Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KNOTEKOVÁ, Ľ. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. Mal d 1.03A expression changes during ripening. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.

Original name: Mal d 1.03A expression changes during ripening
Written by (author): Ľudmila Knoteková (34%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (33%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (33%)
Department: Department of Genetics and Plant Breeding
Department of Food Hygiene and Safety
Kind of publication: article in a proceedings
Collection: Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017
Nature of article:
Part number:
Starting page:
Up to page:
Number of pages:
UT code by Web of Science:
Original language: English
Publication category: AFL Postery z domácich konferencií
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: fyziológia rastlín, ovocie, odrody, výživa rastlín, alergény, imunoglobulíny, jablká
Year of submission: 2017
Year of transmission:
 
Entry made by: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Last change: 30. 09. 2017, 22:20 (???)

Source specification:

TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1669-0.

Original name: Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017
Editor: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (20%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (20%)
Ing. Katarína Zbyňovská, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (20%)
Dominik Hollý (20%)
Department: Department of Animal Physiology
Department of Chemistry
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-552-1669-0
Publisher: Slovak University of Agriculture
Place of publishing: Nitra
Issue and volume number:
Year of publication: 2017
Issue number: 1
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language: English
Publication category: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Key words: slovak: rastlinné biotechnológie, molekulárne biotechnológie, živočíšne biotechnológie, potraviny, bezpečnosť potravín, potravinárske suroviny, kvalita potravín
Year of submission: 2017
 
Entry made by: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Last change: 05. 08. 2017, 22:20 (???)