Technická fakulta - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 43

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization
Phanden, Rakesh Kumar -- Palková, Zuzana -- Sindhwani, Rahul
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization. In Advances in industrial and production engineering. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019, s. 247--262. ISBN 978-981-13-6411-2.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining
Valíček, Jan -- Czán, Andrej -- Harničárová, Marta -- Šajgalík, Michal -- Kušnerová, Milena -- Czánová, Tatiana -- Kopal, Ivan -- Gombár, Miroslav -- Kmec, Jan -- Šafář, Marek
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining. In International Journal of Mechanical Sciences. 155, (2019), s. 344--359. ISSN 0020-7403.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles
Záležák, Zoltán -- Bernát, Rastislav -- Kecskés, Norbert
Analýza vybraných prevádzkových kvapalín vozidla: Analysis of selected operating fluids of vehicles.  In DIAGO 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), s. 246--251. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 165--170. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok
Kuchar, Peter -- Halenár, Marek -- Nosian, Jozef -- Tulík, Juraj -- Holúbek, Michal -- Fürstenzeller, Adam
Assessment of adhesive properties of summer and winter tyres under specified conditions = Posúdenie adhéznych vlastností letných a zimných pneumatík za stanovených podmienok. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 27--36. ISSN 1336-4472.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019
Žarnovský, Jozef -- Božek, Pavol -- Abramov, Ivan -- Nikitin, Yu.R. -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Kročko, Vladimír
Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019. ŽARNOVSKÝ, J. -- BOŽEK, P. -- ABRAMOV, I. -- NIKITIN, Y. -- KOVÁČ, I. -- MIKUŠ, R. -- KROČKO, V.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisovAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla
Nosian, Jozef -- Halenár, Marek -- Kuchar, Peter -- Tulík, Juraj -- Fürstenzeller, Adam -- Kučera, Marian
Design of a device for verification of a hydraulic pump operation = Konštrukcia zariadenia na overovanie prevádzky hydraulického čerpadla. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 89--97. ISSN 1336-4472.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Destilačné technológie, ich výhody a nevýhody
Holota, Tomáš
Destilačné technológie, ich výhody a nevýhody. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 32--33. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 9 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Doprava ako súčasť zberu krmovín
Ďuďák, Jozef
Doprava ako súčasť zberu krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 28--29. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 268--274. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva
Kosiba, Ján -- Žikla, Anton
Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Elektronické systémy v traktoroch
Kosiba, Ján
Elektronické systémy v traktoroch. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 2 (2019), s. 18--22. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium
Gombár, Miroslav -- Vagaská, Alena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Czán, Andrej -- Kmec, Jan
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium. In Coatings. 9, 1 (2019), s. 2019. ISSN 2079-6412.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Legislatíva v cestnej doprave
Uhrinová, Daniela -- Hujo, Ľubomír
Legislatíva v cestnej doprave. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 s. ISBN 978-80-552-1995-0.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Limitované a nelimitované emisie v procese spaľovania alternatívnych palív. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 1 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines
Jablonický, Juraj -- Uhrinová, Daniela -- Tulík, Juraj -- Polerecký, Ján
Measurement of limited and unlimited emissions during burning of alternative fuels in the tractor’s engines. In: Biofuels. London: Intech Open, 2019. s. 67--80. ISBN 978-1-78985-535-7 (brož.).
kapitola v kniheKapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes
Kušnerová, Milena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Palková, Zuzana -- Tkáč, Zdenko -- Panda, Anton -- Kmec, Jan -- Lukáč, Ondrej
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes.  In New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials. Zürich : Scientific Net. (2019), s. 471--52. ISBN 978-3-0357-1562-0. URL: https://www.researchgate.net/publication/330537721_Measurement_of_the_Thermal_Properties_of_Innovative_Highly-Insulating_Non-Structural_Concretes.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups
Žitňanský, Ján -- Žarnovský, Jozef -- Kotus, Martin
Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 259--265. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen
Kopal, Ivan -- Vršková, Juliana -- Ondrušová, Darina -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Koleničová, Z.
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), s. 616--628. ISSN 0933-5137.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Moderné technológie pre hnojenie repky
Ďuďák, Jozef
Moderné technológie pre hnojenie repky. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 12. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = Analýza vybraných parametrov riadenia
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = Analýza vybraných parametrov riadenia. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, s. 215--224. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 165--170. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Mulčovacia technika a jej využitie
Ďuďák, Jozef
Mulčovacia technika a jej využitie. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting
Donoval, Zdenek -- Procházka Róbert, -- Korenko, Maroš
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 49--57. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe aplikáciou metódy ABC = Optimalization of process parameters in production by application of ABC method
Beláň, Ľubomír -- Badín, Július -- Kielbasa, Pawel -- Korenko, Maroš
Optimalizácia parametrov procesov vo výrobe aplikáciou metódy ABC = Optimalization of process parameters in production by application of ABC method. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 32--38. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Postrekovače a ich konštrukčné prvky
Ďuďák, Jozef
Postrekovače a ich konštrukčné prvky. In Roľnícke noviny. 90, 15 (2019), s. 10. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Preplňovanie vznetových motorov
Kosiba, Ján
Preplňovanie vznetových motorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 4 (2019), s. 18--20. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems
Antille, Diogenes L. -- Galambošová, Jana -- Botta, G. F. -- Rataj, Vladimír -- Macák, Miroslav -- Tullberg, Jeff N. -- Chamen, William C. T. -- White, D.R. -- Misiewicz, Paula -- Hngreaves, P.R. -- Bienvenido, J.F. -- Godwin, Richard John
Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems. In Agronomy Research. 17, 3 (2019), s. 653--682. ISSN 1406-894X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia
Jobbágy, Ján
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 3 (2019), s. 26--31. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), s. 12--13. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe
Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Kmec, Jan -- Palková, Zuzana -- Kopal, Ivan -- Krmela, Ján -- Panda, Anton
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), s. 635--645. ISSN 0933-5137.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber
Kušnerová, Milena -- Valíček, Jan -- Harničárová, Marta -- Kmec, Jan -- Řepka, Michal -- Danel, Roman -- Panda, Anton -- Palková, Zuzana
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber. In Measurement Science Review. 19, 2 (2019), s. 53--60. ISBN 1335–8871.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora
Ďuďák, Jozef
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), s. 12--13. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Univerzálnosť trojbodového závesu traktora
Kosiba, Ján
Univerzálnosť trojbodového závesu traktora. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 15. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vibration diagnostics of CNC machining center spindle
Žarnovský, Jozef -- Kováč, Ivan -- Mikuš, Rastislav -- Fries, Jiří -- Mošať, Matúš
Vibration diagnostics of CNC machining center spindle. In Manufacturing Technology. 19, 2 (2019), s. 350--356. ISSN 1213-2489.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Vplyv paliva na emisie
Kosiba, Ján -- Uhrinová, Daniela
Vplyv paliva na emisie. In MOT'or. 28, 1 (2019), s. 58--59. ISSN 1210-2083.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vyberáme traktor podľa ťahového výkonu
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Vyberáme traktor podľa ťahového výkonu. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky
Ďuďák, Jozef
Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Základy konštruovania: pracovné listy k cvičeniam
Rusnák, Juraj -- Tóth, František -- Malý, Vlastimil
Základy konštruovania: pracovné listy k cvičeniam. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 118 s. ISBN 978-80-552-1985-1.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Zvýšenie výkonu traktorového motora
Kosiba, Ján
Zvýšenie výkonu traktorového motora. In Roľnícke noviny. 90, 1 (2019), s. 15. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Žacie stroje, obracače a zrňovače krmovín
Ďuďák, Jozef
Žacie stroje, obracače a zrňovače krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 10--11. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti