Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 8

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid
Smoleń, Sylwester -- Kowalska, Iwona -- Kováčik, Peter -- Halka, Mariya -- Sady, Wlodzimierz
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid. In Frontiers in Plant Science. 10, (2019), s. 1--13. ISSN 1664-462X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia
Ložek, Otto -- Slamka, Pavol -- Gáborík, Štefan -- Vicianová, Mária -- Kobza, Jozef
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 3--12. ISSN 1335-2415.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment
Maková, Jana -- Javoreková, Soňa -- Elbl, Jakub -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Kováčik, Peter
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment. In Journal of Elementology. 24, 1 (2019), s. 319--330. ISSN 1644-2296.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania
Ducsay, Ladislav
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 10--11.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mimokoreňová výživa
Vicianová, Mária
Mimokoreňová výživa. In Naše pole. 23, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass
Kováčik, Peter -- Škarpa, Petr
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 13--16. ISSN 1335-2415.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach
Ducsay, Ladislav
Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach. In Roľnícke noviny. 90, 6 (2019), s. 11--12.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej
Kováčik, Peter
Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej. In Naše pole. 23, 7 (2019), s. 22--24. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti