Department of Social Science (FEM) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 2

Publications
Type of result
Description KPČ
Year
Details
Poľnohospodárstvo a farmárčenie 4.0
Moravčíková, Danka
Poľnohospodárstvo a farmárčenie 4.0. In AGROmagazín. 22, 3 (2020), p. 36--37. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
Tvorivé a kritické myslenie v príprave učiteľov etickej výchovy [recenzia]
Pechočiaková Svitačová, Eva
Tvorivé a kritické myslenie v príprave učiteľov etickej výchovy [recenzia]. Mládež a spoločnosť. Bratislava : 2020. 26, 1, p. 86--87.
review
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
2020
Details