Faculty of Engineering - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 44

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Aký je na Slovensku skutočný stav vo vybavení podnikov traktormi a ostatnou technikou?
Ďuďák, Jozef
Aký je na Slovensku skutočný stav vo vybavení podnikov traktormi a ostatnou technikou?. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 3 (2018), p. 34--36. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Analysis of selected photovoltaic panels operating parameters as a function of partial shading and intensity of reflected radiation
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana -- Malínek, Martin -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin -- Ardonová, Veronika
Analysis of selected photovoltaic panels operating parameters as a function of partial shading and intensity of reflected radiation. In Acta technologica agriculturae. 21, 1 (2018), p. 14--17. ISSN 1335-2555.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Comparison of drawbar pull of tractor at four different driving wheels on grass
Beňo, Vratislav -- Abrahám, Rudolf
Porovnanie ťahovej sily traktora pri štyroch rôznych pojazdových kolesách na tráve: Comparison of drawbar pull of tractor at four different driving wheels on grass.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 23--32. ISBN 978-80-552-1828-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Correlation relations between physical indicators of table egg shell
Angelovičová, Mária -- Frič, Pavol -- Šnirc, Marek -- Angelovič, Marek
Korelačné vzťahy medzi fyzikálnymi ukazovateľmi škrupiny konzumných vajec: Correlation relations between physical indicators of table egg shell.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 22. - 23. marec 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 73--76.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Degeneration processes of oil waste in the hydraulic circuit
Bafrnec, Šimon -- Kosiba, Ján
Degeneračné procesy olejovej náplne v hydraulickom obvode: Degeneration processes of oil waste in the hydraulic circuit.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 1--7. ISBN 978-80-552-1828-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Design of a four-joint mechanism for a micro excavator
Chovanec, Peter -- Hujo, Ľubomír
Návrh štvorkĺbového mechanizmu podkopovej lopaty minirýpadla: Design of a four-joint mechanism for a micro excavator.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 85--94. ISBN 978-80-552-1828-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Ekonomika a efektívnosť prevádzky traktora
Ďuďák, Jozef
Ekonomika a efektívnosť prevádzky traktora. In Roľnícke noviny. 89, 4 (2018), p. 9--10. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Electric properties measurement of lentil
Novák, Ján
Electric properties measurement of lentil. In Acta technologica agriculturae. 21, 1 (2018), p. 18--23. ISSN 1335-2555.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Električne osobine perge
Regrut, Tomáš -- Hlaváčová, Zuzana -- Novák, Ján -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan -- Cviklovič, Vladimír -- Ardonová, Veronika
Perga´s electrical characteristics = Električne osobine perge. In Journal on processing and energy in agriculture. 21, 3 (2018), p. 171--173. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Improvement of selected logistics processes using quality engineering tools
Zasadzień, Michał -- Žarnovský, Jozef
Improvement of selected logistics processes using quality engineering tools. In Management systems in production engineering. 26, 1 (2018), p. 55--59. ISSN 2299-0461.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Intuitívne a moderné platformy v závlahovej technike
Jobbágy, Ján
Intuitívne a moderné platformy v závlahovej technike. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 3 (2018), p. 18--20. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Inžinierstvo kvality produkcie
Hrubec, Jozef -- Cservenáková, Judita
Inžinierstvo kvality produkcie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 174 p. ISBN 978-80-552-1793-2.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Klub mladých farmárov bol plný informácií
Jobbágy, Ján
Klub mladých farmárov bol plný informácií. In Roľnícke noviny. 89, 7 (2018), p. 7. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Kombinované súpravy pri predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Kombinované súpravy pri predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarných plodín. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 3 (2018), p. 5--10. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Laboratory tests of the hydraulic pump depending on different test conditions
Murančík, Tomáš -- Kosiba, Ján
Laboratórne skúšky hydrogenerátora v závislosti na rôznych skúšobných podmienkach: Laboratory tests of the hydraulic pump depending on different test conditions.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 153--161. ISBN 978-80-552-1828-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Mikroprocessopnoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: papent RU 2645449 C1 : opublikovano 21.2.2018
Vachtina, Jelena Arturovna -- Vostruchin, Aleksandr Vitaľjevič -- Gabrijeljan, Šaliko Žorajevič -- Dorožko, Sergej Vasiľjevič -- Palková, Zuzana -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin
Mikroprocessopnoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: papent RU 2645449 C1 : opublikovano 21.2.2018. VACHTINA, J A. -- VOSTRUCHIN, A V. -- GABRIJELJAN, Š Ž. -- DOROŽKO, S V. -- PALKOVÁ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- OLEJÁR, M.
patent or a different result protected by specific legal provisionsAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
Mobilna zaprawiarka materialu siewnego: patent P.424798 : opublikowany 9.3.2018
Gugala, Marek -- Kapela, Krzysztof -- Zarzecka, Krystyna -- Niewęgłowski, Marek -- Malaga-Toboła, Urszula -- Findura, Pavol
Mobilna zaprawiarka materialu siewnego: patent P.424798 : opublikowany 9.3.2018. GUGALA, M. -- KAPELA, K. -- ZARZECKA, K. -- NIEWĘGŁOWSKI, M. -- MALAGA-TOBOŁA, U. -- FINDURA, P.
patent or a different result protected by specific legal provisionsAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
Modeling biometric traits, yield and nutritional and antioxidant properties of seeds of three soybean cultivars through the application of biostimulant containing seaweed and amino acids
Kocira, Slawomir -- Szparaga, Agnieszka -- Kocira, Anna -- Czerwińska, Ewa -- Wójtowicz, Agnieszka -- Bronowicka-Mielniczuk, Urszula -- Koszel, Milan -- Findura, Pavol
Modeling biometric traits, yield and nutritional and antioxidant properties of seeds of three soybean cultivars through the application of biostimulant containing seaweed and amino acids.  In Frontiers in Plant Science. Lausanne : Frontiers Research Foundation. 9, 388 (2018), p. 2018. URL: http://dx.doi.org/doi.org/10.3389/fpls.2018.00388.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Moderné prvky v konštrukcii manipulátorov
Gajdoš, Ondrej -- Ďuďák, Jozef
Moderné prvky v konštrukcii manipulátorov. In Roľnícke noviny. 89, 16 (2018), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Možnosti racionalizácie chemickej ochrany rastlín
Ďuďák, Jozef
Možnosti racionalizácie chemickej ochrany rastlín. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 2 (2018), p. 5--11. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Na seminári aj o trendoch v zavlažovaní
Jobbágy, Ján
Na seminári aj o trendoch v zavlažovaní. In Roľnícke noviny. 89, 7 (2018), p. 27--28. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Non-isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of spruce wood in air atmosphere
Ondro, Tomáš -- Vitázek, Ivan -- Húlan, Tomáš -- Lawson, Michael Kenneth -- Csáki, Štefan
Non-isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of spruce wood in air atmosphere. In Research in agricultural engineering. 64, 1 (2018), p. 41--46. ISSN 1212-9151.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Physical properties of maize seed and its effect on sowing quality and variable distance of individual plants
Findura, Pavol -- Krištof, Koloman -- Jobbágy, Ján -- Bajus, Peter -- Malaga-Toboła, Urszula
Physical properties of maize seed and its effect on sowing quality and variable distance of individual plants. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 1 (2018), p. 35--42. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Pracovné postupy zberu a dopravy krmovín
Ďuďák, Jozef
Pracovné postupy zberu a dopravy krmovín. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 4 (2018), p. 5--10. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Princípy vybraných alternatívnych zdrojov energie: vysokoškolská učebnica
Božiková, Monika -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Princípy vybraných alternatívnych zdrojov energie: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 313 p. ISBN 978-80-552-1827-4.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Prívesy a návesy v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Prívesy a návesy v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 89, 9 (2018), p. 12--15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Regulovanie pýru plazivého v intenzívnych pestovateľských systémoch
Smatana, Jozef -- Macák, Miroslav
Regulovanie pýru plazivého v intenzívnych pestovateľských systémoch. In Naše pole. 22, 5 (2018), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Riadenie projektov
Korenko, Maroš -- Máchal, Pavel -- Bujna, Marián
Riadenie projektov. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 123 p. ISBN 978-80-552-1816-8.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Sejačky na presnú sejbu
