Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 475

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
A comparative study of carcass characteristics and meat quality in genetic resources Pekin ducks and commercial crossbreds
Kokoszyński, Dariusz -- Piwczyński, Dariusz -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril -- Saleh, Mohamed -- Wasilewski, Rafał
A comparative study of carcass characteristics and meat quality in genetic resources Pekin ducks and commercial crossbreds. In Asian-Australasian journal of animal sciences. 32, 11 (2019), s. 1753--1762. ISSN 1011-2367.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology
Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 14.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Accumulation of amino acids and flavonoids in hairy root cultures of common buckwheat (Fagopyrum esculentum)
Gabr, Ahmed M.M. -- Sytar, Oksana -- Ghareeb, Hassan -- Brestič, Marián
Accumulation of amino acids and flavonoids in hairy root cultures of common buckwheat (Fagopyrum esculentum). In Physiology and molecular biology of plants. 25, 3 (2019), s. 787--797. ISSN 0971-5894.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien
Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Žiarovská, Jana
Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 71--75. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p10.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
AFLP a ISSR polymorfizmus láskavca po gama-radiačnej mutácii
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Gažo, Ján -- Ražná, Katarína -- Labajová, Mária -- Lancíková, Veronika -- Štefúnová, Veronika -- Hricová, Andrea
AFLP a ISSR polymorfizmus láskavca po gama-radiačnej mutácii.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 55--63. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p8.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Aké plemeno je najvhodnejšie na chov? - malé zamyslenie pred jeho výberom
Margetín, Milan
Aké plemeno je najvhodnejšie na chov? - malé zamyslenie pred jeho výberom. In Roľnícke noviny. 90, 40 (2019), s. 9. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed
Neirurerová, Petra -- Fik, Martin -- Andreji, Jaroslav -- Mamojková, Eva
Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 17--20. ISBN 1336-9245 (online).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Ducháček, Jaromír -- Schmidová, Jitka -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Stádník, L. -- Michlová, Tereza
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. In Journal of Dairy Research. 86, 2 (2019), s. 233--237. ISSN 0022-0299.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts
Hudz, Natalia -- Yezerska, O. -- Grygorieva, Olga V. -- Felšöciová, Soňa -- Brindza, Jan -- Wieczorek, Piotr Paweł -- Kačániová, Miroslava
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts. In Acta poloniae pharmaceutica. 76, 3 (2019), s. 439--452. ISSN 0001-6837.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Analýza makrominerálneho profilu v krvnom sére koní v rôznych stupňoch záťaže = Analysis of macro-mineral profile in the blood serum of horses at different leves of load
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko -- Imrich, Ivan -- Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Kováčik, Anton
Analýza makrominerálneho profilu v krvnom sére koní v rôznych stupňoch záťaže = Analysis of macro-mineral profile in the blood serum of horses at different leves of load. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 42--47. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Analýza podmienok real-time PCR expresie chitinázy v plodoch viniča: Analysis of real-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits
Hudecová, Marcela -- Žiarovská, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zamiešková, Lucia -- Zeleňáková, Lucia
Analýza podmienok real-time PCR expresie chitinázy v plodoch viniča: Analysis of real-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 149--156. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Analýza stravovacích návykov u pacientov s chronickou pankreatitídou: Analysis of eating habits in patients with chronic pancreatitis
Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Štefániová, Iveta -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Chlebová, Zuzana
Analýza stravovacích návykov u pacientov s chronickou pankreatitídou: Analysis of eating habits in patients with chronic pancreatitis.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 222--228. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Analýza vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products
Ernst, Dávid -- Žitniak Čurná, Veronika -- Holovičová, Mária -- Pinček, Ondrej
Analýza vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products. In Výživa - človek - zdravie 2019. (2019), s. 44--51.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract
Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Tvrdá, Eva -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Terenjeva, Margarita -- Kačániová, Miroslava
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 363--368. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 116. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Antioxidant activity of different extracts of Salvia officinalis L. and S. sclarea L.
Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Antioxidant activity of different extracts of Salvia officinalis L. and S. sclarea L. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 29--31. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 117. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Antioxidant activity of leaf extracts of Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and Crambe mitridatis Juz.
Kalista, Mariia -- Nikolaieva, Nataliia -- Brindza, Jan
Antioxidant activity of leaf extracts of Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and Crambe mitridatis Juz. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 41. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Antioxidant activity of selected plants and honey beverages
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Grygorieva, Olga V.
Antioxidant activity of selected plants and honey beverages. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 12--15. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Antioxidant and anticholinesterase potential of Ferulago cassia with farther bio-guided isolation of active coumarin constituents
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Sytar, Oksana -- Dursunoğlu, Benan -- Özbek, Hilal -- Duman, Hayrí D. -- Güvenalp, Zühal -- Kılıç, Ceyda Sibel
Antioxidant and anticholinesterase potential of Ferulago cassia with farther bio-guided isolation of active coumarin constituents. In South African Journal of Botany. 121, (2019), s. 536--542. ISSN 0254-6299.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Shymanska, Oksana -- Brindza, Jan
Antioxidant potential of herb extracts of lamiaceae martinov plants. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 22--24. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Antioxidant properties of different kinds of fodder for feeding bees
Kryvyi, Mykhailo -- Dikhtiar, Olena -- Brindza, Jan -- Zavadskyi, Mykola
Antioxidant properties of different kinds of fodder for feeding bees. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 108. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Antropogénna alkalizácia pôdy v okolí magnezitiek v Jelšave a Lubeníku = Anthropogenic soil alkalinization in the vicinity of magnesite processing factories in Jelšava and Lubeník
Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Antropogénna alkalizácia pôdy v okolí magnezitiek v Jelšave a Lubeníku = Anthropogenic soil alkalinization in the vicinity of magnesite processing factories in Jelšava and Lubeník. In Urbanizovaná krajina, pôda a klíma. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2019, s. 48--49.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Apimondia 2019: odborný program Apimondie
Chlebo, Róbert
Apimondia 2019: odborný program Apimondie. In Včelár. 43, 11 (2019), s. 1--2. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Apimondia 2019: odborný program Apimondie - 2 časť.
Chlebo, Róbert
Apimondia 2019: odborný program Apimondie - 2 časť. In Včelár. 43, 11 (2019), s. 1--2. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Aplikácia stres-senzitívnych markérov mikroRNA pre selekciu pšenice letnej (Triticum aestivum L.) na suchovzdornosť = Application of microRNA stress-sensitive markers in selection summer wheat (Triticum aestivum L.) for dry resistance
Ražná, Katarína -- Vargaová, Angela -- Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika
Aplikácia stres-senzitívnych markérov mikroRNA pre selekciu pšenice letnej (Triticum aestivum L.) na suchovzdornosť = Application of microRNA stress-sensitive markers in selection summer wheat (Triticum aestivum L.) for dry resistance. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 136--139. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Application of fluorescence imaging in lettuce phenotyping for drought stress tolerance
Živčák, Marek -- Kovár, Marek -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián
Application of fluorescence imaging in lettuce phenotyping for drought stress tolerance.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 176--177. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.78.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species. In: Systems Biology. London: IntechOpen, 2019. s. 65--82. ISBN 978-1-83880-803-7 (brož.).
kapitola v kniheKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Application of silicon nanoparticles in agriculture
Rastogi, Anshu -- Tripathi, Durgesh Kumar -- Yadav, Saurabh -- Chauhan, Devendra Kumar -- Živčák, Marek -- Ghorbanpour, Mansour -- El-Sheery, Nabil Ibrahim -- Brestič, Marián
Application of silicon nanoparticles in agriculture. In 3 Biotech. 9, 3 (2019), s. 2019. ISSN 2190-572X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Assessment of photosynthetic and leaf traits for high throughput screening for drought tolerance in wheat genotypes
Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Brestič, Marián -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Assessment of photosynthetic and leaf traits for high throughput screening for drought tolerance in wheat genotypes. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, s. 152. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
článok v zborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - I. časť
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - I. časť. In Revue medicíny v praxi. 17, 1 (2019), s. 47--48. ISSN 1336-202X.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - II. časť
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - II. časť. In Revue medicíny v praxi. 17, 2 (2019), s. 53--56. ISSN 1336-202X.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters. In Acta alimentaria. 48, 2 (2019), s. 213--220. ISSN 0139-3006.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Bee breads from Eastern Ukraine: composition, physical properties and biological activities
Bleha, Roman -- Shevtsova, Tetiana -- Kružik, Vojtěch -- Šorpilová, Tereza -- Saloň, Ivan -- Erban, Vladimír -- Brindza, Jan -- Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Sinica, Andrej
Bee breads from Eastern Ukraine: composition, physical properties and biological activities. In Czech journal of food sciences. 37, 1 (2019), s. 9--20. ISSN 1212-1800.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Bioaccumulation and growth characteristics of Vallisneria natans (Lour.) Hara after chronic exposure to metal-contaminated sediments
Qian, Yu -- Cheng, Changlei -- Drouillard, Ken -- Zhu, Qingzhi -- Feng, Huan -- He, Shuzhuang -- Fang, Yuhong -- Qiao, Shinan -- Kolenčík, Marek -- Chang, Xuexiu
Bioaccumulation and growth characteristics of Vallisneria natans (Lour.) Hara after chronic exposure to metal-contaminated sediments. In Environmental science and pollution research. 26, 20 (2019), s. 20510--20519. ISSN 0944-1344.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Biodiversity in the light of current, forgotten and forbidden sciences
Brindza, Jan
Biodiversity in the light of current, forgotten and forbidden sciences. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 18--19. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid
Smoleń, Sylwester -- Kowalska, Iwona -- Kováčik, Peter -- Halka, Mariya -- Sady, Wlodzimierz
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid. In Frontiers in Plant Science. 10, (2019), s. 1--13. ISSN 1664-462X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol. In Journal of Ecological Engineering. 20, 7 (2019), s. 31--38. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Biochar and its combination together with mineral and organic fertilization: effect on soil properties and crop yields
Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Biochar and its combination together with mineral and organic fertilization: effect on soil properties and crop yields. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 41--48. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Biochemical activity of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid. fruits
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biochemical activity of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid. fruits. In Sadovodstvo i vinogradarstvo. 1 (2019), s. 22--28. ISSN 0235-2591.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Biochemical composition of bee pollen and inflorescence of Brassica napus L. Var. napus
Vergun, Olena Mykolajivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Schubertová, Zuzana -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Biochemical composition of bee pollen and inflorescence of Brassica napus L. Var. napus. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 64. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Biochemical characteristics of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Ilyinska, Antonina -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biochemical characteristics of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid.  In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva : Rosijskij universitet družby narodov. (2019), s. 135--137. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Biological activity of extracts from some species of coniferous plants
Elisovetcaia, Dina -- Ivanova, Raisa -- Gladei, Diana -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Biological activity of extracts from some species of coniferous plants. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 27. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Biological activity of leaves of non-traditional plants
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Piórecki, Narcyz -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biological activity of leaves of non-traditional plants. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 85. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Biologically valuable substances in garlic (Allium sativum L.) – A review: Biologicky hodnotné látky v cesnaku (Allium sativum L.) – Prehľad
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Tóth, Tomáš -- Brindza, Jan
Biologically valuable substances in garlic (Allium sativum L.) – A review: Biologicky hodnotné látky v cesnaku (Allium sativum L.) – Prehľad. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 292--304. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Biologičeski aktivnyje vešestva rastenij v kačestve stimuljatorov rosta
Gladej, D.M. -- Jelisoveckaja, Dina -- Brindza, Jan
Biologičeski aktivnyje vešestva rastenij v kačestve stimuljatorov rosta.  In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva : Rosijskij universitet družby narodov. (2019), s. 147--149. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Blesabee: ako správne viesť a udržiavať zdravé včely
Proková, Helena -- Wimmer, Wolfgang -- Fiľo, Pavel -- Slavík, Roman -- Chlebo, Róbert -- Toporčák, Juraj
Blesabee: ako správne viesť a udržiavať zdravé včely. 1. vyd. Bratislava : BLESABEE, 2019. 54 s.
odborná knihaPráce zverejnené na internete2019Podrobnosti
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov. In Endocrine regulations. (2019), s. 26.
článok v odbornom periodikuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Carcass composition and selected meat quality traits of Pekin ducks from genetic resources flocks
Kokoszyński, Dariusz -- Wasilewski, Rafał -- Stęczny, Kamil -- Kotowicz, Marek -- Hrnčár, Cyril -- Arpášová, Henrieta
Carcass composition and selected meat quality traits of Pekin ducks from genetic resources flocks. In Poultry Science. 98, 7 (2019), s. 3029--3039. ISSN 0032-5791.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Common origin of local cattle breeds in western region of Carpathians
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Žitný, Július -- Terpaj, Vasil Petrovič -- Mindeková, Silvia -- Mlyneková, Lenka
Common origin of local cattle breeds in western region of Carpathians. In Danubian animal genetic resources. 4, (2019), s. 84--90.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish
Kačániová, Miroslava -- Kluga, Alina -- Kántor, Attila -- Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish. In Microbial pathogenesis. 132, (2019), s. 313--318. ISSN 0882-4010.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of meat oxidative stability free-rearing and farm-rearing pheasants
Tkáčová, Jana -- Šmehýl, Peter -- Pavelková, Adriana -- Bobko, Marek -- Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Angelovičová, Mária -- Kročko, Miroslav -- Gondeková, Martina
Comparison of meat oxidative stability free-rearing and farm-rearing pheasants. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 453--456. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Comparison of selected characteristics of cultivars and wild-growing genotypes of Sambucus nigra in Slovakia
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Brindza, Jan
Comparison of selected characteristics of cultivars and wild-growing genotypes of Sambucus nigra in Slovakia. In Biosystems Diversity. 27, 1 (2019), s. 56--61. ISSN 2519-8513.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Comparison of the technological meat quality of the breed white mangalitsa bred under the intensive breeding conditions
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Kanka, Tomáš
Comparison of the technological meat quality of the breed white mangalitsa bred under the intensive breeding conditions. In ASD 2019. Prague: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 29. ISBN 978-80-213-2950-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Comparison of the veal quality and carcass value under two feeding concepts
Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana -- Juhás, Peter -- Trakovická, Anna
Comparison of the veal quality and carcass value under two feeding concepts.  In AgroSym 2019. Bosna : University of East Sarajevo. (2019), s. 1519--1525. ISBN 978-80-99976-787-2-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Árvay, Július -- Šnirc, Marek -- Hauptvogl, Martin -- Bilčíková, Jana -- Bobková, Alica -- Demková, Lenka -- Hudáček, Marek -- Hrstková, Miroslava -- Lošák, Tomáš -- Král, Martin -- Kováčik, Anton -- Štefániková, Jana
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), s. 226--233. ISSN 0163-4984.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Content of fatty acids in intramuscular of heavy carcass lambs from pasture fattening
Margetín, Milan -- Janíček, Martin -- Repkovský, Marek
Content of fatty acids in intramuscular of heavy carcass lambs from pasture fattening. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, s. 92--99. ISBN 978-80-7394-771-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Content of phenolic compounds in plant raw of Cichorium intus L., Lamium purpureum L. and Viscum album L. =
Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan -- Shymanska, Oksana -- Rakhmetov, Dzamal -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Korablova, Olga -- Fishchenko, Valentyna -- Ivanišová, Eva
Content of phenolic compounds in plant raw of Cichorium intus L., Lamium purpureum L. and Viscum album L. =. In Plant introduction. 83, 3 (2019), s. 87--96. ISBN 160--6574.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of fresh fruits and jellies prepared from different less-known fruit species
Ivanišová, Eva -- Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Brindza, Jan
Content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of fresh fruits and jellies prepared from different less-known fruit species. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 88. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Svik, Karol -- Šoltésová Prnová, Marta -- Slovák, Lukáš -- Kováčik, Anton -- Lory, Viktoria -- Zorad, Štefan -- Brindza, Jan
Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats. In Research in Veterinary Science. 126, (2019), s. 118--123. ISSN 0034-5288.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 22.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?
