Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 5

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission
Rižija, Elena -- Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Buchkina, Natalya P.
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission. In Biologia. 74, 12 (2020), s. 1--12. ISSN 0006-3088.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Podrobnosti
Plasticity of photosynthetic processes and the accumulation of secondary metabolites in plants in response to monochromatic light environments: A review
Landi, Marco -- Živčák, Marek -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián -- Allachverdijev, Sulejman I.
Plasticity of photosynthetic processes and the accumulation of secondary metabolites in plants in response to monochromatic light environments: A review. In Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics. 1861, 148131 (2020), s. 2. ISSN 0005-2728.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Potential of karrikins as novel plant growth regulators in agriculture
Antala, Michal -- Sytar, Oksana -- Rastogi, Anshu -- Brestič, Marián
Potential of karrikins as novel plant growth regulators in agriculture. In Plants-Basel. 9, 1 (2020), s. 1--13. ISBN 2223-7747 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka
Makovický, Pavol -- Nagy, M. -- Margetín, Milan
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka. In Agritech science. 14, 1 (2020), s. 1--5. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny
Straňák, Jozef -- Gális, Marek -- Píš, Andrej -- Domčeková, Marcela -- Vrábelová, Iveta -- Ličková, Katarína -- Straňák, Štefan -- Záhorský, Maroš -- Šlágorová, Kristína
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny. In Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2020, s. 8--12.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti