Technická fakulta - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 135

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization
Phanden, Rakesh Kumar -- Palková, Zuzana -- Sindhwani, Rahul
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization. In Advances in industrial and production engineering. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019, s. 247--262. ISBN 978-981-13-6411-2.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining
Valíček, Jan -- Czán, Andrej -- Harničárová, Marta -- Šajgalík, Michal -- Kušnerová, Milena -- Czánová, Tatiana -- Kopal, Ivan -- Gombár, Miroslav -- Kmec, Jan -- Šafář, Marek
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining. In International Journal of Mechanical Sciences. 155, (2019), s. 344--359. ISSN 0020-7403.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility
Tomasik, Marcin -- Lis, Stanislaw -- Lapczyńska - Kordon, Boguslawa -- Maga, Juraj
Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility. In Przeglad Elektrotechniczny. 95, 3 (2019), s. 87--90. ISSN 0033-2097.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Analysis of the photovoltaic module temperature
Bilčík, Matúš -- Malínek, Martin -- Božiková, Monika -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana
Analysis of the photovoltaic module temperature. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 11. ISBN 978-963-269-823-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine
Rožek, Juraj -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 269--277. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza špeciálnych technológií a strojov na zber konope siatej: Analysis of special technologies and machines for hemp harvesting
Brocka, Benjamín -- Rataj, Vladimír
Analýza špeciálnych technológií a strojov na zber konope siatej: Analysis of special technologies and machines for hemp harvesting.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 10--22. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza vlastností hydraluického média počas prevádzky poľnohospodárskeho stroja: Analysis of hydraulic media properties during agricultural machine operation
Feriancová, Patrícia -- Tulík, Juraj
Analýza vlastností hydraluického média počas prevádzky poľnohospodárskeho stroja: Analysis of hydraulic media properties during agricultural machine operation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 64--74. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles
Záležák, Zoltán -- Bernát, Rastislav -- Kecskés, Norbert
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles.  In DIAGO 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), s. 246--251. ISBN 978-80-248-4258-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 165--170. ISBN 978-80-552-1978-3.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Apparent viscosity and density of chosen tomato ketchups
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Ardonová, Veronika -- Kotoulek, Petr
Apparent viscosity and density of chosen tomato ketchups. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 20. ISBN 978-963-269-823-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok
Kuchar, Peter -- Halenár, Marek -- Nosian, Jozef -- Tulík, Juraj -- Holúbek, Michal -- Fürstenzeller, Adam
Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 27--36. ISSN 1336-4472.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine
Jablonický, Juraj -- Polerecký, Ján -- Bernát, Rastislav -- Kollárová, Katarína
Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine. 1. vyd. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2019. 163 s. ISBN 978-3-942303-85-9.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní: Milling feed rate automation
Marko, Dušan -- Hlaváč, Peter
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní: Milling feed rate automation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 235--243. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019
Žarnovský, Jozef -- Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Nikitin, Yu.R. -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Kročko, Vladimír
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019. ŽARNOVSKÝ, J. -- BOŽEK, P. -- ABRAMOV, I. -- NIKITIN, Y. -- KOVÁČ, I. -- MIKUŠ, R. -- KROČKO, V.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Automobilové spaľovacie motory
Jablonický, Juraj -- Tkáč, Zdenko -- Tulík, Juraj -- Uhrinová, Daniela -- Polerecký, Ján
Automobilové spaľovacie motory. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2015-4.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Comparison of new and used biolubricants based on rheological properties
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Bilčík, Matúš
Comparison of new and used biolubricants based on rheological properties. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 13. ISBN 978-963-269-823-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Holota, Tomáš
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), s. 103--108. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek v elektronickém zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Compressive properties of buck wheat perga
Kubík, Ľubomír
Compressive properties of buck wheat perga. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 24. ISBN 978-963-269-823-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers
Nosian, Jozef -- Kučera, Marián -- Kosiba, Ján -- Kuchar, Peter
Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 143--150. ISBN 978-80-552-2003-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural tractors and proposal of by-pass filtration system
Majdan, Radoslav -- Abrahám, Rudolf -- Uhrinová, Daniela -- Nosian, Jozef
Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural tractors and proposal of by-pass filtration system. In Agronomy Research. 17, 1 (2019), s. 1107--1122. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Degradácia oleja mokrými brzdami
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Degradácia oleja mokrými brzdami. In MOT´or. 16, 9 (2019), s. 100--102. ISSN 1336-4200.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla
Nosian, Jozef -- Halenár, Marek -- Kuchar, Peter -- Tulík, Juraj -- Fürstenzeller, Adam -- Kučera, Marian
Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 89--97. ISSN 1336-4472.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Destilačné technológie, ich výhody a nevýhody
Holota, Tomáš
Destilačné technológie, ich výhody a nevýhody. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 32--33. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Different types of Pergas´electrical properties comparison
Hlaváčová, Zuzana -- Ardonová, Veronika -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Different types of Pergas´electrical properties comparison. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. (2019), s. 67.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 9 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Doprava ako súčasť zberu krmovín
Ďuďák, Jozef
Doprava ako súčasť zberu krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 28--29. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting
Dočkalik, Martin -- Jobbágy, Ján
Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 57--63. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Effect of different moisture contents on the thermal properties of wood = Uticaj različitog sadržaja vlage na termalna svojstva drva
Kotoulek, Petr -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján -- Malínek, Martin -- Bilčík, Matúš
Effect of different moisture contents on the thermal properties of wood = Uticaj različitog sadržaja vlage na termalna svojstva drva. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 1 (2019), s. 24--26. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 268--274. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding
Gugala, Marek -- Sikorska, A. -- Findura, Pavol -- Kapela, Krzysztof -- Malaga-Toboła, Urszula -- Zarzecka, Krystyna -- Domanski, L.
Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 2 (2019), s. 2779--2789. ISSN 1589-1623.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effects of temperature and blending on biodiesel density = Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Effects of temperature and blending on biodiesel density = Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), s. 69--72. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Electrical properties of two types perga
Ardonová, Veronika -- Hlaváčová, Zuzana -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Electrical properties of two types perga. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 21. ISBN 978-963-269-823-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Elektronické systémy v traktoroch
Kosiba, Ján
Elektronické systémy v traktoroch. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 2 (2019), s. 18--22. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium
Gombár, Miroslav -- Vagaská, Alena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Czán, Andrej -- Kmec, Jan
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium. In Coatings. 9, 1 (2019), s. 2019. ISSN 2079-6412.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Fast originality control of products by DSC methods
Vozárová, Vlasta -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján
Fast originality control of products by DSC methods. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 42. ISBN 978-963-269-823-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Functionality of beech bark in adhesive mixtures used in plywood and its effect on the stability associated with material systems
Réh, Roman -- Igaz, Rastislav -- Krišťák, Ľuboš -- Ružiak, Ivan -- Gajtanská, Milada -- Božiková, Monika -- Kučerka, Martin
Functionality of beech bark in adhesive mixtures used in plywood and its effect on the stability associated with material systems. In Materials. 12, 8 (2019), s. 8. ISSN 1996-1944.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie bezpečnosti zamestnanca na pracovisku = Safety assessment employees in the workplace
Róna, Zdenko -- Kotus, Martin -- Lilko, Ján -- Fačkovcová, Mária
Hodnotenie bezpečnosti zamestnanca na pracovisku = Safety assessment employees in the workplace. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 247--254. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Hodnotenie kvality práce širokozáberových zavlažovačov T-L = Evaluation of the work quality of T-L wide range irrigation machine
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján -- Michlian, Norbert -- Dančanin, Peter -- Nagy, Jozef
Hodnotenie kvality práce širokozáberových zavlažovačov T-L = Evaluation of the work quality of T-L wide range irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 15--21. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters
Nagy, Jozef -- Findura, Pavol -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver -- Michlian, Norbert -- Rigó, Ivan
Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 207--213. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Hodnotenie vybraných faktorov prostredia v chove ošípaných = Evaluation of selected environmental factors in pig breeding
Žitňák, Miroslav -- Morvai, Peter -- Fusková, Ivana
Hodnotenie vybraných faktorov prostredia v chove ošípaných = Evaluation of selected environmental factors in pig breeding. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 329--335. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Impact of corrosion effect on the quality and safety of refractory materials
Šolc, Marek -- Kotus, Martin -- Grambálová Eva, -- Kliment, Juraj -- Palfy, Pavol
Impact of corrosion effect on the quality and safety of refractory materials. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), s. 760--767. ISSN 2657-5450.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Implementácia procesnej FMEA na proces výroby produktu = Implementation of process FMEA on product production process
Bujna, Marián -- Hrnčár, Slavomír
Implementácia procesnej FMEA na proces výroby produktu = Implementation of process FMEA on product production process. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 39--45. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming
Srnánek, Rastislav -- Horňák, Dominik -- Cviklovič, Vladimír -- Hrubý, Dušan
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 151--157. ISBN 978-80-552-2003-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Influence of biodiesel blending with gasoline on density
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Kunecová, Daniela -- Bilčík, Matúš
Influence of biodiesel blending with gasoline on density. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 32. ISBN 978-963-269-823-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Influence of wood anisotropy on its mechanical properties in relation to the scale effect
Malaga-Toboła, Urszula -- Lapka, Mariuzs -- Tabor, Sylwester -- Nieslony, Adam -- Findura, Pavol
Influence of wood anisotropy on its mechanical properties in relation to the scale effect. In International agrophysics. 33, 3 (2019), s. 337--345. ISSN 0236-8722.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov
Čerňanský, Peter -- Tóth, Ladislav
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov. In Jemná mechanika a optika. 64, 5 (2019), s. 147--149. ISSN 0447-6441.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study.  In 38th meeting of departments of fluid mechanics and thermodynamics. Melville : AIP Publishing. (2019), ISBN 978-073541858-5.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study
Vitázek, Ivan -- Tkáč, Zdenko
Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study.  In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. New York : American Institute of Physics. (2019), s. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5. URL: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114776.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kalibrácia textúrometra
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra. In Jemná mechanika a optika. 64, 6 (2019), s. 171--174. ISSN 0447-6441.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading. In KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 31--40. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019. BARTÍK, O. -- JOBBÁGY, J.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Kompresné paramatre sliviek: Compression parameters of plums
Koczák, Peter -- Kubík, Ľubomír
Kompresné paramatre sliviek: Compression parameters of plums.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 141--150. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Konštrukcia vozidiel
Tulík, Juraj -- Jablonický, Juraj
Konštrukcia vozidiel. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 133 s. ISBN 978-80-552-2016-1.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Laboratórny výskum vlastností ekologických hydraulických a prevodových kvapalín
Halenár, Marek -- Tkáč, Zdenko
Laboratórny výskum vlastností ekologických hydraulických a prevodových kvapalín. Závěrečná práce. 2019. 135 s.
závěrečná práceDizertačné a habilitačné práce2019Podrobnosti
Legislatíva v cestnej doprave
Uhrinová, Daniela -- Hujo, Ľubomír
Legislatíva v cestnej doprave. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 s. ISBN 978-80-552-1995-0.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 1 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mapovanie priestorovej variability vlastností pôdy a ich využitie
Macák, Miroslav
Mapovanie priestorovej variability vlastností pôdy a ich využitie. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 28--33. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mathematical model of mobile robot based on differential drive
Horňák, Dominik -- Srnánek, Rastislav -- Olejár, Martin -- Hrubý, Dušan
Mathematical model of mobile robot based on differential drive.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 53--59. ISBN 978-80-552-2003-1.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines
Jablonický, Juraj -- Uhrinová, Daniela -- Tulík, Juraj -- Polerecký, Ján
Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines. In: Biofuels. London: Intech Open, 2019. s. 67--80. ISBN 978-1-78985-535-7 (brož.).
kapitola v knizeKapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes
Kušnerová, Milena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Palková, Zuzana -- Tkáč, Zdenko -- Panda, Anton -- Kmec, Jan -- Lukáč, Ondrej
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes.  In New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials. Zürich : Scientific Net. (2019), s. 471--52. ISBN 978-3-0357-1562-0. URL: https://www.researchgate.net/publication/330537721_Measurement_of_the_Thermal_Properties_of_Innovative_Highly-Insulating_Non-Structural_Concretes.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups
Žitňanský, Ján -- Žarnovský, Jozef -- Kotus, Martin
Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 259--265. ISBN 978-80-248-4258-5.
