Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

BLAŠKA, J. -- GAŠPARÍK, J. -- ŠMEHÝL, P. -- KOMOVÁ, P. -- DEBRECÉNI, O. -- BUČKO, O. -- GONDEKOVÁ, M. Porovnanie základných chemických parametrov Musculus semimembranosus diviaka lesného (Sus scrofa) a mangalice = The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, p. 30--32. ISBN 978-80-552-1678-2.

Original name: Porovnanie základných chemických parametrov Musculus semimembranosus diviaka lesného (Sus scrofa) a mangalice = The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa
English name: The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa
Written by (author): Ing. Jakub Blaška (16%)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (14%)
Ing. Peter Šmehýl, PhD. (14%)
Ing. Petra Lípová (14%)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (14%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (14%)
Martina Gondeková (14%)
Department: Department of Poultry Science and Small Farm Animals
Department of Animal Husbandry
Kind of publication: article in a proceedings
Collection: Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017
Nature of article:
Part number:
Starting page: 30
Up to page: 32
Number of pages: 3
UT code by Web of Science:
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: tukové tkanivo, diviaky, chemické vlastnosti, mangalica (ošípané), svaly
Year of submission: 2017
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Jakub Blaška
Last change: 01. 07. 2017, 22:20 (???)

Source specification:

DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 193 p. ISBN 978-80-552-1678-2.

Original name: Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017
English name: Meat quality
Editor: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (50%)
Ing. Iveta Vavríková (50%)
Department: Department of Animal Husbandry
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-552-1678-2
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Issue and volume number:
Year of publication: 2017
Issue number: 1
Number of pages: 193
Kind of collection:
Entry:
Original language: Slovak
Publication category: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Key words: slovak: hospodárske zvieratá, mikrobiologická kvalita, mäso, jatočná výťažnosť, plemenná hodnota, mäsové výrobky, jatočné telá, potraviny
Year of submission: 2017
 
Entry made by: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Last change: 08. 07. 2017, 22:20 (???)