Technická fakulta - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽITŇANSKÝ, J. -- ŽARNOVSKÝ, J. -- KOTUS, M. Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 259--265. ISBN 978-80-248-4258-5.

Originálny názov: Meracie sytémy pre vibrácie strojových skupín: Measuring systems for vibration of machine groups
Anglický názov: Measuring systems for vibration of machine groups
Autor: doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD. (34%)
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. (33%)
doc. Ing. Martin Kotus, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: DIAGO 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 259
Do strany: 265
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výrobné procesy, trenie, obrábacie stroje, prevodové mechanizmy, opotrebenie materiálov
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4258-5.

Originálny názov: DIAGO 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-248-4258-5
Vydavateľ: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Miesto vydania: Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)