Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, V. -- ŠIMKOVÁ, J. -- BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. -- VERGUN, O M. Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas. In Plodovodstvo i jagodovodstvo Rossii. (2019), s. 140--155.

Originálny názov: Honey influence on the physicochemical characteristics of water and teas
Autor: Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD. (20%)
Ing. Jana Šimková (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Olga V. Grygorieva (20%)
Olena Mykolajivna Vergun (20%)
Pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Plodovodstvo i jagodovodstvo Rossii
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2019
Od strany: 140
Do strany: 155
Počet strán: 16
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: senzorické analýzy, baza čierna, nápoje, med
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Plodovodstvo i jagodovodstvo Rossii. Moskva:.

Originálny názov: Plodovodstvo i jagodovodstvo Rossii
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Moskva
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)