Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, V. -- ŠIMKOVÁ, J. -- BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. -- VERGUN, O M. Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas. In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva: Rosijskij universitet družby narodov, 2019, s. 138--141. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).

Originálny názov: Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas
Autor: Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD. (20%)
Ing. Jana Šimková (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Olga V. Grygorieva (20%)
Olena Mykolajivna Vergun (20%)
Pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 138
Do strany: 141
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: čaje, med, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva: Rosijskij universitet družby narodov, 2019. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).

Originálny názov: Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-5-209-09357-2 (brož.)
Vydavateľ: Rosijskij universitet družby narodov
Miesto vydania: Moskva
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)