Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 19

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Fyziologické škvrnitosti
Hudec, Kamil
Fyziologické škvrnitosti. In Roľnícke noviny. 8, (2019), s. 40--42.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Fyziologické škvrnitosti jačmeňa
Hudec, Kamil
Fyziologické škvrnitosti jačmeňa. In Roľnícke noviny. 8, (2019), s. 40--42.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Bokor, Peter
Hnojenie a pestovanie repky na jeseň 2019. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Changes of species spectrum associated with Fusarium head blight caused by fungicides: Zmeny druhového spektra fyzariózy klasov spôsobené fungicídmi
Hudec, Kamil -- Kičinová, Jana -- Mihók, Milan
Changes of species spectrum associated with Fusarium head blight caused by fungicides: Zmeny druhového spektra fyzariózy klasov spôsobené fungicídmi. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 376--388. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax
Bokor, Peter
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax. In Agromanuál. 14, 5 (2019), s. 36--38. ISSN 1801-7673.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Choroby repky ozimnej v období dozrievania
Bokor, Peter
Choroby repky ozimnej v období dozrievania. In Repka. 8, (2019), s. 12--15. ISSN 0231-6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mortality of the Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera larvae caused by entomopathogenic fungi: Mortalita lariev kukuričiara koreňového, Diabrotica virgifera virgifera spôsobená entomopatogénnymi hubami
Cagáň, Ľudovít -- Števo, Jaroslav -- Gašparovič, Kristína -- Matušíková, Sylvia
Mortality of the Western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera larvae caused by entomopathogenic fungi: Mortalita lariev kukuričiara koreňového, Diabrotica virgifera virgifera spôsobená entomopatogénnymi hubami. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), s. 678--685. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Nezabúdajme na choroby bázy stebla
Hudec, Kamil
Nezabúdajme na choroby bázy stebla. In Naše pole. 23, 5 (2019), s. 16--18. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nielen o odrodách repky na Slovensku
Vašák, Jan -- Bokor, Peter -- Bečka, David
Nielen o odrodách repky na Slovensku. In Naše pole. 23, 11 (2019), s. 20--23. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?
Čeleš, Marian
Prečo je Butisan® Complete štandardom v herbicídnej ochrane repky?. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 22. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison
Ferrante, Marco -- Lövei, L. -- Magagnoli, Serena -- Minarčíková, Lenka -- Tomescu, Elena Larisa -- Burgio, Giovanni -- Cagáň, Ľudovít -- Ichim, Mihael Cristin
Predation pressure in maize across Europe and in Argentina: an intercontinental comparison. In Insect science. 26, 3 (2019), s. 545--554. ISSN 1744-7917.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Repka a choroby v tejto sezóne
Bokor, Peter
Repka a choroby v tejto sezóne. In Naše pole. 23, 10 (2019), s. 12--15. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Repka a jej choroby v tejto sezóne
Bokor, Peter
Repka a jej choroby v tejto sezóne. In Naše pole. 23, 10 (2019), s. 30--32. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Repka včera, dnes a zajtra
Vašák, Jan -- Bokor, Peter -- Bečka, David
Repka včera, dnes a zajtra. In Naše pole. 23, 8 (2019), s. 16--17. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rozvoj chorôb v porastoch ozimnej repky v roku 2018 a výhľad na rok 2019
Bokor, Peter
Rozvoj chorôb v porastoch ozimnej repky v roku 2018 a výhľad na rok 2019. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 4--8.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
The role of microRNAs in genome response to plant-Lepidoptera interaction
Ražná, Katarína -- Cagáň, Ľudovít
The role of microRNAs in genome response to plant-Lepidoptera interaction. In Plants-Basel. 8, 12 (2019), s. 2019. ISBN 2223-7747 online.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku
Bečka, David -- Bokor, Peter -- Vašák, Jan -- Mikšík, Vlastimil
Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku. In Agromanuál. 14, 6 (2019), s. 66--67. ISSN 1801-7673.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Zdravotný stav obilnín v roku 2019
Hudec, Kamil
Zdravotný stav obilnín v roku 2019. In Naše pole. 23, 11 (2019), s. 24--26. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zdravotný stav slnečnice v roku 2019
Bokor, Peter
Zdravotný stav slnečnice v roku 2019. In Naše pole. 23, 12 (2019), s. 36--37. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti