Katedra spoločenských vied (FEM) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

Publikácie
Druh výsledkuPopis KPČ
Rok
Podrobnosti
Poľnohospodárstvo a farmárčenie 4.0
Moravčíková, Danka
Poľnohospodárstvo a farmárčenie 4.0. In AGROmagazín. 22, 3 (2020), s. 36--37. ISSN 1335-2261.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti
Tvorivé a kritické myslenie v príprave učiteľov etickej výchovy [recenzia]
Pechočiaková Svitačová, Eva
Tvorivé a kritické myslenie v príprave učiteľov etickej výchovy [recenzia]. Mládež a spoločnosť. Bratislava : 2020. 26, 1, s. 86--87.
recenzia
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
2020
Podrobnosti