (Triticum aestivum L.). In Water. 12, 2 (2020), p. 2. ISBN 2073-4441 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Effect on macroelements in the blood of sows by feedin dried grape pomace
Mixtajová, Eva -- Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej
Effect on macroelements in the blood of sows by feedin dried grape pomace. In NutriNET 2020. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020, p. 185--193. ISBN 978-80-552-2200-4 (brož.).
article in a proceedings
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020Details
Effects of alfalfa particle size and starch content in diets on feeding behaviour, intake, rumen parameters, animal performance and meat quality of growing lambs
Francisco, Alexandra E. -- Janíček, Martin -- Dentinho, Teresa -- Portugal, A. P. V. -- Almeida, J. M. -- Alves, S. -- Fialho, Leticia -- Jeronimo, Eliana -- Bessa, R. J. B. -- Santos-Silva J.,
Effects of alfalfa particle size and starch content in diets on feeding behaviour, intake, rumen parameters, animal performance and meat quality of growing lambs. In Meat science. 161, (2020), p. 2020. ISSN 0309-1740.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Effects of biochar combined with N-fertilization on soil CO2 emissions, crop yields and relationships with soil properties
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Aydin, Elena -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene
Effects of biochar combined with N-fertilization on soil CO2 emissions, crop yields and relationships with soil properties. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 5 (2020), p. 3597--3609. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Effects of conventional and reduced tillage technologies on basic soil chemical properties
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy -- Parzych, Agnieszka
Effects of conventional and reduced tillage technologies on basic soil chemical properties. In Journal of Elementology. 25, 2 (2020), p. 1101--1114. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Effects of humic acid diet on the serum biochemistery and oxidative status markers in pheasants
Kováčik, Anton -- Gašparovič, Martin -- Tvrdá, Eva -- Tokárová, Katarína -- Kováčiková, Eva -- Rolinec, Michal -- Rumanová, Lucia -- Capcarová, Marcela -- Gálik, Branislav
Effects of humic acid diet on the serum biochemistery and oxidative status markers in pheasants. In Veterinární medicína. 65, 6 (2020), p. 258--268. ISSN 0375-8427.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Effects of lignin, cellulose, hemicellulose, sucrose and monosaccharide carbohydrates on soybean physical stem strength and yield in intercropping
Hussain, Sajad -- Liu, Ting -- Iqbal, Nasir -- Brestič, Marián -- Pang, Ting -- Mumtaz, Maryam -- Shafiq, Iram -- Li, Shuxian -- Wang, Li -- Gao, Yang -- Khan, Aaqil -- Ahmad, Irshan -- Allachverdijev, Sulejman I. -- Liu, Weiguo -- Yang, Wenyu
Effects of lignin, cellulose, hemicellulose, sucrose and monosaccharide carbohydrates on soybean physical stem strength and yield in intercropping. In Photochemical & Photobiological Sciences. 19, 4 (2020), p. 462--472. ISSN 1474-905X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Effects of meat and processed meat consumption on the lipid profile in the population with cardiovascular diseases
Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Habánová, Marta
Effects of meat and processed meat consumption on the lipid profile in the population with cardiovascular diseases. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 828--835. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Effects of selenium on macro- and micronutrients and selected qualitative parameters of oat (Avena Sativa L.)
Ducsay, Ladislav -- Zapletalová, Alexandra -- Hozlár, Peter -- Černý, Ivan -- Varga, Ladislav -- Slepčan, Marek
Effects of selenium on macro- and micronutrients and selected qualitative parameters of oat (Avena Sativa L.). In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), p. 619--624. ISSN 1338-0230.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination
Massanyi, Peter -- Lukáč, Norbert -- Massányi, Martin -- Massányi, Peter -- Stawarz, Robert -- Formicki, Grzegorz -- Danko, Ján
Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), p. 63. ISSN 1431-9276.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Details
Emmer wheat (Triticum dicoccon schrank) - effect of varietes on agronomic traits
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Korczyk-Szabó, Joanna
Emmer wheat (Triticum dicoccon schrank) - effect of varietes on agronomic traits. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 49--53. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Endophytic Bacterial Microbiome Diversity in Early Developmental Stage Plant Tissues of Wheat Varieties
Žiarovská, Jana -- Medo, Juraj -- Kyseľ, Matúš -- Zamiešková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Endophytic Bacterial Microbiome Diversity in Early Developmental Stage Plant Tissues of Wheat Varieties. In Plants-Basel. 9, 2 (2020), p. 2020. ISBN 2223-7747 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
Environmental aspects in the subject technique
Bilčíková, Jana -- Tureková, Ivana -- Bilčík, Alexander
Environmentálne aspekty v predmete technika = Environmental aspects in the subject technique. In Journal of technology and information education. 12, 1 (2020), p. 1--11. ISSN 1803-537X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2020
Details
Environmental pollution is reflected in the activity of the photosynthetic apparatus
Hajihashemi, Shokoofeh -- Brestič, Marián -- Kalaji, Mohamed Hazem -- Skalický, Milan -- Noedoost, Fariba
Environmental pollution is reflected in the activity of the photosynthetic apparatus. In Photosynthetica. 58, (2020), p. 529--539. ISSN 0300-3604.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Esenciálne oleje - ich selektívne obsahové zložky a biologické vlastnosti = Essential oils – their content components and biological properties
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Esenciálne oleje - ich selektívne obsahové zložky a biologické vlastnosti = Essential oils – their content components and biological properties. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 17--21. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Details
Esenciálne oleje - k ich antioxidačnej kapacite a k niektorým významným rastlinným druhom = Essential oils - their antioxidant capacity and some important plant species
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Esenciálne oleje - k ich antioxidačnej kapacite a k niektorým významným rastlinným druhom = Essential oils - their antioxidant capacity and some important plant species. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 26--29. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Esenciálne oleje - komponenty chemického zloženia a ich rastlinné zdroje s aplikovaním pre užívateľskú sféru
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Esenciálne oleje - komponenty chemického zloženia a ich rastlinné zdroje s aplovaním pre užívateľskú sféru!: Essential oils - components of chemical content and their plant sources with application for consumers sphere. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 8--11. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Details
Esenciálne oleje - Lavandula officinalis - výberové biologicky významné zložky a ich obsahové zastúpenie = Essential oils - Lavandula officinalis - biological important components and their content
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Esenciálne oleje - Lavandula officinalis - výberové biologicky významné zložky a ich obsahové zastúpenie = Essential oils - Lavandula officinalis - biological important components and their content. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 42--45. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Esenciálne oleje a k inhibícii rastu niektorých patogénnych mikroorganizmov = Essential oils and some information about growth inhibition of some pathogenic microorganisms
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Esenciálne oleje a k inhibícii rastu niektorých patogénnych mikroorganizmov = Essential oils and some information about growth inhibition of some pathogenic microorganisms. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 22--25. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Esenciálne oleje a výberovo k antimikrobiálnej aktivite
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Esenciálne eleje a výberovo k antimikrobiálnej aktivite!: Essential oils and their antimicrobial activity. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 12--16. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Escherichia colias a carrier of tetracyclines and penicillins resistance in wild pheasant (Phasianus colchicus)
Hleba, Lukáš -- Císarová, Miroslava -- Kováčik, Anton -- Šmehýl, Peter -- Lipková, Nikola -- Petrová, Jana -- Shariati, Mohammad Ali -- Čuboň, Juraj
Escherichia colias a carrier of tetracyclines and penicillins resistance in wild pheasant (Phasianus colchicus). In Journal of environmental science and health. 55, 10 (2020), p. 1201--1209. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Estimation of phenolic compounds content and antioxidant activity of leaves extracts of some selected non-traditional plants
Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Zhurba, Mykhailo -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Estimation of phenolic compounds content and antioxidant activity of leaves extracts of some selected non-traditional plants. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 501--509. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Evaluation of the antioxidant activity and phenolic content of Chinese quince (Pseudocydonia sinensisSchneid.) fruit
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan -- Terentjeva, Margarita -- Ivanišová, Eva
Evaluation of the antioxidant activity and phenolic content of Chinese quince (Pseudocydonia sinensisSchneid.) fruit. In Acta scientiarum polonorum. 19, 1 (2020), p. 25--35. ISSN 1644-0730.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Evaluation of the fatty acid desaturase 3 genes stability in flax seeds harvested from radio-contaminated area near chernobyl
Lancíková, Veronika -- Žiarovská, Jana
Evaluation of the fatty acid desaturase 3 genes stability in flax seeds harvested from radio-contaminated area near chernobyl. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 6 (2020), p. 816--819. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Evaluation of the total polyphenol content of Pseudocydonia sinensis schneid . fruits
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mňahončáková, Erika -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Evaluation of the total polyphenol content of Pseudocydonia sinensis schneid . fruits.  In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet. (2020), p. 4--7. ISBN 978-617-7825-08-0.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Excursions - means of connection of theory and practice in courses taught at Department of sustainable agriculture and herbology
Žitniak Čurná, Veronika -- Ernst, Dávid
Exkurzie ako prostriedok prepojenia teórie a praxe v predmetoch vyučovaných na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie: Excursions - means of connection of theory and practice in courses taught at Department of sustainable agriculture and herbology. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 290--306. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Exogenous salicylic acid and hydrogen peroxide attenuate drought stress in rice
Sohag, Abdullah Al Mamun -- Tahjib-Ui-Arif, Md -- Brestič, Marián -- Afrin, Sonya -- Sakil, Md Arif -- Hossain, Md Tahmeed -- Hossain, Mohammad Anowar -- Hossain, Mohammad Afzal
Exogenous salicylic acid and hydrogen peroxide attenuate drought stress in rice. In Plant, soil and environment. 66, 1 (2020), p. 7--13. ISSN 1214-1178.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Expression activity of allergen coding genes in grape varieties used for Tokaj wine production
Žiarovská, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Expression activity of allergen coding genes in grape varieties used for Tokaj wine production. In Acta horticulturae et regiotecturae. 23, 1 (2020), p. 31--34. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
Expression of specific class I chitinase mRNA levels in different grape varieties and their antimicrobial activity
Žiarovská, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Sabo, Jozef -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Expression of specific class I chitinase mRNA levels in different grape varieties and their antimicrobial activity. In Agronomy-Basel. 10, 8 (2020), p. 8. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2020-2021
Ondrišík, Peter -- Gažo, Ján -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2020-2021. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 148 p. ISBN 978-80-552-2212-7.
príručka
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020Details
Fatty acid desaturase 3A gene-specific DNA methylation patterns in flax seeds harvested from a radioactive area near Chernobyl
Lancíková, Veronika -- Jopčík, Martin -- Žiarovská, Jana
Fatty acid desaturase 3A gene-specific DNA methylation patterns in flax seeds harvested from a radioactive area near Chernobyl. In Plant Gene. 242, (2020), p. 2020. ISBN 2352-4073 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
Fatty acid profile analysis of grape by-products from Slovakia and Austria
Kolláthová, Renata -- Hanušovský, Ondrej -- Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Puntigam, Reinhard -- Slama, Julia Andrea -- Gierus, Martin
Fatty acid profile analysis of grape by-products from Slovakia and Austria. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), p. 78--84. ISSN 1335-258X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Finančná podpora včelárstva v Európe = Dotácie nie sú nárokovateľné, o financie alokované do včelárstva je potrebné aktívne bojovať
Chlebo, Róbert
Finančná podpora včelárstva v Európe = Dotácie nie sú nárokovateľné, o financie alokované do včelárstva je potrebné aktívne bojovať. In Včelár. 94, 8 (2020), p. 154--155. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Foliar application of low concentrations of titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles to the common sunflower under field conditions
Kolenčík, Marek -- Ernst, Dávid -- Uhrík, Martin -- Ďurišová, Ľuba -- Bujdoš, Marek -- Šebesta, Martin -- Dobročka, Edmund -- Kšiňan, Samuel -- Illa, Ramakanth -- Qian, Yu -- Feng, Huan -- Černý, Ivan -- Holišová, Veronika -- Kratošová, Gabriela
Foliar application of low concentrations of titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles to the common sunflower under field conditions. In Nanomaterials. 10, 1619 (2020), p. 1--20. ISSN 2079-4991.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Foliar application of silicon improves stem strength under low light stress by regulating lignin biosynthesis genes in soybean (Glycine max (L.) Merr.)
Hussain, Sajad -- Li, Shuxian -- Mumtaz, Maryam -- Shafiq, Iram -- Iqbal, Nasir -- Brestič, Marián -- Shoaib, Mohammad -- Qin, Sisi -- Wang, Li -- Mei, Xu -- Bing, Chen -- Živčák, Marek -- Rastogi, Anshu -- Skalický, Milan -- Hejnák, Václav -- Liu, Weiguo -- Yang, Wenyu
Foliar application of silicon improves stem strength under low light stress by regulating lignin biosynthesis genes in soybean (Glycine max (L.) Merr.). In Journal of Hazardous Materials. 401, (2020), p. 2021. ISSN 0304-3894.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Formation of yield and sugar content of sugar beet depending on soil tillage technologies
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Zapletalová, Alexandra -- Marek, Ján -- Rašovský, Marek -- Gažo, Ján -- Šulík, Richard -- Bušo, Rastislav
Formovanie úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti of rôznych technológií obrábania pôdy = Formation of yield and sugar content of sugar beet depending on soil tillage technologies. In Listy cukrovarnické a řepařské. 136, 7 (2020), p. 262--266. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Polák, Peter -- Trakovická, Anna -- Židek, Radoslav -- Belej, Ľubomír -- Golian, Jozef
Funkčná analýza selekčných signálov v genóme mäsových plemien dobytka: Functional analysis of selection footprints in beef cattle genome.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 217--220. ISBN 978-80-552-2168-7. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221687.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Fuzarióza klasov pšenice opäť aktuálna
Hudec, Kamil
Fuzarióza klasov pšenice opäť aktuálna. In Agromagazín. 22, 4 (2020), p. 30--32. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Genetic diversity, admixture and the effect of inbreeding on milk performance in two autochthonous goat breeds
Vostrá Vydrová, Hana -- Hofmanová, Barbora -- Moravčíková, Nina -- Rychtářová, Jana -- Kasarda, Radovan -- Machová, Katarína -- Brzáková, Michaela -- Vostrý, Luboš
Genetic diversity, admixture and the effect of inbreeding on milk performance in two autochthonous goat breeds. In Livestock science. 240, (2020), p. 1--7. ISSN 1871-1413.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Genetic diversity and production potential of animal food resources
Kasarda, Radovan -- Jamborová, Ľubica -- Moravčíková, Nina
Genetic diversity and production potential of animal food resources. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), p. 102--108. ISSN 1335-258X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Genetic structure of breeds of goats bred in Slovakia
Makovický, Pavol -- Poráčová, Janka -- Černáková, Agáta -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Genetic structure of breeds of goats bred in Slovakia. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), p. 49--50. ISSN 1335-258X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
Genetické hodnotenie koní plemena Norik muránsky
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva
Genetické hodnotenie koní plemena Norik muránsky. In Norik muránsky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, p. 49--57. ISBN 978-80-552-2204-2 (brož.).
article in a proceedings
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020
Details
Genetika mikroorganizmov
Žiarovská, Jana -- Bežo, Milan
Genetika mikroorganizmov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 114 p. ISBN 978-80-552-2151-9.
textbookSkriptá a učebné texty
2020
Details
Genome-wide distribution of autozygosity islands in slovak warmblood horse
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Halo, Marko -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora -- Candrák, Juraj
Genome-wide distribution of autozygosity islands in slovak warmblood horse. In AGROFOR. 5, 1 (2020), p. 77--84. ISSN 2490-3434.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Genomic fingerprints of Arachis hypogaea L. natural germplasm as revealed by iPBS markers
Torres-Montero, Julio -- Zamiešková, Lucia -- Pozzo, Tania -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Romero-Ortega, Sandra -- Bilčíková, Jana -- Žiarovská, Jana
Genomic fingerprints of Arachis hypogaea L. natural germplasm as revealed by iPBS markers. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), p. 955--959. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Grape pomace in equine nutrition: Effect on apparent digestibility of minerals
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Halo, Marko -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Rolinec, Michal -- Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Barantal, Samuel
Grape pomace in equine nutrition: Effect on apparent digestibility of minerals. In NutriNET 2020. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020, p. 125--134. ISBN 978-80-552-2200-4 (brož.).
article in a proceedings
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Growth of beef cattle as prediction for meat production: A review
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára -- Neirurerová, Petra -- Bujko, Jozef
Growth of beef cattle as prediction for meat production: A review. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), p. 58--69. ISSN 1335-258X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Heavy Metal Pollution: Effect on Plants and Food
Shevtsová, Tatiana -- Taran, Nataliya Yu -- Sytar, Oksana
Heavy Metal Pollution: Effect on Plants and Food. In Metal Toxicity in Higher Plants. New York: Nova Science Publishers, 2020, p. 1--20. ISBN 978-1-53616-789-4 (brož.).
article in a proceedingsKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Details
Change of soil microbial biomass content of grasslands by application of digestate
Rogožníková, Alena -- Čunderlík, Jozef
Zmena obsahu pôdnej mikrobiálnej biomasy trávnych porastov aplikáciou digestátu = Change of soil microbial biomass content of grasslands by application of digestate.  In Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity. Banská Bystrica : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. (2020), p. 169--175. ISBN 978-80-8163-035-4. URL: https://www.vupop.sk/data/Zbornik_Biodiverzita-VUPOP-2020.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Change of soil properties of grassland by digestate application
Rogožníková, Alena -- Čunderlík, Jozef -- Vozár, Ľuboš
Change of soil properties of grassland by digestate application. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 68. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020Details
Changes in direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol under conventional moldboard and reduced tillage during growing season and post-harvest period of red clover
Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Aydin, Elena -- Šimanský, Vladimír -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene
Changes in direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol under conventional moldboard and reduced tillage during growing season and post-harvest period of red clover. In Journal of hydrology and hydromechanics. 68, 3 (2020), p. 271--278. ISSN 0042-790X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
2020Details
Changes in growth-production parameters of Lolium perenne L. turf after application of concentrated polysulfide fertilizer
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter
Changes in growth-production parameters of Lolium perenne L. turf after application of concentrated polysulfide fertilizer. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 3 (2020), p. 155--160. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Changes in production and reproduction traits in population of the Slovak Spotted Cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Žitný, Július -- Kasarda, Radovan
Changes in production and reproduction traits in population of the Slovak Spotted Cattle. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 3 (2020), p. 161--166. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Changes in soil structure of light-textured soil after 41-years of fertilization with mineral fertilizers
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Jonczak, Jerzy
Zmeny pôdnej štruktúry zrnitosti ľahkej pôdy po 41-ročnom hnojení minerálnymi hnojivami = Changes in soil structure of light-textured soil after 41-years of fertilization with mineral fertilizers. In Agrochémia. 60, 1 (2020), p. 8--12. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
Characterization of compounds in Cornelian cherry (Cornus mas L.) and its effect on interior milieu in ZDF
Dupák, Rudolf -- Jaszcza, Klaudia -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Ivanišová, Eva -- Tokárová, Katarína -- Brindza, Jan -- Capcarová, Marcela
Characterization of compounds in Cornelian cherry (Cornus mas L.) and its effect on interior milieu in ZDF. In Emirates Journal of Food and Agriculture. 32, 5 (2020), p. 368--375. ISSN 2079-052X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Characterization of rosa canina fruits collected in urban areas of Slovakia. Genome size, IPBS profiles and antioxidant and antimicrobial activities
Rovná, Katarína -- Ivanišová, Eva -- Žiarovská, Jana -- Ferus, Peter -- Terentjeva, Margarita -- Kowalczewski, Przemysław Łukasz -- Kačániová, Miroslava
Characterization of rosa canina fruits collected in urban areas of Slovakia. Genome size, IPBS profiles and antioxidant and antimicrobial activities. In Molecules. 25, (2020), p. 8. ISSN 1420-3049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
Chemical composition and fatty acid content in lamb and adult sheep meat
Junkuszew, Andrzej -- Nazar, Paulina -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan -- Brodzki, Piotr -- Bazewicz, Konrad
Chemical composition and fatty acid content in lamb and adult sheep meat. In Archiv für Tierzucht. 63, 2 (2020), p. 261--268. ISSN 0003-9438.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Pavelková, Adriana -- Haščík, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Čuboň, Juraj -- Bučko, Ondřej -- Kačániová, Miroslava -- Hanusová, Emília -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), p. 831--835. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Pavelková, Adriana -- Haščík, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Čuboň, Juraj -- Bučko, Ondřej -- Kačániová, Miroslava -- Hanusová, Emília -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), p. 831--834. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Chilli peppers in the collections of the botanical garden of the SUA in Nitra
Mňahončáková, Erika -- Hrúzová, Michaela -- Grygorieva, Olga V.
Chilli peppers in the collections of the botanical garden of the SUA in Nitra. In Conference 70 years of Botanical Garden of Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia, the history and the present of the botanical research and nature conservation. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020, p. 29. ISBN 978-80-8152-878-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
Chlorophyll a fluorescence parameters as indicators of a particular abiotic stress in rice
Faseela, P -- Sinisha, A.K. -- Brestič, Marián -- Puthur, J.T.