Margetín, Milan
Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 20. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Defining the targets for the assessment of IgE-mediated allergenicity of new or modified food proteins
Houben, Geert -- Blom, Marty -- Alvito, Paula -- Assuncao, Ricardo -- Crevel, René -- Kruse-Faeste, Christiane -- Le, Thuy-My -- Bernhard Madsen, Charlotte -- Remington, Ben -- Stroheker, Thomas -- Vassilopoulou, Emilia -- Verhoeckx, Kitty -- Žiarovská, Jana -- Constable, Anne
Defining the targets for the assessment of IgE-mediated allergenicity of new or modified food proteins. In Food and Chemical Toxicology. 127, (2019), s. 61--69. ISSN 0278-6915.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Determinácia telesného zloženia aplikáciou vzduchovej pletyzmografie v súbore žien
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína
Determinácia telesného zloženia aplikáciou vzduchovej pletyzmografie v súbore žien. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 196--205. ISBN 978-80-223-4742-6 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šnirc, Marek -- Gažová, Miriama -- Demková, Mária -- Bobuľská, Lenka -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Bilčíková, Jana -- Miškeje, Michal -- Štefániková, Jana -- Kunca, Vladimír
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 999--1004. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen
Nikolaieva, Nataliia -- Kačániová, Miroslava -- González, Jacinta Collado -- Grygorieva, Olga V. -- Nôžková, Janka
Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), s. 525. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Determination of natural phenolic compounds of Ferula longipedunculata Pesmen and assessment their antioxidant and anticholinesterase potentials
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Sytar, Oksana -- Duman, Hayrí D.
Determination of natural phenolic compounds of Ferula longipedunculata Pesmen and assessment their antioxidant and anticholinesterase potentials. In Natural product research. (2019), s. 2019. ISSN 1478-6419.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Determination of silymarin complex using high-performance liquid chromatography and its application in cereal products
Valková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Habán, Miroslav
Determination of silymarin complex using high-performance liquid chromatography and its application in cereal products. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 40. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Determination of the total phenolic content in the tincture of propolis of Ukrainian origin
Hudz, Natalia -- Tkachenko, Olena -- Brindza, Jan
Determination of the total phenolic content in the tincture of propolis of Ukrainian origin. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 40. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Diagnostika obezity na základe pomeru obvodu pása a obvodu bokov a viscerálnej oblasti a ich vzťah k ďalším antropometrickým parametrom: Obesity diagnosis based on the waist to hip circumference ratio and visceral area and their relationship to other anthropometric parameters
Gažarová, Martina -- Galšneiderová, Mária -- Mečiarová, Lucia
Diagnostika obezity na základe pomeru obvodu pása a obvodu bokov a viscerálnej oblasti a ich vzťah k ďalším antropometrickým parametrom: Obesity diagnosis based on the waist to hip circumference ratio and visceral area and their relationship to other anthropometric parameters.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 70--81. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro
Kolesárová, Adriana -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Klinerová, Bibiana -- Packová, Dagmara -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kopčeková, Jana -- Mňahončáková, Erika -- Gálik, Branislav
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), s. 533--537. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation
Gašparík, Matúš -- Stádník, Luděk -- Ducháček, Jaromír -- Tančin, Vladimír
Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation. In Czech journal of animal science. 10 (2019), s. 431--438. ISSN 1212-1819.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 21--25. ISBN 1336-9245 (online).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Different types of Pergas´electrical properties comparison
Hlaváčová, Zuzana -- Ardonová, Veronika -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Different types of Pergas´electrical properties comparison.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), s. 67. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Different ways to compute genomic inbreeding
Lehocká, Kristína -- Kasarda, Radovan -- Olšanská, Barbora -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Different ways to compute genomic inbreeding.  In Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 18. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Differential response of sugar beet to long-term mild to severe salinity in a soil–pot culture
Tahjib-Ui-Arif, Md -- Sohag, Abdullah Al Mamun -- Afrin, Sonya -- Bashar, Kazi Khayrul -- Afrin, Tania -- Sofi Uddin Mahamud, A. G.M. -- Polash, Mohammed Arif Sadik -- Hossain, Md Tahmeed -- Sohel, Md Abu Taher -- Brestič, Marián -- Murata, Yoshiyuki
Differential response of sugar beet to long-term mild to severe salinity in a soil–pot culture. In Agriculture. 9, 10 (2019), s. 10. ISBN 2077-0472 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach: Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils
Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Kolenčík, Marek -- Hyunjung, Kim -- Matúš, Peter
Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach: Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils.  In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava : Univerzita Komenského. (2019), s. 1332--1337. ISBN 978-80-223-4711-2.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Distribúcia vody v tele sledovaného súboru ženského hádzanárskeho družstva: The distribution of water in the body of the monitored group of women's handball team
Chlebová, Zuzana -- Chlebo, Peter -- Magula, Daniel -- Habánová, Marta -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Lenártová, Petra -- Holovičová, Mária -- Servátková, Mária
Distribúcia vody v tele sledovaného súboru ženského hádzanárskeho družstva: The distribution of water in the body of the monitored group of women's handball team.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 157--162. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Distribution of ewes in SCC groups during first and second lactation
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Holko, Ivan
Distribution of ewes in SCC groups during first and second lactation. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 576. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Diversity of pollen grains of Tilia genus in Ukrainian honeys
Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Shyner, Oleksandr -- Šimková, Jana
Diversity of pollen grains of Tilia genus in Ukrainian honeys. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 70. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
DNA microarray - významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
DNA microarray - významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 64--70. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Drought tolerance of soybean (Glycine max L. Merr.) by improved photosynthetic characteristics and an efficient antioxidant enzyme activities under a split-root system
Iqbal, Nasir -- Hussain, Sajad -- Raza, Muhammad Ali -- Yang, Cai-Qiong -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Brestič, Marián -- Aziz, Ahsan -- Hayyat, Muhammad Sikander -- Asghar, Muhammad Ahsan -- Chun, Wang Xiao -- Zhang, Jing -- Yang, Wenyu -- Liu, Jiang
Drought tolerance of soybean (Glycine max L. Merr.) by improved photosynthetic characteristics and an efficient antioxidant enzyme activities under a split-root system. In Frontiers in Plant Science. 10, (2019), s. 2019. ISSN 1664-462X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Dynamika nakopičennja ta spoživannja bilkovogo kopmu u gnizdac bdžolinich simej = Dynamics of storing up and consuming of protein food in the nests of bee colonies
Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Brindza, Jan -- Velyčko, Serhii M.
Dynamika nakopičennja ta spoživannja bilkovogo kopmu u gnizdac bdžolinich simej = Dynamics of storing up and consuming of protein food in the nests of bee colonies. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 110--113. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Dynamika vývoja mikrobiologickej kvality surového ovčieho mlieka v rokoch 2016 až 2019: Dynamics of development of microbiological quality of raw sheep milk in the years 2016 to 2019
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Tvarožková, Kristína
Dynamika vývoja mikrobiologickej kvality surového ovčieho mlieka v rokoch 2016 až 2019: Dynamics of development of microbiological quality of raw sheep milk in the years 2016 to 2019.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 307--312. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia
Ložek, Otto -- Slamka, Pavol -- Gáborík, Štefan -- Vicianová, Mária -- Kobza, Jozef
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 3--12. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia
Ražná, Katarína -- Žiarovská, Jana -- Hrubík, Pavel -- Batyaneková, Veronika -- Vargaová, Angela
Ecologically conditioned imprinting of miRNA-based profiles of Ginkgo biloba L. growing in Slovakia. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), s. 54--62. ISSN 1336-5266.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile
Habánová, Marta -- Saraiva, A.J. -- Holovičová, Mária -- Moreira, Silvia A. -- Fidalgo, Liliana G. -- Habán, Miroslav -- Gažo, Ján -- Schwarzová, Marianna -- Chlebo, Peter -- Bronkowska, Monika
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile. In Journal of Functional Foods. 60, (2019), s. 2019. ISSN 1756-4646.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of biochar on N2O emission, crop yield and properties of Stagnic Luvisol in a field experiment
Rižija, Elena -- Muchina, I.M. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Buchkina, Natalya P.
Effect of biochar on N2O emission, crop yield and properties of Stagnic Luvisol in a field experiment. In Zemdirbyste. 106, 4 (2019), s. 297--306. ISSN 1392-3196.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of calving season and temperature at calving on the gestation length
Mikláš, Šimon -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Effect of calving season and temperature at calving on the gestation length. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs
Vehovský, Karel -- Stupka, Roman -- Zadinová, Kateřina -- Špyrsl, Michal -- Okrouhlá, Marie -- Lebedová, Nicole -- Mlyneková, Eva -- Čítek, Jaroslav
Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs. In Revista Brasileira de Zootecnia. 48, (2019), s. 2019. ISSN 1516-3598.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of different type of nanoparticles on crop production
Kolenčík, Marek -- Ernst, Dávid -- Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Kratošová, Gabriela -- Konvičková, Zuzana -- Bujdoš, Marek -- Černý, Ivan -- Dobročka, Edmund -- Vávra, Ivo -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Illa, Ramakanth
Effect of different type of nanoparticles on crop production.  In NanoOstrava 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), s. 95. ISBN 978-80-248-4290-5 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of dried grape pomace addition into feed ration of sheep on leucocytes
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav
Effect of dried grape pomace addition into feed ration of sheep on leucocytes. In Agriculture & food. 7, (2019), s. 191--196. ISSN 1314-8591.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Effect of dried grape pomace ingestion on erythrocytes and thrombocytes of sheep
Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Rolinec, Michal
Effect of dried grape pomace ingestion on erythrocytes and thrombocytes of sheep. In Agriculture & food. 7, (2019), s. 179--184. ISSN 1314-8591.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Effect of environment enrichment to aggressive behaviour in piglets
Juhás, Peter -- Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Janíček, Martin -- Debrecéni, Ondrej
Effect of environment enrichment to aggressive behaviour in piglets. In 7th scientific day of animal breeding in Gödöllő, international conference, 22 November 2019. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 41. ISBN 978-963-269-865-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of foliar spray application of zinc oxide nanoparticles on quantitative, nutritional, and physiological parameters of Foxtail millet (Setaria italica L.) under field conditions
Kolenčík, Marek -- Ernst, Dávid -- Komár, Matej -- Urík, Martin -- Šebesta, Martin -- Dobročka, Edmund -- Černý, Ivan -- Illa, Ramakanth -- Kanike, Raghavendra -- Qian, Yu -- Feng, Huan -- Orlová, Denisa -- Kratošová, Gabriela
Effect of foliar spray application of zinc oxide nanoparticles on quantitative, nutritional, and physiological parameters of Foxtail millet (Setaria italica L.) under field conditions. In Nanomaterials. 9, 11 (2019), s. 2019. ISSN 2079-4991.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed
Lípová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Vavrišínová, Klára
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 422--428. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of lactation stage on the concentration of selected essential and toxic elements in milk of sheeps from area of Slovakia with slightly disturbed environment
Pšenková, Martina -- Toman, Róbert -- Tančin, Vladimír
Effect of lactation stage on the concentration of selected essential and toxic elements in milk of sheeps from area of Slovakia with slightly disturbed environment.  In AgroSym 2019. Bosna : University of East Sarajevo. (2019), s. 1468--1473. ISBN 978-80-99976-787-2-0. URL: http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2019/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Effect of linseed and sunflower oil supplementation in the diet on health beneficial fatty acids in intramuscular fat of lambs
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Vavrišínová, Klára -- Juhás, Peter -- Hozáková, Katarína
Effect of linseed and sunflower oil supplementation in the diet on health beneficial fatty acids in intramuscular fat of lambs. In 7th scientific day of animal breeding in Gödöllő, international conference, 22 November 2019. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 67. ISBN 978-963-269-865-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro
Massányi, Martin -- Vizzari, Francesco -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 19. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Stádník, Luděk -- Ducháček, Jaromír -- Tančin, Vladimír -- Schmidová, Jitka -- Uhrinčať, Michal -- Michlová, Tereza -- Nohejlová, Lenka
Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning. In Animals. 9, 10 (2019), s. 718--724. ISSN 2076-2615.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of photoperiod on Linum usitatissimum L. characters /: Nina Brutch ... [et al.]
Brutch, Nina -- Matvienko, Inna -- Porokhovinova, Elizaveta -- Pavlov, Andrey -- Nôžková, Janka -- Koshkin, Vladimir
Effect of photoperiod on Linum usitatissimum L. characters /: Nina Brutch ... [et al.]. In Journal of natural fibers. 16, (2019), s. 2019. ISSN 1544-0478.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters
Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Buŧka, K. -- Slanina, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Maršálek, Miroslav -- Fazekaš, Richard -- Massanyi, Peter
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 25.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 275--279. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of weaning system on milk yield and the frequency of individual milk flows
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system on milk yield and the frequency of individual milk flows. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 578. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effective population size and genomic inbreeding of Slovak Spotted cattle
Trakovická, Anna -- Lehocká, Kristína -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Effective population size and genomic inbreeding of Slovak Spotted cattle. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 112. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effectiveness of weed control in potato field
Týr, Štefan -- Neupauer, Jakub
Effectiveness of weed control in potato field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 36. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effectiveness of weed control in soybean field
Týr, Štefan -- Nyisztor, Róbert
Effectiveness of weed control in soybean field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 64. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effects of biochar and its combinations with N-fertilization on soil CO2 emission, crop yields and relationships to soil properties
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Aydin, Elena -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene
Effects of biochar and its combinations with N-fertilization on soil CO2 emission, crop yields and relationships to soil properties.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 24. ISBN 978-80-552-2049-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effects of biochar and its reapplication on soil pH and sorption properties of silt loam haplic Luvisol
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Effects of biochar and its reapplication on soil pH and sorption properties of silt loam haplic Luvisol. In Acta horticulturae et regiotecturae. 22, 2 (2019), s. 66--71. ISSN 1335-2563.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Balashov, Eugene -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Aydin, Elena -- Bárek, Viliam -- Drgoňová, Katarína
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol. In Biologia. 74, 7 (2019), s. 767--782.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effects of genotype and sex on productive performance and carcass characteristics of broiler chickens
Bujko, Jozef -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Zemanová, Jiřina
Effects of genotype and sex on productive performance and carcass characteristics of broiler chickens.  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), s. 748. ISBN 978-99976-787-1-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Electrical properties of two types perga
Ardonová, Veronika -- Hlaváčová, Zuzana -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Electrical properties of two types perga. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 21. ISBN 978-963-269-823-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Endokrinné disruptory a ich účinok na mužský reprodukčný systém
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Endokrinné disruptory a ich účinok na mužský reprodukčný systém. In Endocrine regulations. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 1991, s. 29.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes
Makovický, Pavol -- Makovický, Peter -- Margetín, Milan -- Nagy, Melinda
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 5 (2019), s. 572--574. ISSN 0367-8318.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Ethology of bees by using different constructions of hanging pollen collectors
Brovars’kyj, Valerij Dmytrovyč -- Brindza, Jan -- Tkachenko, Olena
Ethology of bees by using different constructions of hanging pollen collectors. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 22. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Ethonobotanical study of medicinal plants used three districts of Imbabura province, Ecuador
Fernández, Eloy Cusimamani -- Espinel Jara, Viviana Margarita -- Gordillo Alarcón, Salomé Alice -- Castillo-Andrade, Rocio -- Žiarovská, Jana -- Zepeda-Del Valle, Juan M. -- Lara-Reimers, Eduardo A.
