Dean's Office of the FAaFR (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 1

Publications
Type of result
Description KPČ
YearDetails
Študijná príručka 2019-2020
Ondrišík, Peter -- Gažo, Ján -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2019-2020. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 137 p. ISBN 978-80-552-2041-3.
professional book
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2019
Details