Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POSPIŠIL, R. Výroba bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 88, 17 (2017), s. 12--13. ISSN 1335-440X.

Originální název: Výroba bielkovinových objemových krmív
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (100%)
Pracoviště: Katedra rastlinnej výroby
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny.
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 88
Číslo periodika v rámci svazku: 17
Rok vydání: 2017
Od strany: 12
Do strany: 13
Počet stran: 2
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: bielkovinové krmivá, krmivá, výživa rastlín, senáž, silážovanie, sušina
Rok uplatnění: 2017
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Poslední změna: 31. 03. 2018, 22:20 (???)

Bližší určení zdroje:

Roľnícke noviny. Bratislava: ISSN 1335-440X.

Originální název: Roľnícke noviny.
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1335-440X
Stát vydavatele:
Místo vydání: Bratislava
Vydavatel: Esprit Press
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Poslední změna: 12. 04. 2013, 05:31 (???)