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019
Nagy, Jozef -- Šimončič, Jozef -- Jobbágy, Ján
Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019. NAGY, J. -- ŠIMONČIČ, J. -- JOBBÁGY, J.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen
Kopal, Ivan -- Vršková, Juliana -- Ondrušová, Darina -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Koleničová, Z.
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), s. 616--628. ISSN 0933-5137.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Moderné technológie pre hnojenie repky
Ďuďák, Jozef
Moderné technológie pre hnojenie repky. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 12. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, s. 215--224. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 165--170. ISBN 978-80-248-4258-5.
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mulčovacia technika a jej využitie
Ďuďák, Jozef
Mulčovacia technika a jej využitie. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 7--14. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Nízkofrekvenčné elektrické vlastnosti džúsov: Low-frequency electrical properties of juices
Štucika, Miroslav -- Hlaváčová, Zuzana
Nízkofrekvenčné elektrické vlastnosti džúsov: Low-frequency electrical properties of juices.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 316--324. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting
Donoval, Zdenek -- Procházka, Róbert -- Korenko, Maroš
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 49--57. ISBN 978-80-248-4258-5.
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Ochrana operátora v poľnohospodárskom terénnom vozidle pred nežiadúcimi vibráciami = Protection of agricultural off-road vehicle´s operator against the spurious vibrations
Rédl, Jozef -- Jobbágy, Ján
Ochrana operátora v poľnohospodárskom terénnom vozidle pred nežiadúcimi vibráciami = Protection of agricultural off-road vehicle´s operator against the spurious vibrations. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 241--246. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Optimalizácia a návrh kvality strojárskych produktov štatistickými metódami = Optimizing and proposing the quality of machinery products by statistical methods
Polák, Pavel
Optimalizácia a návrh kvality strojárskych produktov štatistickými metódami = Optimizing and proposing the quality of machinery products by statistical methods. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 223--230. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe aplikáciou metódy ABC = Optimalization of process parameters in production by application of ABC method
Beláň, Ľubomír -- Badín, Július -- Kielbasa, Pawel -- Korenko, Maroš
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe aplikáciou metódy ABC = Optimalization of process parameters in production by application of ABC method. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 32--38. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Optimisation of osmotic dehydration of plums = Optymalizacja procesu odwaniania osmotycznego sliwek
Ponjičan, Ondrej -- Sedlar, A. D. -- Findura, Pavol -- Szparaga, Agnieszka -- Kocira, Slawomir
Optimisation of osmotic dehydration of plums = Optymalizacja procesu odwaniania osmotycznego sliwek. In Agricultural engineering. 23, 1 (2019), s. 69--79. ISSN 2083-1587.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Ovládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramien
Jendek, Miroslav -- Tóth, Ladislav
Ovládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramien. In Jemná mechanika a optika. 64, 5 (2019), s. 150--154. ISSN 0447-6441.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie výkonových parametrov hybridných pohonov: Comparison of performance parameters of hybrid vehicles
Hausleitner, Roman -- Vitázek, Ivan
Porovnanie výkonových parametrov hybridných pohonov: Comparison of performance parameters of hybrid vehicles.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 104--112. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Postrekovače a ich konštrukčné prvky
Ďuďák, Jozef
Postrekovače a ich konštrukčné prvky. In Roľnícke noviny. 90, 15 (2019), s. 10. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Posúdenie kvality vnútorného prostredia = Evaluaton of internal environment quality
Vitázek, Ivan -- Majdan, Radoslav -- Čičo, Michal
Posúdenie kvality vnútorného prostredia = Evaluaton of internal environment quality. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 310--316. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Posúdenie vybraných technických parametrov vozidla z pohľadu bezpečnostných a dynamických vlastností
Kuchar, Peter -- Janoško, Ivan
Posúdenie vybraných technických parametrov vozidla z pohľadu bezpečnostných a dynamických vlastností. Závěrečná práce. 2019. 151 s.
