Centre of Education and Psychological Counseling (FEM) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 8

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Možnosti využitia CLIL v technických predmetoch na základnej škole
Virághová, Silvia
Možnosti využitia CLIL v technických predmetoch na základnej škole.  In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2019), p. 268--271. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.). URL: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019%20hotovo.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Pedagogicko-psychologické jazdenie ako pomoc žiakom so špecifickými potrebami
Černáková, Eleonóra
Pedagogicko-psychologické jazdenie ako pomoc žiakom so špecifickými potrebami. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, p. 78--89. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Podpora tvorivosti vo vyučovaní odborných predmetov na SOŠ
Černáková, Eleonóra -- Bačíková, Anna
Podpora tvorivosti vo vyučovaní odborných predmetov na SOŠ. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, p. 63--71. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Praktická príprava budúcich učiteľov v odbornom vzdelávaní a reflexia hospitačnej praxe študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
Šeben Zaťková, Tímea
Praktická príprava budúcich učiteľov v odbornom vzdelávaní a reflexia hospitačnej praxe študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, p. 196--210. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Probe to lifestyle of teachers at Slovak University of Agriculture
Chlebová, Zuzana -- Černáková, Eleonóra -- Šeben Zaťková, Tímea -- Virághová, Silvia
Probe to lifestyle of teachers at Slovak University of Agriculture.  In New dimensions in the quality of life. Mobile : York University. (2019), p. 50--58. ISBN 978--0-8353-5031-X.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Rozvíjanie podnikateľských kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní
Šeben Zaťková, Tímea
Rozvíjanie podnikateľských kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, p. 49--57. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
VET teacher preparation in Slovakia and the new professionals - entrepreneurship trainers for VET
Šeben Zaťková, Tímea -- Ambrozy, Marián
VET teacher preparation in Slovakia and the new professionals - entrepreneurship trainers for VET. In TEM JOURNAL - technology, education, management, informatics. 8, 1 (2019), p. 248--254. ISSN 2217-8309.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
60 rokov FEM SPU v Nitre
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Rovný, Patrik -- Savov, Radovan -- Turčeková, Natália -- Barát, Pavol -- Bojňanský, Jozef -- Gálová, Jana -- Gurčík, Ľubomír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Kadlečíková, Mária -- Moravcová, Ľubomíra -- Moravčíková, Danka -- Országhová, Dana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Tóthová, Darina -- Váryová, Ivana
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 p. ISBN 978-80-552-2055-0.
jubilejná publikáciaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details