Technická fakulta - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎUĎÁK, J. Moderné technológie pre hnojenie repky. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 12.

Originálny názov: Moderné technológie pre hnojenie repky
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (100%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 90
Číslo periodika v rámci zväzku: 11
Rok vydania: 2019
Od strany: 12
Do strany: 12
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hnojovica, hnojenie, olejniny, repka olejná, výživa rastlín
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Roľnícke noviny. Profi Press.

Originálny názov: Roľnícke noviny
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Profi Press
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)