Ethonobotanical study of medicinal plants used three districts of Imbabura province, Ecuador. In Agrociencia. 53, 5 (2019), s. 797--810. ISSN 1405-3195.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances
Cehula, Marcela -- Juríková, Tünde -- Žiarovská, Jana -- Mlček, Jiří -- Kyseľ, Matúš
Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 490--496. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Evaluation of hyperspectral reflectance parameters to assess the leafwater content in soybean
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Živčák, Marek
Evaluation of hyperspectral reflectance parameters to assess the leafwater content in soybean. In Water. 11, 3 (2019), s. 3. ISSN 2073-4441.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of lactose, milk production, somatic cells count and calving interval in selected farming conditions of the Slovak Spotted dairy cows /: Jozef Bujko ... [et al.]
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Evaluation of lactose, milk production, somatic cells count and calving interval in selected farming conditions of the Slovak Spotted dairy cows /: Jozef Bujko ... [et al.].  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), s. 749. ISBN 978-99976-787-1-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of Lonicera caerulea L. genotypes based on morphological characteristics of fruits germplasm collection
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Ilinska, Antonia -- Kuklina, Alla Georgijevna -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Brindza, Jan
Evaluation of Lonicera caerulea L. genotypes based on morphological characteristics of fruits germplasm collection. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 84. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, s. 55. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, s. 55. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of milk components and somatic cells count in breeding herd of Slovak Spotted Cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril -- Kováčik, Anton
Evaluation of milk components and somatic cells count in breeding herd of Slovak Spotted Cattle. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 41--46. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves
Hozáková, Katarína -- Bujko, Jozef -- Vavrišínová, Klára -- Žitný, Július
Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves. In Agriculture and Forestry. 65, 1 (2019), s. 223--232. ISSN 0554-5579.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril -- Koristek, Ján
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 1 (2019), s. 48--51. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Exploration of Chlorophyll a Fluorescence and Plant Gas Exchange Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Perennial Ryegrass
Dabrowski, Piotr -- Baczewska-Dąbrowska, A.H. -- Kalaji, Mohamed Hazem -- Golcev, Vasilij -- Paunov, M. -- Rapacz, Marcin -- Wójcik-Jagla, Magdalena -- Pawluśkiewicz, Bogumiła -- Baba, Wojciech -- Brestič, Marián
Exploration of Chlorophyll a Fluorescence and Plant Gas Exchange Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Perennial Ryegrass. In Sensors. 19, 12 (2019), s. 12. ISSN 1424-3210.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Expresia úrodotvorného potenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného Slovenska
Macák, Milan -- Habán, Miroslav -- Andrejčíková, Marta
Expresia úrodotvorného potenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného Slovenska. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 105 s. ISBN 978-80-552-2041-3.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L.
Žiarovská, Jana -- Fialková, Veronika -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 547--552. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 6 (2019), s. 131--133. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 10 (2019), s. 214--217. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 10 (2019), s. 214--217. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 9 (2019), s. 192--195. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 12 (2019), s. 256--259. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 8 (2019), s. 176--177. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 4 (2019), s. 82--83. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 7 (2019), s. 151--153. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 5 (2019), s. 104--105. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 2 (2019), s. 33--35. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 3 (2019), s. 56--57. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev.
Chlebo, Róbert
Faktory spôsobujúce úhyny a zníženú životaschopnosť včelstiev. In Včelár. 93, 1 (2019), s. 9--10. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2019-2020
Ondrišík, Peter -- Gažo, Ján -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2019-2020. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 137 s. ISBN 978-80-552-2041-3.
odborná knihaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Oravcová, Marta
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems.  In Animal breeding 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), s. 25--33. ISBN 978-80-7509-641-8.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Margetínová, Jana -- Kubinec, Róbert -- Janíček, Martin
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), s. 81--89. ISSN 1337-9984.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Feed additives affect the non-ruminants performance a review
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Brek, Pavol -- Prpić, Zvonimir
Feed additives affect the non-ruminants performance a review. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, s. 41--47. ISBN 978-80-7394-771-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Feeding grape pomace to horses: effect on digestibility of nutrients
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Halo, Marko
Feeding grape pomace to horses: effect on digestibility of nutrients. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 17. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Fenológia druhu slnečnica hľuznatá (Heliantus tuberosus L.) = Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Fenológia druhu slnečnica hľuznatá (Heliantus tuberosus L.) = Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.). In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 210--217. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silages with urea addition
Juráček, Miroslav -- Biró, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata -- Barantal, Samuel
Fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silages with urea addition. In Agriculture & food. 7, (2019), s. 173--178. ISSN 1314-8591.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Jonczak, Jerzy -- Juriga, Martin
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures. In Journal of Ecological Engineering. 20, 5 (2019), s. 149--164. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Fitoekstrakty i probiotiki dlja povyšenija mikrobiologičeskoj stojkosti i antioksidantnnoj aktivnosti chlebobuločnych izdelij = The herbal syrups and probiotics for improved microbial resistance and antioxidant activity of bakery products
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Kovaleva, Anna Velerievna -- Brindza, Jan -- Dovger, Oksana Pavlovna -- Lopata, Karina Mikhailovna -- Lazurina, Ludmila Petrovna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Fitoekstrakty i probiotiki dlja povyšenija mikrobiologičeskoj stojkosti i antioksidantnnoj aktivnosti chlebobuločnych izdelij = The herbal syrups and probiotics for improved microbial resistance and antioxidant activity of bakery products. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 55, 2 (2019), s. 82--87. ISSN 2219-8466.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Flavonoid content and antioxidant activity of Artemisia vulgaris L. "hairy" roots
Matvieieva, N. A. -- Drobot, K. A. -- Duplij, V. P. -- Ratushniak, Yakiv -- Shakhovsky, Anatolij -- Kyrpa-Nesmiian, Tetiana -- Mickevicius, Saulius -- Brindza, Jan
Flavonoid content and antioxidant activity of Artemisia vulgaris L. "hairy" roots. In Preparative Biochemistry and Biotechnology. 49, 1 (2019), s. 82--87. ISSN 1082-6068.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 218. ISBN 978-3-906813-93-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Fyziologické škvrnitosti
Hudec, Kamil
Fyziologické škvrnitosti. In Roľnícke noviny. 8, (2019), s. 40--42. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Fyziologické škvrnitosti jačmeňa
Hudec, Kamil
Fyziologické škvrnitosti jačmeňa. In Roľnícke noviny. 8, (2019), s. 40--42. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Gene flow and diversity in local red deer populations
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Židek, Radoslav -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej
Gene flow and diversity in local red deer populations.  In 15th International Arctic Ungulate conference. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences. (2019), s. 61. URL: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/arctic-ungulate-conference/15th-auc-conference-book-digital_final_version.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.)
Hrúzová, Michaela -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan
Generatívne rozmnožovanie cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 39. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Genetic and chemical diversity among yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] accessions based on iPBS markers and metabolomic fingerprinting
Žiarovská, Jana -- Padilla-González, Guilllermo F. -- Vichmannová, Iva -- Fernández, Eloy Cusimamani
Genetic and chemical diversity among yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson] accessions based on iPBS markers and metabolomic fingerprinting. In Plant Physiology and Biochemistry. 141, (2019), s. 183--192. ISSN 0981-9428.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Genetic Engineering of the Biosynthesis of Glycine Betaine Modulates Phosphate Homeostasis by Regulating Phosphate Acquisition in Tomato
Li, Daxing -- Zhang, Tianpeng -- Wang, Mengwei -- Liu, Yang -- Brestič, Marián -- Chen, Tony H.H. -- Yang, Xinghong
Genetic Engineering of the Biosynthesis of Glycine Betaine Modulates Phosphate Homeostasis by Regulating Phosphate Acquisition in Tomato. In Frontiers in Plant Science. 9, (2019), s. 2019. ISSN 1664-462X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Genetic trend of length of productive life in Holstein and Slovak simmental cattle in Slovakia
Strapáková, Eva -- Strapák, Peter -- Candrák, Juraj
Genetic trend of length of productive life in Holstein and Slovak simmental cattle in Slovakia. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 37, 5 (2019), s. 1227--1234. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Genetic variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Židek, Radoslav -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej
Genetic variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping.  In 15th International Arctic Ungulate conference. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences. (2019), s. 60. URL: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/arctic-ungulate-conference/15th-auc-conference-book-digital_final_version.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Genetická diverzita slovenského pinzgauského plemena
Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Genetická diverzita slovenského pinzgauského plemena. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 81 s. ISBN 978-80-552-1977-6.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Genetické technológie rastlín
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Bežo, Milan -- Štefúnová, Veronika
Genetické technológie rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 198 s. ISBN 978-80-552-1963-9.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Genome-wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of European and near Eastern horse breeds
Grilz-Seger, Gertrud -- Neuditschko, Markus -- Ricard, Anne -- Velie, Brandon -- Lindgren, Gabriella -- Mesarič, Matjaz -- Cotman, Marko -- Horná, Michaela -- Dobretsberger, Maximilian -- Brem, Gottfried -- Druml, Thomas
Genome-wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of European and near Eastern horse breeds. In Genes. 10, 7 (2019), s. 1--23. ISBN 2073-4425 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Genomic characterisation of Czech Holstein cattle
Vostrý, Luboš -- Vostrá Vydrová, Hana -- Moravčíková, Nina -- Hofmanová, Barbora -- Přibyl, Josef -- Veselá, Zdeňka -- Majzlík, Ivan
Genomic characterisation of Czech Holstein cattle. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 528. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Genomic signatures of selection in cattle throught variation of allele frequencies and linkage disequilibrium
Moravčíková, Nina -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Kasarda, Radovan
Genomic signatures of selection in cattle throught variation of allele frequencies and linkage disequilibrium. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), s. 576--580. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production
Macák, Milan -- Habán, Miroslav
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 79--84. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Grape by-products as bioactive substances in animal nutrition: a review
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Vašeková, Patrícia -- Kolesárová, Adriana -- Barantal, Samuel
Grape by-products as bioactive substances in animal nutrition: a review. In Agriculture & food. 7, (2019), s. 167--172. ISSN 1314-8591.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors
Makovický, Pavol -- Gálisová Čopíková, Miroslava -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors. In Iranian journal of applied animal science. 9, 2 (2019), s. 257--263. ISSN 2251-628X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Growth performance, body measurements, carcass and some internal organs characteristics of pekin ducks
Kokoszyński, Dariusz -- Wasilewski, Rafał -- Saleh, Mohamed -- Piwczyński, Dariusz -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril -- Fik, Martin
Growth performance, body measurements, carcass and some internal organs characteristics of pekin ducks. In Animals. 9, 11 (2019), s. 11. ISSN 2076-2615.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Habitat-related specifity of iPBS fingerprint in European populations of Hedera helix L.
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Bošeľová, Danka -- Kyseľ, Matúš
Habitat-related specifity of iPBS fingerprint in European populations of Hedera helix L. In Folia oecologica. 46, 1 (2019), s. 30--36. ISSN 1336-5266.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Juríková, Tünde
Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 83--93. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Kovár, Marek -- Gašparovič, Kristína -- Demová, Ivana -- Ferencová, Jana -- Hauptvogel, Pavol -- Brestič, Marián
Heat wave affects photosynthetic parameters of different varieties of wheat differently. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. (2019), s. 17. ISSN 1213-6670.
článok v odbornom periodikuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse
Grilz-Seger, Gertrud -- Druml, Thomas -- Neuditschko, Markus -- Dobretsberger, Maximilian -- Horná, Michaela -- Brem, Gottfried
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse. In BMC Genomics. 20, 174 (2019), s. 1--17. ISSN 1471-2164.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
High-throughput image-based phenotyping of wheat germplasm
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
High-throughput image-based phenotyping of wheat germplasm.  In IPPS 2019 - International plant phenotyping symposium. Nanjing : Nanjing agricultural university. (2019), s. 20. URL: https://ipps2019.plant-phenotyping.org/.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
High-throughput phenotyping of drought stress responses of lettuce genotypes using the optical imaging techniques
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Mlynáriková Vysoká, Dominika -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Barboričová, Mária -- Lebeda, Aleš
High-throughput phenotyping of drought stress responses of lettuce genotypes using the optical imaging techniques. Kostelec na Haně: JOLA, 2019. 2 s.
zborníkPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Bokor, Peter
Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana
Hodnotenie frekvencie konzumácie ovocia vo vybranej populácii Srbska a Slovenska.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 128--135. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Hodnotenie porúch metabolizmu bielkovín spôsobených intoleranciou na lepok
Šulimanová, Jana -- Bujko, Jozef
Hodnotenie porúch metabolizmu bielkovín spôsobených intoleranciou na lepok.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 246--250. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed. In Výzkum v chovu skotu. 61, 1 (2019), s. 20--26. ISSN 0139-7265.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie telesnej kondície gravidných bahníc - dôležitý nástroj správneho manažmentu výživy
Janíček, Martin
Hodnotenie telesnej kondície gravidných bahníc - dôležitý nástroj správneho manažmentu výživy. In Roľnícke noviny. 90, 40 (2019), s. 10. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice
Pinček, Ondrej -- Ernst, Dávid -- Holovičová, Mária -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 121--128. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas. In Plodovodstvo i jagodovodstvo Rossii. (2019), s. 140--155.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Vergun, Olena Mykolajivna
Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas. In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva: Rosijskij universitet družby narodov, 2019, s. 138--141. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Jonczak, Jerzy -- Uzarowicz, Lukasz -- Stępień, Wojciech
How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil. In Geoderma. 342, (2019), s. 75--84. ISSN 0016-7061.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Hroznové výlisky ako zdroj minerálnych látok vo výžive zvierat
Kolláthová, Renata -- Hanušovský, Ondrej -- Gálik, Branislav -- Pšenková, Martina -- Janíček, Martin -- Brek, Pavol
Hroznové výlisky ako zdroj minerálnych látok vo výžive zvierat.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), s. 111--114. ISBN 978-80-89738-19-9. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT99zT1pbmAhWIfMAKHTrOAn8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Fdownload.php%3FfID%3D18359&usg=AOvVaw3XfTxcC8x2RVWl6CCFhCiA.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Hygienic quality and composition of raw sheep's bulk milk samples on selected Slovak farms during year 2018
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Hygienic quality and composition of raw sheep's bulk milk samples on selected Slovak farms during year 2018. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 359--362. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Changes in morphology, chlorophyll fluorescence performance and Rubisco activity of soybean in response to foliar application of ionic titanium under normal light and shade environment
Hussain, Sajad -- Iqbal, Nasir -- Brestič, Marián -- Raza, Muhammad Ali -- Pang, Ting -- Langham, Derald Ray -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Ahmed, Shoaib -- Wen, Bingxiao -- Gao, Yang -- Liu, Weiguo -- Yang, Wenyu
Changes in morphology, chlorophyll fluorescence performance and Rubisco activity of soybean in response to foliar application of ionic titanium under normal light and shade environment. In Science of the Total Environment. 658, (2019), s. 626--637. ISSN 0048-9697.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Changes in the chemical composition of six lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) in response to biofortification with iodine and selenium combined with salicylic acid application
Smoleń, Sylwester -- Kowalska, Iwona -- Kováčik, Peter -- Sady, Wlodzimierz -- Grzanka, Marlena -- Kutman, Umit Baris
Changes in the chemical composition of six lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) in response to biofortification with iodine and selenium combined with salicylic acid application. In (2019).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Changes of lipoprotein fractions after consumption of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Juríková, Tünde -- Brindza, Jan
Changes of lipoprotein fractions after consumption of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 24--29. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Changes of species spectrum associated with Fusarium head blight caused by fungicides: Zmeny druhového spektra fyzariózy klasov spôsobené fungicídmi
Hudec, Kamil -- Kičinová, Jana -- Mihók, Milan
Changes of species spectrum associated with Fusarium head blight caused by fungicides: Zmeny druhového spektra fyzariózy klasov spôsobené fungicídmi. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 376--388. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Changes of the rumination characteristics in dairy cows after change TMR composition
Juhás, Peter -- Špulerová, Katarína -- Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Strapák, Peter
Changes of the rumination characteristics in dairy cows after change TMR composition. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 5 (2019), s. 1153--1157. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Characterization of bacterial Endophytes of Amaranthus cultivars by new generation sequencing technology
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Medo, Juraj -- Hricová, Andrea
Characterization of bacterial Endophytes of Amaranthus cultivars by new generation sequencing technology. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 112. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Charakteristika fyzikálnych vlastnstí pôd pod vybranými cudzokrajnými drevinammi v Arboréte Mlyňany = Characterization of physical properties in soil under selected exotic trees in the Arboretum Mlyňany
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Charakteristika fyzikálnych vlastnstí pôd pod vybranými cudzokrajnými drevinammi v Arboréte Mlyňany = Characterization of physical properties in soil under selected exotic trees in the Arboretum Mlyňany. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 131--135. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 129--135. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Chleb, obogaščnnyj biologičeski aktivnoj dobavkoj na osnove poroška vodorosli Danaliella salina = Bread enriched with biologically active additive based on Dunaliella salina algae powder
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Brindza, Jan -- Klimova, Elena Valeryevna -- Borovkov, Andrey B. -- Gudvilovich, Irina N -- Shuvaeva, Elena Gennadievna -- Zhondareva, Yana Dmitrievna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Bondareva, Varvara Ivanovna
Chleb, obogaščnnyj biologičeski aktivnoj dobavkoj na osnove poroška vodorosli Danaliella salina = Bread enriched with biologically active additive based on Dunaliella salina algae powder. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 57, 4 (2019), s. 67--70. ISSN 2219-8466.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Chlorophyll fluorescence imaging in assessment of the drought stress tolerance in lettuce parental lines
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Kovár, Marek -- Mlynáriková Vysoká, Dominika -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Barboričová, Mária -- Lebeda, Aleš
Chlorophyll fluorescence imaging in assessment of the drought stress tolerance in lettuce parental lines. In Eucarpia Leafy Vegetables 2019. Kostelec na Haně: JOLA, 2019, s. 101. ISBN 978-80-86636-57-3 (brož.).
článok v zborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax
Bokor, Peter
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax. In Agromanuál. 14, 5 (2019), s. 36--38. ISSN 1801-7673.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Choroby repky ozimnej v období dozrievania
Bokor, Peter
Choroby repky ozimnej v období dozrievania. In Repka. 8, (2019), s. 12--15. ISSN 0231-6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing
Zeleňáková, Lucia -- Fikselová, Martina -- Žiarovská, Jana -- Kolesárová, Anna -- Jurčaga, Lukáš
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 1098--1102. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows
Gašparík, Matúš -- Ducháček, Jaromír -- Stádník, L. -- Tančin, Vladimír
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows. In Scientia agriculturae bohemica. 50, 2 (2019), s. 80--88. ISSN 1211-3174.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment
Maková, Jana -- Javoreková, Soňa -- Elbl, Jakub -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Kováčik, Peter
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment. In Journal of Elementology. 24, 1 (2019), s. 319--330. ISSN 1644-2296.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
In vitro organic matter digestibility of dried grape pomaces from Slovakia
Kolláthová, Renata -- Hanušovský, Ondrej -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Gierus, M. -- Gálik, Branislav
In vitro organic matter digestibility of dried grape pomaces from Slovakia. In NutriNET 2019. Brno: Tribun EU, 2019, s. 23--28. ISBN 978-80-263-1465-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Increased colloidal stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with humic acids
Šebesta, Martin -- Kolenčík, Marek -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Vávra, Ivo -- Dobročka, Edmund -- Smilek, Jiří -- Kalina, Michal -- Diviš, Pavel -- Pavúk, Milan -- Miglierini, Marcel -- Kratošová, Gabriela -- Matúš, Peter
Increased colloidal stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with humic acids. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 3024--3030. ISSN 1533-4880.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Increasing the accuracy of the estimation of breeding values of show jumping horse
Dočkalová, Katarína -- Candrák, Juraj
Increasing the accuracy of the estimation of breeding values of show jumping horse. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 15. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Indikátory výživy v stravovaní žien stratifikovaných podľa telesného tuku
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela
Indikátory výživy v stravovaní žien stratifikovaných podľa telesného tuku.  In Výživa a zdraví 2019. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav. (2019), s. 78--89. ISBN 978-80-87878-40-8.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov
Kmeť, Peter -- Margetín, Milan
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov. In Chov oviec a kôz. 39, 2 (2019), s. 12--14. ISSN 1336-4715.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Influence of soil type and use on soil organic matter in climate conditions of West carpathian mts. and pannonian
Barančíková, Gabriela -- Tobiašová, Erika -- Gömöryová, Erika -- Makovníková, Jarmila -- Halas, Ján -- Koco, Štefan -- Skalský, Rastislav
Influence of soil type and use on soil organic matter in climate conditions of West carpathian mts. and pannonian. In Silva balcanica. Sofia: Forest Research Institute of BAS, 2019, s. 63--70.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Intensity of selection in the genome dual-purpose cattle breeding in Slovakia
Kasarda, Radovan -- Olšanská, Barbora -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina
Intensity of selection in the genome dual-purpose cattle breeding in Slovakia. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 528. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
International cooperation in the program of conservation and using of agrobiodiversity in the international AgroBioNet network
Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V.
International cooperation in the program of conservation and using of agrobiodiversity in the international AgroBioNet network. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 74. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Invasive Solidago canadensis L. as a resource of valuable biological compounds
Shelepova, O. V. -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan
Invasive Solidago canadensis L. as a resource of valuable biological compounds. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 280--286. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Invazionnyje vidy rastenij dlja chozjajstvennogo ispol’zovanija i zdorov’ja
Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Kuklina, Alla Georgijevna -- Brindza, Jan
Invazionnyje vidy rastenij dlja chozjajstvennogo ispol’zovanija i zdorov’ja. 1. vyd. Nitra : Slovackij sel’skochozjajstvennyj universitet, 2019. 163 s. ISBN 978-80-552-2025-3.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Isolation of phytochemicals from Bauhinia variegata L. Bark and their in vitro antioxidant and cytotoxic potential
Sharma, Neha -- Sharma, Anket -- Bhatia, Gauvar -- Landi, Marco -- Brestič, Marián -- Singh, Bikram -- Singh, Jatinder -- Kaur, Satwinderjeet -- Bhardwaj, Renu
Isolation of phytochemicals from Bauhinia variegata L. Bark and their in vitro antioxidant and cytotoxic potential. In Antioxidants. 8, 10 (2019), s. 10. ISBN 2076-3921 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Ispoľzovanie ekstrakta mikrovodorosli Dunaliella salina v technologii želejno-fruktovogo marmelada = Microalga Dunaliella Salina Extract Use in The Jelly-Fruit Marmalade Technology
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Brindza, Jan -- Klimova, Elena Valeryevna -- Borovkov, Andrey B. -- Gudvilovich, Irina N -- Zhondareva, Yana Dmitrievna -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Ispoľzovanie ekstrakta mikrovodorosli Dunaliella salina v technologii želejno-fruktovogo marmelada = Microalga Dunaliella Salina Extract Use in The Jelly-Fruit Marmalade Technology. In Food Industry. 4, 2 (2019), s. 14--19. ISSN 2500-1922.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Ispoľzovanie fermentirovannovo zerna grečichi v chlebopečenii = The use of fermented buckwheat in baking
Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Brindza, Jan -- Šajapova, L.V. -- Kuznetsova, Elena Anatoľjeva
Ispoľzovanie fermentirovannovo zerna grečichi v chlebopečenii = The use of fermented buckwheat in baking. In Innovacionnye technologii v piščevoj promyšlennosti: nauka, obrazovanije i proizvodstvo. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2018, s. 73--77.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania
Ducsay, Ladislav
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 10--11. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 58--60. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Koncentrácia esenciálnych a toxických prvkov v ovčom mlieku počas laktačného obdobia vo vybranej oblasti Slovenska
Pšenková, Martina -- Toman, Róbert -- Janíček, Martin -- Kolláthová, Renata
Koncentrácia esenciálnych a toxických prvkov v ovčom mlieku počas laktačného obdobia vo vybranej oblasti Slovenska.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), s. 164--168. ISBN 978-80-89738-19-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Konzumácia ľanového oleja vo výbranom súbore dospelých osôb
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Antal, Matej -- Juríková, Tünde
Konzumácia ľanového oleja vo výbranom súbore dospelých osôb.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 99--107. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov na koncentrácie sodíka v krvi probandov
Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta
Konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov na koncentrácie sodíka v krvi probandov.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 121--127. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kurkuma a fenikel, ich cenné zložky a použitie
Fatrcová Šramková, Katarína -- Juríková, Tünde
Kurkuma a fenikel, ich cenné zložky a použitie. In Revue medicíny v praxi. 17, 1 (2019), s. 37--39. ISSN 1336-202X.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading
Margetín, Milan -- Makovický, Pavol -- Luptáková, Lucia -- Nagy, Melinda -- Janíček, Martin
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading. In Agritech science. 13, 1 (2019), s. 1--12. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems
Margetín, Milan -- Horečná, Zuzana -- Janíček, Martin -- Nagy, Melinda -- Makovický, Pavol
Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems. In Agritech science. 13, 3 (2019), s. 1--12. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kvalita mäsa tažkých jatočných jahniat z pastevného výkrmu posudzovaná na základe spektra mastných kyselín intramuskulárneho tuku
Repkovský, Marek -- Margetín, Milan
Kvalita mäsa tažkých jatočných jahniat z pastevného výkrmu posudzovaná na základe spektra mastných kyselín intramuskulárneho tuku. In Slovenský chov. 24, 11 (2019), s. 33--34. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 157. ISBN 978-3-906813-93-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Ľanový olej - vedomosti a skúsenosti s konzumom vo vybranom súbore dospelých: Linseed oil - knowledge and experience with consumption in the selected file of adults
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Antal, Matej -- Juríková, Tünde
Ľanový olej - vedomosti a skúsenosti s konzumom vo vybranom súbore dospelých: Linseed oil - knowledge and experience with consumption in the selected file of adults.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 229--237. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Lesser known fruit as a source of valuable bioactive substances
Juríková, Tünde -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Lesser known fruit as a source of valuable bioactive substances. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 94. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe
Mňahončáková, Erika -- Hrúzová, Michaela
Liečivé rastliny vo vertikálnej výsadbe. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 15. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro
Vizzarri, Francesco -- Palazzo, M. -- Casamassima, D. -- Ondruška, Ľubomír -- Massányi, Martin -- Tirpák, Filip -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro. In Czech journal of animal science. 64, 1 (2019), s. 1--10. ISSN 1212-1819.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Lunasin and its versitable health-promoting actions
Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Lunasin and its versitable health-promoting actions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), s. 1106--1110. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Magnesium/fish bone derived hydroxyapatite composites by friction stir processing: studies on mechanical behaviour and corrosion resistance
Vandana, B. -- Syamala, P. -- Venugopal, D. Sri -- Sk, S. R. K. Imran -- Venkateswarlu, B. -- Jagannatham, M. -- Kolenčík, Marek -- Illa, Ramakanth -- Dumpla, Ravikumar -- Sunil, B. Ratna
Magnesium/fish bone derived hydroxyapatite composites by friction stir processing: studies on mechanical behaviour and corrosion resistance. In Bulletin of materials science. 42, 3 (2019), s. 2019. ISSN 0250-4707.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), s. 686--691. ISSN 0367-8318.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Maize silage mineral profile characteristics after urea addition
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata
Maize silage mineral profile characteristics after urea addition. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, s. 58--63. ISBN 978-80-7394-771-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP
Kyseľ, Matúš -- Žiarovská, Jana -- Štefúnová, Veronika -- Ražná, Katarína -- Švec, Miroslav
Marker profiling of wheat with different drought tolerance by CDDP. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1220--1222. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Mastitis pathogens in sheep and their antibiotics resistance
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Mastitis pathogens in sheep and their antibiotics resistance. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 23. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan -- Poráčová, Jana -- Milerski, Michal -- Makovický, Peter
Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 4 (2019), s. 957--961. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Medovina: fyzikálno-chemická, mikrobiologická kvalita a jej vplyv na výživu a zdravie človeka: Mead: physico-chemical, microbiological quality and its influence on human nutrition and health
Kňazovická, Vladimíra -- Kántor, Attila -- Farkaš, Filip -- Gažarová, Martina -- Mašková, Zuzana
Medovina: fyzikálno-chemická, mikrobiologická kvalita a jej vplyv na výživu a zdravie človeka: Mead: physico-chemical, microbiological quality and its influence on human nutrition and health.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 163--174. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Mechanical properties of buckwheat perga
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, s. 98. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Micro RNAs in transgenic and montransgenic tobacco plants exposed to abiotic stress
Gerši, Zuzana -- Zimová, Mária -- Boszorádová, Eva -- Matušíková, Ildikó -- Ražná, Katarína -- Moravčíková, Jana
Micro RNAs in transgenic and montransgenic tobacco plants exposed to abiotic stress. Oeiras : ITQB Universidade Nova de Lisboa. (2019), URL: https://iplanta.univpm.it/sites/iplanta.univpm.it/files/Lisbona/3rd%20iPLANTA%20conference%20Oreias%20book%20of%20posters%20abstracts.pdf.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 162. ISBN 978-3-906813-93-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Microbiology safety assessment of brine after wet salting of meat
Kročko, Miroslav -- Ducková, Viera -- Bučko, Ondřej -- Bobko, Marek -- Tkáčová, Jana
Microbiology safety assessment of brine after wet salting of meat. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 431--433. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412
Bino, Eva -- Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, s. 85--86. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Microbiota of different wine grape berries
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of different wine grape berries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 174--181. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Milk proteins as a source of active: Mliečne proteíny ako zdroj aktívnych peptidov
Miluchová, Martina -- Gábor, Michal -- Hanusová, Jana
Milk proteins as a source of active: Mliečne proteíny ako zdroj aktívnych peptidov.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 205--210. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Mimokoreňová výživa
Vicianová, Mária
Mimokoreňová výživa. In Naše pole. 23, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition
Kolláthová, Renata -- Varga, Branislav -- Ivanišová, Eva -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition. In Slovak journal of animal science. 52, 4 (2019), s. 9--15. ISSN 1337-9984.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Miniatlas liečivých rastlín 55: ploštičník strapcovitý ...
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 55: ploštičník strapcovitý . In Liečivé rastliny. 56, 2 (2019), s. 1--4. ISSN 1335-9878.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Miniatlas liečivých rastlín 56: arnika horská ...
