Technická fakulta - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLUBEK, M. -- PEXA, M. -- PAVLŮ, J. -- CEDÍK, J. -- VESELÁ, K. -- KUCHAR, P. Analysis of the influence of fuel on oil charge and engine wear. In Manufacturing Technology : journal for science research and production. Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2010, s. 64--70.

Originálny názov: Analysis of the influence of fuel on oil charge and engine wear
Autor: Michal Holubek (20%)
Martin Pexa (16%)
Jindřich Pavlů (16%)
Jakub Cedík (16%)
Kateřina Veselá (16%)
Ing. Peter Kuchar, PhD. (16%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Manufacturing Technology : journal for science research and production
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 64
Do strany: 70
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oleje, biopalivá, motorové oleje, opotrebenie materiálov
Rok uplatnenia: 2010
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Kuchar, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Manufacturing Technology : journal for science research and production. Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2010.

Originálny názov: Manufacturing Technology : journal for science research and production
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2010
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)