Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 7

Publications
Type of result
Description KPČ
Year
Details
Aplikácia hnojív do pôdy a na list
Zapletalová, Alexandra -- Bušo, Rastislav
Aplikácia hnojív do pôdy a na list. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 48--49. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
Aplikácia organických hnojív do pôdy (I)
Kováčik, Peter
Aplikácia organických hnojív do pôdy (I). In Naše pole. 24, 3 (2020), p. 40--41. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Aplikácia organických hnojív do pôdy (II)
Kováčik, Peter
Aplikácia organických hnojív do pôdy (II). In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 46--47. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Aplikácia organických hnojív do pôdy (II)
Kováčik, Peter
Aplikácia organických hnojív do pôdy (II). In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 46--47. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Odpisovanie, podvádzanie a plagiátorstvo u vybranej skupiny študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako etický problém: Cheating,and plagiarism among students of SUA in Nitra as an ethical problem
Vicianová, Mária
Odpisovanie, podvádzanie a plagiátorstvo u vybranej skupiny študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako etický problém: Cheating,and plagiarism among students of SUA in Nitra as an ethical problem. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 137--141.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content
Vicianová, Mária -- Ducsay, Ladislav -- Ryant, Pavel -- Provazník, Marek -- Zapletalová, Alexandra -- Slepčan, Marek
Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68, 1 (2020), p. 129--136. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Vináza – možný zdroj draslíka pre výživu ratlín
Kováčik, Peter
Vináza – možný zdroj draslíka pre výživu ratlín. In Naše pole. 24, 6 (2020), p. 49. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details