Chlorophyll a fluorescence parameters as indicators of a particular abiotic stress in rice. In Photosynthetica. 58, (2020), p. 293--300. ISSN 0300-3604.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Halabuk, Andrej -- Brestič, Marián
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 9 (2020), p. 9. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Halabuk, Andrej -- Brestič, Marián
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 9 (2020), p. 2020. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Chlorophyll-depleted wheat mutants are disturbed in photosynthetic electron flow regulation but can retain an acclimation ability to a fluctuating light regime
Ferroni, Lorenzo -- Živčák, Marek -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek -- Watanabe, Nobuyoshi -- Pancaldi, Simonetta -- Baldisserotto, Costanza -- Brestič, Marián
Chlorophyll-depleted wheat mutants are disturbed in photosynthetic electron flow regulation but can retain an acclimation ability to a fluctuating light regime. In Environmental and experimental botany. 178, 1 (2020), p. 1. ISSN 0098-8472.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Choroby repky ozimnej v jesennom a jarnom období
Bokor, Peter
Choroby repky ozimnej v jesennom a jarnom období. In Ziskové pestovanie repky ozimnej. Praha: Dow AgroSciences, 2020, p. 12--16.
article in a proceedings
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020
Details
Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica)
Moravčíková, Nina -- Židek, Radoslav -- Kasarda, Radovan -- Jakabová, Daniela -- Genčík, Martin -- Pokorádi, Jaroslav -- Majko, Pavol -- Feriancová, Erika
Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica). In Biologia. 75, 1 (2020), p. 121--128. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2020
Details
Identification of non-alkaloid natural compounds of Angelica purpurascens (Ave-Lall.) Gilli. (Apiaceae) with cholinesterase and carbonic anhydrase inhibition potential
Karakaya, Songul -- Bingol, Zeynebe -- Koca, Mehmet -- Dagoglu, Sena -- Pinar, Nur Münevver -- Demirci, Betül -- Gulcin, Ilhami -- Brestič, Marián -- Sytar, Oksana
Identification of non-alkaloid natural compounds of Angelica purpurascens (Ave-Lall.) Gilli. (Apiaceae) with cholinesterase and carbonic anhydrase inhibition potential. In Saudi Pharmaceutical Journal. 28, 1 (2020), p. 1--14. ISSN 1319-0164.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Identification of selection signals through haplotype structure in genome of dual*purpose breeds
Olšanská, Barbora -- Kasarda, Radovan -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Identification of selection signals through haplotype structure in genome of dual*purpose breeds. In Agriculture and Forestry. 66, 1 (2020), p. 33--39. ISSN 0554-5579.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Identification of selection signals through haplotype structure in genome of dual-purpose breeds
Olšanská, Barbora -- Kasarda, Radovan -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Identification of selection signals through haplotype structure in genome of dual-purpose breeds. In Agriculture and Forestry. 66, 1 (2020), p. 33--39. ISSN 0554-5579.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
Identification of yeasts with Mass Spectrometry during wine production
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Sabo, Jozef -- Ivanišová, Eva -- Žiarovská, Jana -- Felšöciová, Soňa -- Terentjeva, Margarita
Identification of yeasts with Mass Spectrometry during wine production. In Fermentation. 6, 1 (2020), p. 2--16. ISSN 2311-5637.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Požgajová, Miroslava -- Navrátilová, Alica -- Árvay, Július -- Duranová, Hana -- Trakovická, Anna
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 2 (2020), p. 166--173. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Požgajová, Miroslava -- Navrátilová, Alica -- Árvay, Július -- Ďúranová, Hana -- Trakovická, Anna
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 2 (2020), p. 166--173. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Impact of the application of norway spruce sawdust (Picea abies) on sugar beet growth and yield and on selected soil parameters
Kováčik, Peter -- Wierzbowska, Jadwiga -- Smoleń, Sylwester
Impact of the application of norway spruce sawdust (Picea abies) on sugar beet growth and yield and on selected soil parameters. In Journal of Elementology. 25, 3 (2020), p. 1141--1154. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Impact of warming and reduced precipitation on morphology and chlorophyll concentration in peat mosses (Sphagnum angustifolium and S. fallax)
Rastogi, Anshu -- Antala, Michal -- Gąbka, Maciej -- Rosadziński, Stanisław -- Stróżecki, Marcin -- Brestič, Marián -- Juszczak, Radosław
Impact of warming and reduced precipitation on morphology and chlorophyll concentration in peat mosses (Sphagnum angustifolium and S. fallax). In Scientific Reports. 10, 1 (2020), p. 1. ISSN 2045-2322.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
In vitro antagonistic effect of gut bacteriota isolated from indigenous honey bees and essential oils against paenibacillus larvae
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Žiarovská, Jana -- Kowalczewski, Przemysław Łukasz
In vitro antagonistic effect of gut bacteriota isolated from indigenous honey bees and essential oils against paenibacillus larvae. In International journal of molecular sciences. 21, 18 (2020), p. 18. ISSN 1422-0067.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
In vivo bioactivity assessment on Epilobium species: A particular focus on Epilobium angustifolium and its components on enzymes connected with the healing process /: Songül Karakaya ... [et al.]
Karakaya, Songul -- Süntar, Ipek -- Yakınci, Ömer Faruk -- Sytar, Oksana -- Dursunoğlu, Benan -- Özbek, Hilal -- Güvenalp, Zühal -- Ceribasi, Songül
In vivo bioactivity assessment on Epilobium species: A particular focus on Epilobium angustifolium and its components on enzymes connected with the healing process /: Songül Karakaya ... [et al.]. In Journal of Ethnopharmacology. 262, 113207 (2020), p. 1. ISSN 0378-8741.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Individual somatic cell counts in milk of ewes at the level of farms and breeds in Slovakia
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Slama, Petr
Individual somatic cell counts in milk of ewes at the level of farms and breeds in Slovakia. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, p. 244.
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Details
Influence of biostimulators, variety and cropping year on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet
Pačuta, Vladimír -- Černý, Ivan -- Rašovský, Marek -- Pulkrábek, Josef -- Ernst, Dávid -- Buday, Miroslav
Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of biostimulators, variety and cropping year on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 136, 3 (2020), p. 114--117. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
Influence of Plant Species and Grasslands Quality on Sequestration of Soil Organic Carbon
Novák, Ján -- Jankowski, Kazimierz -- Sosnowski, Jacek -- Malinowska, Elżbieta -- Wiśniewska-Kadżajan, Beata
Influence of Plant Species and Grasslands Quality on Sequestration of Soil Organic Carbon. In Ekológia. 39, 3 (2020), p. 289--300. ISSN 1335-342X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Influence of plants on soil mites (Acari, Oribatida) in gardens
Krumpálová, Zuzana -- Štipčáková, Lucia -- Petrovičová, Kornélia -- Ľuptáčik, Peter
Influence of plants on soil mites (Acari, Oribatida) in gardens. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), p. 94--101. ISSN 1335-258X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Insights into nitric oxide-mediated water balance, antioxidant defence and mineral homeostasis in rice (Oryza sativa L.) under chilling stress
Sohag, Abdullah Al Mamun -- Tahjib-Ui-Arif, Md -- Afrin, Sonya -- Khan, Md Kawsar -- Hannan, Md. Abdul -- Skalický, Milan -- Mortuza, Mohamed Golam -- Brestič, Marián -- Hossain, Mohammad Afzal -- Murata, Yoshiyuki
Insights into nitric oxide-mediated water balance, antioxidant defence and mineral homeostasis in rice (Oryza sativa L.) under chilling stress. In Nitric Oxide - Biology and Chemistry. 100, (2020), p. 7--16. ISSN 1089-8603.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Insights into the cytotype and reproductive puzzle of Cotoneaster integerrimus in the Western Carpathians
Macková, Lenka -- Nosková, Jana -- Ďurišová, Ľuba -- Urfus, Tomáš
Insights into the cytotype and reproductive puzzle of Cotoneaster integerrimus in the Western Carpathians. In Plant Systematics and Evolution. 306, 3 (2020), p. 2020. ISSN 0378-2697.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
International cooperation in the program of conservation and sustainable use of agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality in the international network agrobionet
Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Brindza, Jan
International cooperation in the program of conservation and sustainable use of agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality in the international network agrobionet. In Perspektivy, problemy i rešenja selskogo chozjajstva v Ferganskoj doline. (2020), p. 70--73.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020
Details
Inter-retrotransposon amplified polymorphism markers revealed long terminal repeat retrotransposon insertion polymorphism in flax cultivated on the experimental fields around Chernobyl
Lancíková, Veronika -- Žiarovská, Jana
Inter-retrotransposon amplified polymorphism markers revealed long terminal repeat retrotransposon insertion polymorphism in flax cultivated on the experimental fields around Chernobyl. In Journal of environmental science and health. 55, 8 (2020), p. 957--963. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
Involvement of clover grasses on erosive soils
Čunderlík, Jozef -- Rogožníková, Alena
Zapojenosť ďatelinotrávnych miešaniek na eróznych pôdach = Involvement of clover grasses on erosive soils.  In Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity. Banská Bystrica : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. (2020), p. 40--46. ISBN 978-80-8163-035-4. URL: https://www.vupop.sk/data/Zbornik_Biodiverzita-VUPOP-2020.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details
Isolation and identificatio of lactic acid bacteria in wine production by MALDI-TOF MS biotyper
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Sabo, Jozef -- Ivanišová, Eva -- Žiarovská, Jana -- Felšöciová, Soňa -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Terentjeva, Margarita
Isolation and identificatio of lactic acid bacteria in wine production by MALDI-TOF MS biotyper. In Acta horticulturae et regiotecturae. 23, 1 (2020), p. 21--24. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Jahňacie mäso
Margetín, Milan
Jahňacie mäso. In Chov oviec a kôz. 40, 1 (2020), p. 27--28.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Japanese quail - a model animal in biological experiments
Hanusová, Emília -- Hrnčár, Cyril -- Hanus, Anton -- Huba, Ján
Japanese quail - a model animal in biological experiments. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 34. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
JIP-test as a tool to identify salinity tolerance in sweet sorghum genotypes
Rastogi, Anshu -- Kovár, Marek -- He, Xiaolan -- Živčák, Marek -- Kataria, S. -- Kalaji, Mohamed Hazem -- Skalický, Milan -- Ibrahimova, U. F. -- Hussain, Sajad -- Mbarki, Sonia -- Brestič, Marián
JIP-test as a tool to identify salinity tolerance in sweet sorghum genotypes. In Photosynthetica. 58, 2 (2020), p. 518--528. ISSN 0300-3604.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
K charakteristike silíc niektorých rastlinných zástupcov ako súčasť významných skupín prírodných látok i s účinkami antimikrobiálnymi = The characteristic of essential oils of some plant representatives as a part of important group of natural substances with antimicrobial effects
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
K charakteristike silíc niektorých rastlinných zástupcov ako súčasť významných skupín prírodných látok i s účinkami antimikrobiálnymi = The characteristic of essential oils of some plant representatives as a part of important group of natural substances with antimicrobial effects. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 53--57. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020
Details
K významovosti vybraných hlavných súčasti zložiek Matricariae etheroleu = The importance of some selected main substances of Matricariae etheroleu
