Katedra jazykov (FEM) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 7

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Effective teaching methods meeting students preferences in the acquisition of business English at non-philological universities
Klimentová, Anna -- Klimentová, Katarína
Effective teaching methods meeting students preferences in the acquisition of business English at non-philological universities. In Sensos-e. 7, 1 (2020), s. 16--25. ISSN 2183-1432.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
K Medzinárodnému dňu materinského jazyka
Moravcová, Ľubomíra
K Medzinárodnému dňu materinského jazyka. In Poľnohospodár. 64, 6 (2020), s. 1. ISSN 1336-2909.
článok v odbornom periodiku
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Podrobnosti
Príklady dobrej praxe a aplikácia nových trendov manažmentmi gastronomických prevádzok = Examples of good practice and application of new trends by managers in gastronomic business
Kozelová, Dagmar -- Chmelová, Daniela -- Durec, Ján -- Felixová, Irena
Príklady dobrej praxe a aplikácia nových trendov manažmentmi gastronomických prevádzok = Examples of good practice and application of new trends by managers in gastronomic business. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 11, 1 (2020), s. 42--48. ISSN 1804-3836.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Regional development and foreign direct investment in transition countries: a case-study for regions in Ukraine
Getzner, Michael -- Moroz, Serhiy
Regional development and foreign direct investment in transition countries: a case-study for regions in Ukraine. In Post-Communist Economies. (2020), s. 2020. ISSN 1463-1377.
článok v odbornom periodiku
2020Podrobnosti
Rez a strihanie okrasných drevín
preklad
Odborné preklady publikácií - knižné; od roku 2013 Odborné preklady publikácií
2020
Podrobnosti
Rez a strihanie ruží
preklad
Odborné preklady publikácií - knižné; od roku 2013 Odborné preklady publikácií
2020
Podrobnosti
Tvarujeme krušpán a iné dreviny
prekladOdborné preklady publikácií - knižné; od roku 2013 Odborné preklady publikácií
2020
Podrobnosti