Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 15

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Analysis of effectiveness of selected types of mechanical tree protection against red deer browsing
Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Dobiaš, Milan -- Blaška, Jakub -- Rajský, Matúš
Analýza účinnosti vybraných typov mechanickej ochrany drevín proti odhryzu jeleňou zverou = Analysis of effectiveness of selected types of mechanical tree protection against red deer browsing. In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, p. 92--98. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Analysis of selected benefits of the rabbit of Nitra breed
Fik, Martin -- Neirurerová, Petra -- Andreji, Jaroslav -- Arpášová, Henrieta
Analysis of selected benefits of the rabbit of Nitra breed. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 149--153. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Beekeeping in Slovakia - situation in 20017
Chlebo, Róbert
Beekeeping in Slovakia - situation in 20017. In DEBRECÉNI, O. Využitie primitívnych plemien ošípaných pre výrobu regionálnych mäsových výrobkov: zborník z medzinárodného workshopu, Nitra 15. - 17. máj 2018. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 26--30. ISBN 978-80-552-1833-5.
article in a proceedingsOdborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); od roku 2013 zrušené2018Details
Effect of age on heavy metal content in wild boar organs (Sus scrofa)
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Dobiaš, Milan
Vplyv veku na obsah vybraných ťažkých kovov v jednotlivých orgánoch diviačej zveri (Sus scrofa) = Effect of age on heavy metal content in wild boar organs (Sus scrofa). In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, p. 126--130. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Evaluation relation between traits of milk production and calving interval in breeding herds of Slovak simmental dairy cows
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Evaluation relation between traits of milk production and calving interval in breeding herds of Slovak simmental dairy cows. In Albanian Journal of Agricultural Sciences. 17, 1 (2018), p. 31--36. ISSN 2218-2020.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Genetic diversity of Slovak origin geese populations
Mindek, Slavomír -- Hrnčár, Cyril -- Weis, Ján -- Trakovická, Anna -- Mindeková, Silvia
Genetic diversity of Slovak origin geese populations. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. 7, 4 (2018), p. 416--420.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Influence of gender on fatty acids content in wild boar (Sus scrofa) venison
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter
Influence of gender on fatty acids content in wild boar (Sus scrofa) venison. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 183--186. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Možnosť či nemožnosť prípravy učiteľov profesijných predmetov veterinárskeho zamerania
Polička, Marcel -- Šeben Zaťková, Tímea
Možnosť či nemožnosť prípravy učiteľov profesijných predmetov veterinárskeho zamerania. In Slovenský chov. 23, 4 (2018), p. 40. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Možnosti využitia heparínu pri inseminácii králikov
Fik, Martin
Možnosti využitia heparínu pri inseminácii králikov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 63 p. ISBN 978-80-552-1811-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Outputs from research of international worplace of nutrition and ecology of wild ungulates at the department of nutrition, NPPC - RIAP Nitra
Rajský, Matúš -- Vodňanský, Miroslav -- Kropil, Rudolf -- Lebocký, Tibor -- Chrenková, Mária -- Rajský, Dušan -- Formelová, Zuzana -- Mlyneková, Zuzana -- Poláčiková, Mária -- Gašparík, Jozef -- Jurčík, Rastislav -- Žitňan, Rudolf -- Szakács, Juraj -- Mlynár, Roman
Výstupy z výskumu medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri na odbore výživy, NPPC - VÚŽV Nitra = Outputs from research of international worplace of nutrition and ecology of wild ungulates at the department of nutrition, NPPC - RIAP Nitra. In Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018. Lužianky: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018, p. 69--91. ISBN 978-80-89162-67-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Possibilities of lecirelinum(GnRH) use in rabbits insemination
Fik, Martin
Possibilities of lecirelinum(GnRH) use in rabbits insemination.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 5 (2018), p. 511--515. URL: http://htpp://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.5.467-471.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Tasas de pérdida de colonias de abejas melíferas en varios países durante el invierno 2016/17, según el estudio de COLOSS
Brodschneider, Robert -- Gray, Alison -- Adjlane, Noureddine -- Ballis, Alexis -- Brusbardis, Valters -- Chlebo, Róbert
Multi-country loss rates of honey bee colonies during winter 2016/2017 from the COLOSS survey = Tasas de pérdida de colonias de abejas melíferas en varios países durante el invierno 2016/17, según el estudio de COLOSS. In Journal of apicultural research. 57, 3 (2018), p. 452--457. ISSN 0021-8839.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia
Gálik, Branislav -- Šmehýl, Peter -- Gašparík, Jozef -- Candrák, Juraj -- Jahnátek, Andrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia. In Acta veterinaria. 87, 1 (2018), p. 85--90. ISSN 0001-7213.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of green tea (Camelia sinensis) supplementation on internal quality of laying hens table eggs
Arpášová, Henrieta -- Fik, Martin
The effect of green tea (Camelia sinensis) supplementation on internal quality of laying hens table eggs. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 51, 1 (2018), p. 1--6. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs
Gálik, Branislav -- Herkeľ, Róbert -- Arpášová, Henrieta -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Gašparovič, Martin -- Varga, Branislav
Vplyv rastlinných olejov na živinové zloženie konzumných vajec: The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs.  In Hygiena alimentorum XXXIX. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2018), p. 250--256. ISBN 978-80-8077-580-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details