Department of Small Animal Science (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 1

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny
Straňák, Jozef -- Gális, Marek -- Píš, Andrej -- Domčeková, Marcela -- Vrábelová, Iveta -- Ličková, Katarína -- Straňák, Štefan -- Záhorský, Maroš -- Šlágorová, Kristína
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny. In Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2020, p. 8--12.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Details