Dekanát FAPZ (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDRIŠÍK, P. -- GAŽO, J. -- SOLČANSKÁ, M. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2019-2020. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 137 s. ISBN 978-80-552-2041-3.

Originálny názov: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2019-2020
Anglický názov: Študijná príručka 2019-2020
Autor: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. (34%)
Ing. Ján Gažo, PhD. (33%)
Ing. Marta Solčanská (33%)
Pracovisko:
Dekanát FAPZ
Katedra environmentalistiky a zoológie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN:
978-80-552-2041-3
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Štát:
Slovenská republika
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
137
Náklad:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Kľúčové slová:
slovenčina: univerzity, vysokoškolské štúdium, biológia, poľnohospodárstvo, potravinové zdroje
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)