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
K významovosti vybraných hlavných súčasti zložiek Matricariae etheroleu = The importance of some selected main substances of Matricariae etheroleu. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 12--15. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
K významu produkcie esenciálnych olejov a selektívne k inhibičným účinkom = The importance of essential oils production and their inhibitory effects
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
K významu produkcie esenciálnych olejov a selektívne k inhibičným účinkom = The importance of essential oils production and their inhibitory effects. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 64--67. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Land cover and land use change-driven dynamics of soil organic carbon in north-east Slovakian croplands and grasslands between 1970 and 2013
Skalský, Rastislav -- Koco, Štefan -- Barančíková, Gabriela -- Tarasovičová, Zuzana -- Halas, Ján -- Koleda, Peter -- Makovníková, Jarmila -- Gutteková, Monika -- Tobiašová, Erika -- Gömöryová, Erika -- Takáč, Jozef
Land cover and land use change-driven dynamics of soil organic carbon in north-east Slovakian croplands and grasslands between 1970 and 2013. In Ekológia. 39, 2 (2020), p. 159--173. ISSN 1335-342X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
Laser diffraction as an innovative alternative to standard pipette method for determination of soil texture classes in central Europe
Igaz, Dušan -- Aydin, Elena -- Šinkovičová, Miroslava -- Šimanský, Vladimír -- Tall, Andrej -- Horák, Ján
Laser diffraction as an innovative alternative to standard pipette method for determination of soil texture classes in central Europe. In Water. 12, 5 (2020), p. 5. ISBN 2073-4441 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Laurus nobilis - k biologickým vlastnostiam a k chemickým skupinám, látkam v obsahovom zastúpení esenciálnych olejov = Laurus nobilis - biological characteristics and chemical groups, substances in essential oils content
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Laurus nobilis - k biologickým vlastnostiam a k chemickým skupinám, látkam v obsahovom zastúpení esenciálnych olejov = Laurus nobilis - biological characteristics and chemical groups, substances in essential oils content. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 55--58. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Learning styles in the high school process
Navrátilová, Alica
Učebné štýly študentov poľnohospodárskych odborov v edukačnom procese vysokej školy: Learning styles in the high school process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 89--106. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Liečivé rastliny a ich jednotlivé časti ako zdroje biologicky hodnotných zložiek so zdôraznením na účinky silice = Medicinal plants and their parts and the sources of biologically valuable substances and effects of essential oils
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Liečivé rastliny a ich jednotlivé časti ako zdroje biologicky hodnotných zložiek so zdôraznením na účinky silice = Medicinal plants and their parts and the sources of biologically valuable substances and effects of essential oils. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 48--52. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare
Halo, Marko
Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare. In Slovenský chov. 25, 1 (2020), p. 40--41. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Hleba, Lukáš -- Mačuhová, Lucia
Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 164--169. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Measuring and comparing the water activity and saltcontent in parenica cheeses made by traditional and industrial technology
Zeleňáková, Lucia -- Ševčík, Michal -- Jakabová, Silvia -- Zajác, Peter -- Čanigová, Margita -- Habánová, Marta -- Wyka, Joanna
Measuring and comparing the water activity and saltcontent in parenica cheeses made by traditional and industrial technology. In Roczniki państwowego zakładu higieny. 71, 3 (2020), p. 291--301. ISSN 0035-7715.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Meat and fat quality of T-class slaughter pigs = Kvalita mäsa a tuku jatočných ošípaných triedy T
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hlebová, Miroslava -- Hleba, Lukáš -- Bučko, Ondřej
Meat and fat quality of T-class slaughter pigs = Kvalita mäsa a tuku jatočných ošípaných triedy T. 1st ed. Český Těšín : Ing. Václav HELÁN - 2 THETA, 2020. 92 p. ISBN 978-80-88279-04-4.
professional book
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Details
Meat carcass quality evaluation and meat processing
Elimam, Ibrahim Omer Elamin -- Haščík, Peter
Meat carcass quality evaluation and meat processing. 1st ed. Riga : Scholars´press (Riga, Litva), 2020. 200 p. ISBN 978-613-8-92713-6.
professional book
Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Details
Meat performance of Japanese quails after the application of bee bread powder
Pavelková, Adriana -- Haščík, Peter -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Hanusová, Emília -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek -- Čuboň, Juraj -- Čech, Matej -- Kačániová, Miroslava
Meat performance of Japanese quails after the application of bee bread powder. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 735--743. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání
Kňazovická, Vladimíra -- Gábor, Michal -- Miluchová, Martina -- Medo, Juraj -- Mašková, Zuzana -- Volfová, Adriána -- Gažarová, Martina -- Čanigová, Margita -- Ivanišová, Eva
Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání. In Moderní včelař. 17, 6 (2020), p. 36--40. ISSN 1214-5793.
article in a professional periodical
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2020Details
Mehaničke osobine heljdine perge
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge. In Journal of Processing and Energy in Agriculture. 24, 1 (2020), p. 39--42. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020Details
Mechanizmy rezistencie k suchu v rastlinách špenátu siateho (Spinacia oleracea L.) a štvorbôčiku rozložitého (Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze) počas dehydratácie pôdy
Kovár, Marek -- Olšovská, Katarína
Mechanisms of drought resistance in common spinach (Spinacia oleraceaL.) and New Zealand spinach (Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze) plants under soil dehydration: Mechanizmy rezistencie k suchu v rastlinách špenátu siateho (Spinacia oleracea L.) a štvorbôčiku rozložitého (Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze) počas dehydratácie pôdy. In Journal of Central European Agriculture. 21, 2 (2020), p. 275--284. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Microbiota of Tokaj grape berries of Slovak regions
Kačániová, Miroslava -- Megyesy Eftimová, Zuzana -- Brindza, Jan -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Žiarovská, Jana -- Kluz, Maciej -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of Tokaj grape berries of Slovak regions. In Erwerbs-Obstbau. 62, (2020), p. 1--9. ISSN 0014-0309.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
MicroRNA-based markers as a tool to monitor the barley (Hordeum vulgare L.) response to soil compaction
Ražná, Katarína -- Rataj, Vladimír -- Macák, Miroslav -- Galambošová, Jana
MicroRNA-based markers as a tool to monitor the barley (Hordeum vulgare L.) response to soil compaction. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 3 (2020), p. 139--146. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
MicroRNA-based markers in plant genome response to abiotic stress and their application in plant genotyping
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Gálová, Zdenka
MicroRNA-based markers in plant genome response to abiotic stress and their application in plant genotyping. In: Non-Coding RNAs. London: Intech Open, 2020. p. 71--81. ISBN 978-1-78985-655-2 (viaz.).
chapter in a book
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020Details
Milk thistle (Silybum marianum L.): a valuable medicinal plant with several therapeutic purposes
Valková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Habán, Miroslav
Milk thistle (Silybum marianum L.): a valuable medicinal plant with several therapeutic purposes. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), p. 836--943. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations
Oravcová, Marta -- Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 224--229. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Mimosezónne výpadky včelstiev
Chlebo, Róbert
Mimosezónne výpadky včelstiev. In Dymák. 2, 3 (2020), p. 14--15. ISSN 2644-6448.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Molecular characterization of the effect of plant-based elicitor using microRNAs markers in wheat genome
Ražná, Katarína -- Ablakulova, Nodira -- Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Kushiev, Khabibjhan K. -- Gafurov, Maxmudjhan B -- Cagáň, Ľudovít
Molecular characterization of the effect of plant-based elicitor using microRNAs markers in wheat genome. In Biologia. (2020), ISSN 0006-3088.
article in a professional periodical
2020
Details
Monitoring of genetic diversity in autochthonous Czech poultry breeds assessed by genealogical data
Vostrý, Luboš -- Vostrá Vydrová, Hana -- Moravčíková, Nina -- Hofmanová, Barbora -- Rychtářová, Jana -- Machová, Karolína -- Brzáková, Michaela -- Kasarda, Radovan
Monitoring of genetic diversity in autochthonous Czech poultry breeds assessed by genealogical data. In Czech journal of animal science. 65, 6 (2020), p. 224--231. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
Morfometrická variabilita medzi populáciami Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst, 1802) (Coleoptera: Staphylinidae) vybraných lokalít Dunaja
Langráf, Vladimír -- Petrovičová, Kornélia -- Dávid, Stanislav -- Krumpálová, Zuzana -- Schlarmannová, Janka
Morfometrická variabilita medzi populáciami Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst, 1802) (Coleoptera: Staphylinidae) vybraných lokalít Dunaja. In Zoologické dny 2020. Praha: Akademie věd České republiky, 2020, p. 11--18. ISBN 978-80-87189-32-0 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Details
Morphological characteristics as a key attribute for a successful determination of selected Cotoneaster species
Kšiňan, Samuel -- Ďurišová, Ľuba -- Eliáš, Pavol
Morphological characteristics as a key attribute for a successful determination of selected Cotoneaster species. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 1 (2020), p. 15--23. ISSN 1335-258X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Morphological responses and gene expression of grain amaranth (Amaranthus spp.) growing under cd
Lancíková, Veronika -- Tomka, Marián -- Žiarovská, Jana -- Gažo, Ján -- Hricová, Andrea
Morphological responses and gene expression of grain amaranth (Amaranthus spp.) growing under cd. In Plants-Basel. 9, 5 (2020), p. 5. ISBN 2223-7747 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Morpho-physiological effects of stymjod foliar application on Dactylis glomerata l.
Sosnowski, Jacek -- Jankowski, Kazimierz -- Truba, Milena -- Novák, Ján -- Zdun, E. -- Skrzyczyńska, Janina
Morpho-physiological effects of stymjod foliar application on Dactylis glomerata l. In Agronomy Research. 18, 1 (2020), p. 1036--1045. ISSN 1406-894X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Možnosti zlepšenia reprodukcie králikov
Fik, Martin
Možnosti zlepšenia reprodukcie králikov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 90 p. ISBN 978-80-552-2183-0.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2020Details
Múčnatka trávová opäť v kurze
Hudec, Kamil
Múčnatka trávová opäť v kurze. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 22--26. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Myricetin bioactive effects: Moving from preclinical evidence to potential clinical applications
Taheri, Yasaman -- Suleria, Hafiz Ansar Rasul -- Martins, Natália -- Sytar, Oksana -- Beyatli, Ahmet -- Yeskaliyeva, Balakyz -- Seitimova, Gulnaz A -- Salehi, Bahare -- Semwal, Prabhakar -- Kumar, Anuj -- Painuli, Sakshi -- Azzini, Elena -- Martorell, Miquel -- Setzer, William N. -- Maroyi, Alfred -- Sharifi-Rad, Javad
Myricetin bioactive effects: Moving from preclinical evidence to potential clinical applications. In BMC Complementary Medicine and Therapies. 20, 1 (2020), p. 1. ISBN 2662-7671 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Najhorší včelársky rok za posledných pädesiat rokov ?
Chlebo, Róbert
Najhorší včelársky rok za posledných pädesiat rokov ?. In Včelár. 44, 9 (2020), p. 176--177. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Native plant species for nutrition and human health
Kuklina, Alla Georgijevna -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Brindza, Jan -- Klymenko, Svitlana Valentynivna
Prirodnije vidy rastenij dlja pitanija i zdorovija. In.
article in a proceedingsVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2020Details
Natural variability of restriction profiles in non-coding part of Prunus persica (L.) Batsch. Pru p 3 gene
Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika
Natural variability of restriction profiles in non-coding part of Prunus persica (L.) Batsch. Pru p 3 gene. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 1 (2020), p. 1--6. ISSN 1335-258X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Názvy úžitkových druhov rastlín vo vybraných jazykoch
Brindza, Jan -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V.
Názvy úžitkových druhov rastlín vo vybraných jazykoch. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 227 p. Agrobiodiverzita pre lepšiu výživu, zdravie a kvalitu života. ISBN 978-80-552-2169-4.
professional book
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2020
Details
New floristic records from central Europe 5 (Reports 54-80)
Dudáš, Matej -- Eliáš, Pavol -- Eliáš, Pavol -- Hrivnák, Matúš -- Hrivnák, Richard -- Marcinčinová, Margaréta -- Mokráň, Marián -- Pliszko, Artur -- Slezák, Michal -- Veverka, Martin
New floristic records from central Europe 5 (Reports 54-80). In Thaiszia. 30, 1 (2020), p. 103--114. ISSN 1210-0420.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission
Rižija, Elena -- Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Buchkina, Natalya P.
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission. In Biologia. 74, 12 (2020), p. 1--12. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
2020
Details
Nutrient supply in texturally different soil after addition of biochar and their combinations with mineral and organic fertilizers
Šrank, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin
Zásoba živín v zrnitostne odlišných pôdach po pridaní biouhlíkových substrátov a ich kombinácií s minerálnymi a organickými hnojivami = Nutrient supply in texturally different soil after addition of biochar and their combinations with mineral and organic fertilizers. In Agrochémia. 60, 1 (2020), p. 28--34. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
NutriNET 2020
Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Zelinková, Gabriela
NutriNET 2020. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2020. 248 p. ISBN 978-80-552-2200-4.
conference proceedings
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
2020Details
Obesity diagnosis based on various indices and body composition parameters
Galšneiderová, Mária -- Gažarová, Martina
Obesity diagnosis based on various indices and body composition parameters.  In Book of abstract Miniconference of PhD. Bratislava Centrum experimentálnej medicíny, SAV (Bratislava, Slovensko) 2020 : (2020), p. 14. ISBN 978-80-89991-05-1 (brož.).
článok v elektronickom zdroji
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020Details
Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (II)
Smatana, Jozef -- Macák, Milan -- Týr, Štefan
Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (II). In Naše pole. 24, 1 (2020), p. 48--50. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Odpisovanie, podvádzanie a plagiátorstvo u vybranej skupiny študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako etický problém: Cheating,and plagiarism among students of SUA in Nitra as an ethical problem
Vicianová, Mária
Odpisovanie, podvádzanie a plagiátorstvo u vybranej skupiny študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako etický problém: Cheating,and plagiarism among students of SUA in Nitra as an ethical problem. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 137--141. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content
Vicianová, Mária -- Ducsay, Ladislav -- Ryant, Pavel -- Provazník, Marek -- Zapletalová, Alexandra -- Slepčan, Marek
Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68, 1 (2020), p. 129--136.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Organically grown emmer and spelt-comparison of the phenolic acids profile
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Kobida, Ľubomír -- Lacko-Bartošová, Lucia
Organically grown emmer and spelt-comparison of the phenolic acids profile. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 58--61. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Details
Overovanie a hodnotenie vedomostí u študentov v rámci vysokoškolskej edukácie
Juríková, Tünde -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Overovanie a hodnotenie vedomostí u študentov v rámci vysokoškolskej edukácie. In Didaktické a environmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Česká zemědělská univerzita 2020, 2020, p. 102--109. ISBN 978-80-213-3039-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Details
Parameters of antioxidant activity of Galega officinalis L. and Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) plant raw material
Vergun, Olena Mykolajivna -- Shymanska, Oksana -- Rakhmetov, Dzamal -- Grygorieva, Olga V. -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Parameters of antioxidant activity of Galega officinalis L. and Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) plant raw material. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 125--134. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Partitioning and stability of ionic, nano- and microsized zinc in natural soil suspensions
Šebesta, Martin -- Nemček, Lucia -- Urík, Martin -- Kolenčík, Marek -- Bujdoš, Marek -- Vávra, Ivo -- Dobročka, Edmund -- Matúš, Peter
Partitioning and stability of ionic, nano- and microsized zinc in natural soil suspensions. In Science of the Total Environment. 700, (2020), p. 1--11. ISSN 0048-9697.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Performance of Medicago sativa Grown in Clay Soil Favored by Compost or Farmyard Manure to Mitigate Salt Stress
Mbarki, Sonia -- Skalický, Milan -- Talbi -Zribi, Ons -- Chakraborty, Sreemoyee -- Hnilička, František -- Hejnák, Václav -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Cerdà, Artemi -- Abdelly, Chedly
Performance of Medicago sativa Grown in Clay Soil Favored by Compost or Farmyard Manure to Mitigate Salt Stress. In Agronomy-Basel. 10, 10 (2020), p. 10. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Perspektíva nanotechnológií v udržateľnom poľnohospodárstve
Polák, Štefan -- Rogožníková, Alena -- Buzgo, Matej
Perspektíva nanotechnológií v udržateľnom poľnohospodárstve. In Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku. 13, 2 (2020), p. 54--58. ISSN 1337-589X.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
Plant origin feed additives affects the performance of non-ruminants: a mini review
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata -- Brek, Pavol
Plant origin feed additives affects the performance of non-ruminants: a mini review. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 33. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
Plasticity of photosynthetic processes and the accumulation of secondary metabolites in plants in response to monochromatic light environments: A review
Landi, Marco -- Živčák, Marek -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián -- Allachverdijev, Sulejman I.
Plasticity of photosynthetic processes and the accumulation of secondary metabolites in plants in response to monochromatic light environments: A review. In Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics. 1861, 148131 (2020), p. 2. ISSN 0005-2728.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
PN Badurka, druh Pšenica dvojzrnová (Triticum dicoccon Schrank): šľachtiteľské osvedčenie, číslo zverejnenej prihlášky : 217R073, 1.3.2019, číslo udeleného petentu 791, 14.2.2020
Hauptvogel, Pavol -- Madunická, Iveta -- Žofajová, Alžbeta -- Švec, Miroslav -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Matušíková, Ildikó -- Gregová, Edita -- Moravčíková, Jana
PN Badurka, druh Pšenica dvojzrnová (Triticum dicoccon Schrank): šľachtiteľské osvedčenie, číslo zverejnenej prihlášky : 217R073, 1.3.2019, číslo udeleného petentu 791, 14.2.2020. HAUPTVOGEL, P. -- MADUNICKÁ, I. -- ŽOFAJOVÁ, A. -- ŠVEC, M. -- BRESTIČ, M. -- ŽIVČÁK, M. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- GREGOVÁ, E. -- MORAVČÍKOVÁ, J.
patent or a different result protected by specific legal provisions
Autorské osvedčenia, patenty, objavy2020Details
PN Durgalova, druh Pšenica dvojzrnová (Triticum dicoccon Schrank): šľachtiteľské osvedčenie, číslo zverejnenej prihlášky : 215R076,19.4.2018, číslo udeleného petentu 790, 14.2.2020
Hauptvogel, Pavol -- Madunická, Iveta -- Nastišin, Ľuboš -- Žofajová, Alžbeta -- Švec, Miroslav -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Matušíková, Ildikó -- Moravčíková, Jana
PN Durgalova, druh Pšenica dvojzrnová (Triticum dicoccon Schrank): šľachtiteľské osvedčenie, číslo zverejnenej prihlášky : 215R076,19.4.2018, číslo udeleného petentu 790, 14.2.2020. HAUPTVOGEL, P. -- MADUNICKÁ, I. -- NASTIŠIN, Ľ. -- ŽOFAJOVÁ, A. -- ŠVEC, M. -- ŽIVČÁK, M. -- BRESTIČ, M. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J.
patent or a different result protected by specific legal provisions
Autorské osvedčenia, patenty, objavy
2020
Details
PN Mislina, druh Pšenica špaldová (Triticum spelta L.): šľachtiteľské osvedčenie, číslo zverejnenej prihlášky : 216R086, 3.6.2019, číslo udeleného petentu 789, 14.2.2020
Hauptvogel, Pavol -- Madunická, Iveta -- Hozlár, Peter -- Meglič, Vladimír -- Žofajová, Alžbeta -- Hauptvogel, René -- Švec, Miroslav -- Brestič, Marián -- Matušíková, Ildikó -- Gregová, Edita -- Živčák, Marek
PN Mislina, druh Pšenica špaldová (Triticum spelta L.): šľachtiteľské osvedčenie, číslo zverejnenej prihlášky : 216R086, 3.6.2019, číslo udeleného petentu 789, 14.2.2020. HAUPTVOGEL, P. -- MADUNICKÁ, I. -- HOZLÁR, P. -- MEGLIČ, V. -- ŽOFAJOVÁ, A. -- HAUPTVOGEL, R. -- ŠVEC, M. -- BRESTIČ, M. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- GREGOVÁ, E. -- ŽIVČÁK, M.