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 56: arnika horská . In Liečivé rastliny. 56, 5 (2019), s. 171--174. ISSN 1335-9878.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mistletoe (Viscum album pini) affects rabbit spermatozoa motility and viability
Halo, Marko -- Greń, Agnieszka -- Mazur, Natalia -- Slanina, Tomáš -- Ondruška, Ľubomír -- Formicki, Grzegorz -- Tirpák, Filip -- Massányi, Martin -- Kováčik, Jaroslav -- Mamráková, Renáta -- Massanyi, Peter
Mistletoe (Viscum album pini) affects rabbit spermatozoa motility and viability. In Risk factors of food chain. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 20. ISBN 978-80-552-2033-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Moderné prístupy hodnotenia fenotypu rastlín
Kovár, Marek
Moderné prístupy hodnotenia fenotypu rastlín. In Roľnícke noviny. 7, (2019), s. 4--5. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Molecular docking studies of coumarins isolated from extracts and essential oils of Zosima absinthifolia link as potential inhibitors for Alzheimer’s disease
Karakaya, Songul -- Koca, Mehmet -- Yilmaz, Serdar Volkan -- Yildirim, Kadir -- Pinar, Nur Münevver -- Demirci, Betül -- Brestič, Marián -- Sytar, Oksana
Molecular docking studies of coumarins isolated from extracts and essential oils of Zosima absinthifolia link as potential inhibitors for Alzheimer’s disease. In Molecules. 24, 722 (2019), s. 2019. ISSN 1420-3049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradčných cereálií = Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Korczyk-Szabó, Joanna -- Lacko-Bartošová, Lucia
Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradčných cereálií = Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 63--67. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey
Fatrcová Šramková, Katarína -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva -- Juríková, Tünde -- Schwarzová, Marianna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V.
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 497--506. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Morphology, physicochemical properties and antioxidant capacity of bee pollens
Bleha, Roman -- Shevtsová, Tatiana -- Kružik, Vojtěch -- Brindza, Jan -- Sinica, Andrej
Morphology, physicochemical properties and antioxidant capacity of bee pollens. In Czech journal of food sciences. 37, 1 (2019), s. 1--8. ISSN 1212-1800.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Mortality of the Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera larvae caused by entomopathogenic fungi: Mortalita lariev kukuričiara koreňového, Diabrotica virgifera virgifera spôsobená entomopatogénnymi hubami
Cagáň, Ľudovít -- Števo, Jaroslav -- Gašparovič, Kristína -- Matušíková, Sylvia
Mortality of the Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera larvae caused by entomopathogenic fungi: Mortalita lariev kukuričiara koreňového, Diabrotica virgifera virgifera spôsobená entomopatogénnymi hubami. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), s. 678--685. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Možnosti detekcie a kvantifikácie špecifických alergénnych zložiek v stromových orechoch: Possibilities for detection and quantification of specific allergenic components in tree nuts
Hrnčárová, Dominika -- Zeleňáková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Možnosti detekcie a kvantifikácie špecifických alergénnych zložiek v stromových orechoch: Possibilities for detection and quantification of specific allergenic components in tree nuts.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 148--153. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mušmula germanska (Mespilus germanica L.) cinna chačova i likarska poslina = Medlar (Mespilus germanica L.) is valuable food and medical plant
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Mušmula germanska (Mespilus germanica L.) cinna chačova i likarska poslina = Medlar (Mespilus germanica L.) is valuable food and medical plant. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 236--240. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Náklady na chov dojných oviec v roku 2018
Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Margetín, Milan
Náklady na chov dojných oviec v roku 2018. In AGROmagazín. 10 (2019), s. 12--13. ISSN 1335-2261.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains
Kolenčík, Marek -- Štrba, Peter -- Šebesta, Martin -- Kratošová, Gabriela -- Urík, Martin -- Vávra, Ivo -- Peikertová, Pavlina -- Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Illa, Ramakanth
Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 2983--2988. ISSN 1533-4880.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Návody na cvičenia z genetiky
Trakovická, Anna -- Miluchová, Martina -- Navrátilová, Alica -- Gábor, Michal -- Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Bujko, Jozef
Návody na cvičenia z genetiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 163 s. ISBN 978-80-552-2022-2.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Návody na cvičenia z genetiky populácií
Trakovická, Anna -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Bujko, Jozef
Návody na cvičenia z genetiky populácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 140 s. ISBN 978-80-552-2054-3.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass
Kováčik, Peter -- Škarpa, Petr
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 13--16. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nezabúdajme na choroby bázy stebla
Hudec, Kamil
Nezabúdajme na choroby bázy stebla. In Naše pole. 23, 5 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nielen o odrodách repky na Slovensku
Vašák, Jan -- Bokor, Peter -- Bečka, David
Nielen o odrodách repky na Slovensku. In Naše pole. 23, 11 (2019), s. 20--23. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission
Rižija, Elena -- Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Buchkina, Natalya P.
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission. In Biologia. (2019), s. 1--12.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Non-destructive methodology in comparative physiology of buckwheat genotypes within the different origin
Sytar, Oksana -- Brücková, Klaudia -- Plotnitskaya, Alyona -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián
Non-destructive methodology in comparative physiology of buckwheat genotypes within the different origin. In Fagopyrum. 36, 1 (2019), s. 11--21. ISSN 0352-3020.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Non-invasive phenotyping of wheat genotypes under long-term drought stress
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Hauptvogel, Pavol
Non-invasive phenotyping of wheat genotypes under long-term drought stress.  In 1st international wheat congress. Saskatoon : University of Saskatchevan. (2019), s. 360.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Norway Spruce (Picea abies L.) provenances use different physiological strategies to cope with water deficit
Jamnická, Gabriela -- Fleischer, Peter -- Konôpková, Alena -- Pšidová, Eva -- Kučerová, Jana -- Kurjak, Daniel -- Živčák, Marek -- Ditmarová, Ľubica
Norway Spruce (Picea abies L.) provenances use different physiological strategies to cope with water deficit. In Forests. 10, 8 (2019), s. 8. ISBN 1999-4907 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Nové prístupy vo výchove k zdraviu na školách
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Ballay, Štefan
Nové prístupy vo výchove k zdraviu na školách. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, s. 29--36. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo
Chlebo, Róbert
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo. In Včelár. 93, 7 (2019), s. 155. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo
Chlebo, Róbert
Nový priestor pre trvalo udržateľné včelárstvo. In Včelár. 93, 7 (2019), s. 155. ISSN 0139-6064.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nutričná epidemiológia
Habánová, Marta
Nutričná epidemiológia. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 155 s. ISBN 978-80-552-1989-9.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Nutričné aspekty gravidných žien, konzum ovocia, zeleniny, orechov, semien, nápojov
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Kocianová, Erika -- Juríková, Tünde
Nutričné aspekty gravidných žien, konzum ovocia, zeleniny, orechov, semien, nápojov.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 291--298. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nutričný potenciál rôznych odrôd pšenice vzhľadom na obsah a kvalitu škrobu
Valková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Žofajová, Alžbeta -- Havrlentová, Michaela
Nutričný potenciál rôznych odrôd pšenice vzhľadom na obsah a kvalitu škrobu.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), s. 203--207. ISBN 978-80-89738-19-9. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT99zT1pbmAhWIfMAKHTrOAn8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Fdownload.php%3FfID%3D18359&usg=AOvVaw3XfTxcC8x2RVWl6CCFhCiA.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Nutritive value and in vitro organic matter digestibility of dried white grape pomace
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
Nutritive value and in vitro organic matter digestibility of dried white grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 253. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Obesity diagnosis and mortality risk based on a body shape index (ABSI) and other indices and anthropometric parameters in university students
Gažarová, Martina -- Galšneiderová, Mária -- Mečiarová, Lucia
Obesity diagnosis and mortality risk based on a body shape index (ABSI) and other indices and anthropometric parameters in university students. In Roczniki państwowego zakładu higieny. 70, 3 (2019), s. 267--275. ISSN 0035-7715.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Obsah stopových prvkov v ejakuláte kapra rybničného (Cyprinus carpio) v podmienkach umelého chovu
Miškeje, Michal -- Andreji, Jaroslav -- Árvay, Július -- Kováčik, Anton
Obsah stopových prvkov v ejakuláte kapra rybničného (Cyprinus carpio) v podmienkach umelého chovu.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 25--30. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Obsah vybraných biologicky aktívnych látok v čučoriedkach z rôznych geografických obastí = Content of selected bioactive substances in bilberries from various geographical areas
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana
Obsah vybraných biologicky aktívnych látok v čučoriedkach z rôznych geografických obastí = Content of selected bioactive substances in bilberries from various geographical areas. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 50--57. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Obsah vybraných fenolických látok v 100 % čučoriedkovej šťave a ich potenciálny efekt na zdravie človeka: Content of selected phenolic substances in 100 % bluberries juice and potential effect on human health
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Štefániková, Jana -- Mendelová, Andrea -- Žitniak Čurná, Veronika -- Ernst, Dávid -- Árvay, Július -- Pinček, Ondrej
Obsah vybraných fenolických látok v 100 % čučoriedkovej šťave a ich potenciálny efekt na zdravie človeka: Content of selected phenolic substances in 100 % bluberries juice and potential effect on human health.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 136--142. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia
Holko, Ivan -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Supuka, Peter -- Supuková, Anna -- Mačuhová, Lucia
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 258--261. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Ocenka antimikrobnovo i antioksidantnovo dejstvija jantarnoj kislosti, primenjaemoj v technologii koncentrata iz fermentirovannovo zerna polby
Kuznetsova, Elena Alexandrovna -- Učasov, D.S. -- Brindza, Jan -- Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Šajapova, L.V.
Ocenka antimikrobnovo i antioksidantnovo dejstvija jantarnoj kislosti, primenjaemoj v technologii koncentrata iz fermentirovannovo zerna polby.  In Sovremennye problemy techniki i technologii piščevych proizvodstv. Barnaul : Izdatel’stvo Altajskovo gosudarstvennovo techničeskovo universiteta im. I.I. Polzunova. (2019), s. 26--30. ISBN 978-5-7568-1300-5. URL: http://elib.altstu.ru/disser/conferenc/2019/2019_spttpp.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
On-farm estimation of claw traits related to helath and milk production
Kasarda, Radovan -- Židek, Radoslav -- Candrák, Juraj -- Vlček, Michal -- Moravčíková, Nina
On-farm estimation of claw traits related to helath and milk production. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 475. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Optimization issues in phenotyping plateforms
Brestič, Marián -- Rossi, André -- Sytar, Oksana -- Živčák, Marek
Optimization issues in phenotyping plateforms.  In 20ème congrès annuel de la société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à laDécision. Paris : HAL archives-ouvertes. (2019),
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Oravka nová kniha
Hrnčár, Cyril
Oravka nová kniha. In Chovateľ. 55, 2 (2019), s. 13. ISSN 0862-5573.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Parametre výťažnosti a čistoty DNA pri rôznych typoch homogenizácie dužín ovocia
Vicianová, Katarína -- Žabková, Martina -- Zamiešková, Lucia -- Žiarovská, Jana
Parametre výťažnosti a čistoty DNA pri rôznych typoch homogenizácie dužín ovocia.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 45--54. URL: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p7.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats
Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Brindza, Jan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 28.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami
Ďúranová, Hana -- Valková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Habán, Miroslav
Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 12--18. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Phenolic acids profile of organically grown emmer and spelt
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Kobida, Ľubomír -- Lacko-Bartošová, Lucia
Phenolic acids profile of organically grown emmer and spelt.  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), s. 523. ISBN 978-99976-787-1-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phenolics composition in lettuce upon ultraviolet radiation and temperature effects
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Rauh, Cornelia -- Šimko, Ivan
Phenolics composition in lettuce upon ultraviolet radiation and temperature effects.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 144--145. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.63.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phenomic approaches for the identification of genetic sources of wheat tolerant
Barboričová, Mária -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
Phenomic approaches for the identification of genetic sources of wheat tolerant. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 19, 1 (2019), s. 16. ISSN 1213-6670.
článok v odbornom periodikuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phenotyping of isogenic chlorophyll-less bread and durum wheat mutant lines in relation to photoprotection and photosynthetic capacity
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Botyanszká, Lenka -- Chen, Yanger -- Allachverdijev, Sulejman I.
Phenotyping of isogenic chlorophyll-less bread and durum wheat mutant lines in relation to photoprotection and photosynthetic capacity. In Photosynthesis Research. 139, 1 (2019), s. 1--3. ISSN 0166-8595.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Phenotyping of photosynthetic responses of wheat genetic resources to drought stress using fast noninvasive techniques
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Brestič, Marián
Phenotyping of photosynthetic responses of wheat genetic resources to drought stress using fast noninvasive techniques. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, s. 124. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
článok v zborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phenotyping of photosynthetic traits in isogenic chlorophyll-deficient wheat mutant lines
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of photosynthetic traits in isogenic chlorophyll-deficient wheat mutant lines.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 32--33. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.8.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phenotyping of wheat genebank accessions using RGB and hyperspectral data
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Kovár, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of wheat genebank accessions using RGB and hyperspectral data.  In IPPS 2019 - International plant phenotyping symposium. Nanjing : Nanjing agricultural university. (2019), s. 120. URL: https://ipps2019.plant-phenotyping.org/.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Phenotyping of wheat genetic resources under long-term drought stress
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Gašparovič, Kristína -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of wheat genetic resources under long-term drought stress.  In IPPS 2019 - International plant phenotyping symposium. Nanjing : Nanjing agricultural university. (2019), s. 19. URL: https://ipps2019.plant-phenotyping.org/.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Phenotyping of wheat genobank accessions using hyperspectral reflectance
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of wheat genobank accessions using hyperspectral reflectance.  In 1st international wheat congress. Saskatoon : University of Saskatchevan. (2019), s. 359.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Phytohormone Priming: Regulator for Heavy Metal Stress in Plants
Sytar, Oksana -- Kumari, Pragati -- Yadav, Saurabh -- Brestič, Marián -- Rastogi, Anshu
Phytohormone Priming: Regulator for Heavy Metal Stress in Plants. In Journal of Plant Growth Regulation. 38, 2 (2019), s. 739--752. ISSN 0721-7595.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Kobida, Ľubomír
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 22--23. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.3.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability
Holišová, Veronika -- Konvičková, Zuzana -- Kratošová, Gabriela -- Kolenčík, Marek -- Niide, Teppei -- Umetsu, Mitsuo -- Plachá, Daniela
Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 2807--2813. ISSN 1533-4880.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Phytotoxic effect of silver nanoparticles in triticum aestivum: Improper regulation of photosystem I activity as the reason for oxidative damage in the chloroplast
Rastogi, Anshu -- Živčák, Marek -- Tripathi, Durgesh Kumar -- Yadav, Sonali -- Kalaji, Mohamed Hazem -- Brestič, Marián
Phytotoxic effect of silver nanoparticles in triticum aestivum: Improper regulation of photosystem I activity as the reason for oxidative damage in the chloroplast. In Photosynthetica. 57, 1 (2019), s. 209--216. ISSN 0300-3604.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Plants recovery performance from water stress
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar -- Živčák, Marek -- Lichtnerová, Helena
Plants recovery performance from water stress. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 2 (2019), s. 453--462. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Plasticita fotosyntetických reakcií rastlín čakanky na rôznu kvalitu svetla = Pasticity of the photosynthetic reactions of chicory plants for different light quality
Barboričová, Mária -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Gašparovič, Kristína -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
Plasticita fotosyntetických reakcií rastlín čakanky na rôznu kvalitu svetla = Pasticity of the photosynthetic reactions of chicory plants for different light quality. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 1--4. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Podmienky chovu zasušených kráv a produkčné parametre ich jalovíc
Mikláš, Šimon -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír
Podmienky chovu zasušených kráv a produkčné parametre ich jalovíc. In Dojnice. 8, (2019), s. 15--19. ISSN 0231-6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (10)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (10). In Liečivé rastliny. (2019).
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (11)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (11). In Liečivé rastliny. (2019).
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (7)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (7). In Liečivé rastliny. (2019).
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (8)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (8). In Liečivé rastliny. (2019).
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9). In Liečivé rastliny. (2019).