závěrečná práceDizertačné a habilitačné práce2019Podrobnosti
Preplňovanie vznetových motorov
Kosiba, Ján
Preplňovanie vznetových motorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo
Rataj, Vladimír
Presné poľnohospodárstvo. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 4--5. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva
Rataj, Vladimír -- Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav
Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), s. 22. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo a klimatické zmeny
Rataj, Vladimír -- Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav
Presné poľnohospodárstvo a klimatické zmeny. In Životné prostredie. 53, 2 (2019), s. 108--115. ISSN 0044-4863.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prevádzkové a laboratórne meranie vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mobilných energetických prostriedkov
Opálený, Peter -- Jablonický, Juraj
Prevádzkové a laboratórne meranie vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mobilných energetických prostriedkov. Závěrečná práce. 2019. 159 s.
závěrečná práceDizertačné a habilitačné práce2019Podrobnosti
Progresívne brzdy, ale problematické
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Progresívne brzdy, ale problematické. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 8 (2019), s. 16--17. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Projektovanie svetlometov moderných vozidiel = Designing of headlights of modern vehicles
Janoško, Ivan -- Halúz, Marek
Projektovanie svetlometov moderných vozidiel = Designing of headlights of modern vehicles. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 127--132. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games
Horňák, Dominik -- Jaščur, Miroslav -- Ferenčík, Norbert -- Budzel, Marek
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games. In International work conference on bioinspired intelligence. Budapest: Budapest Óbuda University, 2019, s. 111--115. ISBN 978-1-7281-0967-1.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Radial basis function neural network-based modeling of the dynamic thermo-mechanical response and damping behavior of thermoplastic elastomer systems
Kopal, Ivan -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Krmela, Ján -- Lukáč, Ondrej
Radial basis function neural network-based modeling of the dynamic thermo-mechanical response and damping behavior of thermoplastic elastomer systems. In Polymers. 11, 6 (2019), s. 6. ISSN 2073-4360.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Realizácia modernej závlahovej sústavy vo vybranom podniku = Realization of the modern irrigation system in the selected company
Michlian, Norbert -- Jobbágy, Ján -- Dančanin, Peter -- Bartík, Oliver -- Rigó, Ivan
Realizácia modernej závlahovej sústavy vo vybranom podniku = Realization of the modern irrigation system in the selected company. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 199--206. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems
Antille, Diogenes L. -- Galambošová, Jana -- Botta, G. F. -- Rataj, Vladimír -- Macák, Miroslav -- Tullberg, Jeff N. -- Chamen, William C. T. -- White, D.R. -- Misiewicz, Paula -- Hngreaves, P.R. -- Bienvenido, J.F. -- Godwin, Richard John
Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems. In Agronomy Research. 17, 3 (2019), s. 653--682. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Rheologic properties of selected tomato ketchups
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana
Rheologic properties of selected tomato ketchups.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), s. 66.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Riadený pohyb strojov po poli
Rataj, Vladimír
Riadený pohyb strojov po poli. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 14--19. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia
Jobbágy, Ján
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 3 (2019), s. 26--31. ISSN 1335-6178.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), s. 12--13. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Selected physical properties assessment of sunflower and olive oils
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana
Selected physical properties assessment of sunflower and olive oils. In Acta technologica agriculturae. 22, 3 (2019), s. 86--91. ISSN 1335-2555.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Selected rheological properties of some tomato ketchup
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Hlaváčová, Zuzana
Selected rheological properties of some tomato ketchup.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), s. 165--170. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek v elektronickém zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019
Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019. DANČANIN, P. -- JOBBÁGY, J.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 441--446. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle
Abrahám, Rudolf -- Majdan, Radoslav -- Drlička, Róbert
Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle. In Agronomy Research. 17, 2 (2019), s. 333--342. ISSN 1406-894X.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient
Uharček, Marek -- Kubík, Ľubomír
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 342--351. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Stanovenie odolnosti materiálov proti opotrebeniu = Abrasive resistance determination of the materials
Lilko, Ján -- Kotus, Martin -- Róna, Zdenko
Stanovenie odolnosti materiálov proti opotrebeniu = Abrasive resistance determination of the materials. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 182--188. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe
Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Kmec, Jan -- Palková, Zuzana -- Kopal, Ivan -- Krmela, Ján -- Panda, Anton
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), s. 635--645. ISSN 0933-5137.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Temperature and storing time effect on rheologic properties of selected tomato ketchups = Uticaj temperature i vremena čuvanja na reološke osobine odabranih kečapa od paradajza
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana -- Ardonová, Veronika -- Kotoulek, Petr
Temperature and storing time effect on rheologic properties of selected tomato ketchups = Uticaj temperature i vremena čuvanja na reološke osobine odabranih kečapa od paradajza. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), s. 78--82. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber
Kušnerová, Milena -- Valíček, Jan -- Harničárová, Marta -- Kmec, Jan -- Řepka, Michal -- Danel, Roman -- Panda, Anton -- Palková, Zuzana
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber. In Measurement Science Review. 19, 2 (2019), s. 53--60. ISBN 1335–8871.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The influence of ambient temperature to temperature of photovoltaic module
Bilčík, Matúš
The influence of ambient temperature to temperature of photovoltaic module. In ERIN 2019. Brno: Vysoké učení technické, 2019, s. 13. ISBN 978-80-214-5733-1 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The influence of drying temperature and moisture of corn seeds planted on their damage = Wplyw temperatury suszenia i wilgotnosci nasion kukurydzy na ich uszkodzenie
Bajus, Peter -- Mráz, Miroslav -- Rigó, Ivan -- Findura, Pavol -- Fürstenzeller, Adam -- Kielbasa, Pawel -- Malaga-Toboła, Urszula
The influence of drying temperature and moisture of corn seeds planted on their damage = Wplyw temperatury suszenia i wilgotnosci nasion kukurydzy na ich uszkodzenie. In Agricultural engineering. 23, 1 (2019), s. 5--12. ISSN 2083-1587.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
The machinery safety management - selected issues
Kielesiňska, Agata -- Prístavka, Miroslav
The machinery safety management - selected issues. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), s. 46--52. ISSN 2657-5450.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 59--64. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora
Ďuďák, Jozef
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), s. 12--13. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Univerzálnosť trojbodového závesu traktora
Kosiba, Ján
Univerzálnosť trojbodového závesu traktora. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 15. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Use of information systems to support decision making according to analysis machines
Mráz, Miroslav -- Urbanovičová, Oľga -- Findura, Pavol -- Prístavka, Miroslav
Use of information systems to support decision making according to analysis machines. In Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. 56, 2 (2019), s. 59--62. ISSN 2603-3704.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Using QFD method in quality management of brewing industry
Savov, Radovan -- Prístavka, Miroslav -- Findura, Pavol
Using QFD method in quality management of brewing industry. In Teka. 19, 1 (2019), s. 37--48. ISSN 1640-7739.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Variabilná aplikácia dusíkatých hnojív na základe informácií získaných proximálnym snímaním porastu
Galambošová, Jana
Variabilná aplikácia dusíkatých hnojív na základe informácií získaných proximálnym snímaním porastu. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 20--23. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vibration diagnostics of CNC machining center spindle
Žarnovský, Jozef -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Fries, Jiří -- Mošať, Matúš
Vibration diagnostics of CNC machining center spindle. In Manufacturing Technology : journal for science research and production. 19, 2 (2019), s. 350--356.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Vlastnosti pohonu s palivom CNG: Properties of CNG-powered drive
Dobrý, Kristián -- Vitázek, Ivan
