Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

SYTAR, O. -- BRÜCKOVÁ, K. -- KOVÁR, M. -- ŽIVČÁK, M. -- HEMMERICH, I. -- BRESTIČ, M. Nondestructive detection and biochemical quantification of buckwheat leaves using visible (VIS) and near-infrared (NIR) hyperspectral reflectance imaging: Nedeštrukčná detekcia a biochemická kvantifikácia listov pohánky s využitím hyperspektrálneho zobrazovania s reflektanciou vo viditeľnej (VIS) a blízkej infračervenej (NIR) oblasti.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 4 (2017), p. 864--878. ISSN 1332-9049.

Original name: Nondestructive detection and biochemical quantification of buckwheat leaves using visible (VIS) and near-infrared (NIR) hyperspectral reflectance imaging: Nedeštrukčná detekcia a biochemická kvantifikácia listov pohánky s využitím hyperspektrálneho zobrazovania s reflektanciou vo viditeľnej (VIS) a blízkej infračervenej (NIR) oblasti
Written by (author): Dr. Oksana Sytar, PhD. (17%)
Ing. Klaudia Brücková (17%)
Ing. Marek Kovár, PhD. (17%)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (17%)
Irene Hemmerich (17%)
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (15%)
Department: Department of Plant Physiology
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: University of Zagreb
Place of publishing: Zagreb
Year of release: 2017
URL:
Nature of article:
Volume no. (year): 18
Periodical number within the volume: 4
Part number:
Starting page: 864
Up to page: 878
Number of pages: 15
UT code by Web of Science:
Electronic collection: Journal of Central European Agriculture.
Original language: English
Publication category: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Key words: slovak: kyselina chlorogénová, fyziológia rastlín, pohánka, listy, chlorofyl
Year of submission: 2017
 
Entry made by: Dr. Oksana Sytar, PhD.
Last change: 31. 03. 2018, 22:20 (???)

Source specification:

Journal of Central European Agriculture. Zagreb: JCEA, 2012. ISSN 1332-9049.

Original name: Journal of Central European Agriculture.
English name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISSN: 1332-9049
Publisher: JCEA
Place of publishing: Zagreb
Issue and volume number:
Year of publication: 2012
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection: electronic version
Entry:
Original language:
Publication category:
 
Entry made by: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Last change: 12. 04. 2013, 05:34 (???)