Ďuďák, Jozef
Sejačky na presnú sejbu. In Roľnícke noviny. 89, 10 (2018), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Selected physical properties of various diesel blends
Hlaváčová, Zuzana -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Regrut, Tomáš -- Ardonová, Veronika
Selected physical properties of various diesel blends. In International agrophysics. 32, 1 (2018), p. 93--100. ISSN 0236-8722.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Správna voľba traktora je kľúčové rozhodnutie
Ďuďák, Jozef
Správna voľba traktora je kľúčové rozhodnutie. In Roľnícke noviny. 89, 12 (2018), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Stav vybavenosti traktormi a ostatnou technikou
Ďuďák, Jozef
Stav vybavenosti traktormi a ostatnou technikou. In Roľnícke noviny. 89, 4 (2018), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Study of effectiveness of controlled traffic farming system and wide span self-propelled gantry-type machine
Bulgakov, Volodymyr -- Adamčuk, Valerij Vasilovič -- Nozdrovický, Ladislav -- Kuvačov, Volodymir
Study of effectiveness of controlled traffic farming system and wide span self-propelled gantry-type machine. In Research in agricultural engineering. 64, 1 (2018), p. 1--7. ISSN 1212-9151.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Technika pre chemickú ochranu rastlín
Ďuďák, Jozef
Technika pre chemickú ochranu rastlín. In Roľnícke noviny. 89, 15 (2018), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Technológie a technika pre hnojenie repky
Ďuďák, Jozef
Technológie a technika pre hnojenie repky. In Roľnícke noviny. 89, 6 (2018), p. 10. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Tibia mineralization of chickens determined to meat production using a microbial phytase
Angelovičová, Mária -- Mellen, Martin -- Zajác, Peter -- Čapla, Jozef -- Angelovič, Marek
Tibia mineralization of chickens determined to meat production using a microbial phytase. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), p. 40--49. ISBN 1337-0960 (elektronická verzia).
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Trend vývoja a využitia autonómnych mobilných robotov v inteligentonom smart poľnohospodárstve
Tóth, Ladislav
Trend vývoja a využitia autonómnych mobilných robotov v inteligentonom smart poľnohospodárstve. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 4 (2018), p. 32--34. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Trendy v hnojení priemyselnými hnojivami
Ďuďák, Jozef
Trendy v hnojení priemyselnými hnojivami. In Roľnícke noviny. 2 (2018), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Trendy v realizácii bezorbových technológií
Nozdrovický, Ladislav
Trendy v realizácii bezorbových technológií. In Naše pole. 22, 2 (2018), p. 32--34. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výber traktora podľa technických parametrov
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Výber traktora podľa technických parametrov. In Roľnícke noviny. 89, 12 (2018), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výber vhodnej výbavy traktora je čoraz zložitejší
Ďuďák, Jozef
Výber vhodnej výbavy traktora je čoraz zložitejší. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 1 (2018), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výskum vplyvu kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív na environment
Krištof, Koloman -- Šima, Tomáš -- Nozdrovický, Ladislav
Výskum vplyvu kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív na environment. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 126 p. ISBN 978-80-552-1818-2.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Základné technické parametre traktorov
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Základné technické parametre traktorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 1 (2018), p. 14--16. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zber a doprava krmovín
Ďuďák, Jozef
Zber a doprava krmovín. In Roľnícke noviny. 89, 18 (2018), p. 9--10. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details