Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 7

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
A critical analysis of the potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators on farmland
Cole, Lorna J. -- Kleijn, David -- Dicks, Lynn -- Stout, Jane Catherine -- Potts, Simon Geoffrey -- Chlebo, Róbert
A critical analysis of the potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators on farmland. In Journal of Applied Ecology. 57, 4 (2020), s. 681--694. ISSN 0021-8901.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
Activity of liver enzymes of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) after consumption of bee bread
Kalafová, Anna -- Hanusová, Emília -- Hrnčár, Cyril -- Schwarzová, Marianna -- Haščík, Peter -- Schneidgenová, Monika -- Dupák, Rudolf -- Capcarová, Marcela
Activity of liver enzymes of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) after consumption of bee bread. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 37. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Carcass characteristics, Chemical composition, physicochemical properties, texture, and microstructure of meat from spent Pekin ducks
Kokoszyński, Dariusz -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril -- Zochowska-Kujawska, Joanna -- Kotowicz, Marek -- Sobczak, Malgozrata
Carcass characteristics, Chemical composition, physicochemical properties, texture, and microstructure of meat from spent Pekin ducks. In Poultry Science. 99, 2 (2020), s. 1232--1240. ISSN 0032-5791.
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
Japanese quail - a model animal in biological experiments
Hanusová, Emília -- Hrnčár, Cyril -- Hanus, Anton -- Huba, Ján
Japanese quail - a model animal in biological experiments. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 34. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka
Hrnčár, Cyril -- Mindek, Slavomír
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 35. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Vulnerability assessment of wild fish population to heavy metals in military training area: Synthesis of a framework with example from Czech Republic
Dvořák, Petr -- Roy, Koushik -- Andreji, Jaroslav -- Líšková, Zuzana -- Mráz, Jan
Vulnerability assessment of wild fish population to heavy metals in military training area: Synthesis of a framework with example from Czech Republic. In Ecological Indicators. 110, 105920 (2020), s. 2020. ISSN 1470-160X.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny
Straňák, Jozef -- Gális, Marek -- Píš, Andrej -- Domčeková, Marcela -- Vrábelová, Iveta -- Ličková, Katarína -- Straňák, Štefan -- Záhorský, Maroš -- Šlágorová, Kristína
Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny. In Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2020, s. 8--12.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti