Department of Mathematics (FEM) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 37

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Actual problems of solving applied tasks
Matušek, Vladimír
Aktuálne problémy pri riešení aplikovaných úloh: Actual problems of solving applied tasks.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 29--34. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/matusek.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Analysis of selected operating fluids of vehicles
Záležák, Zoltán -- Bernát, Rastislav -- Kecskés, Norbert
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles.  In DIAGO 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), p. 246--251. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Biopotraviny v strave vysokoškolských študentov (prípadová štúdia): Biofood in nourishment of university students (case study)
Országhová, Dana -- Fľak, Pavel
Biopotraviny v strave vysokoškolských študentov (prípadová štúdia): Biofood in nourishment of university students (case study).  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 42--50. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/orszaghova-flak.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Comparative assessment of factors determining the decision-making of respondents
Pietriková, Miriam -- Országhová, Dana
Comparative assessment of factors determining the decision-making of respondents.  In Aplimat 2019. Bratislava : Slovenská technická univerzita. (2019), p. 923--931. ISBN 978-80-227-4884-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Comparison of exam results in Mathematics at Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra
Matušek, Vladimír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Comparison of exam results in Mathematics at Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra. In Mathematics in education, research and applications. 5, 2 (2019), p. 78--83. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Decision-making of students for their professional career in financial and insurance practice
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Pietriková, Miriam -- Kecskés, Norbert
Decision-making of students for their professional career in financial and insurance practice. In Mathematics in education, research and applications. 5, 1 (2019), p. 38--42. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods
Kuťka Hlozáková, Tímea -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Drábeková, Janka
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 477--481. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Development prospects of e-learning modules at portal of universities
Tóthová, Darina -- Országhová, Dana -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Fabuš, Juraj
Development prospects of e-learning modules at portal of universities. In EDULEARN 19. (2019), p. 6225--6232.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Differential equations in mathematics education at the Faculty of Engineering SUA in Nitra
Pechočiak, Tomáš
Differential equations in mathematics education at the Faculty of Engineering SUA in Nitra. In Mathematics in education, research and applications. 5, 2 (2019), p. 93--97. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Differential equations in university education
Pechočiak, Tomáš -- Kecskés, Norbert -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Differential equations in university education.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 3756--3763. ISBN 978-84-09-14755-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Ekogramotnosť a udržateľnosť - nové vízie reality a výzvy v reforme školstva
Pechočiaková Svitačová, Eva -- Pechočiak, Tomáš
Ekogramotnosť a udržateľnosť - nové vízie reality a výzvy v reforme školstva. In Academia. 30, 2 (2019), p. 4--15. ISSN 1335-5864.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
E-learning courses in the process of acquisition and development of digital competences
Országhová, Dana -- Tóthová, Darina -- Horváthová, Jarmila -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
E-learning courses in the process of acquisition and development of digital competences.  In People, planrt and profit: Sustainable business and society. Gödöllő : Szent István University. (2019), p. 185--191. ISBN 978-963-269-881-6. URL: https://dx.doi.org/10.17626/dBEM.ICoM.P01.2019.p027.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Evaluation incomes from entrepreneurship with property of regional self-government (case study of Slovak Republic)
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Papcunová, Viera -- Országhová, Dana
Evaluation incomes from entrepreneurship with property of regional self-government (case study of Slovak Republic).  In People, planrt and profit: Sustainable business and society. Gödöllő : Szent István University. (2019), p. 99--105. ISBN 978-963-269-881-6. URL: https://dx.doi.org/10.17626/dBEM.ICoM.P01.2019.p015.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Evaluation of incomes from enterpreneurship with property of regional self-government
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Papcunová, Viera -- Országhová, Dana
Evaluation of incomes from enterpreneurship with property of regional self-government. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, p. 99--105. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Evaluation of specific integrals by differentiation
Kecskés, Norbert
Evaluation of specific integrals by differentiation. In Mathematics in education, research and applications. 5, 2 (2019), p. 98--103. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Evaluation of the development of price in the production of selected commodities in the Slovak republic
Hudáková, Monika -- Farkašová, Mária
Evaluation of the development of price in the production of selected commodities in the Slovak republic. In ICoM 2019 - People, planet and profit: Sustainable business and society. Vol. 2. Gödöllö: Szent István University, 2019, p. 43--51. ISBN 978-963-269-882-3.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Financial And insurance mathematics as a part of mathematics university education
Hornyák Gregáňová, Radomíra
Finančná a poistná matematika ako súčasť matematického univerzitného vzdelávania: Financial and insurance mathematics as a part of mathematics university education.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 23--28. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/hornyak-greganova.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Future managers knowledge and competences in the context of university mathematics education
Országhová, Dana
Future managers knowledge and competences in the context of university mathematics education.  In Modern technologies in education. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. (2019), p. 84--105. ISBN 978-83-946765-5-1. URL: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/mono2019_2.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Geogebra and graphical solution of linear programming tasks
Drábeková, Janka
Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania: Geogebra and graphical solution of linear programming tasks.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 5--11. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/drabekova.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Knowledge of mathematics at the Slovak University of Agriculture in Nitra in the context of history of planar curves
Baraníková, Helena -- Horváthová, Jarmila
Knowledge of mathematics at the Slovak University of Agriculture in Nitra in the context of history of planar curves. In Mathematics in education, research and applications. 5, 2 (2019), p. 69--77. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Limit of a function of one real variable and its graphic presentation
Országhová, Dana -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Limita funkcie s jednou reálnou premennou a jej grafické znázornenie: Limit of a function of one real variable and its graphic presentation.  In DIDMATTECH 2019 – XXXII. proceedings – new methods and technologies in education and practice. Trnava : Trnavská univerzita. (2019), p. 1--6. ISBN 978-50-568-0398-1. URL: http://didmattech.truni.sk/2019/?proceedings.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Matematika s aplikáciami.
Országhová, Dana -- Farkašová, Mária -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Pechočiak, Tomáš -- Matušek, Vladimír -- Kecskés, Norbert -- Drábeková, Janka
Matematika s aplikáciami. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 209 p. ISBN 978-80-552-2046-8.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Mathematical education at the Faculty of Economics and Management of the Slovak university of agriculture in Nitra: present and perspectives
Országhová, Dana
Matematické vzdelávanie na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: súčasnosť a perspektívy = Mathematical education at the Faculty of Economics and Management of the Slovak university of agriculture in Nitra: present and perspectives. In ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. Nadlac: Ivan Krasko, 2019, p. 58--65. ISBN 978-973-107-149-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
O používaní elektronických prostriedkov a nástrojov v matematickom univerzitnom vzdelávaní
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Országhová, Dana
O používaní elektronických prostriedkov a nástrojov v matematickom univerzitnom vzdelávaní. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2019. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, p. 12--17. ISBN 978-80-7435-747-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Operational program Effective public administration in conditions of Slovak Regions
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Országhová, Dana
Operačný program Efektívna verejná správa v podmiekach regiónov Slovenska: Operational program Effective public administration in conditions of Slovak Regions.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 264--271. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Planar and spatial formations in mathematics in terms of their development and teaching at SUA in Nitra
Baraníková, Helena
Rovinné a priestorové útvary v matematike z pohľadu ich vývoja a výučby na SPU v Nitre = Planar and spatial formations in mathematics in terms of their development and teaching at SUA in Nitra. In ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. Nadlac: Ivan Krasko, 2019, p. 71--84. ISBN 978-973-107-149-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Planar and spatial formations in mathematics in terms of their development and teaching at SUA in Nitra
Baraníková, Helena
Rovinné a priestorové útvary v matematike z pohľadu ich vývoja a výučby na SPU v Nitre: Planar and spatial formations in mathematics in terms of their development and teaching at SUA in Nitra. (2019),
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Protein profiles of buckwheat, rye and oat during in vitro gastro-duodenal digestion
Gálová, Zdenka -- Palenčárová, Eva -- Špaleková, Andrea -- Rajnincová, Dana -- Drábeková, Janka
Protein profiles of buckwheat, rye and oat during in vitro gastro-duodenal digestion. In Journal of food and nutrition research. 58, 3 (2019), p. 266--274. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Details
Seminárne práce z matematiky s grafickými výstupmi
Országhová, Dana
Seminárne práce z matematiky s grafickými výstupmi. In ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. UNINFOS 2019: (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, 6.-8. november 2019, Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 30. ISBN 978-80-552-2078-9.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Separable differential equations in education at SUA Nitra
Pechočiak, Tomáš
Separovateľné diferenciálne rovnice vo vzdelávaní na SPU v Nitre: Separable differential equations in education at SUA Nitra.  In Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 60--65. ISBN 978-80-552-2028-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284/pechociak.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Student´s mathematical knowledge in economics study programs
Országhová, Dana -- Farkašová, Mária -- Drábeková, Janka -- Bulgakov, Volodymyr Mychajlovyč
Student´s mathematical knowledge in economics study programs.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 3303--3309. ISBN 978-84-09-14755-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Teaching mathematics at the Faculty of engineering, SUA in Nitra in the past, present and its perspectives
Matušek, Vladimír
Vyučovanie matematiky na Technickej fakulte SPU v minulosti, súčasnosti a jej perspektívy = Teaching mathematics at the Faculty of engineering, SUA in Nitra in the past, present and its perspectives.  In Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. Nadlac : Ivan Krasko. (2019), p. 66--70. ISBN 978-973-107-149-7 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The assessment od students´ test results in mathematical subjects taught in English an Slovak language
Országhová, Dana -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Horváthová, Jarmila
The assessment od students´ test results in mathematical subjects taught in English an Slovak language.  In INTED 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 5200--5205. ISBN 978-84-09-08619-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The role of Moodle quiz in math education
Drábeková, Janka -- Országhová, Dana
The role of Moodle quiz in math education.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 3743--3748. ISBN 978-84-09-14755-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The status and importance of mathematics in university education
Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Országhová, Dana -- Kecskés, Norbert
The status and importance of mathematics in university education.  In INTED 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 5236--5240. ISBN 978-84-09-08619-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Visual understanding of problem and pictures' occurrence in educational process
Rumanová, Lucia -- Drábeková, Janka
Visual understanding of problem and pictures' occurrence in educational process. In TEM JOURNAL - technology, education, management, informatics. 8, 1 (2019), p. 222--227. ISSN 2217-8309.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
60 rokov FEM SPU v Nitre
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Rovný, Patrik -- Savov, Radovan -- Turčeková, Natália -- Barát, Pavol -- Bojňanský, Jozef -- Gálová, Jana -- Gurčík, Ľubomír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Kadlečíková, Mária -- Moravcová, Ľubomíra -- Moravčíková, Danka -- Országhová, Dana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Tóthová, Darina -- Váryová, Ivana
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 p. ISBN 978-80-552-2055-0.
jubilejná publikáciaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details