Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMČUK, L O. -- SHYNER, O. -- ŠIMKOVÁ, J. Diversity of pollen grains of Tilia genus in Ukrainian honeys. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 70. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).

Originální název:
Diversity of pollen grains of Tilia genus in Ukrainian honeys
Autor:
Leonora Oleksandriena Adamčuk (34%)
Oleksandr Shyner (33%)
Ing. Jana Šimková (33%)
Pracoviště: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 70
Do strany:
70
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: lipa, lipovité, med, diverzita
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 05.03.2020 19:13 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).

Originální název:
Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life
Anglický název:
Editor:
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (50%)
Olga V. Grygorieva (50%)
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2037-6 (brož.)
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
05.03.2020 19:13 (Import dat z knihovny)