Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

BUČKO, O. -- LEHOTAYOVÁ, A. -- KOMOVÁ, P. -- MRÁZOVÁ, J. -- DEBRECÉNI, O. -- MLYNEKOVÁ, E. -- IMRICH, I. Efekt rastovej intenzity ošípaných na parametre jatočnej hodnoty a kvalitu bravčového mäsa s ohľadom na pohlavie = Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, p. 50--53. ISBN 978-80-552-1678-2.

Original name: Efekt rastovej intenzity ošípaných na parametre jatočnej hodnoty a kvalitu bravčového mäsa s ohľadom na pohlavie = Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs
English name: Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs
Written by (author): Ing. Ondřej Bučko, PhD. (16%)
Ing. Andrea Lehotayová, PhD. (14%)
Ing. Petra Lípová (14%)
RNDr. Jana Mrázová, PhD. (14%)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (14%)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (14%)
Ing. Ivan Imrich, PhD. (14%)
Department: Department of Veterinary Sciences
Department of Animal Husbandry
Department of Human Nutrition
Kind of publication: article in a proceedings
Collection: Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017
Nature of article:
Part number:
Starting page: 50
Up to page: 53
Number of pages: 4
UT code by Web of Science:
Original language: Slovak
Publication category: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: bravčové mäso, rast živočíchov, pohlavie živočíchov, ošípané, jatočná výťažnosť, kvalita živočíšnych produktov
Year of submission: 2017
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Ondřej Bučko, PhD.
Last change: 08. 07. 2017, 22:20 (???)

Source specification:

DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 193 p. ISBN 978-80-552-1678-2.

Original name: Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017
English name: Meat quality
Editor: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (50%)
Ing. Iveta Vavríková (50%)
Department: Department of Animal Husbandry
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-552-1678-2
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Issue and volume number:
Year of publication: 2017
Issue number: 1
Number of pages: 193
Kind of collection:
Entry:
Original language: Slovak
Publication category: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Key words: slovak: hospodárske zvieratá, mikrobiologická kvalita, mäso, jatočná výťažnosť, plemenná hodnota, mäsové výrobky, jatočné telá, potraviny
Year of submission: 2017
 
Entry made by: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Last change: 08. 07. 2017, 22:20 (???)