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov zveriny diviačej zveri vo vybraných lokalitách: Comparison of wild boar venison basic nutritive components content in chosen localities
Šmehýl, Peter -- Blaška, Jakub -- Gondeková, Martina
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov zveriny diviačej zveri vo vybraných lokalitách: Comparison of wild boar venison basic nutritive components content in chosen localities.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 238--245. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan
Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat. In Agritech science. 13, 1 (2019), s. 1--18. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Poruchy plodnosti mužov na západnom Slovensku a ich vzťah k rizikovým faktorom prostredia: Men´s fertility disorders and their relation to the environmental risk factors in West Slovakia
Mindek, Slavomír -- Gaálová, Veronika
Poruchy plodnosti mužov na západnom Slovensku a ich vzťah k rizikovým faktorom prostredia: Men´s fertility disorders and their relation to the environmental risk factors in West Slovakia.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 217--221. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples
Bilčíková, Jana -- Zamiešková, Lucia -- Fialková, Veronika -- Žiarovská, Jana
Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples. In Archives of Ecotoxicology. 1, 3 (2019), s. 27--30. ISSN 2644-4747.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Possibilities of mastitis detection by measuring the electrical conductivity of ewe`s milk
Uhrinčať, Michal -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta -- Vršková, Martina
Possibilities of mastitis detection by measuring the electrical conductivity of ewe`s milk. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 577. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Potential of bee bread in treatment of diabetes in obese spontaneous diabetic rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Kisska, Peter -- Brindza, Jan
Potential of bee bread in treatment of diabetes in obese spontaneous diabetic rats.  In International conference on "Medical, Medicine and Health Sciences". Kuala Lumpur, Malaysia Academic fora, 2019 : (2019), s. 11. ISBN 978-969-683-932-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Potravinová pyramída ako príklad implementácie zdravého stravovania do každodenného života
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Lehoťáková, Eva -- Balla, Štefan -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Potravinová pyramída ako príklad implementácie zdravého stravovania do každodenného života.  In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2019), s. 334--337. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.). URL: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019%20hotovo.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Použitie vybraných mikrosatelitných markerov pri autentifikácii národného plemena Oravka: The usage of choosen microsatelite markers for autentification of national breed of Oravka
Jurčaga, Lukáš -- Židek, Radoslav -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Mindek, Slavomír -- Moravčíková, Nina -- Belej, Ľubomír
Použitie vybraných mikrosatelitných markerov pri autentifikácii národného plemena Oravka: The usage of choosen microsatelite markers for autentification of national breed of Oravka.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 165--169. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Pozberové zvyšky a ich vplyv na zmeny kvality pôdy = Post-harvest residues and their effect on soil quality changes
Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora
Pozberové zvyšky a ich vplyv na zmeny kvality pôdy = Post-harvest residues and their effect on soil quality changes. In Agrochémia. 59, 2 (2019), s. 27--33. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozeme ovplyvnená pridaním biouhlia a biouhlia s N hnojivom = Soil organic matter and soil structure of Haplic Luvisol effected of biochar and biochar with N fertilizer
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozeme ovplyvnená pridaním biouhlia a biouhlia s N hnojivom = Soil organic matter and soil structure of Haplic Luvisol effected of biochar and biochar with N fertilizer. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 16--27. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pôdny organický uhlík a jeho odozva na využívanie krajiny Slovenska = Soil organic carbon and its response on Slovak land use
Barančíková, Gabriela -- Gömöryová, Erika -- Tobiašová, Erika -- Makovníková, Jarmila -- Koco, Štefan -- Halas, Ján -- Skalský, Rastislav -- Tarasovičová, Zuzana -- Takáč, Jozef
Pôdny organický uhlík a jeho odozva na využívanie krajiny Slovenska = Soil organic carbon and its response on Slovak land use. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC, 2019. 105 s. ISBN 978-80-8163-029-3.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Precultivation of young seedlings under different color shades modifies the accumulation of phenolic compounds in Cichorium leaves in later growth phases
Sytar, Oksana -- Živčák, Marek -- Neugart, Susanne -- Toutounchi, Peyman Mohammadzadeh -- Brestič, Marián
Precultivation of young seedlings under different color shades modifies the accumulation of phenolic compounds in Cichorium leaves in later growth phases. In Environmental and experimental botany. 165, 1 (2019), s. 30--38. ISSN 0098-8472.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?
Čeleš, Marian
Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 22. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison
Ferrante, Marco -- Lövei, L. -- Magagnoli, Serena -- Minarčíková, Lenka -- Tomescu, Elena Larisa -- Burgio, Giovanni -- Cagáň, Ľudovít -- Ichim, Mihael Cristin
Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison. In Insect science. 26, 3 (2019), s. 545--554. ISSN 1744-7917.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Prevalence and antimicrobial susceptibility of udder pathogens isolated from dairy cows in Slovakia
Holko, Ivan -- Tančin, Vladimír -- Vršková, Martina -- Tvarožková, Kristína
Prevalence and antimicrobial susceptibility of udder pathogens isolated from dairy cows in Slovakia. In Journal of Dairy Research. 83, 3 (2019), s. 1--4. ISSN 0022-0299.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy
Kanka, Tomáš -- Kasarda, Radovan -- Rolinec, Michal -- Imrich, Ivan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bučko, Ondřej -- Hanušovský, Ondrej
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 93--98. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Prevalence of the RS993960 polymorphism of the FTO gene in a selected cohort of an young adults: Prevalencia polymorfizmu RS9939609 génu FTO vo vybranej skupine mladých dospelých
Miluchová, Martina -- Gábor, Michal -- Hanusová, Jana
Prevalence of the RS993960 polymorphism of the FTO gene in a selected cohort of an young adults: Prevalencia polymorfizmu RS9939609 génu FTO vo vybranej skupine mladých dospelých.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 211--216. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Production and veal quality from dairy farm: a review
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára
Production and veal quality from dairy farm: a review. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, s. 167--174. ISBN 978-80-7394-771-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production parameters of sugar beet in relation to genetic type of variety and agroecological conditions of year
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Gažo, Ján -- Šulík, Richard -- Bušo, Rastislav
Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production parameters of sugar beet in relation to genetic type of variety and agroecological conditions of year. In Listy cukrovarnické a řepařské. 135, 1 (2019), s. 19--24. ISSN 1210-3306.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Protein degradation and fat oxidation changes in salted meat processing
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Hleba, Lukáš -- Bučko, Ondřej -- Jarošová, Alžbeta -- Cisarová, Miroslava
Protein degradation and fat oxidation changes in salted meat processing. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 376--379. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Štěrba, Zdeněk
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters. In Czech journal of food sciences. 37, 3 (2019), s. 192--198. ISSN 1212-1800.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry
Svoradová, Andrea -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Hrnčár, Cyril -- Chrenek, Peter
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), s. 90--94. ISSN 1337-9984.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rastliny zaznamenané počas Floristického kurzu v Zlatých Moravciach = Plants recorded during the Floristic Course held in the Zlaté Moravce town
Eliáš, Pavol -- Bureš, Jan -- Dítě, Daniel -- Eliáš, Pavol -- Grulich, Vít -- Hodálová, Iva -- Košťál, Jaroslav -- Koutecký, Petr -- Mereďa, Pavol -- Rydlo, Jaroslav -- Valachovič, Milan -- Vymyslický, Tomáš
Rastliny zaznamenané počas Floristického kurzu v Zlatých Moravciach = Plants recorded during the Floristic Course held in the Zlaté Moravce town. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2019, s. 49--92.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana
Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2053-6. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti
Týr, Štefan
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 13. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Relation between the free saliva testosterone levels and behavior in the room in the piglets under stress
Juhás, Peter -- Petrák, Juraj -- Lehotayová, Andrea -- Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Debrecéni, Ondrej
Relation between the free saliva testosterone levels and behavior in the room in the piglets under stress.  In AgroSym 2019. Bosna : University of East Sarajevo. (2019), s. 1616--1622. ISBN 978-80-99976-787-2-0. URL: http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2019/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds
Makovický, Pavol -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), s. 692--694. ISSN 0367-8318.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Repka a choroby v tejto sezóne
Bokor, Peter
Repka a choroby v tejto sezóne. In Naše pole. 23, 10 (2019), s. 12--15. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Repka a jej choroby v tejto sezóne
Bokor, Peter
Repka a jej choroby v tejto sezóne. In Naše pole. 23, 10 (2019), s. 30--32. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Repka včera, dnes a zajtra
Vašák, Jan -- Bokor, Peter -- Bečka, David
Repka včera, dnes a zajtra. In Naše pole. 23, 8 (2019), s. 16--17. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 198. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Restriction polymorphism of Mal D 1 allergen promotor in apple varieties
Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia
Restriction polymorphism of Mal D 1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1217--1219. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties
Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1217--1219. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Rosmarinic acid content in selected varieties of sage (Salvia officinalis L.): Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Ražná, Katarína
Rosmarinic acid content in selected varieties of sage (Salvia officinalis L.): Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.). In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 305--320. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Rozvoj chorôb v porastoch ozimnej repky v roku 2018 a výhľad na rok 2019
Bokor, Peter
Rozvoj chorôb v porastoch ozimnej repky v roku 2018 a výhľad na rok 2019. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 4--8. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Runs of homozygosity as footprints of selection in the norik of muran horse genome
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Halo, Marko -- Candrák, Juraj
Runs of homozygosity as footprints of selection in the norik of muran horse genome. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 5 (2019), s. 1165--1170. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Saturea montana as prospective medicinal plant: (brief literature data review and own studies)
Hudz, Natalia -- Kunda, Sofia -- Svydenko, Ljudmyla Viktorivna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra
Saturea montana as prospective medicinal plant: (brief literature data review and own studies). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 15--19. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Scanning electron microscopy study of pollen morphological characters of Sambucus nigra L.
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Gurnenko, Ivan -- Brindza, Jan
Scanning electron microscopy study of pollen morphological characters of Sambucus nigra L. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 86. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Screening of non-alkaloid acetylcholinesterase inhibitors from extracts and essential oils of Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. (Apiaceae)
Karakaya, Songul -- Yilmaz, Serdar Volkan -- Koca, Mehmet -- Demirci, Betül -- Sytar, Oksana
Screening of non-alkaloid acetylcholinesterase inhibitors from extracts and essential oils of Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. (Apiaceae). In South African Journal of Botany. 125, (2019), s. 261--269. ISSN 0254-6299.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Selection sweeps through in linkage disequilibrium in horses
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Halo, Marko -- Candrák, Juraj
Selection sweeps through in linkage disequilibrium in horses. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 106. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Sensory analysis of Bee bread with different production technologies
Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Akulonok, Oleksandra -- Sarana, Yuliia -- Šimková, Jana
Sensory analysis of Bee bread with different production technologies. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 68. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Shade effect on carbohydrates dynamics and stem strength of soybean genotypes
Hussain, Sajad -- Iqbal, Nasir -- Rahman, Tanzeelur -- Liu, Ting -- Brestič, Marián -- Safdar, Muhammad Ehsan -- Asghar, Muhammad Ahsan -- Farooq, Muhammad Umer -- Shafiq, Iram -- Ali, Asif -- Shoaib, Mohammad -- Chen, Guopeng -- Qin, Sisi -- Liu, Weiguo -- Yang, Wenyu
Shade effect on carbohydrates dynamics and stem strength of soybean genotypes. In Environmental and experimental botany. 162, (2019), s. 374--382. ISSN 0098-8472.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Slaughter characteristic and physical technological parameters of veal from male calves of holstein and Slovak simmental breeds
Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek
Slaughter characteristic and physical technological parameters of veal from male calves of holstein and Slovak simmental breeds. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 3 (2019), s. 634--638. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Slaughter performance and meat quality of Holstein veal fed with total mixed ration (TMR) and alfalfa hay
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára
Slaughter performance and meat quality of Holstein veal fed with total mixed ration (TMR) and alfalfa hay. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 71. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Sledovanie príjmu vybraných minerálnych látok v populácii žien pred menopauzou: Monitoring of selected mineral substances intake in the population of premenopausal women
Habánová, Marta -- Jančichová, Kristína -- Gažarová, Martina -- Holovičová, Mária
Sledovanie príjmu vybraných minerálnych látok v populácii žien pred menopauzou: Monitoring of selected mineral substances intake in the population of premenopausal women.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 104--111. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Slope position and management practices as factors influencing selected properties of topsoil: Wpływ pozycji na stoku i sposobu użytkowania na wybrane właściwości przypowierzchniowej warstwie gleby
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Mendyk, Łukasz
Slope position and management practices as factors influencing selected properties of topsoil: Wpływ pozycji na stoku i sposobu użytkowania na wybrane właściwości przypowierzchniowej warstwie gleby. In Soil science annual. 70, 2 (2019), s. 137--146. ISBN 2300-4975 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Slovak dairy sheep - new composite sheep breed bred in Slovakia
Margetín, Milan -- Janíček, Martin -- Vavrišínová, Klára -- Pavlík, Ivan -- Huba, Ján
Slovak dairy sheep - new composite sheep breed bred in Slovakia. In 7th scientific day of animal breeding in Gödöllő, international conference, 22 November 2019. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 27. ISBN 978-963-269-865-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Soil organic matter vs. soil structure after biochar application
Juriga, Martin
Soil organic matter vs. soil structure after biochar application. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 47. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Somatic cell count and presence of mastitis pathogens in milk ewes
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Oravcová, Marta -- Holko, Ivan
Somatic cell count and presence of mastitis pathogens in milk ewes. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 577. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 396--401. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 396--401. ISSN 1338-0230.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 217. ISBN 978-3-906813-93-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov
Haščík, Peter -- Bobko, Marek -- Weis, Ján -- Čuboň, Juraj
Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2024-6.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Structural investigation of humic acids of forest soils by pyrolysis-gas chromatography
Banach-Szott, Magdalena -- Debska, Bozena -- Tobiašová, Erika -- Pakula, Jaroslaw
Structural investigation of humic acids of forest soils by pyrolysis-gas chromatography. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 6 (2019), s. 4099--4107. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach
Illa, Ramakanth -- Ješko, Radek -- Silber, Robin -- Životský, Ondřej -- Mamulová Kutláková, Kateřina -- Matějová, Lenka -- Kolenčík, Marek -- Pištora, Jaromír -- Hamrle, Jaroslav
Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach. In Materials research bulletin. 117, (2019), s. 96--102. ISSN 0025-5408.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Stručný náčrt flóry a vegetácie fytogeografických celkov navštívených počas Floristického kurzu = A brief outline of the flora and vegetation of phytogeographical areas visited during the Floristic Course
Eliáš, Pavol -- Košťál, Jaroslav
Stručný náčrt flóry a vegetácie fytogeografických celkov navštívených počas Floristického kurzu = A brief outline of the flora and vegetation of phytogeographical areas visited during the Floristic Course. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2019, s. 11--18.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Súhrn významnejších nálezov a celkový prínos Floristického kurzu v Zlatých Moravciach k poznaniu flóry predmetného územia = A summary of the most significant findings and the overall contribution of the Floristic Course in Zlaté Moravce to the knowledge of the flora of the area concerned
Eliáš, Pavol -- Eliáš, Pavol
Súhrn významnejších nálezov a celkový prínos Floristického kurzu v Zlatých Moravciach k poznaniu flóry predmetného územia = A summary of the most significant findings and the overall contribution of the Floristic Course in Zlaté Moravce to the knowledge of the flora of the area concerned. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2019, s. 93--106.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Sucho ako fenomén znižujúci produktivitu plodín
Kovár, Marek
Sucho ako fenomén znižujúci produktivitu plodín. In Roľnícke noviny. 8, 25 (2019), s. 4--5. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Syntetické mikronutrienty vo výžive dospelých žien
Gažarová, Martina -- Pernišová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Krivosudská, Eleonóra
Syntetické mikronutrienty vo výžive dospelých žien.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 108--120. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
Požgajová, Miroslava -- Ďúranová, Hana -- Navrátilová, Alica -- Trakovická, Anna
Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 31--37. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain
Kuznetsova, Elena Anatoľjeva -- Shayapova, Ljudmila Vasiljevna -- Shuvaeva, Elena Gennadievna -- Brindza, Jan -- Kuznetsova, Elena Alexandrovna
Technologija chleba iz celogo dispergirovannogo zerna Tritikale = Technology of bread made of whole dispersed triticale grain. In Technology and the study of merchandise of innovative foodstuffs. 56, 3 (2019), s. 9--13. ISSN 2219-8466.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
The amino acid profile after addition of humic acids and phytobiotics into diet of broiler chicken
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Čuboň, Juraj -- Bobko, Marek -- Kačániová, Miroslava -- Arpášová, Henrieta -- Čech, Matej
The amino acid profile after addition of humic acids and phytobiotics into diet of broiler chicken. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 884--890. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The analysis of reproductive traits in population of the Slovak Spotted dairy cows
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril -- Kováčik, Anton
The analysis of reproductive traits in population of the Slovak Spotted dairy cows. In ASD 2019. Prague: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 18. ISBN 978-80-213-2950-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The backtest modification in piglet behavior test
Juhás, Peter -- Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Debrecéni, Ondrej -- Strapák, Peter
The backtest modification in piglet behavior test. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 55--61. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Mlček, Jiří -- Sochor, Jiří -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Hegedűsová, Alžbeta
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 735--743. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The content and quality of starch in different wheat varieties growing in experimental conditions
Valková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Žofajová, Alžbeta -- Havrlentová, Michaela
The content and quality of starch in different wheat varieties growing in experimental conditions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 462--466. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Rolinec, Michal -- Ivanišová, Eva -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 668. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The effect of bee products and probiotic on meat performance of broiler chickens
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Arpášová, Henrieta -- Čuboň, Juraj -- Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona
The effect of bee products and probiotic on meat performance of broiler chickens. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 1 (2019), s. 88--92. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Kisska, Peter -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Mamráková, Renáta -- Gálik, Branislav
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 16.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
The effect of locality on the grape pomace mineral content from the different locations of Slovakia
Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej
The effect of locality on the grape pomace mineral content from the different locations of Slovakia. In Agriculture & food. 7, (2019), s. 185--190. ISSN 1314-8591.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
The effect of locality on the grape pomace nutritional value from the different locations of Slovakia
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal
The effect of locality on the grape pomace nutritional value from the different locations of Slovakia. In Agriculture & food. 7, (2019), s. 282--288. ISSN 1314-8591.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
The effect of nutrition under hot conditions on the energy compensation of the pigs
Krčková, Andrea -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Juhás, Peter
The effect of nutrition under hot conditions on the energy compensation of the pigs. In 7th scientific day of animal breeding in Gödöllő, international conference, 22 November 2019. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 40. ISBN 978-963-269-865-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The effect of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) berries on parameters od quality raw cooked mead product
Bobko, Marek -- Kročko, Miroslav -- Haščík, Peter -- Tkáčová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Bobková, Alica -- Čuboň, Juraj -- Češkovič, Martin -- Pavelková, Adriana
The effect of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) berries on parameters od quality raw cooked mead product. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 366--369. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The effect of the slaughter weight on carcass composition, body measurements and veal quality of Holstein calves
Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Haščík, Peter -- Juhás, Peter
The effect of the slaughter weight on carcass composition, body measurements and veal quality of Holstein calves. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 5 (2019), s. 1235--1243. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The effect of urea addition on nutritive value of grape pomace silages
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej
The effect of urea addition on nutritive value of grape pomace silages. In NutriNET 2019. Brno: Tribun EU, 2019, s. 34--40. ISBN 978-80-263-1465-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The electrical conductivity of sheep's milk and the possibility of mastitis detection
Uhrinčať, Michal -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Ptáček, Martin -- Holko, Ivan
The electrical conductivity of sheep's milk and the possibility of mastitis detection. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 562--565. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The heatth benefits of wine grape cultivars - Furmint, Lipovina and Muškát žltý
Eftimová, Jarmila -- Eftimová, Zuzana -- Vaľovská, Ľudmila
The heatth benefits of wine grape cultivars - Furmint, Lipovina and Muškát žltý. In Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 1, 21 (2019), s. 7--13. ISSN 2585-9609.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle
Trakovická, Anna -- Vavrišínová, Klára -- Gábor, Michal -- Miluchová, Martina -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina
The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 12--18. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The impact of different weed control methods on weed infestation in maize (Zea mays L.)
