Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Koncentrácia organických látok a kyslíka vo vode Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno
Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Čeryová, Terézia
Koncentrácia organických látok a kyslíka vo vode Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 90 s. ISBN 978-80-552-2004-8.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Vplyv rôzneho spôsobu obhospodarovania poľného úhoru na priestorovú štruktúru epigeických spoločenstiev
Ivanič Porhajašová, Jana -- Petrovičová, Kornélia -- Langráf, Vladimír -- Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Krumpálová, Zuzana -- Schlarmannová, Janka
Vplyv rôzneho spôsobu obhospodarovania poľného úhoru na priestorovú štruktúru epigeických spoločenstiev. In Zoologické dny 2019. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 82--83. ISBN 978-80-87189-25-2 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti