Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, V. -- ŠIMKOVÁ, J. -- VERGUN, O M. -- SVYDENKO, L V. -- GRYGORIEVA, O V. Antioxidant activity of selected plants and honey beverages. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 12--15. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).

Originálny názov: Antioxidant activity of selected plants and honey beverages
Autor: Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD. (20%)
Ing. Jana Šimková (20%)
Olena Mykolajivna Vergun (20%)
Ljudmyla Viktorivna Svydenko (20%)
Olga V. Grygorieva (20%)
Pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 12
Do strany: 15
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidačná aktivita, antioxidanty, liečivé účinky, ovocie, med
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).

Originálny názov: Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-617-7333-78-3 (brož.)
Vydavateľ: Užgorodskij nacionaľnij universitet
Miesto vydania: Užhorod
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)