Týr, Štefan
The impact of different weed control methods on weed infestation in maize (Zea mays L.). In Acta agriculturae serbica. 47 (2019), s. 51--59. ISSN 0354-9542.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
The impact of fluctuating light and salinity on photosynthesis and growth of radish plants
Kovár, Marek -- Živčák, Marek -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián
The impact of fluctuating light and salinity on photosynthesis and growth of radish plants. In Photosynthesis and hydrogen energy research for sustainability. Saint Peterburg: Institute of basic biological problems of the Russian Academy of Science, 2019, s. 133. ISBN 978-5-4386-1743-3 (brož.).
článok v zborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The impact of trace elements on the biomarkers in common carp
Kováčik, Anton -- Tomka, Marián -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Andreji, Jaroslav -- Fik, Martin -- Jambor, Tomáš -- Massanyi, Peter
The impact of trace elements on the biomarkers in common carp.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 35.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
The influence of sex and age on the slaughter indicators of standard: Vplyv pohlavia a veku na jatočné ukazovatele štandardných nutrií
Hanusová, Jana -- Miluchová, Martina -- Gábor, Michal
The influence of sex and age on the slaughter indicators of standard: Vplyv pohlavia a veku na jatočné ukazovatele štandardných nutrií.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 123--129. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
The interrelationships between aluminium, iron, and soil structure induced by biochar application
Juriga, Martin -- Michalski, Adam -- Šrank, Dušan
The interrelationships between aluminium, iron, and soil structure induced by biochar application. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 531--538. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The morphological changes of oviductal mucose in oestral cycle of sows
Šťastná, Danka -- Šťastný, Pavel -- Miluchová, Martina -- Gábor, Michal
The morphological changes of oviductal mucose in oestral cycle of sows. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 2 (2019), s. 34--41. ISBN 1336-9245 (online).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The nutritive value of grape pomace silages with urea addition
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav
The nutritive value of grape pomace silages with urea addition. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 24. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
The profile of fatty acid in chicken’ s meat after humic acid and phytobiotics application
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Arpášová, Henrieta -- Čuboň, Juraj -- Bobko, Marek -- Tkáčová, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Bučko, Ondřej
The profile of fatty acid in chicken’ s meat after humic acid and phytobiotics application. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 439--444. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The role of microRNSa in genome response to plant-Lepidoptera interaction
Ražná, Katarína -- Cagáň, Ľudovít
The role of microRNSa in genome response to plant-Lepidoptera interaction. In Plants-Basel. 8, 12 (2019), s. 2019. ISBN 2223-7747 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The therapeutic potential of the labdane diterpenoid forskolin
Salehi, Bahare -- Staniak, Mariola -- Czopek, Katarzyna -- Stepień, Anna -- Dua, Kamal -- Wadhwa, Ridhima -- Chellappan, Dinesh Kumar -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián -- Bhat, Namrata Ganesh -- Kumar, Nanjangud Venkatesh Anil -- Contreras, María del Mar -- Sharopov, Farukh -- Cho, William C. -- Sharifi-Rad, Javad
The therapeutic potential of the labdane diterpenoid forskolin. In Applied Science-Basel. 9, 19 (2019), s. 19. ISBN 2076-3417 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The use of Slovak spotted breed in suckler beef system
Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Juhás, Peter -- Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Obtulovič, Peter
The use of Slovak spotted breed in suckler beef system. In 7th scientific day of animal breeding in Gödöllő, international conference, 22 November 2019. Gödöllö: Szent István University, 2019, s. 76. ISBN 978-963-269-865-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Žiarovská, Jana -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav -- Kunová, Simona
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 138--149. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to serum biochemistry and oxidative status markers
Kováčik, Anton -- Tvrdá, Eva -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Tomka, Marián -- Tokárová, Katarína -- Andreji, Jaroslav -- Hleba, Lukáš -- Kováčiková, Eva -- Fik, Martin -- Čupka, Peter -- Nahacký, J. -- Massanyi, Peter
Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to serum biochemistry and oxidative status markers. In Biological trace element research. 188, 2 (2019), s. 494--507. ISSN 0163-4984.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Traces of Carpathanian wolf in genome of dogs
Moravčíková, Nina -- Simonová, Dominika -- Kasarda, Radovan
Traces of Carpathanian wolf in genome of dogs. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 462. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Transient heat waves may affect the photosynthetic capacity of susceptible wheat genotypes due to insufficient photosystem I photoprotection
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Botyanszká, Lenka -- Hauptvogel, Pavol -- Yang, Xinghong -- Misheva, Svetlana -- Hussain, Sajad -- Brestič, Marián
Transient heat waves may affect the photosynthetic capacity of susceptible wheat genotypes due to insufficient photosystem I photoprotection. In Plants-Basel. 8, 8 (2019), s. 2019. ISBN 2223-7747 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Trend vývoja genomického inbrídingu v populácii plemena lipican = The trend of genomic inbreeding in the population of Lipizzan breed
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Halo, Marko -- Horný, Michal -- Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora -- Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj
Trend vývoja genomického inbrídingu v populácii plemena lipican = The trend of genomic inbreeding in the population of Lipizzan breed. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 32--36. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Účinky a obsah zdraviu prospešných fenolových látok v rôznych druhoch červeného vína
Barboričová, Mária -- Krivosudská, Eleonóra -- Ferencová, Jana
Účinky a obsah zdraviu prospešných fenolových látok v rôznych druhoch červeného vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 229--234. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.)
Mňahončáková, Erika -- Hrúzová, Michaela -- Péterová, Noemi -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan
Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 52. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Účinok konzumácie horkých marhuľových semien na vybrané parametre zdravotného stavu konzumentov s hypercholesterolémiou: Effect of consumption of bitter apricot seeds on selected health parameters of hypercholesterolemia consuments
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Kováčik, Anton -- Mrázová, Jana -- Chlebo, Peter -- Kolesárová, Adriana
Účinok konzumácie horkých marhuľových semien na vybrané parametre zdravotného stavu konzumentov s hypercholesterolémiou: Effect of consumption of bitter apricot seeds on selected health parameters of hypercholesterolemia consuments.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 185--193. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta -- Chlebo, Peter -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 206--217. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Use of spectral reflectance method for monitoring of plant traits and drought stress effects in wheat
Filaček, Andrej -- Barboričová, Mária
Use of spectral reflectance method for monitoring of plant traits and drought stress effects in wheat.  In Actual environmental problems. Minsk : Belarusian State University. (2019), s. 156--157. ISBN 978-985-7224-89-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Utilization of cytochrome B-mitochondrial DNA in broiler rabbit selection
Parkányi, Vladimír -- Ondruška, Ľubomír -- Rafay, Ján -- Vašíček, Dušan -- Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Navrátilová, Alica
Utilization of cytochrome B-mitochondrial DNA in broiler rabbit selection. In Slovak journal of animal science. 52, 3 (2019), s. 111--118. ISSN 1337-9984.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Variability of morphological parameteres of Ramson (Allium ursinum L.)
Hrúzová, Michaela -- Mňahončáková, Erika -- Brindza, Jan
Variability of morphological parameteres of Ramson (Allium ursinum L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 227--229. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Variation in the performance and thermostability of photosystem II in European beech (Fagus sylvatica L.) provenances is influenced more by acclimation than by adaptation
Kurjak, Daniel -- Konôpková, Alena -- Kmeť, Jaroslav -- Macková, Miroslava -- Frýdl, Josef -- Živčák, Marek -- Palmroth, Sari -- Ditmarová, Ľubica -- Gömöry, Dušan
Variation in the performance and thermostability of photosystem II in European beech (Fagus sylvatica L.) provenances is influenced more by acclimation than by adaptation. In European Journal of Forest Research. 138, 1 (2019), s. 79--92. ISSN 1612-4669.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Variation of fruits morphometric parameters and bioactive compounds of Asimina triloba (L.) dunal germplasm collection
Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva
Variation of fruits morphometric parameters and bioactive compounds of Asimina triloba (L.) dunal germplasm collection. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 1--7. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Včelárstvo a poľnohospodárstvo
Chlebo, Róbert
Včelárstvo a poľnohospodárstvo. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 36--37. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Veterinárna a produkčná prax vo včelárstve
Toporčák, Juraj -- Chlebo, Róbert
Veterinárna a produkčná prax vo včelárstve. 2. vyd. Bratislava : Slovenský zväz včelárov, 2019. 200 s. Slovenská včela. ISBN 978-80-972725-3-1.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde I
Smatana, Jozef -- Týr, Štefan
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde I. In Naše pole. 23, 4 (2019), s. 32--34. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde II
Smatana, Jozef -- Týr, Štefan
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde II. In Naše pole. 23, 5 (2019), s. 42--44. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 136--142. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv dávok dusíka na výšku úrody a efektívnosť hnojenia kukurice siatej (Zea mays L.) = Effect of nitrogen doses on yield of corn and fertilization efficiency of maize (Zea mays L.)
