Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

BABOŠOVÁ, M. -- NOSKOVIČ, J. -- IVANIČ PORHAJAŠOVÁ, J. -- RAKOVSKÁ, A. Time and place changes concentration of nitrite nitrogen in the Southwestern part of the Slovak Republic.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), p. 41--44. ISSN 1336-9245. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/348.

Original name: Time and place changes concentration of nitrite nitrogen in the Southwestern part of the Slovak Republic
English name:
Written by (author): Ing. Mária Babošová, PhD. (25%)
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc. (25%)
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD. (25%)
RNDr. Alena Rakovská, CSc. (25%)
Department: Department of Environment and Zoology
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Year of release: 2017
URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/348
Nature of article:
Volume no. (year): 20
Periodical number within the volume: 2
Part number:
Starting page: 41
Up to page: 44
Number of pages: 4
UT code by Web of Science:
Electronic collection: Acta fytotechnica et zootechnica.
Original language: Slovak
Publication category: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Key words: slovak: prírodné zdroje, voda, dusitany, dusík, ekosystémy, potoky, kvalita životného prostredia, prietoky, kvalita vody
Year of submission: 2017
 
Entry made by: Ing. Mária Babošová, PhD.
Last change: 25. 11. 2017, 22:20 (???)

Source specification:

Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. ISSN 1336-9245.

Original name: Acta fytotechnica et zootechnica.
English name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISSN: 1336-9245
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Issue and volume number:
Year of publication: 2003
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection: electronic version
Entry:
Original language:
Publication category:
 
Entry made by: Ing. Eva Hazuchová, PhD.
Last change: 07. 12. 2013, 22:22 (???)