patent or a different result protected by specific legal provisions
Autorské osvedčenia, patenty, objavy
2020Details
Polyphenols in crops, medicinal and wild edible plants: from their metabolism to their benefits for human health
Landi, Marco -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Sytar, Oksana
Polyphenols in crops, medicinal and wild edible plants: from their metabolism to their benefits for human health. 1st ed. Basel : MDPI, 2020. 180 p. ISBN 978-3-03936-117-5.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2020
Details
Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku
Bokor, Peter
Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku. In Agromanuál. 15, 5 (2020), p. 28--30. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Populjarizacija zabrusu jak korisnogo produktu bdižiľnictva v ozdorovlenii ljudini: Promotion zabrus as a useful beekeeping product in human health
Gavryliuk, O. -- Brindza, Jan
Populjarizacija zabrusu jak korisnogo produktu bdižiľnictva v ozdorovlenii ljudini: Promotion zabrus as a useful beekeeping product in human health. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 123--126. ISBN 978-617-7825-08-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020
Details
Possibilities of evaluation and vetting knowledge of students at the Faculty of agrobiology and food resources, Slovak university of agriculture in Nitra
Hric, Peter
Možnosti hodnotenia a preverovania vedomostí študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Possibilities of evaluation and vetting knowledge of students at the Faculty of agrobiology and food resources, Slovak university of agriculture in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 324--334. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
Potential of biochar to alternate soil properties and crop yields 3 and 4 years after the application
Aydin, Elena -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Potential of biochar to alternate soil properties and crop yields 3 and 4 years after the application. In Agronomy-Basel. 10, 6 (2020), p. 6. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Potential of karrikins as novel plant growth regulators in agriculture
Antala, Michal -- Sytar, Oksana -- Rastogi, Anshu -- Brestič, Marián
Potential of karrikins as novel plant growth regulators in agriculture. In Plants-Basel. 9, 1 (2020), p. 1--13. ISBN 2223-7747 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Použitie ultrasonografie pri štúdiu cisterien mliečnych žliaz počas laktácie u oviec
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Mydlárová Blaščáková, Marta -- Nagy, Melinda -- Milerski, Michal
The use of ultrasonography in the study of mammary gland cisterns during lactation in sheep = Použitie ultrasonografie pri štúdiu cisterien mliečnych žliaz počas laktácie u oviec. In Agritech science. 14, 2 (2020), p. 1--4. ISSN 1802-8942.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Prediction of ecological importance of carabidae biotopes using community index of the ground beetles (IKS) in the southern part of Central Slovakia
Langráf, Vladimír -- Petrovičová, Kornélia -- David, Stanislav -- Svoradová, Andrea -- Schlarmannová, Janka
Prediction of ecological importance of carabidae biotopes using community index of the ground beetles (IKS) in the southern part of Central Slovakia. In Applied Ecology and Environmental Research. 18, 1 (2020), p. 1197--1210. ISSN 1589-1623.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
Prehľad niektorých špecifických zložiek prítomných v Syzygium aromaticum a k ich významovosti = Some specific substances in Syzygium aromaticum and their importance
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Prehľad niektorých špecifických zložiek prítomných v Syzygium aromaticum a k ich významovosti = Some specific substances in Syzygium aromaticum and their importance. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 39--42. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Prehľad vybraných druhov liečivých rastlín z hľadiska zastúpenia niektorých z významných obsahových účinných látok so zdôraznením na silice = Selected species of medicinal plants from the viewpoints of the representation of some importance substances with focus on essential oils
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Prehľad vybraných druhov liečivých rastlín z hľadiska zastúpenia niektorých z významných obsahových účinných látok so zdôraznením na silice = Selected species of medicinal plants from the viewpoints of the representation of some importance substances with focus on essential oils. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 21--26. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Details
Productivity of long-term cropping systems in South Slovakia
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Hudec, Matej -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Trufanov, A.M.
Productivity of long-term cropping systems in South Slovakia. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 61--65. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Properties of Ginkgo biloba L.: antioxidant characterization, antimicrobial activities, and genomic MicroRNA based marker fingerprints
Ražná, Katarína -- Sawinska, Zuzanna -- Ivanišová, Eva -- Vukovic, Nenad -- Terentjeva, Margarita -- Stričík, Michal -- Kowalczewski, Przemysław Łukasz -- Hlavačková, Lucia -- Rovná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Kačániová, Miroslava
Properties of Ginkgo biloba L.: antioxidant characterization, antimicrobial activities, and genomic MicroRNA based marker fingerprints. In International journal of molecular sciences. 21, 3087 (2020), p. 1--20. ISSN 1422-0067.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process
Gažarová, Martina -- Poláček, Miroslav
Psychologicko-didaktické aspekty implementácie IKT v edukačnom procese: Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 494--519. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
Rádioaktívna kontaminácia v černobyle a (Epi)genetická stabilita rastlín-prehľad
Lancíková, Veronika -- Žiarovská, Jana
Radioactive contamination in chernobyl and (Epi)genetic stability of plants – a review: Rádioaktívna kontaminácia v černobyle a (Epi)genetická stabilita rastlín-prehľad. In Journal of Central European Agriculture. 21, 3 (2020), p. 657--666. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Details
Rastlinná produkcia vo výžive ľudí /: Ivan Černý, Eva Candráková, Dávid Ernst ; recenzenti Peter Ondrišík, Rastislav Bušo
Černý, Ivan -- Candráková, Eva -- Ernst, Dávid
Rastlinná produkcia vo výžive ľudí /: Ivan Černý, Eva Candráková, Dávid Ernst ; recenzenti Peter Ondrišík, Rastislav Bušo. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 92 p. ISBN 978-80-552-2176-2.
textbookSkriptá a učebné texty
2020
Details
Rastlinné organizmy a ich obsahové látky s významným spektrom účinkov v potrebách užívateľov = Plant organisms and their content components with important effects for users’ needs
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Rastlinné organizmy a ich obsahové látky s významným spektrom účinkov v potrebách užívateľov = Plant organisms and their content components with important effects for users’ needs. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 68--71. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Rastlinné zložky a ich účinné látky vo využiteľnosti preparátov s antimikrobiálnymi účinkami = Plants components and their active substances for preparation with antimicrobial effects
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Rastlinné zložky a ich účinné látky vo využiteľnosti preparátov s antimikrobiálnymi účinkami = Plants components and their active substances for preparation with antimicrobial effects. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 38--41. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Details
Raw meat and cross-contamination from hand
Zeleňáková, Lucia -- Žiarovská, Jana -- Kozelová, Dagmar
Surové mäso a krížová kontaminácia z rúk = Raw meat and cross-contamination from hand. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 11, 1 (2020), p. 88--97. ISSN 1804-3836.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Regeneration of threatened alkali steppe vegetation after a heavy disturbance by disk tillage
Galvánek, Dobromil -- Dítě, Daniel -- Eliáš, Pavol -- Dítětová, Zuzana
Regeneration of threatened alkali steppe vegetation after a heavy disturbance by disk tillage. In Plant Ecology. (2020), ISSN 1385-0237.
article in a professional periodical2020Details
Regulation of the Calvin cycle under abiotic stresses: an overview
Sharma, Sonika -- Joshi, Juhie -- Kataria, Sunita -- Verma, Sandeep Kumar -- Chatterjee, Soumya -- Jain, Meeta -- Pathak, Kratika -- Rastogi, Anshu -- Brestič, Marián
Regulation of the Calvin cycle under abiotic stresses: an overview. In: Plant Life Under Changing Environment, Response and Management. London: Academic Press, 2020. p. 681--718. ISBN 978-0-12-818204-8 (brož.).
chapter in a book
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Details
Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products
Ernst, Dávid -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 166--176. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details
Relationship between California mastitidis test, somatic cell count and electrical conductivity of ewe's milk
Uhrinčať, Michal -- Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia
Relationship between California mastitidis test, somatic cell count and electrical conductivity of ewe's milk. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 56. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020Details
Repka na jar
Bečka, David -- Bokor, Peter -- Vašák, Jan
Repka na jar. In Naše pole. 24, 2 (2020), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
Reproductive biology of two edible honeysuckles [Lonicera edulis Turcz. ex Freyn., Lonicera kamtchatica (Sevast.) Pojark.] in the conditions of Southwestern Slovakia
Ďurišová, Ľuba -- Juríková, Tünde -- Eliáš, Pavol -- Mlček, Jiří
Reproductive biology of two edible honeysuckles [Lonicera edulis Turcz. ex Freyn., Lonicera kamtchatica (Sevast.) Pojark.] in the conditions of Southwestern Slovakia. In Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus. 19, 3 (2020), p. 63--72. ISSN 1644-0692.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Resistance of Fritillaria imperialis to freezing stress through gene expression, osmotic adjustment and antioxidants
Hajihashemi, Shokoofeh -- Brestič, Marián -- Landi, Marco -- Skalický, Milan
Resistance of Fritillaria imperialis to freezing stress through gene expression, osmotic adjustment and antioxidants. In Scientific Reports. 10, 1 (2020), p. 1. ISSN 2045-2322.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Response of winter barley to growing conditions
Candráková, Eva
Reakcia jačmeňa siateho ozimného na podmienky pestovania = Response of winter barley to growing conditions. In Agrochémia. 60, 1 (2020), p. 3--7. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Responses of soil microorganisms to land use in different soil types along the soil profiles
Gömöryová, Erika -- Barančíková, Gabriela -- Tobiašová, Erika -- Halas, Ján -- Skalský, Rastislav -- Koco, Štefan -- Gömöry, Dušan
Responses of soil microorganisms to land use in different soil types along the soil profiles. In Soil and Water Research. 15, 2 (2020), p. 125--134. ISSN 1801-5395.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Restoration of soil biodiversity, the basic for maintaining the functionality of cultivated soil
Polláková, Nora -- Sobocká, Jaroslava
Obnova pôdnej biodiverzity, základ zachovania funkčnosti obrábanej pôdy: Restoration of soil biodiversity, the basic for maintaining the functionality of cultivated soil. In Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity. Banská Bystrica: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020, p. 8--91. ISBN 978-80-8163-035-4.
article in a proceedings
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Return of the lost son: Stipa smirnovii reconfirmed for the Slovak flora
Eliáš, Pavol
Return of the lost son: Stipa smirnovii reconfirmed for the Slovak flora. In Conference 70 years of Botanical Garden of Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia, the history and the present of the botanical research and nature conservation. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020, p. 9. ISBN 978-80-8152-878-1 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
Revision of distribution and coenology of Ranunculus pedatus in Slovakia
Eliáš, Pavol -- Dítě, Daniel -- Dítětová, Zuzana -- Eliašová, Mariana
Revision of distribution and coenology of Ranunculus pedatus in Slovakia. In Conference 70 years of Botanical Garden of Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia, the history and the present of the botanical research and nature conservation. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020, p. 10. ISBN 978-80-8152-878-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2020
Details
Salvia sclarea v možnostiach jej využívania a účinkov z hľadiska obsahových zložiek silice = Salvia sclarea - The possibilities of its use and effects of essential oils substances
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Salvia sclarea v možnostiach jej využívania a účinkov z hľadiska obsahových zložiek silice = Salvia sclarea - The possibilities of its use and effects of essential oils substances. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 16--20. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Secondary enrichment of soil by alkaline emissions: The specific form of anthropo-geogenic soil degradation near magnesite processing factories and possibilities of land management
Polláková, Nora -- Hamar, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Bartkowiak, Agata -- Lemanowicz, Joanna
Secondary enrichment of soil by alkaline emissions: The specific form of anthropo-geogenic soil degradation near magnesite processing factories and possibilities of land management. In Land degradation & development. (2020), p. 2020. ISSN 1099-145X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Sensitivity of Cercospora beticola to fungicides in Slovakia
Hudec, Kamil -- Mihók, Milan -- Roháčik, Tibor -- Mišľan, Ľudovít
Sensitivity of Cercospora beticola to fungicides in Slovakia. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 3 (2020), p. 147--154. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
Sensitivity of Sclerotinia sclerotiorum to strobilurin fungicides in Slovakia
Tóthová, Monika -- Hudec, Kamil -- Tóth, Peter
Sensitivity of Sclerotinia sclerotiorum to strobilurin fungicides in Slovakia. In Plant Protection Science. 1 (2020), p. 13--17. ISSN 1212-2580.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Significantly lower content of antinutritional soluble oxalate in amaranth mutant lines developed by radiation mutagenesis
Hricová, Andrea -- Žiarovská, Jana -- Suhaj, Milan -- Lancíková, Veronika
Significantly lower content of antinutritional soluble oxalate in amaranth mutant lines developed by radiation mutagenesis. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), p. 820--823. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Situácia na európskom trhu s medom je alarmujúca
Chlebo, Róbert
Situácia na európskom trhu s medom je alarmujúca. In Včelár. 94, 4 (2020), p. 68--70. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodical
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
2020
Details
Slaughter performance, chemical composition and physical technological parameters of Holstein veal fed with total mixed ration (TMR) and alfalfa hay
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára -- Bučko, Ondřej -- Gondeková, Martina
Slaughter performance, chemical composition and physical technological parameters of Holstein veal fed with total mixed ration (TMR) and alfalfa hay. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 1 (2020), p. 29--36. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Slovak dairy sheep – new composite sheep breed raised in Slovakia
Margetín, Milan -- Janíček, Martin -- Vavrišínová, Klára -- Pavlík, Ivan -- Huba, Ján -- Oravcová, Marta -- Hozáková, Katarína
Slovak dairy sheep – new composite sheep breed raised in Slovakia. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), p. 45--50. ISSN 1786-8440.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2020
Details
Somatic cell count throughout lactation as important factor for culling or treatment /: Vladimír Tančin ... [et al.]