Ducsay, Ladislav -- Drgoňa, Juraj -- Vicianová, Mária
Vplyv dávok dusíka na výšku úrody a efektívnosť hnojenia kukurice siatej (Zea mays L.) = Effect of nitrogen doses on yield of corn and fertilization efficiency of maize (Zea mays L.). In Agrochémia. 59, 2 (2019), s. 3--7. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 143--147. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv kombinácií minerálnych a organických hnojív s biouhlíkovým substrátom na pôdne vlatnosti a úrody slnečnice ročnej a zeleninovej papriky = The effect of combinations of mineral and organic fertilizers with biochar on the soil properties and sunflower and green pepper yields
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Vplyv kombinácií minerálnych a organických hnojív s biouhlíkovým substrátom na pôdne vlatnosti a úrody slnečnice ročnej a zeleninovej papriky = The effect of combinations of mineral and organic fertilizers with biochar on the soil properties and sunflower and green pepper yields. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 42--49. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov na lipidový profil u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami: Effect of milk and dairy products consumption on lipid profile in patients with cardiovascular diseases
Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana
Vplyv konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov na lipidový profil u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami: Effect of milk and dairy products consumption on lipid profile in patients with cardiovascular diseases.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 182--187. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vplyv konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov na koncentrácie sodíka v krvi probandov
Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta
Vplyv konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov na koncentrácie sodíka v krvi probandov.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 121--127. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv konzumácie suplementového teľacieho mäsa organickým selénom na selénový status dobrovoľníkov: The effect of consumption of supplementation veal with organic selenium on the selenium status of volunteers
Mrázová, Jana -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina
Vplyv konzumácie suplementového teľacieho mäsa organickým selénom na selénový status dobrovoľníkov: The effect of consumption of supplementation veal with organic selenium on the selenium status of volunteers.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 229--233. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vplyv mikroklimatických podmienok na hodnoty triasu koní = The effect of microclimate conditions on basic physiological indicators of horses
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Moravcová, Ľubomíra -- Maďarová, Ľudmila
Vplyv mikroklimatických podmienok na hodnoty triasu koní = The effect of microclimate conditions on basic physiological indicators of horses. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 27--31. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv nových riedidiel na pohyblivosť a viabilitu spermií králikov
Massányi, Martin -- Slanina, Tomáš -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter
Vplyv nových riedidiel na pohyblivosť a viabilitu spermií králikov.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), s. 137--140. ISBN 978-80-89738-19-9.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Vplyv nutričných faktorov na zmeny krvného tlaku a rozvoj hypertenzie u mladej dospelej populácie: Influence of nutritional factors on changes in blood pressure and development of hypertension in the young adult population
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Gluštíková, Adriána
Vplyv nutričných faktorov na zmeny krvného tlaku a rozvoj hypertenzie u mladej dospelej populácie: Influence of nutritional factors on changes in blood pressure and development of hypertension in the young adult population.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 130--135. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vplyv počtu somatických buniek na množstvo a zloženie mlieka dojníc v podmienkach praxe: The effect of somatic cell count on milk yield and its composition in dairy cows under practical condition
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Tvarožková, Kristína -- Mikláš, Šimon
Vplyv počtu somatických buniek na množstvo a zloženie mlieka dojníc v podmienkach praxe: The effect of somatic cell count on milk yield and its composition in dairy cows under practical condition.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 294--298. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vplyv postupnej dehydratácie na obsah asimilačných pigmentov v rastlinách sóje s aplikáciou inokulantov = Influence of progressive dehydration on the content of photosynthetic pigments in soybean with application of inoculants
Krivosudská, Eleonóra
Vplyv postupnej dehydratácie na obsah asimilačných pigmentov v rastlinách sóje s aplikáciou inokulantov = Influence of progressive dehydration on the content of photosynthetic pigments in soybean with application of inoculants. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 73--76. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko
Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 40--41. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv pravidelnej fyzickej aktivity na telesnú stavbu detí: Influence of regular physical activity on body building of children
Habánová, Marta -- Mečiarová, Lucia -- Holovičová, Mária
Vplyv pravidelnej fyzickej aktivity na telesnú stavbu detí: Influence of regular physical activity on body building of children.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 112--117. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv rastlinných kŕmnych aditív na úžitkovosť neprežúvavcov: prehľadová štúdia: The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Arpášová, Henrieta -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
Vplyv rastlinných kŕmnych aditív na úžitkovosť neprežúvavcov: prehľadová štúdia: The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), s. 312--319. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv ročníka na produkciu medonosných druhov rastlín: The impact of the year oh the honey plants production
Krivosudská, Eleonóra -- Gažarová, Martina
Vplyv ročníka na produkciu medonosných druhov rastlín: The impact of the year oh the honey plants production.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 194--198. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv selekcie na genóm slovenského teplokrvníka = Impact of selection on the Slovak Warmblood horse genome
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Halo, Marko -- Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora -- Candrák, Juraj
Vplyv selekcie na genóm slovenského teplokrvníka = Impact of selection on the Slovak Warmblood horse genome. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 48--52. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv suplementácie ľanového a slnečnicového oleja na obsah esenciálnych a zdraviu prospešných mastných kyselín v mäse jahniat
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Pšenková, Martina -- Kolláthová, Renata
Vplyv suplementácie ľanového a slnečnicového oleja na obsah esenciálnych a zdraviu prospešných mastných kyselín v mäse jahniat.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), s. 83--87. ISBN 978-80-89738-19-9.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Vplyv technologickej úpravy na nutričnú kvalitu vybraných druhov zeleniny: The impact of technological treatment on nutritional quality of selected vegetables
Kolesárová, Anna -- Zeleňáková, Lucia -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana
Vplyv technologickej úpravy na nutričnú kvalitu vybraných druhov zeleniny: The impact of technological treatment on nutritional quality of selected vegetables.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 175--184. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv tokajského vína na postprandiálnu glykémiu a inzulinémiu u mladých zdravých dospelých jedincov: Effect of Tokaj vine on postprandial glycaemia and insulinemia in young healthy adults
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Megyesy Eftimová, Zuzana -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Chlebo, Peter -- Brindza, Jan
Vplyv tokajského vína na postprandiálnu glykémiu a inzulinémiu u mladých zdravých dospelých jedincov: Effect of Tokaj vine on postprandial glycaemia and insulinemia in young healthy adults.  In Výživa a zdraví 2019. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav. (2019), s. 90--99. ISBN 978-80-87878-40-8.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vplyv účinku polyfenolov na vnútorné prostredie koní = Effect of polyfenols on te internal environment of horses
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Gálik, Branislav -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Strapáková, Eva -- Massányi, Martin
Vplyv účinku polyfenolov na vnútorné prostredie koní = Effect of polyfenols on te internal environment of horses. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 10--15. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv včelích produktov na jatočné parametre brojlerových kurčiat
Hrnčár, Cyril -- Frolová, Daniela -- Bujko, Jozef -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton
Vplyv včelích produktov na jatočné parametre brojlerových kurčiat. In Drůbežář. 13, 3 (2019), s. 8--10. ISSN 2464-5729.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv veku a pohlavia na jatočné parametre perličiek
Hrnčár, Cyril -- Hubová, Svetlana -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Bujko, Jozef
Vplyv veku a pohlavia na jatočné parametre perličiek.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 143--148. ISBN 978-80-552-2073-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv veku a pohlavia na jatočné parametre perličiek: The effect of age and sex on carcass parameters of guinea fowl
Hrnčár, Cyril -- Hubová, Svetlana -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Bujko, Jozef
Vplyv veku a pohlavia na jatočné parametre perličiek: The effect of age and sex on carcass parameters of guinea fowl.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 143--148. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv vysokej teploty na fotosyntetické prejavy rôznych odrôd pšenice = Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat
Chovanček, Erik -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Gašparovič, Kristína -- Ferencová, Jana -- Demová, Ivana -- Botyanszká, Lenka -- Kovár, Marek -- Hauptvogel, Pavol
Vplyv vysokej teploty na fotosyntetické prejavy rôznych odrôd pšenice = Effect of high temperature on photosynthetic responses of different varieties of wheat. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 49--52. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Všeobecná genetika - praktikum
Žiarovská, Jana -- Ražná, Katarína -- Štefúnová, Veronika
Všeobecná genetika - praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 103 s. ISBN 978-80-552-1974-5.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam
Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter
Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 91 s. ISBN 978-80-552-1962-2.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Vyhodnotenie konzumácie ovocia v okruhu učiteľov na Slovensku
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Vyhodnotenie konzumácie ovocia v okruhu učiteľov na Slovensku.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 185--189. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vyhodnotenie konzumácie zeleniny v okruhu učiteľov na Slovensku
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Vyhodnotenie konzumácie zeleniny v okruhu učiteľov na Slovensku.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 190--195. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vyhodnotenie poznatkov o využívaní tonizujúcich rastlín: Evaluation of knowledge about the use of tonic plants
Habán, Miroslav -- Janech, Viliam -- Macák, Milan -- Habánová, Marta
Vyhodnotenie poznatkov o využívaní tonizujúcich rastlín: Evaluation of knowledge about the use of tonic plants.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 98--102. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vyhodnotenie sledovaných obsahov ťažkých kovov v rieke Nitra za obdobie 10 rokov na jej modelovom profile
Vrábelová, Iveta -- Píš, Andrej -- Šlágorová, Kristína -- Straňák, Jozef
Vyhodnotenie sledovaných obsahov ťažkých kovov v rieke Nitra za obdobie 10 rokov na jej modelovom profile. In Študentská vedecká konferencia 2019. (2019), s. 69--75.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny
Straňák, Jozef -- Gális, Marek -- Píš, Andrej -- Domčeková, Marcela -- Vrábelová, Iveta -- Ličková, Katarína -- Straňák, Štefan -- Záhorský, Maroš -- Šlágorová, Kristína
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny. In Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, s. 2019.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku
Bečka, David -- Bokor, Peter -- Vašák, Jan -- Mikšík, Vlastimil
Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku. In Agromanuál. 14, 6 (2019), s. 66--67. ISSN 1801-7673.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie
Margetín, Milan -- Šutý, Július -- Šulko, Kamil -- Oravcová, Marta -- Janíček, Martin -- Pavlík, Ivan
Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 14--17. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Výstava Kôň 2019 - Trenčín - Nozdrkovce
Polyaková, Lenka
Výstava Kôň 2019 - Trenčín - Nozdrkovce. In Svet koní. 18, 3 (2019), s. 12. ISSN 1338-3019.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Využitie stimulačných látok pri pestovaní jačmeňa siateho jarného = Usage of stimulating substances for growing of spring barley
Candráková, Eva
Využitie stimulačných látok pri pestovaní jačmeňa siateho jarného = Usage of stimulating substances for growing of spring barley. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 11--14. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Využitie systému Heatime RuminAct pri detekcii ruje plemeníc
Strapák, Peter -- Mičiaková, Mária -- Máchal, Pavel -- Chládek, Gustav -- Strapáková, Eva -- Rečková, Zuzana
Využitie systému Heatime RuminAct pri detekcii ruje plemeníc. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita, 2019. 108 s. ISBN 978-80-7509-663-0.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Mistríková, Ingrid -- Zvercová, Dominika
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 12. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Význam bobuľového ovocia pre zdravie
Eftimová, Zuzana -- Eftimová, Jarmila -- Vaľovská, Jana
Význam bobuľového ovocia pre zdravie. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 9--12. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia
Habánová, Marta -- Habán, Miroslav -- Macák, Milan
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 51. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článok v zborníkuPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach
Ducsay, Ladislav
Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach. In Roľnícke noviny. 90, 6 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vzťah medzi počtom somatických buniek, produkciou mlieka, jeho zložením a technologickou kvalitou: Relationship between somatic cell count, milk production, composition and technological quality of milk
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Vršková, Martina
Vzťah medzi počtom somatických buniek, produkciou mlieka, jeho zložením a technologickou kvalitou: Relationship between somatic cell count, milk production, composition and technological quality of milk.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 211--214. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Wheat (Triticum aestivum l.) production under drought and heat stress – adverse effects, mechanisms and mitigation: A review
EL Sabagh, Ayman -- Hossain, Akbar -- Barutçular, Celaleddin -- Islam, Mohammad Sohidul -- Awan, Shahid Iqbal -- Galal, Abdelnasser A. -- Iqbal, Muhammad Aamir -- Sytar, Oksana -- Yildirim, Mehmet -- Meena, Ramawatar Swaroop -- Fahad, Shah -- Najeeb, Ullah -- Konuşkan, Ömer -- Habib, Rabia A. -- Llanes, Analía -- Hussain, Saddam -- Farooq, Muhammad Umer -- Hasanuzzaman, Mirza -- Abdelaal, Khaled A.A. -- Hafez, Y. M. -- Çiğ, Fatih -- Saneoka, Hirofumi
Wheat (Triticum aestivum l.) production under drought and heat stress – adverse effects, mechanisms and mitigation: A review. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 4 (2019), s. 8307--8332. ISSN 1589-1623.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Will the nutrient content in biochar be reflected by their higher content of corn organs?
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Polláková, Nora -- Juriga, Martin -- Jonczak, Jerzy
Will the nutrient content in biochar be reflected by their higher content of corn organs?. In Journal of Elementology. 24, 2 (2019), s. 525--537. ISSN 1644-2296.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Wine as a potential source of probiotic bacteria
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita -- Ivanišová, Eva
Wine as a potential source of probiotic bacteria. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 89--93. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia
Halo, Marko
Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 24. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Základné chemické vlastnosti pôd obrábaných konvenčnými a minimalizačnými technológiami
Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Základné chemické vlastnosti pôd obrábaných konvenčnými a minimalizačnými technológiami. In Pedologické dny 2019. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 70.
článok v zborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Základy biologickej bezpečnosti: praktikum
Žiarovská, Jana
Základy biologickej bezpečnosti: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 s. ISBN 978-80-552-1993-6.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Základy udržateľného poľnohospodárstva
Macák, Milan -- Smatana, Jozef
Základy udržateľného poľnohospodárstva. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 197 s. ISBN 978-80-552-2031-4.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019: book of abstracts of 11th Congress of Slovak Botanical Society
Eliáš, Pavol
Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019: book of abstracts of 11th Congress of Slovak Botanical Society. Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019. ISBN 978-80-552-2032-1.
zborníkRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Zdravé jahňacie mäso nielen na Veľkú noc
Margetín, Milan
Zdravé jahňacie mäso nielen na Veľkú noc. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 25--26. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zdravotné a nutričné aspekty gravidných žien: Health and nutritional aspects of pregnant women
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Kocianová, Erika -- Juríková, Tünde
Zdravotné a nutričné aspekty gravidných žien: Health and nutritional aspects of pregnant women.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 52--60. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Zdravotné benefity vín z vinohradníckej oblasti Tokaj
Eftimová, Zuzana
Zdravotné benefity vín z vinohradníckej oblasti Tokaj. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 62--64. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina
Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa. In Slovenský chov. 24, 5 (2019), s. 40--41. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zdravotný stav obilnín v roku 2019
Hudec, Kamil
Zdravotný stav obilnín v roku 2019. In Naše pole. 23, 11 (2019), s. 24--26. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zhodnotenie biochemických parametrov krvi vo vzťahu k pohlaviu, veku a diagnóze choroby (súvisiacej s výživou): Evaluation of blood biochemical parameters in relation to gender, age and disease diagnosis (nutrition-related)
Gažarová, Martina -- Leváková, Ľudmila
Zhodnotenie biochemických parametrov krvi vo vzťahu k pohlaviu, veku a diagnóze choroby (súvisiacej s výživou): Evaluation of blood biochemical parameters in relation to gender, age and disease diagnosis (nutrition-related).  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 82--97. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Zhodnotenie indexu telesnej hmotnosti ako indikátora obezity vo vzťahu k iným antropometrickým parametrom: Assessment of the body mass index as an obesity indicator related toother anthropometric parameters
Gažarová, Martina -- Galšneiderová, Mária -- Chlebová, Zuzana -- Mečiarová, Lucia -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta -- Kolesárová, Anna -- Krivosudská, Eleonóra
Zhodnotenie indexu telesnej hmotnosti ako indikátora obezity vo vzťahu k iným antropometrickým parametrom: Assessment of the body mass index as an obesity indicator related toother anthropometric parameters.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 61--69. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Zhodnotenie pitného režimu vo vybranej skupine osôb
Mrázová, Jana -- Petriľáková, Andrea -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Habánová, Marta
Zhodnotenie pitného režimu vo vybranej skupine osôb.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 243--249. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Zhodnotenie zdravotného stavu mliečnej žľazy bahníc počas laktácie: somatické bunky a patogény: Evaluation of the health status of udder ewes during lactation: somatic cells and pathogens
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Hleba, Lukáš -- Mačuhová, Lucia
Zhodnotenie zdravotného stavu mliečnej žľazy bahníc počas laktácie: somatické bunky a patogény: Evaluation of the health status of udder ewes during lactation: somatic cells and pathogens.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 67--71. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej
Kováčik, Peter
Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej. In Naše pole. 23, 7 (2019), s. 22--24. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zmeny krvného tlaku vplyvom konzumácie 100 % šťavy mix: Changes of blood pressure by the impact of 100% mix juice consumption
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Chlebová, Zuzana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Schwarzová, Marianna -- Chlebo, Peter
Zmeny krvného tlaku vplyvom konzumácie 100 % šťavy mix: Changes of blood pressure by the impact of 100% mix juice consumption.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 130--135. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
45 years of implemetation program about conservation and use of agrobiodiversity in the Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety and Departement of Genetics and Plant Breeding at the Slovak University of Agriculture in Nitre
Brindza, Jan -- Miko, Marián -- Gažo, Ján
45 years of implemetation program about conservation and use of agrobiodiversity in the Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety and Departement of Genetics and Plant Breeding at the Slovak University of Agriculture in Nitre. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 20--21. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti