Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 10

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid
Smoleń, Sylwester -- Kowalska, Iwona -- Kováčik, Peter -- Halka, Mariya -- Sady, Wlodzimierz
Biofortification of six varieties of lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine and selenium in combination with the application of salicylic acid. In Frontiers in Plant Science. 10, (2019), s. 1--13. ISSN 1664-462X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia
Ložek, Otto -- Slamka, Pavol -- Gáborík, Štefan -- Vicianová, Mária -- Kobza, Jozef
Dynamika zmien obsahu prístupného fosforu v pôdach na Slovensku = The dynamics of changes of available phosphorus soil content in Slovakia. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 3--12. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Changes in the chemical composition of six lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) in response to biofortification with iodine and selenium combined with salicylic acid application
Smoleń, Sylwester -- Kowalska, Iwona -- Kováčik, Peter -- Sady, Wlodzimierz -- Grzanka, Marlena -- Kutman, Umit Baris
Changes in the chemical composition of six lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) in response to biofortification with iodine and selenium combined with salicylic acid application. In (2019).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment
Maková, Jana -- Javoreková, Soňa -- Elbl, Jakub -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Kováčik, Peter
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment. In Journal of Elementology. 24, 1 (2019), s. 319--330. ISSN 1644-2296.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania
Ducsay, Ladislav
Jarné hnojenie ozimnej repky s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 10--11. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mimokoreňová výživa
Vicianová, Mária
Mimokoreňová výživa. In Naše pole. 23, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass
Kováčik, Peter -- Škarpa, Petr
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej = Lack of macroelements, microelements and formation of the maize phytomass. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 13--16. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv dávok dusíka na výšku úrody a efektívnosť hnojenia kukurice siatej (Zea mays L.) = Effect of nitrogen doses on yield of corn and fertilization efficiency of maize (Zea mays L.)
Ducsay, Ladislav -- Drgoňa, Juraj -- Vicianová, Mária
Vplyv dávok dusíka na výšku úrody a efektívnosť hnojenia kukurice siatej (Zea mays L.) = Effect of nitrogen doses on yield of corn and fertilization efficiency of maize (Zea mays L.). In Agrochémia. 59, 2 (2019), s. 3--7. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach
Ducsay, Ladislav
Výživa a hnojenie rastlín v súvislostiach. In Roľnícke noviny. 90, 6 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej
Kováčik, Peter
Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej. In Naše pole. 23, 7 (2019), s. 22--24. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti