Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 5

Publications
Type of resultDescription KPČ
Year
Details
Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica)
Moravčíková, Nina -- Židek, Radoslav -- Kasarda, Radovan -- Jakabová, Daniela -- Genčík, Martin -- Pokorádi, Jaroslav -- Majko, Pavol -- Feriancová, Erika
Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica). In Biologia. 75, 1 (2020), p. 121--128. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
2020
Details
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Požgajová, Miroslava -- Navrátilová, Alica -- Árvay, Július -- Duranová, Hana -- Trakovická, Anna
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 2 (2020), p. 166--173. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Details
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe
Požgajová, Miroslava -- Navrátilová, Alica -- Árvay, Július -- Ďúranová, Hana -- Trakovická, Anna
Impact of cadmium and nickel on ion homeostasis in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 2 (2020), p. 166--173. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Learning styles in the high school process
Navrátilová, Alica
Učebné štýly študentov poľnohospodárskych odborov v edukačnom procese vysokej školy: Learning styles in the high school process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 89--106. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
The genetic structure of slovak spotted cattle based on genome-wide analysis
Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Moravčíková, Nina
The genetic structure of slovak spotted cattle based on genome-wide analysis. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68, 1 (2020), p. 57--61. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details