Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FILOVÁ, A. -- KRIVOSUDSKÁ, E. Improved taxanes production in callus cultures of Taxus baccata L. In Research journal of agricultural science. 49, 1 (2017), s. 3--11. ISSN 2066-1843.

Originálny názov: Improved taxanes production in callus cultures of Taxus baccata L.
Autor: Ing. Angela Filová, PhD. (50%)
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra fyziológie rastlín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Research journal of agricultural science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 49
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2017
Od strany: 3
Do strany: 11
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: organické zlúčeniny, fytotoxíny, alkaloidy, fytohormóny, kalusové kultúry, tis, rastlinné pletivá
Rok uplatnenia: 2017
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Angela Filová, PhD.
Posledná zmena: 09. 03. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Research journal of agricultural science. Timişoara: ISSN 2066-1843.

Originálny názov: Research journal of agricultural science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2066-1843
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Timişoara
Vydavateľ: Agroprint
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 09. 03. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)