Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KNOTEKOVÁ, Ľ. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. Mal d 1.03A expression changes during ripening. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.

Originální název: Mal d 1.03A expression changes during ripening
Autor: Ľudmila Knoteková (34%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (33%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFL Postery z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: fyziológia rastlín, ovocie, odrody, výživa rastlín, alergény, imunoglobulíny, jablká
Rok uplatnění: 2017
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Poslední změna: 30. 09. 2017, 22:20 (???)

Bližší určení zdroje:

TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1669-0.

Originální název: Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017
Editor: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (20%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (20%)
Ing. Katarína Zbyňovská, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (20%)
Dominik Hollý (20%)
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra chémie
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-552-1669-0
Nakladatel: Slovak University of Agriculture
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2017
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Klíčová slova: slovenština: rastlinné biotechnológie, molekulárne biotechnológie, živočíšne biotechnológie, potraviny, bezpečnosť potravín, potravinárske suroviny, kvalita potravín
Rok uplatnění: 2017
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Poslední změna: 05. 08. 2017, 22:20 (???)