Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MŇAHONČÁKOVÁ, E. -- HRÚZOVÁ, M. -- PÉTEROVÁ, N. -- ŠIMKOVÁ, J. -- BRINDZA, J. Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.). In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 52. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).

Originálny názov: Účinné látky a antioxidačná aktivita rodu Bazalka (Ocimum basillicum L.)
Anglický názov:
Autor: Ing. Erika Mňahončáková, PhD. (20%)
Ing. Michaela Hrúzová (20%)
Ing. Noemi Péterová (20%)
Ing. Jana Šimková (20%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (20%)
Pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Botanická záhrada
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 52
Do strany: 52
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidanty, bazalka pravá, liečivé účinky, liečivé rastliny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).

Originálny názov: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-969749-4-8 (brož.)
Vydavateľ: GAIA
Miesto vydania: Stará Ľubovňa
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)