Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VERGUN, O M. -- HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, V. -- SCHUBERTOVÁ, Z. -- ŠIMKOVÁ, J. -- BRINDZA, J. Biochemical composition of bee pollen and inflorescence of Brassica napus L. Var. napus. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 64. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).

Originálny názov: Biochemical composition of bee pollen and inflorescence of Brassica napus L. Var. napus
Autor: Olena Mykolajivna Vergun (20%)
Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD. (20%)
Ing. Zuzana Schubertová, PhD. (20%)
Ing. Jana Šimková (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 64
Do strany: 64
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: biochemická analýza, repka olejná, obnôžkový peľ, včely, kvety
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Vladimíra Horčinová Sedláčková, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).

Originálny názov: Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (50%)
Olga V. Grygorieva (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2037-6 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)