Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

ŠIMANSKÝ, V. Môže byť biouhlie efektívny nástroj zlepšovania pôdnych vlastností aj v rámci SR?. In Naše pole. 21, 6 (2017), p. 42--43. ISSN 1335-2466.

Original name: Môže byť biouhlie efektívny nástroj zlepšovania pôdnych vlastností aj v rámci SR?
English name:
Written by (author): doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD. (100%)
Department: Department of Soil Science
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Naše pole.
Nature of article:
Volume no. (year): 21
Periodical number within the volume: 6
Year of publication: 2017
Starting page: 42
Up to page: 43
Number of pages: 2
UT code by Web of Science:
Original language: Slovak
Publication category: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: pyrolýza, vlastnosti pôd, pedológia, pôdna organická hmota, biouhlie, pôdna reakcia, pôdna úrodnosť
Year of submission: 2017
Year of transmission:
 
Entry made by: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Last change: 16. 09. 2017, 22:20 (???)

Source specification:

Naše pole. Piešťany: ISSN 1335-2466.

Original name: Naše pole.
English name:
Name in Slovak:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN: 1335-2466
Country of publisher:
Place of publishing: Piešťany
Publisher: Združenie Naše pole
URL:
Original language:
Publication category:
Description in original language:
Description in English:
Description in Slovak:
 
Entry made by: prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Last change: 12. 04. 2013, 05:31 (???)