Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POSPIŠIL, R. Výroba bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 88, 17 (2017), s. 12--13. ISSN 1335-440X.

Originálny názov: Výroba bielkovinových objemových krmív
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (100%)
Pracovisko: Katedra rastlinnej výroby
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny.
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 88
Číslo periodika v rámci zväzku: 17
Rok vydania: 2017
Od strany: 12
Do strany: 13
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bielkovinové krmivá, krmivá, výživa rastlín, senáž, silážovanie, sušina
Rok uplatnenia: 2017
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Posledná zmena: 31. 03. 2018, 22:20 (???)

Bližšie určenie zdroja:

Roľnícke noviny. Bratislava: ISSN 1335-440X.

Originálny názov: Roľnícke noviny.
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-440X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Esprit Press
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Posledná zmena: 12. 04. 2013, 05:31 (???)