Department of Plant Protection (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

Publications
Type of result
Description KPČ
Year
Details
Ambrózia palinolistá - čo s ňou?/
Máčajová, Patrícia -- Tóth, Peter
Ambrózia palinolistá - čo s ňou?/. In Naše pole. 24, 6 (2020), p. 32--33. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Biela hniloba - významná choroba olejnín
Bokor, Peter
Biela hniloba - významná choroba olejnín. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 33. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Biela hniloba repky - choroba daždivého kvitnutia
Hudec, Kamil
Biela hniloba repky - choroba daždivého kvitnutia. In Agromagazín. 22, 6 (2020), p. 30--32. ISSN 1214-0643.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Fuzarióza klasov pšenice opäť aktuálna
Hudec, Kamil
Fuzarióza klasov pšenice opäť aktuálna. In Agromagazín. 22, 4 (2020), p. 30--32. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Details
Choroby repky ozimnej v jesennom a jarnom období
Bokor, Peter
Choroby repky ozimnej v jesennom a jarnom období. In Ziskové pestovanie repky ozimnej. Praha: Dow AgroSciences, 2020, p. 12--16.
article in a proceedings
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2020Details
Molecular characterization of the effect of plant-based elicitor using microRNAs markers in wheat genome
Ražná, Katarína -- Ablakulova, Nodira -- Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Kushiev, Khabibjhan K. -- Gafurov, Maxmudjhan B -- Cagáň, Ľudovít
Molecular characterization of the effect of plant-based elicitor using microRNAs markers in wheat genome. In Biologia. (2020), ISSN 0006-3088.
article in a professional periodical
2020
Details
Múčnatka trávová opäť v kurze
Hudec, Kamil
Múčnatka trávová opäť v kurze. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 22--26. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku
Bokor, Peter
Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku. In Agromanuál. 15, 5 (2020), p. 28--30. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Repka na jar
Bečka, David -- Bokor, Peter -- Vašák, Jan
Repka na jar. In Naše pole. 24, 2 (2020), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Sensitivity of Sclerotinia sclerotiorum to strobilurin fungicides in Slovakia
Tóthová, Monika -- Hudec, Kamil -- Tóth, Peter
Sensitivity of Sclerotinia sclerotiorum to strobilurin fungicides in Slovakia. In Plant protection science. 1 (2020), p. 13--17. ISSN 1212-2580.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Variability in virulence of Beauveria spp. soil isolates against Ostrinia nubilalis
Medo, Juraj -- Medová, Janka -- Michalko, Jaroslav -- Cagáň, Ľudovít
Variability in virulence of Beauveria spp. soil isolates against Ostrinia nubilalis. In Journal of applied entomology. 1, (2020), p. 2020. ISSN 0931-2048.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice
Bokor, Peter
Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice. In Naše pole. 24, 7 (2020), p. 26--28. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v prebiehajúcej sezóne 2019/2020
Bokor, Peter
Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v prebiehajúcej sezóne 2019/2020. In Repka. 9, (2020), p. 4--7. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details