Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DVOŘÁK, P. -- ROY, K. -- ANDREJI, J. -- LÍŠKOVÁ, Z. -- MRÁZ, J. Vulnerability assessment of wild fish population to heavy metals in military training area: Synthesis of a framework with example from Czech Republic. In Ecological Indicators. 110, 105920 (2020), s. 2020. ISSN 1470-160X.

Originální název:
Vulnerability assessment of wild fish population to heavy metals in military training area: Synthesis of a framework with example from Czech Republic
Autor:
Petr Dvořák (20%)
Koushik Roy (20%)
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (20%)
Zuzana Líšková (20%)
Jan Mráz (20%)
Pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Ecological Indicators
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 110
Číslo periodika v rámci svazku:
105920
Rok vydání:
2020
Od strany:
2020
Do strany:
2020
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: ekologické modelovanie, akumulácia, ryby, kontaminácia, kovy ťažké, vojenská oblasť
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Ecological Indicators. Amsterdam Elsevier (Amsterdam, Holandsko): ISSN 1470-160X.

Originální název:
Ecological Indicators
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1470-160X
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Amsterdam Elsevier (Amsterdam, Holandsko)
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)