Technická fakulta - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HOLUBEK, M. -- PEXA, M. -- PAVLŮ, J. -- CEDÍK, J. -- VESELÁ, K. -- KUCHAR, P. Analysis of the influence of fuel on oil charge and engine wear. In Manufacturing Technology : journal for science research and production. Ústí nad Labem: 2010, s. 64--70. ISBN 978-80-7414-325-0.

Originální název: Analysis of the influence of fuel on oil charge and engine wear
Autor: Michal Holubek (20%)
Martin Pexa (16%)
Jindřich Pavlů (16%)
Jakub Cedík (16%)
Kateřina Veselá (16%)
Ing. Peter Kuchar, PhD. (16%)
Pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Manufacturing Technology : journal for science research and production
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 64
Do strany: 70
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: oleje, biopalivá, motorové oleje, opotrebenie materiálov
Rok uplatnění: 2010
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Kuchar, PhD.
Poslední změna: 02.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Manufacturing Technology : journal for science research and production. Ústí nad Labem: 2010. ISBN 978-80-7414-325-0.

Originální název: Manufacturing Technology : journal for science research and production
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-7414-325-0
Nakladatel:
Místo vydání: Ústí nad Labem
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2010
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Poslední změna: 02.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)