Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 10

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Aplikácia hnojív s inhibíciou nitrifikácie
Ducsay, Ladislav -- Varényiová, Mária
Aplikácia hnojív s inhibíciou nitrifikácie. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 30--31. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of application of fertilizer with nitrification inhibitors on yield and economic efficiency of oilseed rape (Brassica napus L.) fertilization
Varényiová, Mária -- Ducsay, Ladislav
Vplyv aplikácie hnojiva s inhibítormi nitrifikácie na výšku úrody semena a ekonomickú efektívnosť hnojenia kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) = Effect of application of fertilizer with nitrification inhibitors on yield and economic efficiency of oilseed rape (Brassica napus L.) fertilization. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 8--11. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of application of Mg-tytanit stimulator on winter wheat yielding and quantitative parameters of wheat straw and grain
Kováčik, Peter -- Wiśniowska-Kielian, Barbara -- Smoleń, Sylwester
Effect of application of Mg-tytanit stimulator on winter wheat yielding and quantitative parameters of wheat straw and grain. In Journal of Elementology. 23, 2 (2018), p. 697--708. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Effect of lignite added to fertilizers on yield and uptake of nutrients by winter wheat
Slamka, Pavol -- Ložek, Otto -- Rybárová, Zuzana
Efekt lignitu pridaného k hnojivám na úrodu a odber živín pšenicou ozimnou = Effect of lignite added to fertilizers on yield and uptake of nutrients by winter wheat. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 17--23. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of nitrogen-sulphur nutrition and nitrification inhibitors on the yield and quality of winter barley grain (Hordeum vulgare L.)
Rybárová, Zuzana -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Vplyv dusíkato-sírnej výživy a inhibítorov nitrifikácie na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho ozomného (Hordeum vulgare L.) = Effect of nitrogen-sulphur nutrition and nitrification inhibitors on the yield and quality of winter barley grain (Hordeum vulgare L.). In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 24--30. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Nitrogen and sulphur fertilisation affecting soybean seed spermidine content
Lošák, Tomáš -- Ševčík, Michal -- Plchová, Radka -- Von Bennewitz, Eduardo -- Hlušek, Jaroslav -- Elbl, Jakub -- Buňka, František -- Polášek, Zdeněk -- Antonkiewicz, Jacek -- Varga, Ladislav -- Vollmann, Johann
Nitrogen and sulphur fertilisation affecting soybean seed spermidine content. In Journal of Elementology. 23, 2 (2018), p. 581--588. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Use of Vinasse, Alcohol Waste, in Agriculture
Kováčik, Peter
Uplatnenie vinázy, odpadu z výroby alkoholu v poľnohospodárstve = Use of Vinasse, Alcohol Waste, in Agriculture. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 44--46. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vplyv diferencovanej výživy na úrodu a kvalitu hrozna odrody Rulandské modré
Ložek, Otto -- Bugáňová, Soňa
Vplyv diferencovanej výživy na úrodu a kvalitu hrozna odrody Rulandské modré. In Sady a vinice. 13, 3 (2018), p. 46--49. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výživa a hnojenie jačmeňa jarného a sóje
Varga, Ladislav -- Ducsay, Ladislav
Výživa a hnojenie jačmeňa jarného a sóje. In Naše pole. 22, 3 (2018), p. 28--30. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zásady hnojenia ozimnej pšenice v nevyrovnaných vlahových pôdno-klimatických podmienkach
Ducsay, Ladislav -- Provazník, Marek
Zásady hnojenia ozimnej pšenice v nevyrovnaných vlahových pôdno-klimatických podmienkach. In Pšenica. 7, (2018), p. 14--16. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details