Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STRAŇÁK, J. -- GÁLIS, M. -- PÍŠ, A. -- DOMČEKOVÁ, M. -- VRÁBELOVÁ, I. -- LIČKOVÁ, K. -- STRAŇÁK, Š. -- ZÁHORSKÝ, M. -- ŠLÁGOROVÁ, K. Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny. In Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2020, s. 8--12.

Originální název: Vyhodnotenie vplyvu chemických vlastností pôdy v inundačnom území na vybrané invázne rastliny
Anglický název:
Autor:
Jozef Straňák (12%)
Marek Gális (11%)
Ing. Andrej Píš, PhD. (11%)
Marcela Domčeková (11%)
Iveta Vrábelová (11%)
Katarína Ličková (11%)
Štefan Straňák (11%)
Maroš Záhorský (11%)
Kristína Šlágorová (11%)
Pracoviště:
Katedra špeciálneho chovateľstva
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Geografické informácie
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
8
Do strany: 12
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pôda, invázne rastliny, chemické vlastnosti pôd
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 05.03.2020 19:28 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Geografické informácie. Nitra: ISSN 1337-9453.

Originální název:
Geografické informácie
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1337-9453
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
05.03.2020 19:28 (Import dat z knihovny)