Department of Languages (FEM) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 10

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Academic writing at non-philological colleges
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea
Akademické písanie na vysokej škole nefilologického zamerania: Academic writing at non-philological colleges.  In Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. (2019), p. 203--213. ISBN 978-80-225-4614-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details

translationOdborné preklady publikácií - knižné; od roku 2013 Odborné preklady publikácií2019Details
Ako zvládnuť UNIcert III - anglický jazyk
Holúbeková, Andrea
Ako zvládnuť UNIcert® III - anglický jazyk. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 175 p. ISBN 978-80-552-1976-9.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Evaluation of interaction between chosen indicators of development of regions in Ukraine
Horská, Elena -- Moroz, Serhiy -- Poláková, Zuzana -- Nagyová, Ľudmila -- Paska, Ihor
Evaluation of interaction between chosen indicators of development of regions in Ukraine. In Equilibrium. 14, 2 (2019), p. 341--357. ISSN 1689-765X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Language policy of the European Union within ERASMUS+ programme at the Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea
Jazykovaja politika Evropejskogo sojuza v ramkach programmy ERASMUS+ na Fakuľtete ekonomiki i menedžmenta v Slovackom seľskochozjajstvennom universitete v Nitre: Language policy of the European Union within ERASMUS+ programme at the Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra. In Sankt-Peterburgskij obrazovateľnyj vestnik. 1 (2019), p. 47--54. ISSN 2587-5973.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Mouintain pastures influenced by sheep milk farming in the Carpathians
Novák, Ján -- Horváthová, Jarmila
Mouintain pastures influenced by sheep milk farming in the Carpathians. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 112 p. ISBN 978-80-552-2036-9.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Postavenie literárnych vlastných mien v prekľadateľskom procese
Gálová, Stanislava
Postavenie literárnych vlastných mien v prekľadateľskom procese. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava: Veda, 2019, p. 513--524. ISBN 978-80-224-1732-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 p. ISBN 978-80-552-1961-5.
príručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií
Fördösová, Mária -- Holúbeková, Andrea -- Grežová, Ivana
Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií.  In Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 31--40. ISBN 978-80-552-1968-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The assessment od students´ test results in mathematical subjects taught in English an Slovak language
Országhová, Dana -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Horváthová, Jarmila
The assessment od students´ test results in mathematical subjects taught in English an Slovak language.  In INTED 2019. Valencia : IATED. (2019), p. 5200--5205. ISBN 978-84-09-08619-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details