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta
Somatic cell count throughout lactation as important factor for culling or treatment /: Vladimír Tančin ... [et al.]. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 53. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020Details
Somatic cell counts in bulk milk in Slovakian sheep farms
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Somatic cell counts in bulk milk in Slovakian sheep farms. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, p. 244.
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Details
Starch, fibre and arabinoxylans content of ecological non-traditional cereals
Vozárová, Denisa -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Dvořáček, Václav
Starch, fibre and arabinoxylans content of ecological non-traditional cereals. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 72--76. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Stimulácia produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej Florone a Fertisilinom
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Stimulácia produkčného procesu slnečnice ročnej a repy cukrovej Florone a Fertisilinom. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 42--44. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka
Hrnčár, Cyril -- Mindek, Slavomír
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 35. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
Study of universal informational and repairing technology (UIRT) at the resolve of problems of endo and exogenous human rehabilitation
Hloba, O. -- Kyrychenko, S. -- Kuryk, M. -- Bren, P. -- Brindza, Jan
Dosaženia universaľnoj informacijno-vidnovjujučoj technologji (UIVT) u viriščenij pitan edno-i ekzoekologičnoj reabilitaciji: Study of universal informational and repairing technology (UIRT) at the resolve of problems of endo and exogenous human rehabilitation. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, p. 272--275. ISBN 978-617-7825-08-0.
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Súžitie pestovateľov repky, včelárov a včiel
Chlebo, Róbert
Súžitie pestovateľov repky, včelárov a včiel. In Naše pole. 24, 6 (2020), p. 50--51. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
Svetový unikát
Kasarda, Radovan
Svetový unikát. In Poľovníctvo a rybárstvo. 72, 5 (2020), p. 11--12. ISSN 0231-8768.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Systémy kosieb pri využívaní viacročných krmovín. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 54--56. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby u vysokoškolských študentov so zdravotným znevýhodnením
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Juríková, Tünde
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby u vysokoškolských študentov so zdravotným znevýhodnením. In Didaktické a environmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Česká zemědělská univerzita 2020, 2020, p. 95--101. ISBN 978-80-213-3039-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Taurine affects stallion spermatozoa in vitro: effects on motility and viability
Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Slanina, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Massanyi, Peter
Taurine affects stallion spermatozoa in vitro: effects on motility and viability.  In Animal breeding 2020. Brno : Mendelova univerzita. (2020), p. 5--11. ISBN 978-80-7509-705-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality
Massanyi, Peter -- Tirpák, Filip -- Slanina, Tomáš -- Massányi, Peter -- Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Danko, Ján -- Stawarz, Robert -- Lukáč, Norbert
Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), p. 167. ISSN 1431-9276.
article in a professional periodical
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020Details
Temporal changes of Elytrigia repens density in intensive cereal-based cropping systems
Macák, Milan -- Dalović, Ivica -- Smatana, Jozef -- Kiss Roháriková, Adriana -- Saulić, Markola -- Kulina, Mirko K.
Temporal changes of Elytrigia repens density in intensive cereal-based cropping systems. In International journal of agriculture and biology. 24, 2 (2020), p. 195--200. ISSN 1560-8530.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Čuboň, Juraj -- Kačániová, Miroslava -- Habánová, Marta -- Mlyneková, Eva
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics. In Biologia. 75, (2020), p. 1--10. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
The effect of breed on milkability of sheep bred in Slovakia
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
The effect of breed on milkability of sheep bred in Slovakia. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 41. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
The effect of coconut oil addition to feed of pigs on rectal microbial diversity and bacterial abundance
Rolinec, Michal -- Medo, Juraj -- Gábor, Michal -- Miluchová, Martina -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Schubertová, Zuzana
The effect of coconut oil addition to feed of pigs on rectal microbial diversity and bacterial abundance. In Animals. 10, 10 (2020), p. 1--17. ISSN 2076-2615.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers
Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Bučko, Ondřej -- Bobček, Branislav
The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), p. 69--74. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
The effect of dams' parity on milk yield, birth and weaning of their daughters
Mikláš, Šimon -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta
The effect of dams' parity on milk yield, birth and weaning of their daughters. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 43. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
The effect of different feeding system on fatty acids composition of cow's milk
Juráček, Miroslav -- Vašeková, Patrícia -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata -- Kovár, Peter -- Andruška, Norbert
The effect of different feeding system on fatty acids composition of cow's milk. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 1 (2020), p. 37--41. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
The effect of different feeding system on fatty acids composition of cowʼs milk
Juráček, Miroslav -- Vašeková, Patrícia -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata -- Kovár, Peter -- Andruška, Norbert
The effect of different feeding system on fatty acids composition of cowʼs milk. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 1 (2020), p. 37--41. ISSN 1336-9245.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
The effect of grape pomace intake on blood of dogs
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Kolláthová, Renata -- Šebová, Simona -- Hanušovský, Ondrej
The effect of grape pomace intake on blood of dogs. In NutriNET 2020. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020, p. 68--76. ISBN 978-80-552-2200-4 (brož.).
article in a proceedings
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
The effect of load on horse blood metabolism
Massányi, Martin -- Halo, Marko -- Kováčik, Anton -- Mlyneková, Eva -- Halo, Marko
The effect of load on horse blood metabolism.  In Animal breeding 2020. Brno : Mendelova univerzita. (2020), p. 55--61. ISBN 978-80-7509-705-7.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
The effect of milking frequency on milk yield and milk composition in ewes
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana
The effect of milking frequency on milk yield and milk composition in ewes. In Czech journal of animal science. 2 (2020), p. 41--50. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa
Massányi, Martin -- Slanina, Tomáš -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter
The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), p. 173. ISSN 1431-9276.
article in a professional periodical
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Details
The Effect of Species and Cultivation Year on Phenolic Acids Content in Ancient Wheat
Baranski, Marcin -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Rembialkowska, Ewa -- Lacko-Bartošová, Lucia
The Effect of Species and Cultivation Year on Phenolic Acids Content in Ancient Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 5 (2020), p. 5. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
The effect of stress on milkability of dairy ewes
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Oravcová, Marta
The effect of stress on milkability of dairy ewes. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, p. 232.
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Details
The effect of urea addition on mineral profile of grape pomace silage
Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Vašeková, Patrícia -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata -- Mixtajová, Eva -- Janjić, Aljoša
The effect of urea addition on mineral profile of grape pomace silage. In NutriNET 2020. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020, p. 8--18. ISBN 978-80-552-2200-4 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Halo, Marko -- Kováčik, Anton -- Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses. In Czech journal of animal science. 65, 2 (2020), p. 58--65. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
The effects of nutritional support on selected laboratory parameters in patients with colorectal cancer undergoing surgical resection of the colon
Servátková, Mária -- Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana
The effects of nutritional support on selected laboratory parameters in patients with colorectal cancer undergoing surgical resection of the colon. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), p. 528--534. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína -- Oravcová, Marta
The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, p. 243.
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2020Details
The genetic structure of slovak spotted cattle based on genome-wide analysis
Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Moravčíková, Nina
The genetic structure of slovak spotted cattle based on genome-wide analysis. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68, 1 (2020), p. 57--61.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Vašíček, Jaromír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Hleba, Lukáš
The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 54. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
The influence of birch trees (Betula spp.) on soil environment – A review
Jonczak, Jerzy -- Jankiewicz, Urszula -- Kondras, Marek -- Kruczkowska, Bogusława -- Oktaba, Lidia -- Oktaba, Jaroslaw -- Olejniczak, Izabella -- Pawłowicz, Edyta -- Polláková, Nora -- Raab, T. -- Regulska, Edyta -- Słowińska, Sandra -- Sut-Lohmann, Magdalena
The influence of birch trees (Betula spp.) on soil environment – A review. In Forest ecology and management. 477, 118486 (2020), p. 2020. ISSN 0378-1127.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
The influence of crop cultivation technologies of different intensities on the weed infestation and productivity of crop of fodder crop rotation
Shchukin, S.V. -- Paskhina, E. V. -- Vaganova, N. V. -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Vlijanie raznych po intensivnosti technologii vozdelyvanija na zasorennosť i produktivnosť kuľtur kormovogo cevooborota = The influence of crop cultivation technologies of different intensities on the weed infestation and productivity of crop of fodder crop rotation. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 102--109. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
The influence of lamb rearing system on ewe milk and lamb growth traits in dairy sheep
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Margetínová, Jana -- Vavrišínová, Klára -- Janíček, Martin
The influence of lamb rearing system on ewe milk and lamb growth traits in dairy sheep. In Journal of animal and feed sciences. 29, 1 (2020), p. 27--34. ISSN 1230-1388.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
The nutritional potential of grape by-products from the area of Slovakia and Austria
Hanušovský, Ondrej -- Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Zábranský, Luboš -- Philipp, Christian -- Puntigam, Reinhard -- Slama, Julia Andrea -- Gierus, Martin
The nutritional potential of grape by-products from the area of Slovakia and Austria. In Emirates Journal of Food and Agriculture. 32, 1 (2020), p. 1--10. ISSN 2079-052X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína -- Hleba, Lukáš -- Tančinová, Dana
The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, p. 242.
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Details
The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland
Holúbek, Ivan -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Miko, Marián
Produkčný a ekonomický potenciál lucerny siatej (Medicago sativa L.) v Podunajskej pahorkatine = The production and economic potencial of the alfalfa (Medicago sativa L.) in the Danube Upland. In Agrochémia. 60, 1 (2020), p. 13--18. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
The role of salicylic acid in plants exposed to heavy metals
Sharma, Anket -- Sidhu, Gagan Preet Singh -- Araniti, Fabrizio -- Bali, Aditi Shreeya -- Shahzad, Babar -- Tripathi, Durgesh Kumar -- Brestič, Marián -- Skalický, Milan -- Landi, Marco
The role of salicylic acid in plants exposed to heavy metals. In Molecules. 25, 3 (2020), p. 3. ISSN 1420-3049.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
The state, prospects and problems of the development of organic agriculture in Slovakia and Russia
Shchukin, S.V. -- Trufanov, A.M. -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Dorokhova, V.I.
Sostojanie, perspektivy i problemy razvitija organičeskovo seľskovo chozjajstva v Slovakii i Rossii = The state, prospects and problems of the development of organic agriculture in Slovakia and Russia. In Vestnik AIC of the Upper Volga Region. 49, 1 (2020), p. 17--21. ISSN 1998-1635.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
The use of a targeted must oxygenation method in the process of developing the archival potential of natural wine
Pokrývková, Jozefína -- Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav -- Chlebo, Peter -- Jurík, Ľuboš
The use of a targeted must oxygenation method in the process of developing the archival potential of natural wine. In Applied Science-Basel. 10, 14 (2020), p. 14. ISBN 2076-3417 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
The use of cornelian cherry on antioxidant activity in ZDF rats
Dupák, Rudolf -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Brindza, Jan -- Capcarová, Marcela
The use of cornelian cherry on antioxidant activity in ZDF rats. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 24. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
The use of slovak Simmental breed in suckler beef system
Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Juhás, Peter -- Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Obtulovič, Peter
The use of slovak Simmental breed in suckler beef system. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), p. 29--36. ISSN 1786-8440.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
The use of ZDF rats as animal model in diabetes research
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Dupák, Rudolf -- Brindza, Jan
The use of ZDF rats as animal model in diabetes research. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 13. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
article in a proceedings
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
Therapeutic Potential of Quercetin: New Insights and Perspectives for Human Health
Salehi, Bahare -- Machín, Laura -- Monzote, Lianet -- Sharifi-Rad, Javad -- Ezzat, Shahira Mohammed -- Salem, Mohamed A. -- Merghany, Rana M. -- Elsayyad, Nihal Mohamed Elmahdy -- Klllç, Ceyda Sibel -- Sytar, Oksana -- Sharifi-Rad, Mehdi -- Martins, Natália -- Sharopov, Farukh -- Martorell, Miquel -- Cho, William Chi Shing
Therapeutic Potential of Quercetin: New Insights and Perspectives for Human Health. In ACS Omega. 5, 20 (2020), p. 20. ISBN 2470-1343 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Účinky Satureja hortensis vo vzťahu k významovosti biologicky aktívnych zložiek silice = The effects of Satureja hortensis in connection with the importance of biological active substances of essential oil
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Účinky Satureja hortensis vo vzťahu k významovosti biologicky aktívnych zložiek silice = The effects of Satureja hortensis in connection with the importance of biological active substances of essential oil. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 27--30. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
University teacher teaching style
Štefúnová, Veronika -- Šeben Zaťková, Tímea
Vyučovací štýl vysokoškolského učiteľa: University teacher teaching style. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 241--259. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka
Makovický, Pavol -- Nagy, M. -- Margetín, Milan
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka. In Agritech science. 14, 1 (2020), p. 1--5. ISSN 1802-8942.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2020Details
Uric acid alterations by consumption of gluten-free bakery products in relation to cardiovascular and metabolic syndrome risk factors
Gažarová, Martina -- Mečiarová, Lucia
Uric acid alterations by consumption of gluten-free bakery products in relation to cardiovascular and metabolic syndrome risk factors. In Roczniki państwowego zakładu higieny. 71, 3 (2020), p. 279--289. ISSN 0035-7715.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Using the methodological procedures for water erosion risk areas identification for sustainable land use
Petlušová, Viera -- Petluš, Peter -- Tobiašová, Erika -- Hreško, Juraj
Using the methodological procedures for water erosion risk areas identification for sustainable land use. In Ekológia. 39, 2 (2020), p. 145--158. ISSN 1335-342X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Variability in virulence of Beauveria spp. soil isolates against Ostrinia nubilalis
Medo, Juraj -- Medová, Janka -- Michalko, Jaroslav -- Cagáň, Ľudovít
Variability in virulence of Beauveria spp. soil isolates against Ostrinia nubilalis. In Journal of applied entomology. 144, (2020), p. 2020. ISSN 0931-2048.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Vináza – možný zdroj draslíka pre výživu ratlín
Kováčik, Peter
Vináza – možný zdroj draslíka pre výživu ratlín. In Naše pole. 24, 6 (2020), p. 49. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Vitis vinifera - poteciál biologicky aktívnych látok a k antimikrobiálnemu efektu = Vitis vinifera - the potential of biological active substances and antimicrobial effect
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Vitis vinifera - poteciál biologicky aktívnych látok a k antimikrobiálnemu efektu = Vitis vinifera - the potential of biological active substances and antimicrobial effect. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 46--49. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020Details
Vplyv biokalu na primárnu produkciu trávneho porastu
Čunderlík, Jozef -- Rogožníková, Alena
Vplyv biokalu na primárnu produkciu trávneho porastu. In Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku. 14, 1 (2020), p. 43--46. ISSN 1337-589X.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Vplyv markeru T878C génu SCD na produkčné ukazovatele holštajnského plemena
Dudásová, Simona -- Miluchová, Martina -- Gábor, Michal
Vplyv markeru T878C génu SCD na produkčné ukazovatele holštajnského plemena.  In Preveda 2020. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda. (2020), p. 1. ISBN 978-80-972360-6-9. URL: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1939.
článok v elektronickom zdroji
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Details
Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice
Bokor, Peter
Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice. In Naše pole. 24, 7 (2020), p. 26--28. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Vulnerability assessment of wild fish population to heavy metals in military training area: Synthesis of a framework with example from Czech Republic
Dvořák, Petr -- Roy, Koushik -- Andreji, Jaroslav -- Líšková, Zuzana -- Mráz, Jan
Vulnerability assessment of wild fish population to heavy metals in military training area: Synthesis of a framework with example from Czech Republic. In Ecological Indicators. 110, 105920 (2020), p. 2020. ISSN 1470-160X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Výberovo k esenciálnym olejom a k ich antimikrobiálnej aktivite = Essential oils and their antimicrobial activity
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Výberovo k esenciálnym olejom a k ich antimikrobiálnej aktivite = Essential oils and their antimicrobial activity. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 31--34. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny
Straňák, Jozef -- Gális, Marek -- Píš, Andrej -- Domčeková, Marcela -- Vrábelová, Iveta -- Ličková, Katarína -- Straňák, Štefan -- Záhorský, Maroš -- Šlágorová, Kristína
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny. In Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2020, p. 8--12.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Vyrovnanie podpory na VDJ
Margetín, Milan
Vyrovnanie podpory na VDJ. In Chov oviec a kôz. 40, 1 (2020), p. 7.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Význam bioaktívnych látok Rosa canina = The importance of bioactive substances of Rosa canina
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Význam bioaktívnych látok Rosa canina = The importance of bioactive substances of Rosa canina. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 35--38. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Vzostupy a pády slovenského športového pony
Halo, Marko
Vzostupy a pády slovenského športového pony. In Svet koní. 19, 2 (2020), p. 14--16.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Weed seedbank in long term ecological and integrated farming systems in Slovakia
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Týr, Štefan
Weed seedbank in long term ecological and integrated farming systems in Slovakia. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 54--58. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Details
Within-field variability of plant and canopy traits of sugar beet and their relation to individual root mass during harvest
Michalska-Klimczak, Beata -- Wyszyński, Zdzisław -- Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Brezovský, Oskár
Within-field variability of plant and canopy traits of sugar beet and their relation to individual root mass during harvest. In Plant, soil and environment. 66, 9 (2020), p. 437--445. ISSN 1214-1178.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
Yield response, nutritional quality and water productivity of tomato (Solanum lycopersicum L.) are influenced by drip irrigation and straw mulch in the coastal saline ecosystem of Ganges delta, India
Samui, Indranil -- Skalický, Milan -- Sarkar, Sukamal -- Brahmachari, Koushik -- Sau, Sayan -- Ray, Krishnendu -- Hossain, Akbar -- Ghosh, Argha -- Kumar, Manoj -- Bell, Richard William -- Mainuddin, Mohammed -- Brestič, Marián -- Liu, Liyun -- Saneoka, Hirofumi -- Raza, Muhammad Ali -- Erman, Murat -- EL Sabagh, Ayman
Yield response, nutritional quality and water productivity of tomato (Solanum lycopersicum L.) are influenced by drip irrigation and straw mulch in the coastal saline ecosystem of Ganges delta, India. In Sustainability. 12, 6779 (2020), p. 2020. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Z prehľadu antimikrobiálnej aktivity esenciálnych olejov vo vzťahu k niektorým rastlinným zástupcom tvoriacim ich surovinovú produkčnú zložku = Antimicrobial activity of essential oils in connection with some plant representatives forming raw material production component
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Z prehľadu antimikrobiálnej aktivity esenciálnych olejov vo vzťahu k niektorým rastlinným zástupcom tvoriacim ich surovinovú produkčnú zložku = Antimicrobial activity of essential oils in connection with some plant representatives forming raw material production component. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 34--37. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020
Details
Z prehľadu významu, účinkov prírodných bylinných silíc jednotlivých druhov rastlinných reprezentantov = The importance, effects of natural herbaceous essential oils of different species of plant representatives
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Z prehľadu významu, účinkov prírodných bylinných silíc jednotlivých druhov rastlinných reprezentantov = The importance, effects of natural herbaceous essential oils of different species of plant representatives. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia = zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17.ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druho vvegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1.februára 2020 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 43--47. ISBN 978-80-973463-5-5.
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Začiatok dojnej sezóny-venujeme pozornosť zdravotnému stavu vemena bahníc
Tančin, Vladimír
Začiatok dojnej sezóny-venujeme pozornosť zdravotnému stavu vemena bahníc. In Slovenský chov. 25, 5 (2020), p. 19--21. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Zachráňme včely a poľnohospodárov
Chlebo, Róbert
Zachráňme včely a poľnohospodárov. In Včelár. 94, 1 (2020), p. 3. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v prebiehajúcej sezóne 2019/2020
Bokor, Peter
Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v prebiehajúcej sezóne 2019/2020. In Repka. 9, (2020), p. 4--7. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Zingiber officinale roscoe - zdroj významných fytozlúčenín
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Borotová, Petra -- Valková, Veronika -- Žiarovská, Jana -- Ivanišová, Eva -- Galovičová, Lucia -- Hrynshpan, D. -- Savitskaya, Tatsiana
Zingiber officinale roscoe - zdroj význaných fytozlúčenín!: Zingiber officinale roscoe – the source of important fytocompounds. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína 2020, 2020, p. 50--54. ISBN 978-80-973463-6-2 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou starostlivosťou v prvých dňoch po pôrode
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou starostlivosťou v prvých dňoch po pôrode. In Slovenský chov. 25, 1 (2020), p. 14--16. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details