Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

IGAZ, D. -- HORÁK, J. -- DOMANOVÁ, J. -- ŠIMANSKÝ, V. -- RODNÝ, M. -- TÁRNÍK, A. Vplyv aplikácie jednorázovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).

Original name: Vplyv aplikácie jednorázovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente
English name:
Written by (author): doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. (17%)
Ing. Ján Horák, PhD. (17%)
Ing. Jana Domanová, PhD. (17%)
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD. (17%)
Marek Rodný (17%)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (15%)
Department: Department of Biometeorology and Hydrology
Department of Soil Science
Kind of publication: article in a proceedings
Collection: Hydrologie malého povodí 2017
Nature of article:
Part number:
Starting page:
Up to page:
Number of pages:
UT code by Web of Science:
Original language: Slovak
Publication category: BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: hydrofyzikálne vlastnosti pôd, pôdna voda, pH (pôdy), pôdy, biouhlie
Year of submission: 2017
Year of transmission:
 
Entry made by: doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Last change: 09. 06. 2018, 22:20 (???)

Source specification:

Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).

Original name: Hydrologie malého povodí 2017
English name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-87117-15-6 (brož.)
Publisher:
Place of publishing: Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR
Issue and volume number:
Year of publication:
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission:
Last change: 25. 05. 2017, 10:23 (???)