Technická fakulta - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019. ŽARNOVSKÝ, J. -- BOŽEK, P. -- ABRAMOV, I. -- NIKITIN, Y. -- KOVÁČ, I. -- MIKUŠ, R. -- KROČKO, V.

Originálny názov: Automatizované zariadenie na ošetrenie paznechtov oviec a kôz s regulovaným mechatronickým pohonom: patent č. 288632 : dátum oznámenia o udelení patentu 8.1.2019
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. (20%)
Pavol Božek (20%)
Ivan Abramov (5%)
Yu.R. Nikitin (5%)
Ing. Ivan Kováč, PhD. (20%)
Ing. Rastislav Mikuš, PhD. (20%)
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. (10%)
Pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií
Druh publikácie: patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Číslo patentu:
Názov vydavateľa:
Miesto vydania: Banská Bystrica
Názov vlastníka:
Dátum registrácie:
Spôsob využitia:
Povinnosť licencie:
Licenčný poplatok:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: paznechty, mechatronika, kozy, strojné zariadenia, starostlivosť o kopytá, ovce
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Posledná zmena: 16.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)