Vlastnosti pohonu s palivom CNG: Properties of CNG-powered drive.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 48--56. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv kvality zvarov na prúdenie kvapaliny v polypropylénovom potrubí = Impact of welding quality on fluid flow in polypropylene pipeline
Mikuš, Rastislav -- Bombicz, Gabriel
Vplyv kvality zvarov na prúdenie kvapaliny v polypropylénovom potrubí = Impact of welding quality on fluid flow in polypropylene pipeline. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 200--205. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vplyv paliva a hybridného pohonu na pevádzkové parametre vybraných motorov
Vitázek, Ivan -- Jablonický, Juraj
Vplyv paliva a hybridného pohonu na pevádzkové parametre vybraných motorov. In MOT´or. 16, 3 (2019), s. 62--65. ISSN 1336-4200.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv paliva na emisie
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Vplyv paliva na emisie. In MOT'or. 28, 1 (2019), s. 58--59. ISSN 1210-2083.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv vstupného materiálu na efektivitu práce vybranej kogeneračnej jednotky = The impact of entry material on working efficiency of selected cogeneration unit
Dančanin, Peter -- Bačiak, Miroslav -- Jobbágy, Ján -- Nagy, Jozef -- Rigó, Ivan -- Bartík, Oliver
Vplyv vstupného materiálu na efektivitu práce vybranej kogeneračnej jednotky = The impact of entry material on working efficiency of selected cogeneration unit. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 51--57. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency
Števiar, Juraj -- Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 307--315. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vyberáme traktor podľa ťahového výkonu
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Vyberáme traktor podľa ťahového výkonu. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops
Rigó, Ivan -- Jobbágy, Ján -- Dančanin, Peter -- Nagy, Jozef -- Michlian, Norbert
Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 225--232. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Využitie elektrických vlastností rôznych druhov dreva: Electrical properties of defferent types of wood utilisation
Ardonová, Silvia -- Hlaváčová, Zuzana
Využitie elektrických vlastností rôznych druhov dreva: Electrical properties of defferent types of wood utilisation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 1--9. ISBN 978-80-552-1992-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Využitie navigačných systémov v presnom poľnohospodárstve
Macák, Miroslav
Využitie navigačných systémov v presnom poľnohospodárstve. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 6--11. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky
Ďuďák, Jozef
Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Wykorzystanie pryewodności elektrycznej gleby do oceny przestrzennego zróźnicowania wartości sily oporu roboczego narzedzia wzorcowego
Kielbasa, Pawel -- Zagórda, Miroslaw -- Korenko, Maroš -- Bujna, Marián
Wykorzystanie pryewodności elektrycznej gleby do oceny przestrzennego zróźnicowania wartości sily oporu roboczego narzedzia wzorcowego. In Zastosowania elektromagnetyzmu we wspólczesnej inźynierii i medycynie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2019, s. 142--144. ISBN 978-83-88131-01-1 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Základy konštruovania: pracovné listy k cvičeniam
Rusnák, Juraj -- Tóth, František -- Malý, Vlastimil
Základy konštruovania: pracovné listy k cvičeniam. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 118 s. ISBN 978-80-552-1985-1.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019
Jablonický, Juraj -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Cviklovič, Vladimír -- Kožuch, Peter
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.
patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisůAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Zavedenie štatistických metód do výrobného procesu = Introduction of statistical methods into the production process
Prístavka, Miroslav
Zavedenie štatistických metód do výrobného procesu = Introduction of statistical methods into the production process. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 235--240. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Zavedenie štatistických metód do výrobného procesu = Introduction of statistical methods into the production process
Prístavka, Miroslav
Zavedenie štatistických metód do výrobného procesu = Introduction of statistical methods into the production process. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 235--240. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers
Jobbágy, Ján -- Demovič, Roland -- Rédl, Jozef
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 133--139. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Zvýšenie výkonu traktorového motora
Kosiba, Ján
Zvýšenie výkonu traktorového motora. In Roľnícke noviny. 90, 1 (2019), s. 15. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín
Ďuďák, Jozef
Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 10--11. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti